19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Ich finde ihn sympathisch. Конспект уроку німецької мови. 6 клас (друга іноземна)

Про матеріал
Ich finde ihn sympathisch. Конспект уроку німецької мови. 6 клас (друга іноземна) за підручником Сидоренко М. М. Німецька мова (2-й рік навчання): підруч. для 6 кл. загальноосвітн. навч. закл. / М. М. Сидоренко, О. А. Палій. - К.: Грамота, 2014. - 240 с.: іл
Перегляд файлу

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ №

6 КЛАС (другий рік навчання)

Дата проведення:

Тема уроку: «Ich finde ihn sympathisch»

Тип уроку: урок застосування знань, умінь та навичок.

Цілі уроку:

Практичні:

1) Навчити використовувати на практиці засвоєний лексичний матеріал.

2) Навчити учнів усного монологічного мовлення за темою.

3) Навчити працювати з текстом.

Освітня:

1) Розширити знання учнів про зовнішність людини.

Розвивальні:

1) Розвивати навички усного монологічного мовлення.

2) Розвивати навички виконання граматичних вправ з використанням засвоєної лексики.

Виховні:

1) Виховувати в учнів поважне ставлення до власного тіла, своєї зовнішності та зовнішності інших людей.

2) Виховувати в учнів толерантність під час усних відповідей у монологічній формі.

Обладнання: підручник Сидоренко М. М. Німецька мова (2-й рік навчання): підруч. для 6 кл. загальноосвітн. навч. закл. / М. М. Сидоренко, О. А. Палій. – К.: Грамота, 2014. – 240 с., робочий зошит, словник, дошка.

Схематичний план уроку

1.

Початок уроку: оргмомент, повідомлення теми, практичних цілей уроку.

3 хв.

2.

Перевірка домашнього завдання.

 

7 хв.

3.

Введення нового граматичного матеріалу.

6 хв.

4.

Тренування граматичного матеріалу.

 

10 хв.

5.

Розвиток усного монологічного мовлення.

 

9 хв.

6.

Робота з текстом.

 

7 хв.

7.

Завершення уроку: пояснення домашнього завдання, підсумки уроку, оцінювання учнів.

3 хв.

 

ХІД УРОКУ

 

Етап 1. Початок уроку: оргмомент, повідомлення теми, практичних цілей уроку.

Прийом: Бесіда вчителя з учнями.

L.: Steht alle auf!

Sch.: Wir stehen auf.

L.: Guten Morgen/ Tag, Schüler!

Sch.: Guten Morgen/ Tag, Lehrerin!

L.: Setzt euch, bitte.

Sch.: Wir setzen uns.

L.: Heute beginnen wir ein neues Thema: «Ich finde ihn sympathisch»«Я вважаю його симпатичним». Wir wiederholen Vokabeln zum Thema «So sehe ich aus», lernen Personalpronomen in Akkusativ, erfüllen eine schriftliche Übung, lesen Monologe vor und arbeiten mit einem Text. Los an die Arbeit!

Етап 2. Перевірка домашнього завдання.

Прийом: Групова робота вчителя з класом, фронтальне опитування учнів.

L.: Macht eure Hefte auf. Wir prüfen die Hausaufgabe. Für heute habt ihr schriftliche Übungen 1, 2, Seite 128.

Übung 1, Seite 128. Welches Wort passt nicht in die Reihe?

Lösung:

a) nett, dick, sympathisch, hübsch, schön;

b) schlank, dick, romantisch, dünn;

c) blond, alt, lockig, kurz, lang;

d) nett, komisch, unsympathisch, hässlich.

(Учень називає зайве слово, аргументуючи свій вибір).

Übung 2, Seite 128. Was ist positiv? Was ist negativ? Ergänzt die Tabelle.

Lösung:

positiv

negativ

nett, sympathisch, lustig, hübsch, schön, schlank, muskulös, romantisch

dumm, nervös, unsympathisch, dick

(Учні називають прикметники, пояснюючи причини розподілу їх на позитивні та негативні).

Етап 3. Введення нового граматичного матеріалу.

Прийом: Групова робота вчителя з класом.

L.: Heute machen wir uns mit den Personalpronomen in Akkusativ bekannt – сьогодні ми розглянемо особові займенники у знахідному відмінку.

Auf Ukrainisch lautet das:

 

Однина

Множина

Наз.

я

ти

він

вона

воно

ми

ви

вони

Ви

Знах.

мене

тебе

його

її

його

нас

вас

їх

Вас

L.: Schreibt die Tabelle auf:

 

Singular

Plural

Nom.

ich

du

er

sie

es

wir

ihr

sie

Sie

Akk.

mich

dich

ihn

sie

es

uns

euch

sie

Sie

(Учні записують таблицю, до кожного займенника вчитель наводить приклади – речення на тему «Aussehen»).

Етап 4. Тренування граматичного матеріалу.

Прийом: Робота у дошки. Письмова робота учнів у зошитах.

L.: Und jetzt erfüllen wir Übung 2B, Seite 130. Ergänzt die Sätze. Schreibt sie in eure Hefte. Zur Tafel kommt …

1. Das ist Erika. Ich finde sie sympathisch.

2. Das ist Taras. Ich finde … sportlich.

3. Das ist eine Hexe. Ich finde … hässlich.

4. Das ist ein Mädchen. Ich sehe …

5. Hier liegt ein Bleistift. Ich nehme …

6. Dort steht eine Vase. Nimm …

7. Dort steht Markus. Siehst du …?

Lösung:

1

2

3

4

5

6

7

sie

ihn

sie

es

ihn

sie

ihn

(Учень виконує вправу на дошці, коментує відповіді, інші учні – у зошитах).

Етап 5. Розвиток усного монологічного мовлення.

Прийом: Читання монологів. Усне монологічне мовлення учнів.

L.: Macht eure Lehrbücher auf. Wir arbeiten mit der Seite 129, Übung 1. Schaut euch die Bilder an. Wie findet ihr die Personen?

C:\Users\User\Desktop\1.jpg

Sch. 1: Ich finde Armin hübsch und dünn. Er ist muskulös.

Sch. 2: Ich finde Teresa schön und nett. Sie hat schöne blaue Augen.

Sch. 3.:

 

(Учні висловлюють свою думку про зовнішність людей).

 

 

 

 

 

 

Übung 1B. Lest die Meinungen.

(Учні зачитують точки зору, розподіливши їх на позитивні та негативні).

L.: Sagt mir bitte, mit welcher Meinung ihr zustimmen könnt?

Sch.: Ich stimme zu, dass …

Етап 6. Робота з текстом.

Прийом: Читання та переклад тексту.

L.: Lesen wir einen Brief von Erika. Übung 5A, Seite 131. Schaut euch das Bild an. Das sind Erika und ihre Freundin.

C:\Users\User\Desktop\2.jpg

Berlin, den 1. Februar

 

Lieber Taras,

das ist meine Freundin. Sie heißt Helga. Sie ist 12 Jahre alt. Sie sieht hübsch aus, nicht wahr? Helga ist schlank. Ihre Augen sind blau. Ihr Haar ist schwarz. Helga ist lustig und klug. Sie lernt gut. Sie tanzt auch gern.

Ich finde sie toll. Und wie findest du meine Freundin? Schreib mir bitte! Hast du einen Freund? Wie sieht er aus?

Viele Grüße

Erika

(Учень читає та перекладає текст, вчитель та інші учні допомагають).

Етап 7. Завершення уроку: пояснення домашнього завдання, підсумки уроку, оцінювання учнів.

Прийом: Бесіда вчителя з учнями.

L.: Die Stunde ist zu Ende. Ihr habt heute besser / gut / nicht schlecht gearbeitet. Macht eure Tagebücher auf und schreibt die Hausaufgabe: ihr sollt die Sätze zum Text ergänzen – Übung 5B, Seite 132. Außerdem schreibt ihr einen Brief an Erika – Übung, Seite 132. Beachtet dabei diese Punkte:

1. Hast du einen Freund/ eine Freundin?

2. Wie sieht er/ sie aus?

3. Wie findest du ihn/ sie?

4. Stelle zwei Fragen an Erika.

Eure Noten für heute sind … Steht alle auf. Auf Wiedersehen.

Sch.: Auf Wiedersehen.

 

docx
Додано
17 лютого 2020
Переглядів
727
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку