12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Індивідуальна навчальна програма з інформатики для ЗПР

Про матеріал
Індивідуальна навчальна програма з інформатики для 9 класу (для дітей з затримкою психічного розвитку). 1 година на тиждень.
Перегляд файлу

ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

Навчальний предмет: інформатика

Вчитель: Кондратенко Юлія Юріївна  

Довгострокова мета:

мати уявлення:

про інформаційну систему її різновиди та структуру; інформаційні технології; адресацію в мережах; необхідність захисту даних; загрози, що виникають в процесі використання Інтернету; комп’ютерну модель та її переваги; табличні величини; про поняття комп’ютерної графіки;

знати:

про призначення Інтернету; правила адресації ресурсів в Інтернеті; етапи розробки презентації, вимоги до  презентації; властивості табличної величини та її елементів; переваги і недоліки різних видів графіки;

вміти:

обирати стратегію пошуку інформаційних матеріалів, здійснювати розширений пошук інформаційних матеріалів в Інтернеті; проектувати і розробляти структуру презентації, розробляти презентації з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом; налаштовувати параметри безпеки в середовищі браузера;  створювати, опрацьовувати і досліджувати інформаційні  моделі на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в одному з вивчених програмних середовищ; створювати публікацію на основі шаблону, зберігати, роздруковувати публікації; складати детальний план розв’язування задачі, розробляти алгоритм одержання результатів; визначати проблему, тему та завдання проекту; розподіляти ролі і планувати колективну діяльність; добирати засоби опрацювання даних.

 

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології,

спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань,
які засвоїв учень
за рік/півріччя

Тема: Інформаційні технології в суспільстві 

Розширювати уявлення учнів про  різновиди інформаційних технологій; різновиди інформаційних систем.

Вчити класифікувати інформаційні системи; інформаційні технології.

Вчити аналізувати освітні інформаційні ресурси і системи.

 


Тема: Мережеві технології

Вчити здійснювати розширений пошук інформаційних матеріалів (повідомлень) в Інтернеті;

використовувати інтернет-ресурси для вивчення навчальних предметів.

Вчити: пояснювати призначення Інтернету; правила адресації ресурсів в Інтернеті; аналізувати призначення основних протоколів Інтернету; описувати функції інтернет-провайдера; пояснювати призначення і види мережних пристроїв.

   


Тема: Комп’ютерні презентації

Розширювати вміння правильно обирати стильове оформлення слайдів презентації; використовувати діаграми у презентаціях; гіперпосилання і елементи управління в презентаціях; елементи анімації;

Розширювати  вміння створювати відеокліп;  додавати відеоефекти, налаштовувати часові параметри аудіо- та відеоряду.

Вчити аналізувати умови проставленого завдання, пояснювати його виконання.

 

 

Тема: Основи інформаційної безпеки 

Вчити сканувати й лікувати папки й диски;

налаштовувати параметри періодичної антивірусної перевірки й автоматичного оновлення антивірусних баз;

вчити користуватися засобами браузера для захисту даних;

вчити здійснювати резервне копіювання та відновлення даних,

безпечно видаляти дані.

Вчити аналізувати загрози безпеці даних.

 

 

Тема: Комп’ютерне моделювання

Розширювати вміння практично добирати або розробляти метод одержання потрібних результатів;

за вибраним методом складати детальний план розв’язування задачі, розробляти алгоритм одержання результатів;

добирати засоби реалізації моделі на комп’ютері;

створювати моделі в різних програмних середовищах.

Вчити аналізувати створені моделі в різних програмних середовищах.

 

Тема: Табличні величини та алгоритми  їх опрацювання

Розвивати вміння практично складати алгоритми опрацювання табличних величин; складати, редагувати, налагоджувати та виконувати програми опрацювання табличних величин у навчальному середовищі програмування.

 Вчити аналізувати  результати виконання програм опрацювання табличних величин.

 

 

 

 

 

 

Тема: Комп’ютерні публікації

Розширювати вміння створювати публікацію на основі шаблону;

виконувати основні операції над об’єктами в середовищі підготовки комп’ютерних публікацій;

зберігати публікації;

роздруковувати публікації.

Вчити самостійно аналізувати особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення публікацій.   

 

 

 

 

 

Тема: Бази даних

Вчити практично працювати з готовою базою даних; вводити і редагувати дані;  конструювати умови відбору за даними однієї та кількох таблиць;    шукати дані в базі даних; робити звіти.

Вчити пояснювати призначення систем управління базами даних; створювати звіти.

 

 

 

 

 

 

 

 


Тема: Створення персонального середовища

Вчити використовувати офісні веб-програми для створення спільних документів;  підписуватися на канали новин для їх перегляду; створювати та використовувати   спільні електронні закладки.

Вчити  аналізувати сервіси публікації документів; офісні веб-програми;

онлайн-системи для  конструювання сайтів;

сервіси для створення електронних закладок.

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Розв’язування компетентнісних задач.  Виконання колективного навчального проекту  з дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»

Вчити формулювати задачу, аналізувати її умову; пояснювати  добір засобів  опрацювання даних; обґрунтовувати  результати розв’язування задачі.

Розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії, оцінювати результати своєї роботи; вчити самостійно виконувати тематичні завдання за допомогою комп’ютера; виконувати навчальне завдання за зразком; використовувати отримані знання у побуті. 

Вчити визначати проблему, тему та завдання проекту; розподіляти ролі і планувати колективну діяльність;

добирати засоби опрацювання даних; використовувати офісні веб-програм та інтернет-середовищ для публікації результатів своєї роботи; розробляти та

захищати проект.

Вчити аналізувати проблему, тему та завдання проекту; обґрунтовувати отримані результати.

Розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії, оцінювати результати своєї роботи; вчити самостійно виконувати тематичні завдання за допомогою комп’ютера; використовувати отримані знання у побуті.

 

 


 

Вивчити зміст понять:  інформаційна система; інформаційні технології;  апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи.

Вміти описувати:  різновиди інформаційних технологій, інформаційних систем та їх  структуру; етичні і правові норми при створенні і використанні інформаційних ресурсів.

Класифікувати:  інформаційні системи та інформаційні технології.


Вивчити зміст понять: URL-адреса, IP-адреса, доменне ім’я.

Вміти пояснювати: призначення Інтернету, правила адресації ресурсів в Інтернеті, призначення основних протоколів Інтернету.

Вміти описувати: алгоритм розширеного  пошуку відомостей в Інтернеті.

Сформувати навички:  обирати стратегію пошуку інформаційних матеріалів в Інтернеті, здійснювати розширений пошук інформаційних матеріалів (повідомлень) в Інтернеті.Вміти пояснювати зміст понять: макет слайда, дизайн слайда та  презентації, структура презентації.

Вміти описувати: спосіб застосування ефектів анімації до процесу змінення слайдів та об’єктів на слайдах. 

Сформувати навички:  проектувати і розробляти структуру презентації, добирати стильове оформлення презентації та дизайн слайдів, додавати до слайдів схеми/діаграми, додавати до слайдів відеокліпи, звукові ефекти, мовний супровід; додавати до об’єктів на слайдах анімаційні ефекти та налаштовувати їх; використовувати гіперпосилання і елементи управління в процесі створення і демонстрації презентації; підготовлювати до друку і друкувати слайди презентації.Вміти описувати:  загрози, що виникають в процесі використання Інтернету;

особливості завантажувальних і файлових вірусів, макровірусів, мережних вірусів, вірусів-хробаків і троянських програм.  

Класифікувати:  загрози безпеці даних.  

Сформувати навички:   сканувати й лікувати папки й диски; налаштовувати параметри періодичної антивірусної перевірки й автоматичного оновлення антивірусних баз; використовувати засоби браузера для захисту даних; безпечно видаляти дані.


 

Сформувати вміння:   описувати комп’ютерну модель; комп’ютерний експеримент; поняття предметної галузі; поняття сутності, атрибута, ключа; типи зв’язків.

Сформувати навички:   за вибраним методом складати детальний план розв’язування задачі, розробляти алгоритм одержання; добирати засоби реалізації моделі на комп’ютері; створювати моделі в різних програмних.

 

 

 

 

Сформувати вміння розрізняти методи знаходження сум і кількостей значень елементів табличної величини, що задовольняють заданими умовам; один з методів впорядкування елементів табличної величини; методи пошуку елементів табличної величини, що задовольняють заданим умовам.

Сформувати навички:  складати алгоритми опрацювання табличних величин; складати, редагувати, налагоджувати та виконувати програми опрацювання табличних величин у навчальному середовищі програмування; аналізувати результати виконання програм опрацювання табличних величин.

 

 

 


 

Сформувати вміння описувати особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення публікацій.

Наводити приклади: публікацій різного виду;

основних складових публікації; програмних засобів створення комп’ютерних публікацій .

Сформувати навички:  створювати публікацію на основі шаблону; виконувати основні операції над об’єктами в середовищі підготовки комп’ютерних публікацій; зберігати публікації; роздруковувати публікації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Вивчити: поняття бази даних; поняття таблиці, поля, запис; призначення форми, запит, звіт; типи даних в середовищі систем управління базами даних.

Сформувати навички: створювати таблиці у середовищі систем управління базами даних; встановлювати типи даних і значення їх властивостей; редагувати дані і структуру таблиці; використовувати форми для введення даних у таблиці; використовувати форми з обчисленнями; уводити дані в таблиці, дотримуючись обмежень, що накладаються структурою бази даних; використовувати форми для введення даних і звіти для їх відображення; використовувати конструктор для змінення запитів і форм; створювати звіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформувати вміння наводити приклади:

сервісів публікації документів; офісних веб-програм; онлайн-систем для  конструювання сайтів.

Сформувати навички: створювати та публікувати документи з використанням безкоштовних інтернет-середовищ; створювати, надавати спільний доступ та редагувати документи з використанням офісних веб-програм;

підписуватися на канали новин для їх перегляду;

конструювати сайти з використанням  відповідних безкоштовних онлайн систем.

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

Сформувати навички розв’язувати компетентнісні задачі, що передбачають:

змістовий аналіз формулювання задачі; побудову  інформаційної моделі; розробку стратегії  пошуку інформаційних матеріалів; пошук інформаційних матеріалів; добір засобів  опрацювання даних;

опрацювання даних; подання результатів розв’язування задачі.

Сформувати навички і вміння виконувати навчальний проект, що передбачає:

визначення проблеми, теми та завдань проекту;

розподіл ролей і планування колективної діяльності; добір засобів опрацювання даних;

добір засобів подання результатів навчального проекту; розробку стратегії пошуку інформаційних матеріалів; пошук інформаційних матеріалів і їх аналіз; створення та опрацювання інформаційної моделі; аналіз результатів;

підготовку матеріалів; використання  офісних веб-програм та інтернет-середовищ для публікації результатів своєї роботи; захист проекту.

 

 


 

Бесіда, пояснення,  самостійна робота, використання тренувальних програм, он-лайн тести.

 

 

 

Бесіда, пояснення, робота в парi, робота за зразком і вказівками вчителя, індивідуальна робота,  он-лайн тести.

 

 

 Бесіда, пояснення, робота за зразком, робота в парi, робота за вказівками вчителя.

 

 

 

 

 

 Бесіда, пояснення, робота за зразком і вказівками вчителя, самостійна робота, он-лайн тести.

 

 

 Бесіда, пояснення, робота в парi, робота за зразком і вказівками вчителя, самостійна робота.

 

 

 

 


 

Бесіда, пояснення, робота в парi, робота за зразком, самостійна робота.

 

 

 

 

 

 

 
Бесіда, пояснення, робота за зразком і вказівками вчителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бесіда, пояснення, робота в парi, робота за зразком і вказівками вчителя.

 

 

 

 

 

 

  

 


Бесіда, пояснення, робота за зразком і вказівками вчителя,  робота в парi.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Бесіда, пояснення, робота за зразком і вказівками вчителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Інформатика, 9 клас, Планування
Інкл
Додано
27 березня
Переглядів
49
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку