9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Індивідуальна навчальна програма для дітей з ООП (діагноз F70) 4 клас на 2 семестр.

Про матеріал

Індивідуальна навчальна програма дитини з особливими освітніми потребами у класі з інклюзивною формою навчання розроблена на основі типових навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі спеціальних, з їх відповідною адаптацією.Сподіваюся, колеги, що даний матеріал буде корисним у Вашій роботі.

Перегляд файлу

В таблицю.

Звернене мовлення розуміє після дво - триразових повторень. Намагається читати плавно.  Але ще мають місце випадки переривчастого читання. Уміння плавного читання перебуває на етапі формування.  Але простежується позитивна динаміка. Розуміє зміст прослуханого тексту частково.  Дає короткі відповіді на поставлені запитання. Відповідає на запитання часто одним словом,  але вже мають місце випадки,  коли відповідає повним простим реченням (3-4 слова). Інколи припускається помилок у вимові, наголошенні слів. Дикція нечітка.

Правила оформлення письмових робіт на середньоу рівні. Друковані тексти вже списує  в середньому темпі,  кількість помилок значно менша  порівняно з періодом,  коли учень прийшов до школи (вересень). Літери пропорційні, з правильними з’єднаннями. Бере участь у діалозі в нескладній за змістом мовленнєвій ситуації за запитаннями вчителя,  уже може побудувати власні запитання за заданою темою. Відповідає на запитання одним – трьома словами. При письмі під диктовку потребує більш повільного темпу диктування й частого чіткого повторювання слів. Процес письма під диктовку має позитивну динаміку. 4-5 речень записує під диктовку на середньому або достатньому рівні.  Проте має труднощі із вживанням великої букви на початку речення і ростановкою розділових знаків у кінці. Треба нагадувати про межі речення (проговорювати «наступне речення»). Лексичний запас слів середній. Припускається мовних помилок  (лексичних і граматичних). Потребує корекції всіх аспектів мовлення.

Лічба механічна, рівень низький з тяжінням до середнього. Величини розрізняє частково після опорних запитань учителя. Обчислює математичні вирази в межах 10 на предметному матеріалі й тільки за допомогою вчителя. Без допомоги вчителя припускається помилок.  Але є випадки правильних самостійних обчислень. Динаміка незначна,  але все ж таки позитивна. Потребує постійної допомоги вчителя. Під час розв’язування задач потребує додаткового пояснення (схема, короткий запис, малюнок). Кольори називає самостійно, проте бувають випадки коли плутає при зіставленні.

Природознавчі поняття сформовані на середньоу рівні. Називає пори року, хоч є випадки допущення помилок. Називає ознаки пір року за опорними запитаннями вчителя і за малюнками впевнено. Простежується позитивна динаміка розвитку.

В образотворчій діяльності потребує сторонньої допомоги (постійного концентрування уваги на завданні). Більш упевнено орієнтується на площині аркуша паперу.

У трудовій діяльності також потребує сторонньої допомоги (постійного концентрування уваги на завданні, допомоги при виконанні трудових операцій (обведення за шаблоном,  вирізання тощо)).

У самообслуговуванні частково залежний (потребує допомоги дорослого в процесі купівлі їжі в їдальні, відкриття пляшечки з напоями, пачки печива тощо).

  Сашко  потребує постійного супроводу педагога під час виконання різних завдань, оскільки спостерігається дефіцит уваги, розфокусованість.

 

 

Актуальний рівень знань і вмінь

Сашка привели до школи  у віці 10 років і 5 місяців (1 вересня 2017 р.).

Він  легко йде на емоційний контакт з добре знайомими людьми, одноклассниками. Знає всіх дітей класу на ім я і прізвище, а коли забуває, запитує  в учителя.

На звертання відповідає словесно або кивком голови. Проявляє допитливість, яку виражає за допомогою запитань,  які повторює кілька разів.

Словник дитини на побутовому рівні. Хлопчик користується переважно простими іменниками та дієсловами. У нього спостерігається порушена звуковимова, його мовлення стало чіткішим,  але інколи важко зрозуміти. Хлопчику вже  не  складно висловлювати свої потреби за допомогою мовлення. Фонематичні процеси знаходяться в стані формування.

Недостатньо володіє навичками самообслуговування. Їсть самостійно. Часто дякує за їжу, за допомогу,  про яку попросить учителя або однокласників.

Сашко  повністю звик до нових умов,  процес адаптації пройшов швидко. До школи ходить із задоволенням і бажанням. Особливо йому подобаються уроки плавання. Спокійний, позитивний, любить співати. Грається з іншими дітьми на перервах, без труднощів вступає з ними в контакт. Виконує більш впевнено складні наслідувальні дії в іграх з однокласниками. Індивідуальні ігри дитини зводяться до мінімуму. Майже завжди контактує з членами учнівського колективу. Спіннером грається  самостійно дуже рідко.

Дуже любить фізичні заняття,  рухливі ігри, розваги,  екскурсії.

Сашкові вже легше слухати тексти різних жанрів, музику разом з іншими дітьми, не відволікаючись (навіть кілька хвилин), звертає на себе увагу все рідше.  Піднімає руку й чекає коли до нього підійде вчитель, не кричить, привертаючи до себе увагу. Поводить себе стримано.

Мислення предметно-конкретне. Пам’ять механічна, емоційна, зорова. Увага  більш стійка, хоча все ще короткотривала. При емоційному задоволенні свої почуття проявляє посмішкою і словесним задоволенням. При емоційному незадоволенні або стомленості свої почуття виражає словесно,  уже майже не плаче.

 

Потреби: потребує постійного супроводу педагога під час виконання різних завдань, оскільки спостерігається дефіцит уваги, розфокусованість. Формування навичок самообслуговування, поступово зменшуючи допомогу дорослого. Продовжити процес формування навичок суспільної поведінки, соціального досвіду у взаємодії та комунікації з дітьми та дорослими (особливо  сторонніми і незнайомими). У навчанні рахувати гроші. Потребує частого схвалення своїх дій і відповідей як від вчителя,  так і від однокласників. Потребує створення ситуацій успіху.

 

 

 

Навчальний предмет: трудове навчання.

Тема. Робота з пластичними матеріалами, нитками та папером.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Да-та

Кіль-кість го-дин

Правильно називати стилізовані фігурки.

Формувати уміння аналізувати  вироби з глини та пластиліну за формою, кольором, визначати ціле і частини.

Сприяти розвитку мислення на основі  орієнтування  у способі виготовлення ( називати трудові операції).

Збагачувати  словник назвами об’єктів виготовлення.

Виготовляти стилізовані фігурки відомих тварин за зразком під керівництвом вчителя.

Організація робочого місця. Загальні правила безпеки на уроках трудового навчання. Безпечна робота з інструментами. Поняття об єму. Техніко-технологічні відомості.

Стилізовані фігурки тварин, їх пропорції. Деталі, частини. Ціле і частини.

 Трудові операції: аналіз стилізованої скульптурної фігурки  за частинами, з'єднання виліплених деталей в одне ціле, засоби ліплення об ємної форми.

Об’єкти виготовлення:

стилізовані фігурки -  улюбленої тваринки, лісовичка, коника.

Диференційована, ігрова,  створення ситуації успіху.

Зразки робіт.

 

3

Збагачувати уявлення про використання текстильних матеріалів в побуті.

Формування організаційних умінь діяльності (відбір інструментів, матеріалів,оздоблень).

Розвиток мислення на основі формування умінь здійснювати класифікацію предметів діяльності (матеріали, інструменти, трудові дії). Розвиток естетичного смаку на основі  оздоблення предметів виготовлення. Називати трудові операції та виконувати їх за зразком з допомогою  і під керівництвом вчителя

Виготовляти іграшки-сувеніри за зразком, під керівництвом вчителя.

Організація робочого місця. Загальні правила безпеки на уроках трудового навчання. Безпечна робота з інструментами. Ознайомлення з плетінням. Плетіння з ниток. Техніко-технологічні відомості: матеріали для іграшок-сувенірів (картон, папір, тканина, нитки, (тасьма) та інструменти для їх виготовлення (голка, ножиці, лінійка, клей). Нитки. Властивості: колір, товщина. Застосування. Трудові операції: намотування ниток на картон. Зв’язування ниток, перев'язування, плетіння. Об’єкти виготовлення: браслети, іграшки-сувеніри з тканини, ниток (ляльки – мотанки).

Диференційована, ігрова,  створення ситуації успіху.

Зразки робіт.

 

3

 

Тема. Робота з штучними матеріалами.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Дата

Кількість годин

Збагачувати уявлення про використання штучних матеріалів в побуті.

Формування організаційних умінь діяльності (відбір інструментів, матеріалів, оздоблень).

Розвиток мислення на основі формування умінь здійснювати класифікацію предметів діяльності (матеріали, інструменти, трудові дії). Розвиток естетичного смаку на основі  оздоблення предметів виготовлення.  Називати трудові операції та виконувати їх за зразком з допомогою  і під керівництвом вчителя.

Виготовляти прості іграшки зі штучних матеріалів за зразком під керівництвом і з допомогою вчителя.

Організація робочого місця. Загальні правила безпеки на уроках трудового навчання. Безпечна робота з інструментами. Ознайомлення з плетінням. Плетіння з ниток. Техніко-технологічні відомості: штучні матеріали для іграшок-сувенірів (пластик, поролон) та інструменти для їх виготовлення (ножиці, лінійка, клей). Властивості: колір, товщина. Застосування. Трудові операції: виготовлення простих виробів зі штучних матеріалів (вирізання, складання, склеювання, оздоблення). Об’єкти виготовлення: прості іграшки зі штучних матеріалів.

Диференційована, ігрова,  створення ситуації успіху.

Зразки робіт.

 

4

 

 

 Тема. Робота з папером і картоном.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Дата

Кількість годин

Розвиток умінь самостійного виконання практичних завдань за наочною опорою.

Розвиток особистісних якостей: охайності, бажання виконувати практичні завдання.

Розвиток зв’язного мовлення на основі складання характеристики виготовлених предметів із паперу.

Виготовити великоднє яйце, рамку для фото, модель дитячого взуття.

Організація робочого місця. Загальні правила безпеки на уроках трудового навчання. Безпечна робота з інструментами. Ознайомлення з різними техніками декорування, засобами передавання характерних форм. Техніко-технологічні відомості: папір і тонкий картон – призначення, властивості, вироби (повторення), інструменти та матеріали (повторення).

Трудові операції: розмітка за шаблоном, вирізування,  згинання паперу, склеювання, оздоблення.

Об’єкти виготовлення: великоднє яйце, рамка для фото, модель дитячого взуття.

 

 

Диференційована, ігрова,  створення ситуації успіху.

Зразки робіт.

 

5

Тема. Калейдоскоп професій.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Дата

Кількість годин

Показати необхідні об'єкти, техніки, технології і трудові процеси. Ознайомити з продукцією підприємства, його обладнанням технологічним процесом обробки різних матеріалів (деревини, металу, тканини і волокнистих матеріалів, пластмаси, глини тощо), організацією праці. Виховувати позитивне ставлення до праці, поваги до людей праці. Проспостерігати,  як працюють дорослі, які матеріали вони обробляють, якими користуються інструментами, пристроями і машинами.Сприяти зміцненню зв'язків школи з життям. Сприяти розширенню політехнічного кругозору, поглиблювати зацікавленість до праці. Ознайомити з різними професіями та працею людей цих професій. Сприяти професійній орієнтації до свідомого вибору свого життєвого шляху уже на ранньому етапі. Формування поняття "продуктивності праці".

 

Загальні правила безпеки на уроках – екскурсіях. Ознайомлення з поняттям «професія», з різними професіями. Знайомство з представниками різних професій (екскурсії).

Інформаційні, діалогові.

Спостереження.

 

4

 

Навчальний предмет: образотворче мистецтво.

Тема. Образи природи, тварин, людей у мистецтві.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Дата

Кількість годин

Аналізувати з допомогою вчителя:  сюжет і обєкти зображення; розміри і забарвлення предметів та їх частин. З  допомогою вчителя визначити послідовність

виконання художньо-

образотворчих завдань;

орієнтуватися на площині аркуша паперу;

вибирати предмети

зображення та обєкти за формою і забарвленням; знаходити положення аркуша залежно від форми і

розмірів зображуваних

обєктів; розташовувати зображення предметів та обєктів на аркуші паперу, передаючи

просторові відношення (над, під, вгорі, внизу, поруч, біля, зліва, справа тощо); передавати в малюнку розміри і забарвлення предметів та їх частин. Сприяти розвитку  просторового

орієнтування, емоційно-образної памяті на основі відтворення

художнього матеріалу.

Збагачувати уявлення і поняття про форму, розмір, забарвлення,

просторові відношення

зображуваних обєктів.

Сприяти розвитку вмінь поєднувати в одному сюжетному малюнку

зображення декількох обєктів та предметів, передавати їх

характерні ознаки.

Сприяти розвитку мовлення на основі

формування вміння пояснювати зміст малюнку, порівнювати його з результатом зображення. Виховувати інтерес до художньо-образотворчої

діяльності.

Організація робочого місця. Загальні правила безпеки на уроках образотворчого мистецтва. Безпечна робота з інструментами. Зображення явищ природи, глибини простору в пейзажному жанрі. Засоби створення художнього образу в пейзажі. Передавання плановості відкритого простору за допомогою кольору та тону. Колір як засіб вираження настрою у пейзажі. «Караван  у пустелі»,  «Морські фантазії», «Свято весняної природи».

Інформаційні,  створення ситуації успіху, диференційовані,  ігрові, діалогові.

Зразки робіт.

 

3

Розпізнавати та називати за допомогою вчителя: форми квадратних,трикутних, круглих та прямокутних предметів; кольори: червоний, жовтий,

зелений, синій, коричневий, жовтогарячий, фіолетовий, чорний, білий; основні художні матеріали, інструменти. Аналізувати та порівнювати з допомогою вчителя:

основні особливості наочно сприйнятого матеріалу: форму, будову, розмір складових частин, їх взаємне розташування, забарвлення.

З  допомогою вчителя за допомогою ліній

зображувати предмети

різноманітної (квадратної, прямокутної, круглої, трикутної) форми;  на площині аркуша паперу знаходити середину, верхній, нижній, правий і

лівий краї; проводити від руки прямі, вертикальні, горизонтальні, похилі, замкнені лінії; визначити зображення предмету стосовно аркуша паперу; дотримуватися певної послідовності під час відтворення матеріалу; передавати в малюнку основні характерні риси предмету чи обєкта. Сприяти розвитку зорового, тактильного сприймання на

основі формування

перцептивних дій (умінь

обстежувати предмети за формою, забарвленням, розміром, розташуванням у

просторі). Збагачувати знання про

елементарні особливості будови предметів.

Розвивати операційно-

технічної сторони малювання.

Виховувати зацікавлене

ставлення до образотворчого

мистецтва.

Організація робочого місця. Загальні правила безпеки на уроках образотворчого мистецтва. Безпечна робота з інструментами. Казкові і реальні звірі та істоти, персонажі та люди  у творах образотворчого мистецтва. Виражальні засоби, трансформація форми. Поняття «пропорція»,  «динаміка», «портрет».

Зображення людини у статичному і динамічному стані. «Чудо – Юдо». «Фантастична істота». «Мій чотирилапий друг». «Котигорошко». «Веселі старти».

Інформаційні,  створення ситуації успіху, диференційовані,  ігрові, діалогові.

Зразки робіт.

 

4

 

Тема. Образ рідного краю  в мистецтві.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Дата

Кількість годин

Формувати уявлення

про предмети з різним орнаментом та

призначенням; про види візерунків та

орнаментів;

З  допомогою вчителя визначати структуру візерунка (повторення, чергування елементів), його форму та колір; передавати на аркуші паперу чи в готовій геометричній формі будову найпростішого

орнаменту з рослинних та геометричних форм;

користуватися осьовими лініями під час малювання

візерунка у квадраті;

охайно розфарбовувати зображення, додержуючи

контурів; дотримуватися певної послідовності дій під час малювання споруд. Сприяти розвитку цілісності,

структурності, осмисленості

сприймання, диференційованих

рухів кисті і пальців руки. Виховувати інтерес до

виробів декоративно-

прикладного мистецтва.

Сприяти розвитку цілеспрямованості,

організованості, самостійності,

працелюбності,

дисциплінованості у навчально- практичній діяльності.

Організація робочого місця. Загальні правила безпеки на уроках образотворчого мистецтва. Безпечна робота з інструментами. Ознайомлення з художніми традиціями рідного краю. Особливості природного середовища міста та архітектури.  Колірна гама, художня техніка та манера зображення. «Український рушничок». «Неначе писанка моє місто». «Страровинна споруда». «Садки цвітуть». «Веселий фонтан».

Інформаційні,  створення ситуації успіху, диференційовані,  ігрові, діалогові.

Зразки робіт.

 

5

Виявляти інтерес до образотворчої діяльності.

Розпізнавати і показувати з допомогою вчителя

прості геометричні форми;  види ліній; основні кольори; основні художні матеріали, інструменти;

середину, верхній, нижній, правий і лівий краї на площині аркуша паперу та робочого столу.

Дотримуватися під керівництвом вчителя правил організації робочого місця. Виконувати послідовність роботи над малюнком під контролем учителя. Визначати  з допомогою вчителя

форму, забарвлення, розмір предмета обстеження; різницю за розміром між двома предметами однакової форми;

різницю за кольором між двома предметами різної форми та розміру. Уміти з допомогою вчителя проводити по контуру прямі, хвилясті, замкнуті лінії, відтворювати зображення простих предметів за поетапним зразком, розфарбовувати зображення, намагаючись додержувати контури окремих елементів.

 

Організація робочого місця. Загальні правила безпеки на уроках образотворчого мистецтва. Безпечна робота з інструментами. Різноманітність форм. Прийоми групування різних за формою, кольором  і розміром предметів. Створення святкового настрою за допомогою кольору. «Мереживо міста». «Святкове місто». «Україна – моя Батьківщина».

Інформаційні,  створення ситуації успіху, диференційовані,  ігрові, діалогові.

Зразки робіт.

 

5

 

Навчальний предмет: основи здоров я.

Тема. Соціальна складова здоров я.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Дата

Кількість годин

Формувати основи правильної поведінки при пожежі. Відпрацьовувати алгоритм виклику екстренних  служб. Розширення загальних понять про небезпечні місця у населеному пункті. Дати уявлення про небезпеку,  яку таїть натовп.

Сприяти розвитку уваги, мислення та зв’язного мовлення шляхом навчання давати відповіді на запитання при визначенні небезпечних місць у населеному пункті.

Формування початкових уявлень про  загрозу життю та здоров’ю дитини під час ігор у небезпечних місцях свого населеного пункту на основі наочності (сюжетні малюнки) та запитаннями вчителя.

Дії при пожежі. Алгоритм виклику по телефону представників екстренних служб. Алгоритм дій у разі виникнення пожежі: покинути небезпечне приміщення, зателефонувати рідним на  роботу; зателефонувати за номером 101.  Правильно надати потрібну інформацію (прізвище,  ім я, адресу, причину виклику);

- звернутися за порадою та  допомогою до знайомих сусідів.

Поведінка під час масових шкільних заходів.  У натовпі. Правила безпечної поведінки на вулиці. Небезпечні місця у населеному пункті, де мешкає дитина: у місті (східці, підвал, ліфт, будівельний майданчик, територія підприємства, звалище, старі будинки, автомобільні дороги, горище, скирта, машинний парк, шосейні дороги, лінії електропередач тощо).

Ігри та розваги в небезпечних місцях – загроза життю та здоров’ю дітей.

Моделювання ситуацій виходу з непередбачуваних ситуацій.

Тренінгові, ігрові, діалогові, диференційовані.

Спостереження.

Практичні роботи.

 

4

Розширення уявлення про дорожній рух, розділову смугу, перехрестя.

Розвиток концентрації уваги та формування навичок визначення послідовності дій  під час переходу дороги з одностороннім та двостороннім рухом.

Розвиток мислення на основі  формування навичок розрізняти спеціальні машини, громадський транспорт та приватні автомобілі, дорожні знаки.

Збагачення словникового запасу назвами спеціальних машин (машини швидкої медичної допомоги, поліцейські, пожежної служби, аварійної служби газу). Виховання особистісних якостей: уважності, спостережливості, обережності. За наочною опорою  та за питаннями вчителя вчити розрізняти транспортні засоби.

 

Односторонній та двосторонній дорожній рух. Розділова смуга, її призначення.

Правила переходу дороги з одностороннім та двостороннім рухом. Перехрестя (регульовані й нерегульовані). Типи перехресть (тристоронні, чотиристоронні, складні). Правила безпечного переходу перехресть.

Попереджувальні звукові та світлові сигнали автомобілів. Що означають світлові покажчики повороту.

Спеціальні машини (машини швидкої медичної допомоги, поліцейські, пожежної служби, аварійної служби газу). Проблисковий маячок та звуковий сигнал спеціальних машин. Право проїзду службових машин на червоне світло. Поведінка пішохода під час проїзду спеціальних машин. Дорожньо – транспортні пригоди. Дорожні знаки.

 

Тренінгові, ігрові, діалогові, інформаційні, диференційовані. групові.

Спостереження.

Практичні роботи.

 

6

Тема. Психічна і духовна складова здоров я.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Дата

Кількість годин

Збагачення, уточнення  словника новими словами-назвами рис характеру та поведінкових якостей людини.  

Розвиток мислення на основі формування вміння розпізнавати позитивні і негативні вчинки людей.

Розвиток мислення на основі формування  вмінь  визначати причини та способи уникання  конфліктної ситуації.

Формування комунікативних навичок. Збагачення початкових уявлень  про впевненість, волю  і повагу.

Самооцінка і поведінка людини. Упевненість  і самовпевненість. Хочу.  Можу.  Треба. Воля. Повага і самоповага.

Тренінгові, ігрові, діалогові, інформаційні, диференційовані. групові.

Спостереження.

Практичні роботи.

 

6

Формування уявлення про корисні звички і їх значення для здоров я людини.

Розвиток сприймання та мислення на основі формування вмінь визначати вплив та наслідки  корисних звичок  на здоров’я людини.

Формування навичок культури спілкування з дорослими, поведінки в громадських місцях. Формувати вміння дотримуватися інструкцій дорослого стосовно організації здорового способу життя у повсякденному житті.

 

 

Звички і здоров я. Практична робота. Формування корисної звички.

Ігрові, діалогові, інформаційні, диференційовані.

Спостереження.

Практичні роботи.

 

1

Розвиток мислення на основі формування вмінь частково вирішувати завдання безпечної для здоров’я взаємодії з дорослими та однолітками під час звичайних життєвих ситуацій;

елементарного піклування про себе та власне здоров’я; частково задовольняти в повсякденному житті власні фізичні (спортивні) уподобання та потреби; дотримуватися інструкцій дорослого стосовно організації здорового способу життя у повсякденному житті. Сприяти розвитку комунікативної взаємодії з дорослими з питань власної життєдіяльності (звернутися по допомогу, повідомити про проблеми здоров’я, про власні потреби зрозумілими для інших та доступними для себе способами).

 

Практична робота «Здоров я – всьому голова!».

Тренінгові, ігрові, діалогові, інформаційні, диференційовані. групові.

Спостереження.

Тестова робота.

Практичні роботи.

 

1

 

Навчальний предмет: Я у світі.

Тема. Я та інші.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Дата

Кількість годин

Збагачення і розвиток перцептивних уявлень про людей і предметне оточення у школі.

Формування діалогічного мовлення та простих моделей: прохання («___(особа), я хочу ___»), відповіді («Так», «Ні»), ствердження («Це – ….», «Я бачу….», «В мене є (я маю) ….», «Я не знаю»), запитання («Що це?», «Де?»), запрошення до гри («Ходімо грати», «Хочеш грати?»).

Формування здатності розрізнювати, коли слід ставити питання, а коли слід отримувати або надавати інформацію (розрізнювати інструкції «Запитай ...» і «Скажи ...»).

Виховання позитивного ставлення до шкільних товаришів, працівників школи, дорослих взагалі.

Формування елементарних навичок культурного спілкування з ровесниками й дорослими людьми, спілкування в сумісній ігровій і навчально-пізнавальній діяльності.

Формування навичок акуратності і охайності, догляду за чистотою і порядком на робочому місці.

Культура поведінки. Вчимося бути культурними у спілкуванні, мовленні, зовнішності. Правила культурного поводження в школі. Правила поведінки у школі. Повага до вчителів та інших працівників школи; доброзичливе ставлення до однокласників та шкільних товаришів.Правила ввічливої поведінки та культурного спілкування. Правила охайності.

Практична робота: правила культурного спілкування (ввічливі слова; словесні форми вітання, прощання, прохання,вибачення; правила розмови по телефону).

 Ігрові, діалогові, інформаційні, диференційовані. групові.

Спостереження.

Практичні роботи.

 

4

Формування початкового уявлення про конфлікт.

Розвиток мислення на основі формування  вмінь  визначати причини та способи уникання  конфліктної ситуації в учнівському колективі.

Формування комунікативних навичок. Визначати за допомогою вчителя причини виникнення конфлікту, способи його уникання.

Вчити розповідати правила поведінки у випадках буллінгу.

 

Конфлікти. Практична робота. Як уникнути конфліктної ситуації. Що робити,  якщо конфлікт виник?

Ігрові, тренінгові, діалогові, інформаційні, диференційовані. групові.

Спостереження.

Практичні роботи.

 

2

 

Тема. Я – українець.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Дата

Кількість годин

Збагачення і розвиток перцептивних уявлень про свою Батьківщину -  Україну.

Сприяти розвитку словника шляхом вивчення понять «прапор»,  «герб», «гімн».  Формування діалогічного мовлення та моделі відповіді на  поставлені запитання.

Формування уявлення про себе як громадянина України. Виховання любові до своєї Батьківщини.

 

Наша Батьківщина – Україна – незалежна, демократична,  правова держава. Основні символи держави. Київ – столиця України.

Уявлення про історію України (національній одяг, традиційні страви, житло українців у давні часи, ігри, танці, пісні українських дітей). Конституція України.

Практична робота. Фотоколаж «Свята нашої України».

 

Ігрові, діалогові, інформаційні, диференційовані. групові.

Спостереження. Зразок роботи.

Практичні роботи.

 

3

 

Тема. Я -європеєць.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Дата

Кількість годин

Збагачення і розвиток перцептивних уявлень про   Україну – європейську державу.

Сприяти розвитку словника шляхом вивчення понять «Європейський Союз»,  «волонтерство».  Формування діалогічного мовлення та моделі відповіді на поставлені запитання.

Формування уявлення про себе як громадянина України і спільноти європейців. Виховувати почуття патріотизму, громадянську свідомість.

 

Україна на карті світу. Європейський Союз – співтовариство народів Європи. Волонтерство як добровільна суспільно – корисна діяльність.

Практична робота. Що я знаю про Україну.

Ігрові, діалогові, інформаційні, диференційовані. групові.

Спостереження. Тестова робота.

Практичні роботи.

 

7

 

Навчальний предмет: українська мова.

Тема. Числівник.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Да-та

Кіль-кість го-дин

Вчити розрізняти  в мовленні і на письмі слова – назви чисел, правильно їх вимовляти, читати і записувати. Складати з допомогою вчителя  з поданими словами словосполучення, речення. Вживавати слова–назви чисел в мовленні. Вводити їх  в речення, які складає під керівництвом учителя. Правильно записувати після аналізу в зошит.

З допомогою вчителя ставити питання до числівників. Розуміти значення числівників, які вжито в усному і писемному мовленні, адекватно вживати числівники. Сприяти формуванню сили волі щодо опанування знань, які стосуються числівників. Виховувати прагнення і бажання отримати позитивну оцінку, адекватно реагувати на зауваження.

 

Числівник. Вимова і правопис найуживаніших у мовленні  і найпростіших числівник. Словесні формули на означення часу протягом доби. Виділення числівників в усному мовленні і на письмі.

Ігрові, діалогові, інформаційні, диференційовані, групові, індивідуальні, технологія незакінчених речень.

Спостереження.

Зразки робіт.

 

 

5

Розвиток усного зв’язного мовлення (відповіді на запитання за змістом прослуханого, прочитанного),

розвиток діалогічного і монологічного мовлення;

розвиток виразності читання та усного мовлення;

розвиток умінь використовувати засвоєний словник у власному мовленні;

розширення та уточнення уявлень про навколишній світ;

розвиток упевненості в своїх можливостях, зорової та слухової пам'яті, довільної уваги;

формування особистісних рис характеру;

виховання культури мовлення і спілкування.

 

Розвиток зв язного мовлення. Джерельце взимку. Складання розповідних речень за малюнком,  прослуханим текстом і запитаннями вчителя.

Інформаційні, діалогові, індивідуальні.

Зразок роботи.

 

1

 

Тема. Займенник. 

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Да-та

Кіль-кість го-дин

Вчити розрізняти  в мовленні і на письмі слова, правильно їх вимовляти, читати і записувати. Складати з допомогою вчителя  з поданими словами словосполучення, речення. Вживавати слова я,  ти,  ми,  він,  вона, воно,  вони,  ви в мовленні. Вводити їх  в речення, які складає під керівництвом учителя. Правильно записувати після аналізу в зошит.

З допомогою вчителя ставити питання хто? до займенників. Розуміти значення займенників, які вжито в усному і писемному мовленні, адекватно вживати займенники. Сприяти формуванню сили волі щодо опанування знань, які стосуються займенників. Виховувати прагнення і бажання отримати позитивну оцінку, адекватно реагувати на зауваження.

 

Займенник. Особові займенники (без уживання терміну). Виділення займенників в усному мовленні і на письмі.

Ігрові, діалогові, інформаційні, диференційовані, групові, індивідуальні, технологія незакінчених речень.

Спостереження.

Зразки робіт.

 

 

7

Формування елементів орфографічно грамотного письма; розвиток навичок запису речень після попереднього аналізу. Розвиток навичок зорового контролю під час читання та написання складів, слів, речень. Виховання акуратності, охайності під час письма.

 

Розвиток зв язного мовлення. Як краще провчити. Власна оцінка поведінки героїв твору.

Інформаційні, діалогові, індивідуальні.

Зразок роботи.

 

1

Розвиток усного зв’язного мовлення (відповіді на запитання за змістом прослуханого, прочитанного),

розвиток діалогічного і монологічного мовлення;

розвиток виразності читання та усного мовлення;

розвиток умінь використовувати засвоєний словник у власному мовленні;

розширення та уточнення уявлень про навколишній світ;

розвиток упевненості в своїх можливостях, зорової та слухової пам'яті, довільної уваги;

формування особистісних рис характеру;

виховання культури мовлення і спілкування.

 

Розвиток зв язного мовлення. Життя у зимовому лісі. Складання розповідних речень за малюнком,  прослуханим текстом і запитаннями вчителя. Запис речень після аналізу з учителем, дотримання правил вживання великої букви, розділових знаків в кінці речення.

Інформаційні, діалогові, індивідуальні.

Зразок роботи.

 

1

Перевірити наявний рівень знань, формувати вміння концентрувати увагу на предметі діяльності, пригадувати, уявляти і відтворювати потрібну інформацію, дотримуватися правил правопису.

Контрольна тестова робота «Числівник. Займенник».

 

Індивідуальна.

Контрольний аркуш.

 

1

Тема. Дієслово.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Да-та

Кіль-кість го-дин

Вчити розрізняти  в мовленні і на письмі слова, які називають дію, правильно їх вимовляти, читати і записувати. Складати з допомогою вчителя  з поданими словами словосполученення, речення. Вживавати слова–назви дій предметів в мовленні. Вводити їх  в речення, які складає під керівництвом учителя. Правильно записувати після аналізу в зошит.

З допомогою вчителя ставити питання до дієслів. Розуміти значення дієслів, які вжито в усному і писемному мовленні, адекватно вживати дієслова. Сприяти формуванню сили волі щодо опанування знань. Виховувати прагнення і бажання отримати позитивну оцінку, адекватно реагувати на зауваження. Розвиток слухового сприймання та слухової уваги; формування усвідомленого розуміння сказаного вчителем, його запитань, порад, вказівок;

удосконалення аналітико-синтетичних процесів, розвиток звукобуквеного та складового аналізу;

розвиток навичок самоконтролю під час виконання різних завдань.

 

 

Дієслова – слова,  які називають дію. Спостереження за роллю дієслів. Дієслова близькі і протилежні за значенням. Часи дієслів. Виділення дієслів  в усному мовленні і на письмі.

Ігрові, діалогові, інформаційні, диференційовані, групові, індивідуальні, технологія незакінчених речень.

Спостереження.

Зразки робіт.

 

 

13

Вчити добирати потрібні за змістом слова. Запис складених речень після детального аналізу з допомогою вчителя. Виховання акуратності, охайності під час письма.

 

Розвиток зв язного мовлення. Дві груші й одна. Вставляння пропущених слів (поданих окремо) в речення під керівництвом вчителя.

 

Ігрові, діалогові, інформаційні, індивідуальні, технологія незакінчених речень.

Зразок роботи.

 

1

Розвиток усного зв’язного і писемного мовлення (відповіді на запитання за змістом прослуханого, прочитанного),

розвиток діалогічного і монологічного мовлення;

розвиток виразності читання та усного мовлення;

розвиток умінь використовувати засвоєний словник у власному мовленні;

розширення та уточнення уявлень про навколишній світ;

розвиток упевненості в своїх можливостях, зорової та слухової пам'яті, довільної уваги;

формування особистісних рис характеру;

виховання культури мовлення і спілкування.

 

Розвиток зв язного мовлення. Весна. Складання тексту - опису з допомогою вчителя з 3-5 речень «Весна»  з опорою на малюнок за запитаннями вчителя. Запис речення після аналізу з учителем, дотриманння правил вживання великої букви на початку речення, розділових знаків в кінці речення.

Діалогові, інформаційні, індивідуальні.

Зразок роботи.

 

1

Формування елементів орфографічно грамотного письма; формування навичок письма на слух; розвиток навичок зорового контролю під час читання та написання складів, слів, речень, їх запису на слух; удосконалення навичок орієнтувальної діяльності на площині аркуша паперу; виховання акуратності, охайності під час письма. Формування навичок самоконтролю виконуваної діяльності.

 

Контрольна робота. Диктант. Запис речень під диктовку вчителя.

Індивідуальна.

Контрольний аркуш.

 

1

Формування

елементів орфографічно грамотного письма;

розвиток навичок списування; розвиток навичок зорового контролю під час читання та написання складів, слів, речень, їх списування; розвиток навичок самоконтролю під час списування з друкованого тексту;

подальший розвиток зорового сприймання, впізнавання та розрізнення друкованого та рукописного образів вивчених букв під час списування; удосконалення навичок орієнтувальної діяльності;

виховання акуратності, охайності під час списування.

 

Контрольна робота. Списування. Списування друкованого тексту по складах і цілими словами.

Спільно з учителем перевіряти правильність

написання слів шляхом орфографічного  промовляння.

Індивідуальна.

Контрольний аркуш.

 

1

 

Тема. Прислівник.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Да-та

Кіль-кість го-дин

Дати уявлення про слова,  які відповідають на питання де?, коли?,  куди?, звідки?,  як?, правильно їх вимовляти, читати і записувати. Складати з допомогою вчителя  з поданими словами словосполучення, речення. Вживавати в мовленні. Вводити їх  в речення, які складає під керівництвом учителя. Правильно записувати після аналізу в зошит.

З допомогою вчителя ставити питання до слів. Сприяти формуванню сили волі щодо опанування знань. Виховувати прагнення і бажання отримати позитивну оцінку, адекватно реагувати на зауваження. Розвиток слухового сприймання та слухової уваги; формування усвідомленого розуміння сказаного вчителем, його запитань, порад, вказівок;

удосконалення аналітико-синтетичних процесів, розвиток звукобуквеного та складового аналізу;

розвиток навичок самоконтролю під час виконання різних завдань.

 

Прислівник (без вживання терміну). Спостереження за роллю прислівників в тексті. Прислівники близькі і протилежні за значенням. Виділення прислівників в усному мовленні і на письмі.

Ігрові, діалогові, інформаційні, індивідуальні, технологія незакінчених речень.

Спостереження.

Зразки робіт.

 

 

7

Побудувати речення з елементами міркування щодо власної оцінки поведінки героїв твору за запитаннями вчителя. Запис речень після аналізу з учителем, дотримання правил вживання великої букви, розділових знаків в кінці речення.

Розвиток зв язного мовлення. Правда буває гірша за неправду. Власна оцінка поведінки героїв твору.

Діалогові, інформаційні, індивідуальні, технологія незакінчених речень.

Зразок роботи.

 

 

1

Розвиток усного зв’язного і писемного мовлення (відповіді на запитання за змістом прослуханого, прочитанного),

розвиток діалогічного і монологічного мовлення;

розвиток виразності читання та усного мовлення;

розвиток умінь використовувати засвоєний словник у власному мовленні;

розширення та уточнення уявлень про навколишній світ;

розвиток упевненості в своїх можливостях, зорової та слухової пам'яті, довільної уваги;

формування особистісних рис характеру;

виховання культури мовлення і спілкування.

 

Розвиток зв язного мовлення. В гостях  у весни. Складання тексту – розповіді з 3-5 речень з допомогою вчителя  «В гостях  у весни».

З допомогою вчителя за запитаннями і малюнком добір лексики для розповіді. Запис речення після аналізу з учителем, дотримання правил вживання великої букви, розділових знаків в кінці речення.

Діалогові, інформаційні, індивідуальні.

 

Зразок роботи.

 

 

1

Перевірити наявний рівень знань, формувати вміння концентрувати увагу на предметі діяльності, пригадувати, уявляти і відтворювати потрібну інформацію, дотримуватися правил правопису.

Контрольна тестова робота «Дієслово. Прислівник.».

 

Індивідуальна.

Контрольний аркуш.

 

1

Формування елементів орфографічно грамотного письма; формування навичок письма на слух; розвиток навичок зорового контролю під час читання та написання складів, слів, речень, їх запису на слух; удосконалення навичок орієнтувальної діяльності на площині аркуша паперу; виховання акуратності, охайності під час письма. Формування навичок самоконтролю виконуваної діяльності.

 

Контрольна робота. Диктант. Запис речень під диктовку вчителя.

Колективна.

Контрольний аркуш.

 

1

 

Тема. Повторення вивченого.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Да-та

Кіль-кість го-дин

Вдосконалювати вміння з допомогою вчителя виділяти речення з прочитаного тексту. Продовжувати вчити практично під час письма переносити слова по складах з рядка в рядок. Розвиток слухового сприймання та слухової уваги; формування усвідомленого розуміння сказаного вчителем, його запитань, порад, вказівок;

удосконалення аналітико-синтетичних процесів, розвиток звукобуквеного та складового аналізу;

розвиток навичок самоконтролю під час виконання різних завдань. Виховання бажання вчитися.

 

Повторення вивченого матеріалу за рік. Слово, речення, текст. Частини мови. Складання речень зі слів, запропонованих  учителем. Запис речень під диктовку під керівництвом учителя. Читання написаних речень.

Відповіді повним реченням на запитання за

змістом (Хто? Що? Який? Яка? Що робить? Що робила? Скільки? Де? Коли? та ін.).

Діалогові,ігрові, інформаційні, індивідуальні, технологія незакінчених речень.

Спостереження.

Зразки робіт.

 

 

8

Вчити добирати потрібні слова для висловлювання, знати й уміти пояснити значення вжитих у мовленні слів, дотримуватися культури мовлення.

Розвиток зв язного мовлення. Моя улюблена телепередача. Складання тексту – розповіді з 3-5 речень з допомогою вчителя  «Моя улюблена телепередача».

З допомогою вчителя за запитаннями добір лексики для розповіді. Запис речення після аналізу з учителем, дотримання правил вживання великої букви, розділових знаків в кінці речення.

 

Зразок роботи.

 

1

Формування елементів орфографічно грамотного письма; формування навичок письма на слух; розвиток навичок зорового контролю під час читання та написання складів, слів, речень,

виховання акуратності, охайності під час письма.

 

Контрольна робота. Диктант. Запис речень під диктовку вчителя.

Колективна.

Контрольний аркуш.

 

1

Розвиток усного зв’язного і писемного мовлення (відповіді на запитання за змістом прослуханого, прочитанного),

розвиток діалогічного і монологічного мовлення;

розвиток виразності читання та усного мовлення;

розвиток умінь використовувати засвоєний словник у власному мовленні;

розширення та уточнення уявлень про навколишній світ; розвиток упевненості в своїх можливостях, зорової та слухової пам'яті, довільної уваги;

формування особистісних рис характеру; виховання культури мовлення і спілкування.

Розвиток зв язного мовлення. Біла пір їнка. Аналіз прослуханого і прочитаного тексту за запитаннями вчителя. Запис відповідей після попереднього аналізу.  Дотримання правил вживання великої букви, розділових знаків в кінці речення.

 

Діалогові, ігрові, інформаційні, індивідуальні, технологія незакінчених речень.

Зразок роботи.

 

1

 

Навчальний предмет: літературне читання.

Тема. Лірика.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Да-та

Кіль-кість го-дин

Коригування недоліків мовлення. Розвиток дикції на основі розвитку рухливості артикуляційного апарату, плавного дихання, гучності голосу. Формування правильної орфоепічної вимови слів та правильного їх наголошування під час читання. Формування навичок самоконтролю власного читання. Розвиток зорового сприймання під час читання. Формування уміння уповільнювати та прискорювати темп читання. Розвиток усвідомленості читання на основі уміння аналізувати, визначати спільне, схоже та відмінне у предметах, подіях, якостях, явищах за прочитаним. Розвиток смислового розуміння слів у тексті на основі збагачення і конкретизації предметних та образних уявлень. Вихопання в учнів виразності читання та самостійного мовлення,  вміння відчувати емоційний настрій твору, емоційно реагувати на зміст прослуханого, виявляти свої почуття. Формування вміння обирати і користуватися мовленнєвими, інтонаційними та немовними засобами виразності (робити паузи, логічні наголоси, обирати темп читання, інтонацію, та змінювати їх залежно від розділових знаків та змісту).

Формування навички читання як виду мовленнєвої діяльності; умінь сприймати, розуміти, аналізувати різні види літературних і навчальних текстів. Ознайомлення з дитячою літературою в авторській, жанровій, тематичній різноманітності. Виховання соціальних, морально-етичних цінностей за допомогою художніх образів літературних творів. Розвиток зв’язного мовлення, формування умінь створювати власні висловлювання за змістом прочитаного (прослуханого).

 

Д. Павличко. «Яблуко», «Зернина». «Етюд про хліб» (Іван Драч). Ліна Костенко «…Буває,часом сліпну від краси…» (напам ять). Практичне ознайомлення з інтонацією (початок і кінець речення, паузи між реченнями та в середині речення, обумовлені розділовими знаками).

Розділові знаки, логічні паузи і наголоси, потрібні інтонації під час читання.

Жанрові особливості віршів (рима, ритм, настрій, мелодика). Тематика дитячих віршів. Спостереження за мовою віршів.

 

Діалогові, ігрові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні, розвивальні, коригувальні,  технологія незакінчених речень.

Спостереження.

 

 

5

Розвиток монологічного і діалогічного мовлення. Виховання потреби у систематичному читанні як засобі пізнання світу, самопізнання та загальнокультурного розвитку.

Позакласне читання. Мандруймо в диво казки. Переказ прочитаної казку з опорою на запитання вчителя.

Діалогові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні, розвивальні, незакінчених речень.

Зразки робіт. Спостереження.

 

 

1

 

Тема. Пейзаж у прозових творах.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Да-та

Кіль-кість го-дин

Формування уявлення про цілісність прочитаного твору; формування узагальненості сприймання; корекція та розвиток процесів узагальнення та абстрагування; формування уміння аналізувати й узагальнювати, визначати спільне, схоже та відмінне у предметах, подіях, явищах за прочитаним;

формування уміння встановлювати часові та причинно-наслідкові зв’язки на основі прочитаного; розвиток умінь помічати жанрові особливості творів;

збагачення активного словника лексикою прочитаних творів;

формування вміння розрізняти красу і потворне. Виховання бажання читати.

 

Пейзаж. Відповідність пейзажу настроям персонажів творів. Василь Чухліб «Чомга і весна». Марко Вовчок «Другого дня». Михайло Коцюбинський «На небі сонце…». За Олесем Гончаром «Солов їна сторожа». Сюжет і дійові особи твору (без уживання термінів, практично, під час відповідей на запитання, на матеріалі невеликих за обсягом і нескладних за будовою художніх творів розповідного стилю). Яскраві, точні, образні вислови для характеристики персонажів, опису природи.

 

 

 

Діалогові, ігрові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні, розвивальні, коригувальні,  технологія незакінчених речень.

Спостереження.

 

 

6

Перевірити наявний рівень аудіативних вмінь. Формування вміння уважного  слухання співбесідника, свідомого слухання і сприймання почутого.

Контрольна робота. Аудіювання (письмово). Прослуховування тексту, що читає вчитель.

Розуміння слів, вжитих в тексті. Пояснення значення фраз за запитаннями вчителя.

 

Інформаційні, індивідуальні, незакінчених речень.

Контрольний аркуш.

 

1

Формування та розвиток смислового розуміння слів у тексті;

розвиток здатності до висловлювання оцінювальних суджень морального змісту;

виховання любові до своєї Батьківщини, вміння, емоційно реагувати на зміст, виявляти свої почуття.

 

Позакласне читання. Рідний край –Україна. Виразне усвідомлене читання віршів про Україну.

Діалогові, ігрові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні, колективні,  розвивальні, коригувальні.

Спостереження.

 

 

1

 

Тема. У країні дитинства. Жанри прози.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Да-та

Кіль-кість го-дин

Формування уявлення про цілісність прочитаного твору;

формування узагальненості сприймання;

корекція та розвиток процесів узагальнення та абстрагування;

формування уміння аналізувати й узагальнювати, визначати спільне, схоже та відмінне у предметах, подіях, явищах за прочитаним;

формування уміння встановлювати часові та причинно-наслідкові зв’язки на основі прочитаного;

розвиток умінь помічати жанрові особливості творів;

збагачення активного словника лексикою прочитаних творів;

формування вміння розрізняти красу і потворне. Вдосконалювати вміння читати слова, словосполучення, речення з дотриманням інтонації мовлення, чітко промовляючи

кожне слово, адекватно

вживати в мовленні слова; правильно структурувати словосполучення, речення.  Виховувати бажання навчитися правильно читати твори  і розуміти зміст прочитаного.

 

Оповідання як жанр літератури. Б. Грінченко «Ксеня» (уривок). В. Нестайко «Троє за парканом» (скорочено).  М. Слабошпицький «Славко і Жако» (скорочено). В.Чухліб «Гойдарики», «Дикі каченята». Літературний портрет. Олесь Донченко «Лісничиха». О. Довженко «Пустіть колядувати», «Зачарована Десна» (уривки). Уривок напам ять. О.Дерманський «Чудове чудовисько» (уривок), «Чемпіон з Баранців». Персонажі, тематика дитячих оповідань. Яскраві, точні, образні вислови для характеристики персонажів, опису природи.

 

Діалогові, ігрові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні, колективні, розвивальні, коригувальні,  технологія незакінчених речень.

Зразки робіт. Спостереження.

 

 

19

Формування та розвиток смислового розуміння слів у тексті; розвиток здатності до висловлювання оцінювальних суджень морального змісту. Формування прийомів самостійної роботи з різними типами і видами дитячих книжок; умінь здійснювати пошук, відбір інформації для виконання навчально-пізнавальних завдань.

Виховання вміння відчувати емоційний настрій твору, емоційно реагувати на зміст прослуханого, виявляти свої почуття.

 

Позакласне читання. Дружити треба вміти. Переказ прочитаного твору з опорою на запитання вчителя.

Діалогові, ігрові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні, колективні, розвивальні.

Спостереження.

 

 

1

Формування та розвиток смислового розуміння слів у тексті;

розвиток здатності до висловлювання оцінювальних суджень морального змісту. Формування прийомів самостійної роботи з різними типами і видами дитячих книжок; умінь здійснювати пошук, відбір інформації для виконання навчально-пізнавальних завдань.

Виховання вміння відчувати емоційний настрій твору, емоційно реагувати на зміст прослуханого, виявляти свої почуття.

 

Позакласне читання. Школа добрих вчинків. Переказ прочитаного твору з опорою на запитання вчителя.

Діалогові, ігрові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні, розвивальні, коригувальні,  технологія незакінчених речень.

Спостереження.

 

 

1

Перевірити наявний рівень знань.  умінь,навичок. Виховувати бажання навчитися правильно читати твори  і розуміти зміст прочитаного.

Контрольна робота. Перевірка навички читання вголос (усно).

Діалогові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні.

Спостереження.

 

 

1

 

Тема. У країні гумору. Гумористичні твори.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Да-та

Кіль-кість го-дин

Створення умов для розвитку творчої уяви; формування вміння брати участь у спілкуванні на певну задану тему;

формування уміння брати участь у груповій і колективній творчій діяльності; розвиток активного словника та усного зв’язного мовлення; розвиток розуміння змісту тексту, малюнка, ілюстрації;

формування вміння передавати голосом, жестами, мімікою характер персонажів;

спонукання до висловлювання власного ставлення, елементарних оцінних суджень. Розвиток вмінь розуміння і пояснення слів і висловів тексту, з’ясування зв’язків між реченнями, абзацами і частинами тексту.

Виховання культури читання та поводження з книгою.

 

Гумористичні твори. Сашко Дрманський «Мрія Маляки». Г. Вдовиченко «Найдовші вуса» (уривок). Зірка Мезантюк «Небелиці про рукавиці». Ірина Жиленко «Павучок – рудий бочок» (напам ять). І. Світличний «Я їм про Хому, а  вони про Ярему», «Стонога». Комічні оповідання. Остап Вишня «Бекас». Григір Тютюнник «Біла мара».

Визначення послідовності подій у творі та орієнтування у структурі тексту: зачин (початок), основна частина, кінцівка.

 

Діалогові, ігрові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні, розвивальні, коригувальні,  технологія незакінчених речень.

Спостереження.

 

 

9

Формування та розвиток смислового розуміння слів у тексті;

розвиток здатності до висловлювання оцінювальних суджень морального змісту. Формування прийомів самостійної роботи з різними типами і видами дитячих книжок; умінь здійснювати пошук, відбір інформації для виконання навчально-пізнавальних завдань. Виховання вміння відчувати емоційний настрій твору, емоційно реагувати на зміст прослуханого, виявляти свої почуття.

Позакласне читання. Пригода за пригодою. Переказ прочитаного твору з опорою на запитання вчителя.

Діалогові, ігрові, диференційовані, інформаційні, колективні, розвивальні, коригувальні,  технологія незакінчених речень.

Зразки робіт. Спостереження.

 

 

1

Первіритти наявний рівень знань,  умінь, навичок читацької діяльності. Формування вміння уважного  слухання співбесідника, вчити розуміти зміст слів, речень, тексту. Розвиток навичок свідомого читання. Виховання бажання навчитися правильно читати твори  і розуміти зміст прочитаного.

Контрольна робота. Робота з літературним твором (усно).

Діалогові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні, технологія незакінчених речень.

Спостереження.

 

 

1

Формування умінь самостійно ознайомлюватися з новою книжкою з опорою на позатекстову інформацію, вміщену на обкладинці, титульному аркуші, у прикнижній анотації, передмові та ін. Формування уміння  самостійно добирати і читати дитячі книжки за темами, рекомендованими вчителем;

формування вміння користуватися довідковою літературою;

розвиток пізнавальних інтересів, допитливості; читацького інтересу;

формування уміння емоційно сприймати та реагувати на зміст прочитаного, виявляти та висловлювати свої почуття. Виховання культури спілкування під час колективного обговорення прочитаних творів. Виховання культури читання та поводження з книгою.

 

Позакласне читання. Жартівливі вірші. Вибір книжки на певну тему дитячого читання.

Орієнтування у групі дитячих книжок, розташованих на книжковій виставці.

Користування довідковою літературою (дитячими словниками).

 

Діалогові, ігрові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні, колективні.

Зразки робіт. Спостереження.

 

 

1

 

 

Тема. У країні знань. Твори з науковою інформацією..

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Да-та

Кіль-кість го-дин

Стимулювання читацької діяльності запитаннями і завданнями для вибіркового читання. Виховання самостійності при виконанні завдань.

Формування запам’ятовування.

Розвиток уміння передбачати наслідки власних і чужих вчинків. Розвиток логічного мислення, навичок міркування;

розвиток процесів аналізу, порівняння, зіставлення, узагальнення.

Формування здатності ініціювати словесну взаємодію.  Розвиток уміння самостійно читати вголос і мовчки, розуміти зміст прочитаного;

створення умов для набуття досвіду читацької та комунікативної діяльності;

розвиток здатності орієнтуватися у колі, тематиці та окремих жанрах дитячого читання;

розвиток монологічного та діалогічного мовлення, зв’язного усного мовлення;

формування уміння інтонувати власне мовлення, використовувати в ньому засвоєну лексику.

 

 

Науково – художні оповідання. Анатолій Давидов  «Свідки минулих епох». Паола Утевська «Гості з далеких берегів» (скорочено). Історичні оповдання. Антін Лотоцький «Ольга Перевізниківна» (скорочено). Повість – казка. Віктор Близнець «Земля світлячків» (уривок). Відповіді на запитання до тексту. Головні та другорядні персонажі твору. 

 

Діалогові, ігрові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні, колективні, розвивальні, коригувальні,  технологія незакінчених речень.

Спостереження.

 

 

11

Формування навичок читацької діяльності;

розвиток здатності до емоційно-чуттєвого сприймання прочитаного; розвиток здатності до милування красою художнього слова; формування  досвіду сенсорного естетичного сприймання художніх творів через аналіз зображення словом кольорів, форм, звуків природи; формування вміння вживати у власному мовленні образні слова. Виховання любові та поваги до України, її минувшини.

 

Позакласне читання. Наша слава не вмре, не загине. Читання та переказ за запитаннями вчителя прочитаного твору.

Діалогові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні, колективні.

Зразки робіт. Спостереження.

 

 

1

Перевірити наявний рівень знань.  умінь,навичок читацької діяльності. Виховувати бажання навчитися правильно читати твори  і розуміти зміст прочитаного.

Контрольна робота. Перевірка навички читання вголос (усно).

Діалогові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні.

Спостереження.

 

 

1

Формування умінь самостійно ознайомлюватися з новою книжкою з опорою на позатекстову інформацію, вміщену на обкладинці, титульному аркуші, у прикнижній анотації, передмові та ін.

Формування уміння  самостійно добирати і читати дитячі книжки за темами, рекомендованими вчителем;

формування вміння користуватися довідковою літературою;

розвиток пізнавальних інтересів, допитливості; читацького інтересу;

формування уміння емоційно сприймати та реагувати на зміст прочитаного, виявляти та висловлювати свої почуття. Виховання культури спілкування під час колективного обговорення прочитаних творів. Виховання культури читання та поводження з книгою. Розвиток зв’язного мовлення учнів, формування умінь створювати власні висловлювання за змістом прочитаного (прослуханого).

Позакласне читання. У кожного своя жар – пташка. Переказ з опорою на запитання вчителя прочитаного твору. Колективне обговорення прочитаних творів.

Діалогові, ігрові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні, колективні.

Зразки робіт. Спостереження.

 

 

1

 

Тема. У країні світової літератури. Твори зарубіжних письменників.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Да-та

Кіль-кість го-дин

Розвиток зорового аналітичного сприймання текстів;

розвиток смислового розуміння слів у тексті на основі розвитку, збагачення і конкретизації предметних та образних уявлень;

формування уміння встановлювати часові та причинно-наслідкові зв’язки на основі прочитаного (відповіді на запитання: що сталося, коли...? що сталося після того, як ...? та ін.) ; формування уміння встановлювати предметні та просторові зв’язки між описаними фактами, подіями (відповіді на запитання: що робить? куди? де? звідки? та ін.)

розвиток граматично і орфоепічно правильного мовлення на основі прочитаного тексту; розвиток логічно послідовного зв’язного мовлення;

розвиток словесно-логічного мислення;

стимулювання пошукової діяльності;

стимулювання мовленнєвої активності;

розвиток та стимулювання здатності учнів  до вияву позитивних емоцій від прочитаного;

корекція та розвиток процесів узагальнення та абстрагування;

формування самостійного зв’язного розгорнутого висловлювання;

стимулювання читацької діяльності запитаннями і завданнями для вибіркового читання;

виховання самостійності при виконанні завдань, уважності та дисциплінованості;

виховання уміння передбачати наслідки власних і чужих вчинків; розвиток процесів аналізу, порівняння, зіставлення, узагальнення;

формування здатності ініціювати словесну взаємодію;

формування ритміко-інтонаційної виразності мовлення;

формування інтонаційно (мімічно) виразного діалогічного мовлення.

 

 

Оповідання. М.Носов «Мишкова каша» (уривки). Повість – казка. Льюїс Керолл Аліса в Країні Чудес» (уривок). Анатолій Костецький «Канікули». Повторення вивченого за рік.

Аналіз вчинків героїв. Їх оцінка. Вираження власного ставлення до поведінкових вчинків персонажів.

Діалогові, ігрові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні, колективні,  розвивальні, коригувальні,  технологія незакінчених речень.

Спостереження.

 

 

9

Формування прийомів самостійної роботи з різними типами і видами дитячих книжок; умінь здійснювати пошук, відбір інформації для виконання навчально-пізнавальних завдань. Під керівництвом вчителя налаштуватися на читання художньої літератури, адекватно сприймати зміст прочитаного, за запитаннями вчителя відтворювати прочитане. Виховувати бажання читати.

Позакласне читання. Бібліотечний урок. Казки звідусюди. Добір дитячих книжок у бібліотеці. Читання їх уголос.

Діалогові, ігрові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні, колективні, незакінчених речень.

Спостереження.

 

 

1

Перевірити наявний рівень знань.  умінь,навичок читацької діяльності. Виховувати бажання навчитися правильно читати твори  і розуміти зміст прочитаного.

Контрольна робота. Перевірка навички читання вголос (усно).

Діалогові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні.

Спостереження.

 

 

1

 

Навчальний предмет: природознавство.

Тема. Природа материків та океанів.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Да-та

Кіль-кість го-дин

Формування на доступному рівні цілісної природничо-наукової картини материків, що охоплює систему знань, яка відображає закони і закономірності природи та місце в ній людини. Формування практичних умінь і навичок поведінки у природі і соціальному середовищі. Підвищення рівня готовності до засвоєння природничо-географічного матеріалу в наступних класах шляхом уточнення, розширення і систематизації уявлень про окремі явища природи, рослинний і тваринний світ материків, про життя і працю людей. Розвиток розумових здібностей,  емоційно-вольової сфери, пізнавальної активності та самостійності, здатності до творчості, самовираження і спілкування. Забезпечення єдності інтелектуального та емоційного сприйняття природи з практичною природоохоронною діяльністю. Оволодіння доступними способами пізнання предметів і явищ природи та суспільства. Вховання  позитивного ставлення до природи і праці людей. Формування бережливого ставлення до об’єктів та предметів навколишнього середовища. Формування усвідомленості учбової діяльності.

Материки. Океани. Євразія. Африка. Північна Америка. Австралія. Антарктида. Рослинний і тваринний світ материків. Залежність діяльності людини від природних умов. Охорона природи.

Діалогові, ігрові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні, колективні,  розвивальні, коригувальні,  практичні.

Спостереження.

 

12

Перевірка наявного рівня знань,  умінь, навичок. Виховання бажання вчитися Розвиток мислення і пам яті.

Контрольна робота «Природа материків та океанів».

Діалогові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні.

Контрольний аркуш (тестові завдання).

 

1

 

 

Тема. Природа України.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Да-та

Кіль-кість го-дин

Формування уявлень про державу на основі усвідомлення сутності понять. Розвиток мислення шляхом формування причинно-наслідкових зв’язків між неживою і живою природою, між господарською діяльністю людини. Збагачення, уточнення активного словника лексикою, що позначає назви міст і водойм України. Виховання любові та поваги до власної держави. Розвиток пам’яті на основі відтворення вивчених назв населених пунктів, водойм України тощо. Формування уявлень про  їх зміст. Формування образного мислення у процесі роботи з картою. Розвиток усного мовлення шляхом розширення активної лексики, запам’ятовування назв річок, морів. Формування понять про початок, русло, береги ріки. Розширення, уточнення  активного словника іменниками та прикметниками, що позначають частини ріки, властивості води. Виховання бережливого ставлення до водних ресурсів.

Україна на карті світу. Карта України. Рідний край на території України. Розташування рідного краю на карті України.

Форми земної поверхні. Водойми України. Позначення їх на фізичній карті. Річки. Озера і болота. Чорне і Азовське море. Охорона водойм. Економне використання води у побуті. Значення води для людей, тварин, рослин.

 

Діалогові, ігрові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні, колективні,  розвивальні, коригувальні,  практичні.

Спостереження.

 

8

Формування на доступному рівні цілісної природничо-наукової картини форм рельєфу, грунтів, тваринного і рослинного світу рідного краю. Формування вмінь розрізняти види грунтів. Виховувати любов до природи. Бережне ставлення до неї.

Екскурсія. Ознайомлення з формами рельєфу,  водоймами, рослинним і тваринним світом, грунтами рідного краю.

Діалогові, диференційовані, інформаційні, колективні,  розвивальні, коригувальні,  практичні.

Спостереження.

 

1

Формування елементів аналітичного мислення на основі позначень на контурній карті. Виховання акуратності і охайності під час роботи з контурною картою.

Практична робота. Позначення на контурній карті з допомогою вчителя столиці, основних міст,  водойм України.

Діалогові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні, колективні,  практичні.

Спостереження. Зразок роботи.

Практичні роботи.

 

1

Формування уявлень про ґрунти. Розвиток мислення на основі аналізу і класифікації ґрунтів за видами.  Розширення, уточнення  активного словника іменниками та прикметниками, що позначають ґрунти та їх властивості. Формування уявлень про корисні копалини. Формування операцій аналізу, порівняння, класифікації на основі обстеження різних видів корисних копалин. Розширення та уточнення лексики іменниками та прикметниками, що позначають корисні копалини. Виховання доброзичливого  і бережного ставлення до оточуючої природи і природи взагалі.

Грунт. Значення грунтів. Корисні копалини. Значення корисних копалин. Грунти та корисні копалини України, їх охорона. Визначення, склад, види ґрунтів: чорноземи, піщані, лісові. Їх значення і охорона. Визначення. Корисні копалини України: кам’яне вугілля, нафта, природний газ, вапняки (вапняк, мармур, крейда), граніт, пісок, глина, кам’яна сіль. Значення і використання.

 

Діалогові, ігрові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні, колективні,  розвивальні, коригувальні,  практичні.

Спостереження.

 

3

Перевірка наявного рівня знань,  умінь, навичок. Виховання бажання вчитися. Розвиток мислення і пам яті.

Контрольна робота. Природа України.

Діалогові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні.

Контрольний аркуш.

 

1

Формування уявлення про природні зони України. Збагачення лексики новими словами. Формування образного мислення у процесі роботи з картою. Розширення та уточнення понять про рослини на основі усвідомлення постійних суттєвих ознак. Розвиток операцій мислення аналізу, порівняння, класифікації та узагальнення  на основі матеріалу про рослинний світ. Формування наочно-дійового мислення в процесі визначення шляхів пристосування рослин у природі. Розвиток усного мовлення: описання рослини за малюнком.

Розвиток аналітичного сприймання зовнішнього вигляду тварин.

Розширення та уточнення понять про умови існування, звички, живлення вивчених тварин. Розвиток мисленнєвих операцій аналізу, порівняння, класифікації тварин на звірів, птахів, комах риб, плазунів, за способом живлення.

Формування причинно-наслідкових зв’язків в процесі засвоєння ланцюгів живлення. Виховання доброзичливого  і бережного ставленняставлення до рослин і  тварин.

Природні зони України. Карта природних зон. Мішані ліси. Лісостеп. Степ. Гори Карпати. Кримські гори. Рослини та тварини природних зон України. Їх охорона. Рослини – живі організми. Необхідні умови для життя рослин – світло, тепло, волога. Рослини півдня і півночі.

Різноманітність тваринного світу: звірі, птахи, плазуни, риби, комахи. Необхідні умови існування фауни – наявність світла, тепла, води, повітря, їжі. Тварини півдня і півночі.

Живлення тварин.

Заповідні території України та їх охорона.

Діалогові, ігрові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні, колективні,  розвивальні, коригувальні,  практичні.

Спостереження.

 

10

Перевірка наявного рівня знань,  умінь, навичок. Виховання бажання вчитися. Розвиток мислення і пам яті.

Контрольга робота. Природа України.

Діалогові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні.

Контрольний аркуш.

 

1

 

Навчальний предмет: математика.

Тема. Нумерація в межах 20.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Да-та

Кіль-кість го-дин

Формування поняття про кількісну характеристику предметних множин. Розвиток вміння визначати задану кількість предметів. Формування поняття про сутність арифметичних дій. Вдосконалення знань усної та письмової нумерації чисел. Засвоєння прийомів додавання та віднімання в межах 20 з опорю на предметну наочність. Вивчення усної та письмової нумерації чисел у межах 20. Засвоєння прийомів додавання та віднімання в межах 10. Засвоєння таблиць  додавання та віднімання у межах 20. Розвиток довільної уваги. Розвиток пам'яті та процесу  запам'ятовування чисел від 11 до 20 на основі раніше вивченої нумерації чисел в межах 10. Розвиток просторового сприймання числового ряду. Розвиток процесів пізнавальної діяльності: аналізу, синтезу. Виховання бажання вчитися.

 

Утворення, назви і письмо цифр в межах 20. Визначення числа і цифри у числовому ряді. Письмо цифр від 10 до 20. Порядок  слідування чисел при рахунку в межах 20. Місце числа у числовому ряді. Порядок розташування чисел у числовому ряді в межах 20. Таблиці додавання і віднімання в межах 20. Прийоми збільшення та зменшення числа на 1. Додавання і віднімання 0. Прийоми додавання і віднімання в межах 10. Відтворення з допомогою вчителя складу числа у межах 20. Співвідношення

з допомогою вчителя кількості предметів з відповідним числом і цифрою.

Діалогові, ігрові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні, колективні,  розвивальні, коригувальні,  практичні.

Спостереження.

Зразки робіт.

 

27

Перевірка наявного рівня знань,  умінь, навичок. Виховання бажання вчитися. Розвиток мислення і

пам яті.

Контрольна робота. Нумерація в межах 20.

Діалогові, диференційовані, індивідуальні, практичні.

Контрольний аркуш.

 

1

 

 Тема. Пряма лінія,  відрізок.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Да-та

Кіль-кість го-дин

Формування системних понять про геометричні фігури, пряму лінію  і відрізок. Розвиток вміння шукати фігуру за зразком, називати її, вміння показувати названу вчителем фігуру. Збагачення словника новими термінами. Вчити креслити прямі лінії за допомогою лінійки. Формування поняття про пряму та криву лінії. Уточнення понять про ознаки, які характеризують форму предметів. Розвиток навчальних вмінь і способів «геометричного мислення». Розвиток рухової пам'яті (користування лінійкою). Формування просторового сприймання в процесі креслення відрізків. Орієнтування в зошиті і на аркуші паперу. Розвиток дрібної і загальної моторики в процесі креслення. Виховання  потреби в загальнокультурному розвитку.

Правила користування лінійкою. Відрізок. Пряма лінія. Розрізнення понять пряма лінія та відрізок з допомогою вчителя. Креслення за допомогою лінійки відрізків без заданої довжини ( по можливості заданої довжини). Різниця між прямою лінією та відрізком.

 

Діалогові, ігрові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні, колективні,  розвивальні, коригувальні,  практичні.

Спостереження. Зразки робіт.

 

8

Перевірка наявного рівня знань,  умінь, навичок. Виховання бажання вчитися. Розвиток мислення і пам яті.

Контрольна робота. Нумерація в межах 20. Пряма лінія. Відрізок.

Діалогові, диференційовані, індивідуальні, практичні.

Контрольний аркуш.

 

1

 

Тема. Міри ваги.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Да-та

Кіль-кість го-дин

Формування поняття про міру ваги – кілограм та його позначення. Збагачення словникового запасу новими термінами. Формування вміння виділяти величину й визначати її словом (великий-маленький, більший-менший, високий-низький). Порівняння величин, використовуючи прийоми накладання та прикладання. Позначення результатів порівняння словами. Розвиток мускульних відчуттів.

Розвиток кінестетичного сприймання на основі визначення важких і легких предметів. Розвиток абстрактно-логічного мислення на основі використання умовної міри (кг). Розвиток рухової пам'яті. Запам'ятовування слів, які визначають вагу предметів. Виховання прагнення і бажання отримати позитивну оцінку, адекватно реагувати на зауваження.

 

 

 

Поняття «важкий», «легкий». Порівняння предметів за масою з допомогою вчителя. Міра ваги – кілограм.  Запис  позначення ваги – кг.

 

 

Діалогові, ігрові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні, колективні,  розвивальні, коригувальні,  практичні.

Спостереження. Зразки робіт.

 

5

Перевірка наявного рівня знань,  умінь, навичок. Виховання бажання вчитися. Розвиток мислення і пам яті.

Контрольна робота. Міри ваги.

Діалогові, диференційовані, індивідуальні, практичні.

Контрольний аркуш.

 

1

 

 

 Тема. Арифметичні задачі.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Да-та

Кіль-кість го-дин

Формування  знань про структуру задачі. Виявлення з допомогою вчителя величин, про які йдеться у задачі.

Формування і розвиток вміння ставити запитання до задачі та пояснювати розв'язання за допомогою вчителя. Навчання розв'язувати прості задачі, які розкривають суть кожної арифметичної дії. Формування уявлень про величини, якими  користується у повсякденному житті: вартості, довжини, об'єму, маси, часу. Розвиток пам'яті – переказ з допомогою вчителя умови задачі (з опорою на наочність).  Формування цілісного сприймання задачі. Відтворення задачі – її умови, числових даних, запитання. Закріплення понять про основні прийоми роботи над задачею. Удосконалення практичних вмінь, необхідних у повсякденному житті. Виховання прагнення і бажання отримати позитивну оцінку, адекватно реагувати на зауваження.

 

 

Структура задачі. Сутність запитання, дія задачі. Основні прийоми роботи над задачею. Величини, про які йдеться в задачі. Розв'язання задачі за допомогою вчителя. Задачі на знаходження суми, різниці, зменшення числа на кілька одиниць, збільшення числа на кілька одиниць, різницеве порівняння.

 

 

Діалогові, ігрові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні, колективні,  розвивальні, коригувальні,  практичні.

Спостереження. Зразки робіт. Картки.

 

18

Перевірка наявного рівня знань,  умінь, навичок. Виховання бажання вчитися. Розвиток мислення і

пам яті.

Контрольна робота. Арифметичні задачі.

Діалогові, диференційовані, індивідуальні, практичні.

Контрольний аркуш.

 

1

 

Тема. Повторення.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Да-та

Кіль-кість го-дин

Повторення, узагальнення і систематизація вивченого.

Прийоми додавання і віднімання в межах 10. Задачі на знаходження суми, різниці, зменшення числа на кілька одиниць, збільшення числа на кілька одиниць, різницеве порівняння. Міра ваги – кілограм. Відрізок. Пряма лінія.

 

Діалогові, ігрові, диференційовані, інформаційні, індивідуальні, колективні,  розвивальні, коригувальні,  практичні.

Спостереження. Заразки робіт.

 

7

Перевірка наявного рівня знань,  умінь, навичок. Виховання бажання вчитися. Розвиток мислення і

пам яті.

Контрольна робота. Річна.

Діалогові, диференційовані, індивідуальні, практичні.

Контрольний аркуш.

 

 

 

Календарне планування уроків математики.

№ з/п

Тема і зміст уроку

Дата

Примітка

1.

Утворення, читання і запис числа 11. Визначення числа і цифри у числовому ряді. Порядок  слідування чисел при рахунку. Місце числа у числовому ряді. Приклади на додавання і віднімання. Задачі на знаходження суми і остачі. Точка. Пряма.

 

 

2.

Число 11.  Склад числа 11. Приклади на додавання і віднімання . Умова задачі. Запитання задачі. Задачі на знаходження суми і остачі. Точка. Пряма.

 

 

3.

Утворення, читання і запис числа 12. Визначення числа і цифри у числовому ряді. Порядок  слідування чисел при рахунку. Місце числа у числовому ряді. Приклади на додавання і віднімання. Задачі на знаходження суми і остачі. Точка. Пряма.

 

 

4.

Число 12.  Склад числа 12. Приклади на додавання і віднімання. Складання прикладів за малюнком.  Умова задачі. Запитання задачі. Задачі на знаходження суми і остачі. Точка. Пряма.

 

 

5.

Утворення, читання і запис числа 13. Визначення числа і цифри у числовому ряді. Порядок  слідування чисел при рахунку. Місце числа у числовому ряді. Приклади на додавання і віднімання. Задачі на знаходження суми і остачі. Точка. Пряма.

 

 

6.

Число 13.  Склад числа 13. Приклади на додавання і віднімання. Складання прикладів за малюнком.  Умова задачі. Запитання задачі. Задачі на знаходження суми і остачі. Точка. Пряма.

 

 

7.

Утворення, читання і запис числа 14. Визначення числа і цифри у числовому ряді. Порядок  слідування чисел при рахунку. Місце числа у числовому ряді. Приклади на додавання і віднімання . Задачі на знаходження суми і остачі. Точка. Пряма.

 

 

8.

Число 14.  Склад числа 14. Приклади на додавання і віднімання . Назви компонентів дії віднімання. Порівняння чисел.  Умова задачі. Запитання задачі. Задачі на знаходження суми і остачі. Точка. Пряма.

 

 

9.

Утворення, читання і запис числа 15. Визначення числа і цифри у числовому ряді. Порядок  слідування чисел при рахунку. Місце числа у числовому ряді. Приклади на додавання і віднімання . Задачі на знаходження суми і остачі. Точка. Пряма.

 

 

10

Число 15.  Склад числа 15. Приклади на додавання і віднімання . Порівняння чисел.  Умова задачі. Запитання задачі. Задачі на знаходження суми і остачі. Точка. Пряма.

 

 

11.

Утворення, читання і запис числа 16. Визначення числа і цифри у числовому ряді. Порядок  слідування чисел при рахунку. Місце числа у числовому ряді. Приклади на додавання і віднімання . Задачі на знаходження суми і остачі. Точка. Пряма.

 

 

12.

Число 16.  Склад числа 16. Приклади на додавання і віднімання . Назви компонентів дії додавання. Порівняння чисел.  Задачі на знаходження суми і остачі. Точка. Пряма.

 

 

13.

Утворення, читання і запис числа 17. Визначення числа і цифри у числовому ряді. Порядок  слідування чисел при рахунку. Місце числа у числовому ряді. Порівняння чисел. Приклади на додавання і віднімання . Задачі на знаходження суми і остачі. Точка. Пряма.

 

 

14.

Число 17.  Склад числа 17. Приклади на додавання і віднімання. Складання прикладів на додавання за малюнком. Порівняння чисел.  Задачі на знаходження суми і остачі. Творча робота над задачею. Точка. Пряма.

 

 

15.

Утворення, читання і запис числа 18. Визначення числа і цифри у числовому ряді. Порядок  слідування чисел при рахунку. Місце числа у числовому ряді. Порівняння чисел. Приклади на додавання і віднімання . Задачі на знаходження суми і остачі. Точка. Пряма.

 

 

16.

Число 18.  Склад числа 18. Приклади на додавання і віднімання. Порівняння чисел.  Задачі на знаходження суми і остачі. Точка. Пряма. Відрізок.

 

 

17.

Утворення, читання і запис числа 19. Визначення числа і цифри у числовому ряді. Порядок  слідування чисел при рахунку. Місце числа у числовому ряді. Порівняння чисел. Приклади на додавання і віднімання . Задачі на знаходження суми і остачі. Точка. Пряма. Відрізок.

 

 

18.

Число 19.  Склад числа 19.Приклади на додавання і віднімання. Назви компонентів дії додавання. Знаходження невідомого доданка. Порівняння чисел.  Задачі на знаходження суми і остачі. Творча робота над задачею. Точка. Пряма. Відрізок.

 

 

19.

Утворення, читання і запис числа 20. Визначення числа і цифри у числовому ряді. Порядок  слідування чисел при рахунку. Місце числа у числовому ряді. Порівняння чисел. Приклади на додавання і віднімання . Задачі на знаходження суми і остачі. Пряма.

 

 

20.

Число 20.  Склад числа 20. Приклади на додавання і віднімання. Назви компонентів дії додавання. Знаходження невідомого доданка. Порівняння чисел.  Задачі на знаходження суми і остачі. Творча робота над задачею. Точка. Пряма. Відрізок.

 

 

21.

Натуральний ряд чисел. Порівняння чисел за величиною. Назви компонентів дій додавання і віднімання. Приклади на додавання і віднімання. Задачі на знаходження суми. Творча робота над задачею. Відізок.

 

 

22.

Натуральний ряд чисел. Порівняння чисел за величиною. Назви компонентів дій додавання і віднімання. Приклади на додавання і віднімання. Задачі на знаходження різниці. Творча робота над задачею. Відрізок.

 

 

23.

Натуральний ряд чисел. Порівняння чисел за величиною. Назви компонентів дій додавання і віднімання. Приклади на додавання і віднімання. Задачі на знаходження суми і різниці. Творча робота над задачею. Пряма. Відрізок.

 

 

24.

Контрольна робота. Нумерація чисел другого десятка.

 

 

25.

Аналіз контрольної роботи. Назва і позначення чисел від 11 до 20. Одно -  і двоцифрові числа. Місце числа в цифровому ряді. Порівняння чисел. Складання і розв язання прикладів на додавання і віднімання.  Задачі на знаходження суми і різниці. Відрізок.

 

 

26.

Порівняння чисел за величиною. Відрізок. Вимірювання довжини відрізків. Побудова відрізків даної довжини. Приклади на додавання і віднімання. Задачі на знаходження суми і різниці. Творча робота над задачею.

 

 

27.

Додавання і віднімання 1. Порівняння чисел. Назви компонентів дії додавання. Задачі на знаходження суми і різниці. Відрізок.

 

 

28.

Додавання і віднімання 1. Порівняння чисел. Назви компонентів дії віднімання. Знаходження невідомого зменшуваного. Задачі на знаходження суми і різниці. Відрізок. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини.

 

 

29.

Додавання одноцифрового числа до 10. Приклади на додавання і віднімання. Назви компонентів дії додавання. Переставний закон дії додавання. Задачі на знаходження суми і різниці.

 

 

30.

Додавання одноцифрового числа до 10. Приклади на додавання і віднімання. Назви компонентів дії додавання. Переставний закон дії додавання. Задачі на знаходження суми і різниці.

 

 

31.

Віднімання від двоцифрового числа одиниць. Приклади на додавання і віднімання. Задачі на знаходження суми і різниці. Відрізок. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини.

 

 

32.

Віднімання від двоцифрового числа одиниць. Приклади на додавання і віднімання. Назви компонентів дії віднімання. Знаходження невідомого від ємника. Задачі на знаходження суми і різниці. Відрізок. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини.

 

 

33.

Віднімання від двоцифрового числа одиниць. Приклади на додавання і віднімання. Назви компонентів дії віднімання. Знаходження невідомого від ємника. Задачі на знаходження суми і різниці. Відрізок. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини.

 

 

34.

Контрольна робота.

 

 

35.

Аналіз контрольної роботи. Віднімання від двоцифрового числа десятків.  Приклади на додавання і віднімання. Задачі на знаходження суми і різниці. Творча робота над задачею. Креслення відрізка заданої довжини.

 

 

36.

Віднімання від двоцифрового числа десятків. Доба. Частини доби.  Порівняння чисел.  Приклади на додавання і віднімання. Задачі на знаходження суми і різниці.

 

 

37.

Віднімання від двоцифрового числа десятків. Доба. Частини доби.  Порівняння чисел.  Приклади на додавання і віднімання. Задачі на знаходження суми і різниці.

 

 

38.

Додавання і віднімання в межах 20. Приклади на дві дії. Назви компонентів дії додавання. Знаходження невідомого доданка. Задачі на знаходження суми і різниці. Відрізок. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини.

 

 

39.

Додавання і віднімання в межах 20. Приклади на дві дії. Назви компонентів дії віднімання. Знаходження невідомого зменшуваного. Задачі на знаходження суми і різниці. Творча робота над задачею. Відрізок. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини.

 

 

40.

Тиждень – сім діб. Дні тижня. Порівняння чисел. Приклади на дві дії. Приклади на додавання і віднімання. Задачі на знаходження суми і різниці.

 

 

41.

Збільшення числа на кілька одиниць. Приклади на додавання і віднімання. Задача. Умова задачі. Запитання задачі. Розв язання задачі. Відповідь задачі. Задачі на знаходження суми і різниці. Творча робота над задачею. Відрізок. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини.

 

 

42.

Збільшення числа на кілька одиниць. Приклади на додавання і віднімання. Задача. Умова задачі. Запитання задачі. Розв язання задачі. Відповідь задачі. Задачі на знаходження суми і різниці. Творча робота над задачею. Відрізок. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини.

 

 

43.

 

Зменшення числа на кілька одиниць. Приклади на додавання і віднімання. Задача. Умова задачі. Запитання задачі. Розв язання задачі. Відповідь задачі. Задачі на знаходження суми і різниці. Відрізок. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини.

 

 

44.

Зменшення числа на кілька одиниць. Приклади на додавання і віднімання. Задача. Умова задачі. Запитання задачі. Розв язання задачі. Відповідь задачі. Задачі на знаходження суми і різниці. Творча робота над задачею. Відрізок. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини.

 

 

45.

Контрольна робота.

 

 

46.

Аналіз контрольної роботи. Диференціація понять «збільшення на», «зменшення на». Приклади на додавання і віднімання. Задача. Умова задачі. Запитання задачі. Розв язання задачі. Відповідь задачі. Задачі на знаходження суми і різниці. Відрізок. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини.

 

 

47.

Диференціація понять «збільшення на», «зменшення на». Приклади на додавання і віднімання. Задача. Умова задачі. Запитання задачі. Розв язання задачі. Відповідь задачі. Задачі на знаходження суми і різниці. Відрізок. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини.

 

 

48.

Дециметр. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини. Порівняння чисел. Задачі на різницеве порівняння.

 

 

49.

Додавання та віднімання чисел, одержаних при вимірюванні однією мірою. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини. Порівняння чисел. Задачі на різницеве порівняння.

 

 

50.

Додавання та віднімання чисел, одержаних при вимірюванні однією мірою. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини. Порівняння чисел. Задачі на різницеве порівняння.

 

 

51.

Міра маси – кілограм. Позначення. Додавання та віднімання чисел, одержаних при вимірюванні однією мірою. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини. Порівняння чисел. Задачі на знаходження суми і різниці.

 

 

52.

Міра маси – кілограм. Позначення. Додавання та віднімання чисел, одержаних при вимірюванні однією мірою. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини. Порівняння чисел. Задачі на знаходження суми і різниці.

 

 

53.

Міра вартості . Монети. Розмін.  Позначення. Знаходження невідомого доданка. Порівняння чисел. Додавання та віднімання чисел, одержаних при вимірюванні однією мірою. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини. Порівняння чисел. Задачі на знаходження суми і різниці.

 

 

54.

Міра вартості . Монети. Розмін. Позначення. Знаходження невідомого доданка. Порівняння чисел. Додавання та віднімання чисел, одержаних при вимірюванні однією мірою. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини. Порівняння чисел. Задачі на знаходження суми і різниці.

 

 

55.

Міра довжини. Сантиметр. Дециметр. Позначення. Порівняння чисел. Додавання та віднімання чисел, одержаних при вимірюванні однією мірою. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини. Порівняння чисел. Задачі на знаходження суми і різниці.

 

 

56.

Міра довжини. Сантиметр. Дециметр. Позначення. Порівняння чисел. Додавання та віднімання чисел, одержаних при вимірюванні однією мірою. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини. Задачі на знаходження суми і різниці.

 

 

57.

Міра часу. Година. Позначення. Визначення часу за годинником. Порівняння чисел. Додавання та віднімання чисел, одержаних при вимірюванні однією мірою. Задачі на знаходження суми і різниці.

 

 

58.

Міра часу. Година. Позначення. Визначення часу за годинником. Порівняння чисел. Додавання та віднімання чисел, одержаних при вимірюванні однією мірою. Задачі на знаходження суми і різниці.

 

 

59.

Контрольна робота.

 

 

60.

Аналіз контрольної роботи. Додавання одно – та двоцифрового числа, коли сума менша 20. Порівняння чисел. Приклади на додавання і віднімання. Задача на збільшення числа на кілька одиниць. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини.

 

 

61.

Додавання одно – та двоцифрового числа, коли сума менша 20. Порівняння чисел. Приклади на додавання і віднімання. Складання і запис прикладів. Задача на збільшення числа на кілька одиниць. Творча робота над задачею. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини.

 

 

62.

Додавання одно – та двоцифрового числа, коли сума дорівнює  20. Порівняння чисел. Приклади на додавання і віднімання. Задачі на знаходження суми. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини.

 

 

63.

Додавання одно – та двоцифрового числа, коли сума дорівнює  20. Порівняння чисел. Приклади на додавання і віднімання. Складання і запис прикладів. Задача на збільшення числа на кілька одиниць. Творча робота над задачею. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини.

 

 

64.

Нуль як компонент додавання. Приклади на додавання і віднімання. Порівняння чисел. Знаходження невідомого доданка. Задача на збільшення числа на кілька одиниць. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини.

 

 

65.

Контрольна робота.

 

 

66.

Аналіз контрольної роботи. Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового.  Приклади на додавання і віднімання. Порівняння чисел. Скорочений запис задачі. Задачі на знаходження різниці.

 

 

67.

Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового.  Приклади на додавання і віднімання. Порівняння чисел. Скорочений запис задачі. Задачі на знаходження різниці.

 

 

68.

Віднімання одноцифрового числа від 20. Приклади на додавання і віднімання. Порівняння чисел. Скорочений запис задачі. Задачі на знаходження різниці.

 

 

69.

Віднімання одноцифрового числа від 20. Приклади на додавання і віднімання. Порівняння чисел. Скорочений запис задачі. Задачі на знаходження різниці. Творча робота над задачею. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини.

 

 

70.

Нуль як компонент віднімання. Приклади на додавання і віднімання. Порівняння чисел. Знаходження невідомого доданка. Задача на зменшення числа на кілька одиниць. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини.

 

 

71.

Нуль як компонент віднімання. Приклади на додавання і віднімання. Порівняння чисел. Знаходження невідомого доданка. Задача на зменшення числа на кілька одиниць. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини.

 

 

72.

Повторення. Додавання та віднімання одно- та двоцифрових чисел. Приклади на дві дії. Порівняння чисел. Задача на зменшення числа на кілька одиниць. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини.

 

 

73.

Повторення. Додавання та віднімання одно- та двоцифрових чисел. Приклади на дві дії. Порівняння чисел. Задача на зменшення числа на кілька одиниць. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізка заданої довжини.

 

 

74.

Контрольна робота.

 

 

75.

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення  і систематизація знань з вивченої теми.

 

 

76.

Узагальнення  і систематизація знань з вивченої теми. Підсумковий урок за рік.

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, 4 клас, Інші матеріали
Інкл
Додано
6 лютого 2018
Переглядів
2393
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку