12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Індивідуально –творча випускна робота"Інноваційні підходи в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі"

Про матеріал
Інноваційні підходи в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі. Бачення майбутньогоІнноваційний характер змісту освітиКваліфіковані педагогиНаявність інтернет - ресурсівУчнівське самоврядуванняТрадиції національно – патріотичного виховання
Зміст слайдів
Номер слайду 1

КЗ ЛОР “Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Кафедра освітньої політики Індивідуально –творча випускна робота Інноваційні підходи в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі Виконала: Дерев’янко Марія Петрівна, заступник директора з НВР Наквашанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Бродівського району, вчитель української мови та літератури Науковий керівник: Козлова Людмила Григорівна Львів 2019

Номер слайду 2

Кадрове забезпечення освітнього закладу Працює 25 учителів, з них: Вища освіта -23 Середня спеціальна – 2 Вища кваліфікаційна категорія – 13 учителів І кваліфікаційна категорія – 4 учителі ІІ кваліфікаційна категорія – 6 учителів Спеціаліст – 1 вчитель Молодший спеціаліст – 1 вчитель звання «старший учитель» - 3 учителі Навчається 138 учнів «Школа сприяння здоров’ю»

Номер слайду 3

Знання форм і методів управління школою, висока методологічна культура при рішенні питань управління школою, знання принципів управління, оперативно-технологічних функцій управління, знання особливостей управління школою в режимі розвитку, знання змісту мотиваційного програмно-цільового управління діяльністю школою, основ інформатики та комп’ютеризації процесу управління школою. Місія школи Формувати здорову, гармонійно розвинену особистість, яка в житті користується мораллю Добра, Правди, Краси і Любові.

Номер слайду 4

Сильні сторони: Бачення майбутнього Інноваційний характер змісту освіти Кваліфіковані педагоги Наявність інтернет - ресурсів Учнівське самоврядування Традиції національно – патріотичного виховання Слабкі сторони: Матеріально – технічна база Пасивні батьки Недостатня вмотивованість учнів Брак часу для самоосвіти педагогів Недосконала система захисту здоров’я учасників освітнього процесу.  Можливості: Автономія школи Участь в проектах Створення веб-сторінки школи Застосування інноваційних програм в освітньому процесі

Номер слайду 5

Актуальність теми Виклики часу. Змінюється життя, змінюються запити - змушена мінятися школа Діти змінюються Зміна статусу навчального закладу, виходу його на новий рівень Рівень програм та посібників Активізація ринкових відносин в освітній галузі Основні причини, котрі породжують інновації

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Внутрішкільного контролю. Методичної роботи. Впровадження інноваційних технологій. Виховної роботи. Роботи з батьками. Роботи з обдарованими дітьми.

Номер слайду 8

Діагностичний контроль Моніторинговий контроль Педагогічний аналіз Керівництво школи Педагогічний колектив

Номер слайду 9

Технологія прийняття управлінського рішення Рішення Оцінка Аналіз Збір інформації

Номер слайду 10

Залучення педагогічного колективу до інноваційної діяльності Важливе завдання управлінської діяльності, яка носить інноваційний, дослідницький характер, - забезпечити залучення всього педагогічного колективу до роботи в режимі оновлення, розуміння  всіма працівниками місії школи - освітньої установи підвищеного рівня для дітей з соціально вразливим статусом. Адміністрація школи залучає співробітників до спільної діяльності на основі розвитку і саморозвитку, з метою збереження в колективі атмосфери пошани, довіри і успіху.

Номер слайду 11

Головні та другорядні члени речення 8 клас

Номер слайду 12

Моніторинг якості освіти Інноваційність внутрішньошкільного контролю Внутрішньошкільний контроль передбачає спостереження за результатами навчання і виховання учнів. Окрім цього, він дає уявлення про передовий досвід, нові технології навчання, зміст освіти, рівень реалізації і якість виконання програм. Інноваційний характер внутрішньошкіль-ного контролю полягає : - у переорієнтації цілей з виявлення якості роботи вчителя - на стимулювання його зростання на основі виявлення успіхів та недоліків, надання практичної допомоги; - у використанні інноваційних методів контолю. Інновацією є модернізація змісту, форм та методів контролю. - використання технологій моніторингу, рейтингу, ,, ранжування”.

Номер слайду 13

Творчі завдання

Номер слайду 14

Висновки Інноваційні процеси в освіті потребують принципово нових форм і механізмів взаємодії теорії і практики. Велика кількість учителів не знайома з найбільш типовими моделями освіти і виховання, з концепціями і освітніми проектами, які стали основою масових педагогічних досліджень в різних країнах. Інноваційна педагогічна діяльність, пов’язана з відмовою від відомих штампів, стереотипів у навчанні, вихованні і розвитку особистості учня, виходить за межі діючих нормативів, створює нові нормативи особистісно-творчої, індивідуально спрямованої діяльності вчителя, розробляє педагогічні технології, що реалізуються в цій діяльності. Забезпечення інноваційної діяльності передбачає глибоке вивчення теоретичних питань удосконалення навчально-виховного процесу, позитивних сторін педагогічних теорій, ідей та технологій. Сучасні форми навчання – особлива форма організації пізнавальної діяльності, що має передбачену мету – створити найбільш сприятливі умови процесу навчання з метою спроможності кожного учня відчувати свої можливості, інтелектуальні спроможності для досягнення навчальної цілі

Номер слайду 15

1. Державна національна програма «Освіта». Україна ХХI століття. 2. Закон України «Про освіту». 3. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХI столітті. 4. Бургин М. С. Инновации и новизна в педагогике // Педагогика. — 1993. — № 2. 5. Гордон Драйлен. Революція в навчанні / Гордон Драйлен, Дожонетт Вос ; пер. з англ. М. Олійник. — Л. : Літопис, 2005. — 542 с. 6. Кремін В. Г. Філософія освіти ХХI століття // Освіта. — 2002. — № 58. 7. Кузькин Н. П. Инновации в управлении современной школой : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. П. Кузькин. — Саратов, 2004. 8. Лунячек В. Е. Алгоритм управління школою / В. Е. Лунячек. — Х. : Основа, 2005. — 176 с. 9. Марк Е. Генсон. Керування освітою та організаційна поведінка / Е. Марк ; пер. з англ. Х. Проців. — Л. : Літопис, 2002. — 384 с. Література

ppt
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
25 березня
Переглядів
33
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку