29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

Інформаційні технології – важливий напрям програми з інформатики, що формує основні життєві компетенції випускників школи

Про матеріал
Виступ на семінарі для вчителів інформатики. Бойко Г.В., учитель української мови та літератури, інформатики Новоукраїнського ЗЗСО
Перегляд файлу

1

 

 

Інформаційні технології – важливий напрям програми з інформатики, що формує основні життєві компетенції випускників школи

Бойко Г.В., учитель української мови

 та літератури, інформатики Новоукраїнського ЗЗСО

 

Формування інформаційної компетентності випускників є в наш час одним з найбільш актуальних завдань системи освіти. Володіння інформацією, способами її отримання, обробки і використання -  необхідна умова успішного входження людини в сучасне суспільство. Саме тому інформаційна компетентність сьогодні віднесена до розряду ключових, а створення умов для становлення інформаційної компетентності старшокласників стає одним з пріоритетних завдань освіти.

Інформаційна компетентність - системне утворення знань і умінь у області інформаційних технологій і досвід їх використання, а також здатність удосконалювати свої знання, уміння і ухвалювати принципово нові рішення в змінних умовах або непередбачених ситуаціях з використанням нових технологічних засобів. Це особливий тип організації наочно-специфічних знань, що дозволяє ухвалювати ефективні рішення у відповідній області діяльності.

Поняття інформаційної компетентності пов'язане з інформаційною культурою. Інформаційна культура включає культуру споживання інформації,  культуру вибору інформації, культуру пошуку, культуру переробки інформації, культуру освоєння і використання інформації, культуру створення бібліографічної інформації; культуру користування комп'ютерної і оргтехнікою; культуру передачі та розповсюдження інформації.

Головною метою вивчення інформатики є формування інформаційної компетентності учнів. При вивченні теоретичної інформатики вводяться уявлення про основні інформаційні процеси в живій природі, суспільстві, техніці, розкривається роль інформації в процесах управління. Формуються здібності учнів використовувати різні мови (природні і штучні) для представлення інформації, застосовувати типові засоби опису інформаційних об'єктів і процесів (ланцюжки, дерева, графи і т.п.) для побудови інформаційних моделей з галузі природних і гуманітарних дисциплін.

У навчальній програмі з інформатики для 8 класу можна виділити 3 основні напрями:

фундаментальні наукові поняття (теми «Кодування даних та апаратне забезпечення»);

інформаційні технології (теми «Опрацювання текстових даних», «Створення та публікація веб-ресурсів» та «Опрацювання мультимедійних об’єктів»);

основи алгоритмізації та програмування.

Під час навчання за першим напрямом у 8 класі починається формування понятійного апарату інформатики як науки.

Ознайомлення зі створенням та публікацією веб-ресурсів це нова тема для 8 класу. У ній передбачено формування навичок створення сайтів з використанням автоматизованих засобів, наприклад Google Sites. Учні ознайомлюються з основними правилами ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці, повинні навчитися використовувати гіпертекстові, графічні й мультимедійні елементи на веб-сторінках.

Алгоритм роботи учнів з наповнення сайту матеріалами:

 1. Зібрати навчальний контент у відповідну папку на платформі «Диск».
 2. Систематизувати відповідно до вимог навчальної програми.
 3. Розмістити на сайті, перевірити функціонування базових елементів сайту.

При вивченні розділу «Створення та публікація веб-ресурсів» учні протягом всієї теми, крок за кроком, створюють веб-сайт з теми, що їх цікавить. Створення освітнього сайту для якої-небудь учбової дисципліни – прекрасна можливість одночасно вивчити нові інформаційні технології і застосувати їх на практиці. Проекти, що реалізовуються в старших класах, відрізняються від проектів молодших школярів більшою часткою самостійності учнів. Так, при створенні Web-сайту вчитель ставить мету, обумовлює вимоги до проекту і в ході роботи консультує учнів. Діти самостійно продумують тему, підбирають інформацію, розробляють структуру сайту. Основна робота над проектом здійснюється удома або на додаткових заняттях.

Переваги платформи Google.Sites:

 • простий і зрозумілий інтерфейс;
 • відсутність сторонньої реклами;
 • цілковита безкоштовність;
 • використання хмарних технологій, тобто добавлення на сайт матеріалів з віддаленого сервера, а саме:
 • текстові документи, електронні таблиці та презентації Google Docs;
 • відеоролики YouTube;
 • слайдшоу Picasa;
 • гаджеты iGoogle
 • зв’язок з іншими продуктами Google: пошук, карти, календар.

Під формуванням інформаційної компетентності я розумію поетапне просування учнів від низького рівня інформаційної компетентності до середнього, від середнього – до високого. Потрібно враховувати, що процес формування інформаційної компетентності дуже складний і довготривалий і залежить від вікових особливостей дитини.

Google Apps слугує базовою платформою для змішаного та перевернутого навчання, об’єднує в собі посилання на інші Інтернет ресурси.

Часто використовую сервіс, розроблений на базі Google Apps – система управління навчанням (СУН) Google Classroom.

Google Classroom  – це інструмент, що зв'язує Google Docs, Google Drive і Gmail, допомагає  створювати і впорядковувати завдання, виставляти оцінки, коментувати і організовувати ефективне спілкування з учнями в режимі реального часу. Основним елементом  Google Classroom є Групи. Функціонально групи нагадують структурою форуми, оскільки вони дозволяють користувачам з легкістю відправляти повідомлення іншим користувачам, з якими вони часто спілкуються в межах цієї групи.

Функціональність програми нескладна у використанні і забезпечує реалізацію таких можливостей:

 • створення окремих класів з предмету/ або для кожної окремо взятої групи учнів;
 • створення оголошень для однієї або відразу декількох груп;
 • створення завдань з можливістю прикріплення посилань, мультимедійного контенту (у тому числі з сервісу YouTube), різних типів файлів, а також створення і зберігання файлів на Google «Диску» ;
 • установка термінів складання кожного конкретного завдання з точністю до хвилини;
 • графа виставлення оцінок за виконані завдання з гнучкою шкалою оцінювання для кожного конкретного завдання;
 • можливість редагування і коментування зданих учнями завдань з динамічним відображенням правок в режимі реального часу.

Використання  Google Classroom не зводиться до заміни паперових носіїв інформації електронними. Сервіс дозволяє поєднувати процеси вивчення, закріплення та засвоєння навчального матеріалу, які під час традиційного навчання відокремлені один від одного.

Сервіс надає платформу для проектної роботи (літературний портрет, віртуальна екскурсія, мовознавче дослідження), тобто самостійної роботи учнів над конкретним завданням, що завершується створенням творчого продукту. Командна робота над проектами сприяє комунікації, взаємодії учнів у групі, згуртуванню колективу, а також ефективному плануванню часових ресурсів. Учні повинні обговорити і розподілити між собою питання для дослідження, скласти календарний план роботи над проектом, знайти респондентів і провести опитування, проаналізувати і систематизувати отримані результати, зробити висновки, підготувати презентацію проекту і продемонструвати результати.  Всі наробки  кожен член групи розміщує у власному хмарному просторі Google Диск і надає права доступу іншим користувачам групи. Проектна робота стимулює розвиток всіх мовленнєвих компетенцій учнів.

        Документи Google дозволяють дистанційно працювати над загальними документами і проектами,   подавати новий матеріал, розміщуючи його в ресурсах групи, у вигляді текстів, посилань на Інтернет – ресурси, записів відеоуроків з мови та літератури.

      Твори, перекази, есе, реферати, наукові роботи, диктанти та інші письмові завдання  можна розмістити на перевірку через  Classroom. 

Система дозволяє в електронній формі проводити проміжний контроль знань з української мови та літератури. Тестові завдання створюються за допомогою Google-Форм з використанням можливості перемішувати питання і порядок відповідей. На даний момент використовуються такі типи проведення тестування як текст: для коротких текстових відповідей; текст (абзац): для додавання великих коментарів; один зі списку: для вибору однієї відповіді; кілька зі списку: для вибору кількох варіантів; список, що випадає: для вибору однієї відповіді зі списку; сітка – перехресні відповіді: для завдань на відповідність.

Учень  має доступ тільки до своїх завдань, а вчитель бачить завдання кожного учня і може проставити оцінки за виконані роботи, написати коментарі та зауваження, або повернути завдання на доопрацювання.

Таким чином, сервіс дає можливість індивідуалізувати навчальний процес, спрощуючи роботу, разом з тим збільшуючи кількість індивідуально-групових методів і форм навчання. Також використання Classroom сприяє підвищенню мотивації до навчання, дозволяє економити час підготовки до навчання;  наочність і інтерактивність інформації при подібній організації сприяє кращому засвоєнню інформації.

 

 

1

 

docx
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 11 клас (Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
3 квітня
Переглядів
104
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку