Індивідуальний паспорт здоров я

Про матеріал
Паспорт здоров’я студента» укладено для організації самоконтролю за фізичним станом та аналізу біомеханіки рухів студентів, самостійного використання засобів фізичної культури з метою профілактики перевтоми, підвищення працездатності, формування здорового способу життя
Перегляд файлу

«Паспорт  здоров’я  студента»  укладено  для  організації  самоконтролю  за фізичним  станом та аналізу біомеханіки рухів  студентів,  самостійного  використання  засобів  фізичної культури  з  метою  профілактики  перевтоми,  підвищення  працездатності, формування здорового способу життя.

 

 

 

 

 

 

 

 

«Паспорт здоров’я студента»

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

____________________________________________________________________

(число, місяць, рік народження)

 

____________________________________________________________________

(спортивний розряд, види спорту)

 

____________________________________________________________________

(група)

 


 

Медико-біологічні показники здоров’я (стан спокою)

 

Параметр і тест

 

Отриманий показник

 

1.

Ріст, см

 

2.

Маса тіла, кг

 

3.

Масово-ростовий індекс, ум.од.

 

4.

Сила кисті, грамів

 

5.

Силовий індекс (Ісили), %

 

6.

Артеріальний тиск (систолічний), мм.рт.ст.

 

7.

Артеріальний тиск (діастолічний), мм.рт.ст.

 

8.

Пульсовий тиск (систолічний мінус діастолічний)

 

9.

Артеріальний тиск середній (АТсрд), мм.рт.ст.

 

10.

ЧСС у спокої, уд/хв.

 

11.

Систолічний ударний об’єм кровотоку (УОК), мл

 

12.

Хвилинний об’єм кровотоку (ХОК), мл

 

13.

Периферичний опір крові, ум.од.

 

14.

Індекс Робінсона (подвійний добуток), ум. од.

 

15.

Індекс Руф’є, ум. од.

 

16.

Життєва емність легенів (ЖЕЛ, мл)

 

17.

Дихальний об’єм (ДО, мл)

 

18.

Резервний об’єм вдиху, мл

 

19.

Резервний об’єм видиху, мл

 

20.

Коефіцієнт легеневої вентиляції, ум.од.

 

21.

Проба Штанге, сек.

 

22.

Проба Генчі, сек.

 

23.

Життєвий індекс (Іжиттєвий), бали

 

24.

Індекс Кердо (Ікердо),  бали

 

25.

Адаптаційний потенціал за Баєвським (АП), бали

 

26.

Потужність навантаження на сходинці (W)

 

27.

Степ-тест  PWC170, кгм/хв

 

28.

Рівень фізичного стану (РФС), бали

 

29.

МПК (максимальне споживання кисню), мл/кг

 

30.

ДМПК (должний рівень макс. спож. кисню), мл/кг

 

 

Див. Додаток

 

 

 

 

 

Медико-біологічні показники здоров’я після навантаження

еакція організму на дозоване фізичне навантаження 40 присідань за 1 хв)

 

Параметр і тест

 

Отриманий показник

 

1.

Сила кисті, грамів

 

2.

Силовий індекс (Ісили), %

 

3.

Артеріальний тиск (систолічний), мм.рт.ст.

 

4.

Артеріальний тиск (діастолічний), мм.рт.ст.

 

5.

Пульсовий тиск (систолічний мінус діастолічний)

 

6.

Артеріальний тиск середній (АТсрд), мм.рт.ст.

 

7.

ЧСС у спокої, уд/хв.

 

8.

Систолічний ударний об’єм кровотоку (УОК), мл

 

9.

Хвилинний об’єм кровотоку (ХОК), мл

 

10.

Периферичний опір крові, ум.од.

 

11.

Індекс Робінсона (подвійний добуток), ум. од.

 

12.

Життєва емність легенів (ЖЕЛ, мл)

 

13.

Дихальний об’єм (ДО, мл)

 

14.

Резервний об’єм вдиху, мл

 

15.

Резервний об’єм видиху, мл

 

16.

Коефіцієнт легеневої вентиляції, ум.од.

 

17.

Проба Штанге, сек.

 

18.

Проба Генчі, сек.

 

19.

Життєвий індекс (Іжиттєвий), бали

 

20.

Індекс Кердо (Ікердо),  бали

 

21.

Адаптаційний потенціал за Баєвським (АП), бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка стану фізичної підготовленості

 

Тест

Результат

Бали

 

1.

Сила

Підтягування на перекладині (разів)

 

 

2.

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи  (разів)

 

 

3.

Згинання і розгинання тулуба  (разів)

 

 

 

4.

Гнучкість

Нахил вперед (см)

 

 

 

5.

Швидкісно-силові здібності

Стрибок з місця в довжину (см)

 

 

 

6.

Рівновага

Стійка на одній нозі, руки на пояс (хв., сек)

 

 

Таблиця оцінки фізичної підготовленості (балах)

Тести

Бали

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Підтягування на перекладині (разів)

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи (разів)

35

32

30

28

25

22

19

17

16

15

Згинання і розгинання тулуба з положення лежачи (разів)

40

39

36

34

32

30

28

26

24

22

Нахил вперед (см)

+18

+16

+14

+12

+10

+8

+6

+4

+2

+1

Стрибок у довжину  (см)

2,30

2,25

2,20

2,15

2,00

1,95

1,90

1,80

1,70

1,60

Рівновага (хв)

1,30

1,20

1,10

1,00

0,50

0,40

0,30

0,20

0,15

0,10

 

 


 

Показники рівня фізичного здоровя (за Г. Л. Апанасенком)

 

з/п

Показники

У стані спокою

Після присідань

40 за 1 хв

1.

Масово-ростовий індекс, у.о.

 

 

2.

Життєвий індекс, мл/кг

 

 

3.

Силовий індекс, %

 

 

4.

Індекс подвійного добутку (Робінсона), у.о.

 

 

5.

Час відновлення ЧСС після 20 присідань за ЗО сек.

 

 

6.

Сума балів

 

 

7.

Рівень фізичного здоровя

 

 

 

 

 

Експрес-оцінка рівня фізичного здоров’я осіб

(за Г. Л. Апанасенком)

 

Рівні

Низький

Нижче середнього

Середній

Вище середнього

Високий

Показники

Масово- ростовий індекс, у.

Чол.

501 і більше

-2

451-

500

-1

450 і менше

0

-

-

-

-

Жін.

451 і більше

-2

351-

450

-1

350 і менше

0

-

-

-

-

Життєвий індекс, мл/кг

Чол.

50 і менше

0

51-55

1

56-60

2

61-65

4

66 і більше

5

Жін.

40 і менше

0

41-45

1

46-50

2

51-55

4

56 і більше

5

Силовий індекс, %

Чол.

60 і менше

0

61-65

1

66-70

2

71-80

3

81 і більше

4

Жін.

40 і менше

0

41-50

1

51-55

2

56-60

3

61 і більше

4

Індекс подвійного добутку

(Робінзона),

у.о.

Чол.

111 і більше

-2

95-110

0

85-94

2

70-84

3

69 і менше

4

Жін.

111 і більше

-2

95-110

0

85-94

2

70-84

3

69 і менше

4

Час відновлення, хв.

Чол.

Більше

3 хв.

-2

3 хв.

1

2 хв.

3

1 хв

30 сек

5

1 хв.

7

Жін.

Більше

3 хв.

-2

3 хв.

1

2 хв.

3

1 хв

30 сек

5

1 хв.

7

Сума балів

4 і менше

5-9

10-13

14-16

17-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

Оцінка медико-біологічних показників здоров’я

  1. Довжина тіла (зріст) вимірюється за допомогою ростоміра [см].
  2. Маса тіла (вага) визначається на медичних вагах [кг].
  3. Росто-масовий показник служить орієнтиром для визначення надлишку або нестачі маси тіла й визначається за формулою:

РМП = m – (L – 100),    де L – довжина тіла, m – маса тіла.

  1. Сила кисті вимірюється кистьовим динамометром в кілограмах.
  2. Розрахунок силового індексу (Ісили):

  1. Систолічний артеріальний тиск (САТ) вимірюється тонометром [мм.рт.ст ]
  2. Діастолічний артеріальний тиск (ДАТ) вимірюється тонометром [мм.рт.ст ]
  3. Пульсовий тиск визначається за формулою:

Psтиск = САТ – ДАТ

9. Артеріальний тиск середній визначається за формулою:

АТсрд = ДАТ + 1/3Psтиск

10. Частота серцевих скорочень (ЧСС уд/хв) вимірюється вранці після сну.

11. Систолічний ударний об’єм кровотоку (УОК) визначається за формулою:

УОК = 100 + (0,5 * Psтиск)  (0,6 * ДАТ)(0,6 * вік (років))

12. Хвилинний об’єм кровотоку (ХОК) визначається за формулою:

ХОК = УОК * ЧСС уд/хв

13. Периферичний опір крові визначається за формулою:

ПОК = АТсрд / ХОК

14. Індекс Робінсона (подвійний добуток ПД) визначається за формулою:

15. Індекс Руф’є визначається за формулою:

16.  Життєва ємність легенів вимірюється спірометром під час максимального вдиху і видиху [літрах]

17. Дихальний об’єм вимірюється спірометром при спокійному видиху [л]

18. Резервний об’єм вдиху   ЖЕЛ – ДОвдиху

 

 

19. Резервний об’єм видиху  ЖЕЛ – ДОвидиху

20.  Коефіцієнт легеневої вентиляції (КЛВ) розраховується:

                                                      ДО – 150

                 ----------------------------------------------------------------------

                 Резервний об’єм видиху + об’єм залишкового повітря

21.  Проба Штанге (піддослідний виконує глибокий вдих і затримує дихання), вимірюється час затримки дихання (сек).

22.  Проба Генчі (піддослідний виконує глибокий видих і затримує дихання), вимірюється час затримки дихання (сек).

23. Життєвий індекс розраховується:

24.  Індекс Кердо розраховується:

ІКердо =  1 – (ДАТ мм.рт.ст / ЧСС уд/хв) ● 100

25. Адаптаційний потенціал за Баєвським розраховується за формулою:

АП = (0,011 ЧСС) + (0,014 САТ) + (0,008ДАТ) + (0,014 вік) + (0,009 масу (кг))  – (0,009 зріст (см)) – 0,27

 

26.  W потужність фізичної роботи на сходинці:  W = h × m × n × 1,3

h – висота сходинки (50 см) в метрах 0,5

m – маса тіла, кг

n – число підйомів на сходинку за хвилину

 

27. Визначення фізичної працездатності (тест PWC170)

Методика: підйоми на сходинку висотою 0,5 м (50 см) на протязі 3 хвилин.

PWC170    = W × (170 – ЧСС1) / (ЧСС2  – ЧСС1 )

Wпотужність фізичної роботи

ЧCC1— частота пульса в стані спокою за 1 хв,

ЧСС2 — частота пульса за хвилину після фізичної роботи (підйомів на сходинку)

 

28. Визначення рівня фізичного стану:

 

 (700 – (3 × ЧСС) (2,5 × АТсередній)   ( 2,7 × вік , років) + (0,28  ×  маса ,кг)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                             (350 (2,6 × Вік) + (0,21 × ріст, см)

 

29. Визначення максимального споживання кисню (МПК):

МПК  мл/хвилину = 2,2 × PWC170 + 1070.

30. Визначення должного рівня споживання кисню (ДМПК):

ДМПК  мл/ хвилину/ кг  для чоловіків  52 – 1/4 віку, для жінок  44 1/5 віку.

 

 

docx
Додано
31 березня 2020
Переглядів
273
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку