19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

“Інформаційна (E-learning) освіта на уроках географії та природознавства в умовах реалізації інклюзивної форми навчання”

Про матеріал

Напрямок розвитку суспільства обумовлено тим, які завдання йому приходиться вирішувати в той чи інший історичний період. Згідно філософії Тойнбі, як тільки перед суспільством виникає нова проблема (виклик), воно формує рішення (відповідь), що визначає подальший розвиток. Таким поштовхом для сучасної школи є інклюзивне навчання - включення дітей з особливими потребами в загальне освітнє середовище, їх соціалізація.

Перегляд файлу

 

1.     Автор досвіду: Мірошник Лариса Павлівна

 «Інклюзія - це спосіб мислення та дії, який дає змогу кож­ній особі почуватися захищеною і знати, що її приймають і поважають».

2. Базова модель досвіду.

2.1. Назва теми досвіду: “Інформаційна (E-learning) освіта на уроках географії та природознавства в умовах реалізації інклюзивної форми навчання

2.2. Актуальність і перспективність досвіду.

„Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці...”  В. Сухомлинський.

Освіта є  одним з основних прав людини і основою для справедливого суспільства. З урахуванням пріоритетів Нової української школи, усі діти здатні навчатись, але не всі навчаються в однаковий спосіб, темп, час. У дітей з особливими потребами, потреби різняться, тому їх вирішення може бути лише комплексне - співпраця педагогічного колективу, спеціалістів та батьків учнів.  Як найкращим чином задовольнити індивідуальні навчальні потреби кожної дитини? Ефективно вирішити цю проблему можна оцінивши поточні навички, уміння та потреби учня, та застосувавши в освітньому процесі нові освітні технології.

2.3. Теоретична основа.

 Напрямок розвитку суспільства обумовлено тим, які завдання йому приходиться вирішувати в той чи інший історичний період. Згідно філософії Тойнбі, як тільки перед суспільством виникає нова проблема (виклик), воно формує рішення (відповідь), що визначає подальший розвиток. Таким поштовхом для сучасної школи є інклюзивне навчання - включення дітей з особливими потребами в загальне освітнє середовище, їх соціалізація. 

Англійське дієслово inclusion  перекладається, як утримувати, включати, мати місце в своєму складі. Тому inclusion є терміном, що відображає нові погляди не лише на освіту, але й на місце людини в суспільстві. Поняття inclusion закордоном (США, Канада, Великобританія), де існує 50 річний досвід соціальної інтеграції нетипових дітей, приходить на зміну поняттю “інтеграція”. Адже механічне поєднання (інтеграція) в одному класі дітей з особливими потребами і з звичайним розвитком не означає повноціної участі перших в житті класу. Мета ж інклюзивної школи — дати всім учням можливість найбільш повноцінне соціальне життя, активну участь в житті колектива, тим самим забезпечуючи найбільш повну взаємодію і турботу один про одного як членів співтовариства. Оскільки саме  взаємодія зі здоровими однолітками сприяє формуванню ключових навичок у дітей з психофізіологічними порушеннями.

Впровадження в інклюзивну освіту принципово нових засобів і методів опрацювання даних, відповідає закономірностям того соціального середовища, де розвивається нова інформаційна технологія. Діти з інклюзивною формою освіти такі ж інформаційно сучасні, як і їх однолітки і ми повинні про це пам’ятати і застосовувати це в НВП.

Нові інформаційні (E-learning) технології розширюють можливості учнів і потребують зміни організації навчального процесу. Ми маємо неймовірне підвищення ефективності уроку за рахунок впровадження сучасних освітніх технологій в поєднання їх з інтерактивними методами та прийомами роботи.

Нормативно-правова база забезпечення освіти дітей з особливими потребами в Україні - Конституція, закони України «Про освіту», «Про реабілітацію інвалідів», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Головні засади інклюзивної освіти чітко визначені в Саламанській декларації (1994 р.). У документі зазначено, що всі діти, незалежно від наявних відмінностей між ними, мають право отримувати знання разом з іншими. Інклюзивні заклади освіти повинні використовувати різноманітні методи навчання та виховання, розробляти індивідуальні плани навчання з урахуванням будь-яких потреб своїх вихованців.

2.4. Новизна досвіду.

 Для більшості шкіл інклюзивна освіта - це абсолютно новий досвід, але в нашій школі, що перша в місті започаткувала навчання дітей з особливими потребами у спеціальних класах, створено умови, та накопичився досвід роботи з учнями з інтелектуальними порушеннями та затримкою психічного розвитку. Тому для педагогів нашої школи актуальним було питання як максимально ефективно навчити дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного класу, створення рівних можливостей для всіх категорій дітей.

В світі сучасних змін у змісті освіти з'являються нові засоби та інструменти навчання, що надають більше можливостей для розкриття та розвитку здібностей дітей з особливими освітніми потребами та сприяють формуванню ключових компетентностей для їх успішної соціалізації.    

2.5. Провідна педагогічна ідея досвіду.

Індивідуальний підхід до учня з особливими потребами через E-learning навчання на уроках географії та природознавства, в умовах впровадження інклюзивної форми навчання.

 

3. Інформаційно - педагогічна модель досвіду.

3.1. Мета. Впровадження E-learning навчання на уроках географії та природознавства для підвищення ефективності навчального процесу, в класах з інклюзивною формою навчання.

3.2. Завдання.

- Активізація навчально-виховного процесу, засобами інформаційної (E-learning) технології та інтерактивних методів навчання.

- Дослідити вплив інформаційної (E-learning) технології та інтерактивних методів навчання на активізацію пізнавальної діяльності учнів.

- Розвиток творчого потенціалу та комунікативних здібностей учнів.

- Розвиток умінь експериментально-дослідницької діяльності та культури навчальної діяльності на уроках природознавства та географії, в умовах інклюзивної освіти.

- Формування інформаційної культури учнів засобами інформаційних технологій.

- Систематизація технологій, методів та форм в роботі з учнями в умовах реалізації інклюзивної форми навчання.

3.3. Тривалість роботи над темою досвіду: з 2014 року.

4.  Технологія реалізації інноваційної розробки (досвіду)/відображення педагогічного досвіду в системі роботи.

Найбільша помилка педагогів минулих століть полягала в тому, що вони вважали всіх дітей «варіантами» однієї особи й тому гадали, що буде правильно навчати їх одних і тих самих дисциплін за єдиними методами.

(Говард Гарднер, цитується за Зігель і Шонессі (Siegel &).

 

Інформаційні технології стали головною рушійною силою прогресу, засобом спілкування між державами, компаніями, університетами, новою формою торгівлі і потужним засобом навчання.

E-learning технології, з їх візуалізацією навчально-виховного процесу дають можливість розкрити прихований потенціал учнів з особливими освітніми потребами. Розвиваючи образне мислення (права півкуля головного мозку)  ми сприяємо розвитку логіки (ліва півкуля мозку). Активізація моторної кори переноситься з лівої півкулі на праву, а це  дає розвиток творчих здібностей і нестандартного мислення. Творчість учнів, в свою чергу, є двигуном їхньої внутрішньої мотивації до навчання.

Готуючись до уроку в інклюзивному  класі складаю план-конспект уроку, в якому інтегрується навчальний матеріал загальноосвітніх програм та програм для учнів за нозологіями так, щоб на одному уроці діти з різним станом психофізичного і інтелектуального розвитку вивчали близьку за змістом тему, але на тому рівні засвоєння, який доступний для кожного учня. В таких умовах дуже важливо підібрати ефективні технології, методи та форми роботи, а якість навчально-виховного процесу значною мірою визначається діагностикою та корекцією. В інклюзивних класах наголос робимо в першу чергу на розвиток сильних якостей і талантів дітей, а не на їхніх фізичних, або розумових проблемах. А взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному, фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвитку дітей з особливими освітніми потребами. При цьому діти з типовим рівнем розвитку демонструють відповідні моделі поведінки дітям з особливими освітніми потребами і мотивують їх до цілеспрямованого використання нових знань і вмінь.

Технології викладання географії в інклюзивних класах:

“Єдиний шлях до знань - це діяльність”. Б Шоу

E-learning освіта, або інформаційне навчання. «Е-learning»– це не презентації чи файл, що програє інтерактивний матеріал через браузер, а саме мікс  різноманітних форм навчання, в тому числі і очних. «Е-learning» - це курси, тести, відео- і аудіо- контент, інфографіка, схеми, різноманітна візуалізація, симулятори, інтерактивні і геймофіковані курси, мікро-курси, вебінари, форуми, блоги. Наприклад, урок географії у 8-му класі - лекція і тест в онлайн-режимі, потім семінар в аудиторії, завдання по пошті, перевірка вчителем, оцінка результату на своїй сторінці в системі дистанційного навчання. Виникає питання, що з чим змішувати і в яких пропорціях? Ключовий момент тут один: змішувати можна і потрібно, так як це підвищує ефективність навчання за рахунок сильних сторін кожного із форматів, але універсального рецепту і пропорцій не буде.  В одному класі на 70% можна перевести навчання online-формат, з допомогою курсів, вебінарів, розсилок на пошту. 30%  займуть самі семінари і тренінги. В іншому класі 50% знадобиться на організацію навчання на мобільних пристроях і 50% - додаткові регулярні тренінги. Все це не відноситься до завдання програми змішаного навчання, а до формування стратегії навчання в команді, невід’ємна умовою інклюзивної технології навчання: від сегрегації до інтеграція, від інтеграції до інклюзії.

 Для всіх учнів з особливими освітніми потребами створила інформаційні модулі LearningApss class. Віртуальний клас надає дітям комфортних умов навчання, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес.

Приклад. Природознавство. 5-А клас навчається за модулями LearningApss class. Дітям оголошується план уроку, записуємо домашнє завдання, на початку уроку. Діти знають кінцеву мету нашої діяльності і навіть пропонують конструктивні методи вирішення проблемних моментів. Приймаємо правила роботи на уроці. Це займає дуже мало часу, але потім діти виконають все, бо вони самі це запланували! Один урок ми вивчаємо теоретичні основи теми, створюємо опорні конспекти, з використанням інноваційних методів та прийомів. На другий урок  клас поділяю на дві групи: перша група - працює з online технологіями (LearningApss class, Google формами, Online Test Pad, тести Miksike), друга група - виконує творчі завдання з вчителем. Через 15-20 хвилин - зміна діяльності, ротація.

Творчі завдання. Як різновид, пропоную учням підготувати та провести вдома досліди з водою, повітрям, ґрунтами, рослинами, під наглядом батьків, дотримуючись правил ТБ. Дослід можна зняти на відео або продемонструвати в класі, обов'язково пояснити: “Де в природі ми можемо зустрічати таке явище, або як його можливо застосувати?”

Гейміфікація - (ігрова технологія з використанням інформаційних технологій). Для того щоб об’єднати дітей з різними нозологіями, пропоную ігрові завдання LearningApss. Для дітей норми завдання може бути на повторення теми, тоді як для дітей з особливими освітніми потребами - закріплення нового матеріалу. 

Проектна технологія. В рамках поурочної діяльності прибігаємо до міні - проектів. В позаурочний час діти інклюзивних класів приймали активну участь у загальношкільному проекті “Енергоефективна школа” (практико - орієнтований, інтегральний проект).

Здоров’язберігаючі технології. Провожу уроки на свіжому повітрі, при вивченні теми: “Рослинний світ нашої місцевості”, “Ґрунти. Дослідження ґрунтів своєї місцевості” (5-8 класи).

4. Інтерактивні технології. Проблемне навчання.

“Мистецтво навчання не потребує нічого іншого, ніж умілий розподіл часу, предметів і методів”.

                                                                                                                       Я. Каменський

Інтерактивні методи, та прийоми роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Цінність інтерактивних методів полягає у єфективності колективної роботи учнів, розширенні пізнавальної діяльності, у перенесенні отриманих умінь, навичок та способів діяльності на різні предмети та в реальне життя.

Гра - метод активного навчання, модель реальної діяльності у звичний для дитини спосіб. Переваги ігрової форми навчання: активність, самостійність, усвідомлення дитиною змісту діяльності, емоційність, творче самовираження, самореалізація, пробудження інтересу.

Людина здатна зберігати велику кількість інформації, потрібно лише знайти навички її зберігати, знайти інструменти для роботи з нею. На допомогу в цьому може прийти Мнемотехніка, метод Цицерона або Римська кімната - сукупність методів та прийомів, що дозволяють візуалізувати інформацію для полегшення сприйняття та подальшого відтворення.  Чи  ейдетика - вчення про пам'ять, основане на образних враженнях, здатність згадувати чи відтворювати зображення в пам'яті.

Кожен метод у конкретних обставинах реалізується у своєрідних поєднаннях декількох прийомів. Інтерактивні методи та прийоми: прес, відстрочена увага, мозковий штурм, коло ідей, акваріум, лови помилку, незакінчені речення, ажурна пилка, дерево рішень, навчаючи учись, гронування, дебати, асоціації, обери позицію, ланцюжок, снігова куля, синтез думок, асоціативна квітка, моделювання проблемних ситуацій, реклама, колаж, кросворд, мнемоквадрат, діаграма Блума, кубик Блума, фішбоун.

Форми та методи роботи в інклюзивних класах:

1. Індивідуальна. Групова: парна, бригадна, кооперативна.

2. Ігрова, імітаційна рольова гра, в педагогіці і методиках має місце різне тлумачення гри як методу навчання (розроблена українськими та зарубіжними вченими: А. О. Вербицьким,. М. В. Кларіним, Л. Б. Полак , Д. Б. Ельконіним) або як форми навчання (Г.Н. Аквілева, З.А. Клепініна). Серед функцій ігрового навчання виділяю наступні: інструментальну – формування умінь і навичок, гностичну – формування знань і мислення; соціально-психологічну – формування комунікативних якостей, а також діагностичну, мотиваційну, моделюючу, організаційну і креативну, функції контролю і корекції.

3. Практичні заняття, практична робота.

Сьогодні дуже популярна тема змішаного навчання. Але змішане навчання уже «виходить з моди».  Зараз стали краще розуміти формат «e-learning», його інструменти і відмінність від очних форм навчання. Раніше в основному говорили про електронні курси і тести. Зараз «e-learning» - це курси, тести, відео- і аудіо- контент, інфографіка, схеми, різноманітна візуалізація, симулятори, інтерактивні і геймофіковані курси, мікро-курси, вебінари, форуми, блоги.

Чого я прагну досягти, використовуючи в інклюзивних класах інформаційні (E-learning) технології та інтерактивні методи навчання? Прагну щоб діти розвивали вміння вчитися, поєднуючи його з практичними діями, прагну залучити учнів до активного навчання, сформувати особистість здатну: самостійно приймати рішення, робити вибір, взаємодіяти з іншими людьми. Надати учням з особливими освітніми потребами рівні можливості в освіті, позаурочній проектній діяльності.

5.  Результативність щодо впровадження досвіду в масову педагогічну практику.

Діти отримують задоволення від навчання, вони з радістю йдуть на урок і не поспішають його полишати, навіть після дзвоника на перерву! Зацікавленість і любов до географії та природознавства з боку дітей - найбільша винагорода для вчителя.              

У 2016-2017 н.р. учні нашої школи, в тому числі і учні з особливими освітніми потребами брали участь у Всеукраїнському конкурсі з енергозбереження “Енергоефективні школи: нова генерація” і посіли VI місце в Придніпровському регіоні. Діти працювали за E-learnsng технологіями за методикою “перевернутого класу”, виконували практичні завдання та проводили агітаційну роз'яснювальну роботу серед учнів.

Учні інклюзивних класів щороку беруть участь в Міжнародному інтерактивному конкурсі “Колосок”. Разом з вчителями та батьками є активними учасниками екологічних акцій: “Всеукраїнська толока”, “Годівничка”, “Свято зустрічі птахів”, інше.

6. Рекомендації щодо впровадження.

Матеріали роботи розраховані на вчителів, що працюють з учнями з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах, чи починають цю справу. Не варто боятися нестандартних дітей, для цього є нестандартні підходи в освіті: інформаційні технології, інтерактивні методи та форми навчання. Варто лише хотіти допомогти дітям з особливими потребами позбутися відчуття самотності, надати їм можливість зростати і розвиватися в середовищі однолітків. Вони роблять наше суспільство більш гуманним. Сприймайте інклюзивну освіту (технологію), як процес, неперервний пошук ефективних способів навчання з метою вдосконалення освітньої практики, заохочення дітей і дорослих до навчання.

Досвід роботи “Інформаційна (E-learning) освіта на уроках географії та природознавства в умовах реалізації інклюзивної форми навчання надруковано на Calame  представлено  до уваги колегам на педагогічній раді.

 

docx
Додано
22 квітня 2018
Переглядів
1399
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку