2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Інноваційна модель виховної системи класу «Від «Вулика ідей» до життєвої компетентності особистості» у Школі духовності

Про матеріал

Опис розбудови інноваційної моделі виховної системи класу «Від «Вулика ідей» до життєвої компетентності особистості» у Школі духовності, де значна увага приділяється створенню умов для особистісного зростання вихованців, формуванню їх життєвої і соціальної компетентності.

Перегляд файлу

 

ПЕДАГОГІЧНА  МАЙСТЕРНЯ класного керівника Малахівської О. В. 

 

Ольга Вікторівна МАЛАХІВСЬКА, 

Ставрівський навчально-виховного комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний  навчальний заклад» Окнянського району Одеської області 

 

Інноваційна модель виховної системи класу   

«Від «Вулика ідей» до життєвої компетентності особистості» у Школі духовності 

(впроваджується з 2010 року) 

 

Актуальність проблеми. «Найдорожчий скарб у кожного            народу – його діти, його молодь. І що свідоміше суспільство, то з більшою увагою ставиться воно до виховання дітей, до забезпечення їм найкращих умов життя» – зазначила видатний український педагог Софія Русова. Там, де виховання відкладають «до кращих часів» і починають вирішувати інші, загальніші і важливіші, як здається, проблеми, ці кращі часи не настають ніколи. Виховання – це саме життя, а життя «на потім» відкласти не можна. Виховання – це процес соціальний в найширшому розумінні. 

З усім складним світом навколишньої дійсності дитина входить у безкінечне число відносин, кожна з яких незмінно розвивається, переплітається з іншими відносинами, ускладнюється моральним і фізичним зростанням самої дитини. 

 

У ШКОЛІ ДУХОВНОСТІ  ЗА ПРОГРАМОЮ «СІМ ДУХОВНИХ КРИНИЦЬ»

Сьогодні Ставрівський сільський НВК є джерелом духовного збагачення для особистості учня, вчителя, батьків, громади села. Педагогічний колектив творчо працює над розбудовою виховної системи Школи духовності, веде пошук шляхів, способів, методів створення оптимальних умов для того, щоб діти якнайкраще реалізували свої потенційні можливості, пізнали і полюбили світ, свою землю, свій рід, виросли духовно багатими, здатними реалізувати себе у цьому непростому світі. Тому нормою життя школи стало те, що задумані учнями добрі справи обов’язково увінчаються успіхом. Тут формується їх громадянська зрілість і особистісна відповідальність за свій вклад у національно-культурне відродження свого села, краю, України, здатність до успішної соціалізації у сучасному житті. 

У НВК успішно впроваджується виховна система за шкільною творчою ПРОГРАМОЮ «Сім духовних криниць». Чому криниць? Тому що криниця – джерело, ключ, живець. Це символ достатку, невичерпної людської доброти, щирості, привітності. Криничну воду здавна вважають святою, саме тому криниці ми назвали духовними.   В основі програми – загальнолюдські цінності:  

 

 

ДОБРО,  РАДІСТЬ,  ПАМ'ЯТЬ,  ПОВАГА  ДО  БАТЬКІВ, 

 

ЛЮБОВ  ДО  ПРИРОДИ,  МУДРІСТЬ,  ПРАЦЯ,  ЗДОРОВ’Я.

 

Основне завдання виховної системи школи – духовний розвиток особистості на підґрунті ціннісно орієнтованого життєсприйняття. 

Учитися жити в суспільстві, серед людей – це істина шкільного виховання, з якого починається школа життєвої компетентності. 

 

ВИХОВАНА  СИСТЕМА  КЛАСУ 

Упродовж кількох років працюю над проблемою «Створення виховного середовища, що сприяє формуванню життєтворчої компетентності школярів». 

У пошуках інноваційного шляху вирішення цієї проблеми розбудована виховна система класу «Від «Вулика ідей» до життєвої компетентності у Школі духовності», де значна увага приділяється створенню умов для особистісного зростання вихованців, формуванню їх життєвої і соціальної компетентності. 

Вулик – це колектив, в якому живуть дружні, працьовиті, розумні та талановиті персонажі, які уособлюють звичайних дітей. 

Це 16 активних у фізичному, емоційному та пізнавальному плані учнів. У нашій родині десять моторних, жвавих, веселих хлопчиків і шестеро позитивних, оптимістичних та сміливих дівчаток. Разом з класним керівником – це команда, що вірить у свою справу, знаходиться в постійному розвитку, живе за законами духовних цінностей: гармонії, добра, краси, любові, толерантності.

 

Вулик – це світ нестримної, необмеженої дитячої фантазії, у центрі уваги якого дитина, як особистість: її потреби, проблеми, інтереси. 

 

Актуальність своєї роботи вбачаю у тому, щоб виховати високоморальну, творчу, здорову, працьовиту, соціально активну, успішну особистість.  Вважаю, що моральна культура та соціальна зрілість є важливими складниками життєвої компетентності сучасної молодої людини. Щоб мати можливість знайти своє місце в житті, молода людина, на мою думку, повинна володіти такими якостями: 

  знати своє життєве кредо, мати ціль у житті;   орієнтуватись у системі найрізноманітніших цінностей;          здійснювати відповідальний життєвий вибір;   самостійно і критично мислити;

    усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані;

              грамотно працювати з інформацією; 

 бути здатною генерувати нові ідеї, творчо мислити;  бути комунікабельною, контактною у різних соціальних групах;  вміти самостійно працювати над розвитком духовності та інтелекту;

 відповідально відноситись до свого здоров’я та вести здоровий спосіб життя;

  бути конкурентоздатною в суспільстві з ринковою економікою;          приймати рішення і нести відповідальність за їх реалізацію.

 

Моє заповітне кредо 

«Передати учням ту життєву мудрість,  яку називають умінням жити».

 

У своїй роботі керуюсь мудрим висловом В. Бєлінського «Виховання – це велика справа, яка вирішує долю людини».  

Виховна система класу забезпечується створенням виховного середовища, оптимальної інтеграції зусиль вчителів, учнів, батьків              та друзів класу, згуртованістю творчих учнів, сприяє цілісному розвитку індивідуальності учня, розвиває життєву і соціальну компетентність вихованців.  

 

Провідна ідея виховної системи класу спрямована на формування життєво компетентної, відповідальної особистості з розвиненою духовністю,       фізичною          досконалістю,   моральною,      художньоестетичною,   трудовою,         екологічною     культурою,       високим інтелектуальним рівнем та навичками здорового способу життя. 

 

Основна мета виховної системи класу полягає у сприянні формуванню гармонійної особистості, організації життєдіяльності класного колективу засобами проектування індивідуального розвитку особистості та у задоволенні інтересів, потреб, запитів учнів, постійному підвищенні їх інтелектуального, загальнокультурного та загальноосвітнього рівня.  

 

За інноваційним потенціалом досвід є комбінаторно-моделюючий. У своєму досвіді поєдную ідеї видатних педагогів: В. О. Су-          хомлинського, Я. А. Коменського, Ш. О. Амонашвілі, К. Д. Ушинського, педагогів сучасності І. Г. Єрмакова, І. Д. Беха, О. І. Чешенко,

В. В. Ягоднікової, педагогів-практиків Одещини Т. І. Шевченко,             І. М. Шумовецької, Г. П. Литвиненко, які спрямовані на гармонійний розвиток і соціалізацію учнів, розвиток духовно-моральної свідомості, життєвої компетентності кожної дитини, розбудову творчого виховного простору життєдіяльності учнівського      колективу через розширення взаємозв’язків учнів у школі та соціумі, збереження життя, здоров’я дітей, формування і розвитку в них мотивації до ведення здорового способу життя, моральних мотивів поведінки жити за законами духовних цінностей: ГАРМОНІЇ, ДОБРА, КРАСИ, ЛЮБОВІ, ТОЛЕРАНТНОСТІ.  

 

Новацією є діяльнісний підхід до розвитку духовно-моральної, успішної особистості на засадах загальнолюдських цінностей: добро, радість, пам'ять, повага до батьків, любов до природи, мудрість, праця, здоров’я, на підґрунті ціннісно орієнтованого життєсприйняття.  

 

Моя робота, як класного керівника, ґрунтується на гуманістичній сутності дидактики В. О. СухомлинськогоІдеї і принципи його технологій гуманного колективного виховання, які полягають у тому, що у вихованні немає головного і другорядного виховання – це перш за все ЛЮДИНОЗНАВСТВО, це постійне духовне спілкування вихователів і учнів, це ВИХОВАННЯ ЛЮДИНИ В ЛЮДИНІ. 

 

ЗАКОНИ ВИХОВАННЯ

 

У своїй роботі спираюсь на ЗАКОНИ ВИХОВАННЯ  (за В. О. Сухомлинським)

 

Закон РАДОСТІ – геть нудьгу, посмішка на обличчях дорослих              і дітей;

Закон КРАСИ будь красивим сам і бережи красу навколо;

Закон ДОБРОТИ: будь чуйним і уважним до людей;

Закон ПРАЦЬОВИТОСТІ працюй сам і поважай працю інших людей;

Закон ДРУЖБИ – хочеш мати друга – будь ним;

Закон ПОВАГИ якщо хочеш, щоб тебе поважали, – поважай інших;

Закон ВВІЧЛИВОСТІ – кожний твій вчинок відображається                 на інших людях; не забувай, що поряд з тобою людина;

Закон ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ – кожний повинен бачити наслідки

своїх вчинків і відповідати за них.

 

Головні завдання виховної системи класу: 

спрямування      виховного        процесу            на         розвиток           життєвої компетентності кожної дитини, набуття учнями такого практичного досвіду, який сприятиме їх соціальній адаптації, інтересу до життя;

розбудова творчого виховного простору для формування                    і розвитку свідомої життєво компетентності особистості;

сприяння розвитку духовно-моральної свідомості, моральної самосвідомості, моральних мотивів поведінки;

зміцнення міжгрупових зв’язків та стосунків;

розширення взаємозв’язків учнів у школі та соціумі, взаємодії  та взаємозбагачення загальношкільного і класного товариства дітей  та дорослих; 

запровадження інноваційних підходів до збереження життя, здоров’я дітей, формування у них мотивації до ведення здорового способу життя.

 

В основі виховної системи класу дотримуюсь ПРИНЦИПІВ науковості, національної спрямованості, цілісності, акмеологічності, особистісної орієнтації, технологізації, превентивності. 

МОДЕЛЬ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ КЛАСУ

«ВІД «ВУЛИКА ІДЕЙ» ДО ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ» 

У ШКОЛІ ДУХОВНОСТІ 

 

 

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ 

ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ КЛАСУ

q  шкільна творча програма «Сім духовних криниць»: 

  Криниця пам'яті, 

  Батьківська криниця, 

  Криниця добра і радості, 

  Зелена криниця, 

  Криниця мудрості, 

  Криниця-трудівниця,

  Богатирська криниця; 

 

q  творча      програма          організації        життєдіяльності         класу   «Вулик ідей»;

q  впровадження проектної виховної технології; 

q  система учнівського самоврядування класу; 

q  організація превентивного виховання;

q  участь учнів класу в роботі мережі гуртків за інтересами, участь у Всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних конкурсах;

q  співпраця з батьками;  q взаємодія з громадськістю.

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРІОРИТЕТНИХ  НАПРЯМІВ 

ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ  КЛАСУ

 

І. ТВОРЧА  ПРОГРАМА  

ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  КЛАСУ  

«ВУЛИК ІДЕЙ»

 

Гасло Вулика: Ми – трудівники маленькі,  Мед збираємо у соти,

Всі працюємо, як годиться, Не цураємось роботи.

Програма «Вулик ідей» розроблена з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів класу, розрахована на весь період виховної діяльності учнів, спрямована на формування ціннісного ставлення,      зорієнтована     на         формування      в           учнів    здібностей                    до самоорганізації, самореалізації, саморозвитку, самовиховання, самоосвіти та самовдосконалення. 

У процесі поетапної реалізації програми керуюсь особистіснозорієнтованим та діяльнісним підходами. 

 

 

 

Мета програми «Вулик ідей»: 

створення умов життєдіяльності колективу учнів;

розвиток пізнавальних та творчих навичок дітей, критичного мислення; 

орієнтація на особистий і колективний успіх, життєздатність учнів;

формування життєвої компетентності особистості.

 

Основні завдання програми: підвищення рівня психічного, фізичного, морального, духовного, творчого та інтелектуального розвитку учнів у процесі організації активної діяльності та формування значущих цінностей особистості.

Програма «Вулик ідей» спрямована на формування ціннісного ставлення, включає сім СОТсім основних напрямів ціннісного ставлення до себе та навколишнього світу:

 

Основні напрями  програми 

«Вулик ідей» –  СОТИ

Діяльність, спрямована на формування ціннісного ставлення

 

СОТА «Бджола мала тілом, а велика ділом»

 

Формування ціннісного ставлення до себе.

 

СОТА «Дружні бджоли         

і ведмедя                          

не злякаються»

 

Формування ціннісного ставлення до людей, сім’ї, родини.

 

СОТА «Бджілки живуть ароматами квітів»

 

Формування ціннісного ставлення до природи.

 

СОТА «Бджола – мудра трудівниця»

 

Формування ціннісного ставлення до праці.

 

СОТА «Бджоли – архітектори»

 

Формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва.

 

СОТА «Бджола вчить,           як у гурті жити»

 

Формування ціннісного ставлення до суспільства і держави.

 

СОТА «Бджолина родина навчає жити у праці   та по справедливості»

 

Формування життєвої компетентності випускника.

 

Діюча програма допомагає у плануванні виховної роботи з класом, а також охоплює всі сфери учнівського життя. У програмі передбачено створення виховного простору, що позитивно впливає на виховання та розвиток життєвої компетентності особистості. Використовую традиційні та нетрадиційні форми роботи.  

 

Традиційні форми роботи: година спілкування, бесіда, гра, круглий стіл, усний журнал, зустріч, естафета, турнір, лінійка, акція, виставка, концерт, випуск стінгазети та інші.  

 

Нетрадиційні форми роботи: воркшоп, тренінг, тимбілдинг, віртуальна екскурсія, дистанційна естафета, заочна подорож, віртуальна подорож, дебати, ділова гра, ток-шоу, гра-проект, аутотренінг, урок - жива газета та інші.

ЗМІСТ РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ПРОГРАМИ «ВУЛИК ІДЕЙ» 

 

ПЕРША СОТА

Бджола мала тілом, а велика ділом

(формування ціннісного ставлення до себе)

 

Мета: формувати вміння учнів цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил, громадянської відповідальності, активності та свідомості, гідності та обов’язку; формувати інтелектуальний розвиток та самоосвітню компетентність; запобігання й подолання відхилень у поведінці школярів, розвитку різних форм їхніх асоціальних, аморальних вчинків, правопорушень, розвитку комунікативної компетентності та міжособистісної  чутливості; згуртування колективу.

Форми роботи: олімпійські тижні, тижні здоров’я, козацькі ігри, лекція-пропаганда, школа лідера, школа безпеки, свято талантів, бесіди, тренінги, зустрічі з медичними представниками, свята, конкурс малюнків і плакатів, години спілкування, показ презентацій, вікторини, інтелектуальні ігри, анкетування, просвітницька робота, тижні правових знань, консультації, аналіз виконання режиму дня учнів, батьківські збори, міні-лекція.

Тематичний зміст виховної діяльності: тренінг «Не збираюсь нікого наслідувати», велопробіг Єдності, військово-спортивна гра «Джура-Сокіл», військово-спортивна гра «Зірниця», станційна естафета «Веселий вагон», зустрічі з медичними представниками, ефективні руханки «Фізкультхвилинки для відпочинку», флешмоб «За здоровий спосіб життя», виховна година «Мої права – права дитини», «Я серед людей», «Неписані правила спілкування», «Толерантне спілкування», «Упевненість у собі як показник компетентності учня», «Формування навичок ефективної взаємодії», «Сучасне рабство. Торгівля людьми», «Статева культура – основа сім'ї та усвідомлюваного батьківства», «Що псує стосунки між людьми?», «Сходинки фізичного розвитку».

Виховні досягнення:

     усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я

(фізичного, психічного, соціального, духовного і культурного);

     налагодження спільної праці з дорослими та однолітками;

     визначення свого статусу в соціальній групі;

     зміцнення свого фізичного, психічного та духовного здоров’я,

     досягнення        сталої   відповідальної поведінки,        сформованість імунітету до негативних впливів соціального оточення; 

     виховання у юнаків та дівчат глибоких і твердих національно патріотичних переконань, підготовка молоді до творчої праці, до військової служби та захисту своєї Батьківщини шляхом залучення до оборонно-масової та військово-спортивної патріотичної роботи;

     формування      і           виховання        у          молоді високих            морально-

психологічних та морально-бойових якостей, мужності, сміливості, рішучості, відваги, стійкості, наполегливості, дисциплінованості, ініціативності на теренах відновлених національних козацьких педагогічних традицій.

 

ДРУГА СОТА 

Дружні бджоли і ведмедя не злякаються

(формування ціннісного ставлення  до людей,сім’ї, родини)

 

Мета: виховувати чуйність, чесність, правдивість, толерантність, готовність допомогти інших, здатність прощати, делікатність, тактовність;            формувати        усвідомлення    відповідальності           та комунікативної компетентності. 

Форми роботи: урок шани людей похилого віку, свято вчителя, акція милосердя, урочистий концерт, година пам’яті, тиждень добра, благодійні             акції,    робота волонтерського             загону, тиждень толерантності, інтерактивні бесіди, інтерактивні бесіди, тренінги, анкетування, турнір ввічливості, концерти, вечори відпочинку, тимбілдинг, міст дружби та родинні свята. 

                Тематичний зміст виховної діяльності:            «Як поводитись                   

у   конфліктній      ситуації?»,        «Планета          толерантності»,             «Мамина команда», «Ми з матусею разом», «Від роду до роду», «Лагідна посмішка дідуся». Виховні досягнення:  засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей: поваги до батьків, сім’ї, родини; 

     ціннісне ставлення до оточуючих людей;

     високий рівень культури спілкування;

     готовність нести відповідальність за свої вчинки;

     забезпечення духовної єдності поколінь;

     пропаганда благодійної роботи, активізація роботи волонтерських та пошукових загонів;

     піднесення        рівня    патріотичного   виховання,       виховання особистісних якостей громадянина-патріота України, спонукання дітей до збереження традицій, зміцнення зв’язків між поколіннями.  

Великим виховним потенціалом у роботі щодо формування ціннісного ставлення до людей,сім’ї, родини є гарний приклад взаємовідносин батьків у сім’ях всіх дітей нашого класу.         Більшість учнів виховуються в багатодітних родинах. Ми гордимося тим, що дві наші мами несуть почесне звання «Матері-героїні», виховуючи 7 та 9 дітей.  

 

ТРЕТЯ СОТА 

Бджілки живуть ароматами квітів

(формування ціннісного ставлення до природи)

 

Мета: виховувати дбайливе ставлення до довкілля, здатності особистості гармонійно співіснувати з природою, формувати ціннісне ставлення до природи.

Форми роботи: походи, подорожі, екскурсії, експедиції, конкурс малюнків і плакатів, екологічні тренінги, природоохоронні та екологічні акції, виставки творчих робіт, екологічні стежки, дослідницькі проекти, ігри.

Тематичний зміст виховної діяльності: подорож українською Венецією – Вилкове, «В країні Квітляндії», «Вода, водиця, водичка», «Зелений паросток майбутнього», «Парки – легені міст і сіл», «Криниця, криниця, дай води напитися», «Чисте довкілля», «Нагодуй птахів», «Флора і фауна нашого краю».

Виховні досягнення: 

     виховання любові до природи, прагнення до її збереження та збагачення; розвиток уміння протистояти шкідливим впливам соціального середовища, 

     формування високого рівня екологічних знань та культури;

     усвідомлення своєї ролі в збереженні довкілля; готовність до зміни стилю свого життя заради захисту довкілля.

 

ЧЕТВЕРТА СОТА 

Бджола – мудра трудівниця

(формування ціннісного ставлення до праці)

 

Мета: вдосконалювати профорієнтаційну роботу, знайомити дітей із світом професій, прищеплювати учням любов до праці, повагу до людей різних професій, розвивати творчі здібності, сприяти самовираженню, самовдосконаленню учнів; формувати професійну грамотність та трудову компетентність.

Форми роботи: декупаж, хендмейд, майстер-клас, збір речей  та продуктів для воїнів АТО, плетіння маскувальної камуфляжної сітки,  творчі конкурси, гуртки, трудові десанти, рейди, операції, книжкові лікарні, інструктажі, екскурсії на виробництво, ділові зустрічі, презентації, круглі столи, виробничі бригади, догляд за рослинами. Тематичний зміст виховної діяльності: «Всяка річ творена працею», «Ангели для воїна», «Мак – символ Перемоги», «Браслети Єдності», «Патріотичні дерева», «Всі професії важливі, всі професії найкращі», «Живи, книго!», «Що означає культура навчальної праці?», «Трудова біографія моєї родини», «Економіка домашнього господарства», «Освіта і професія» Виховні досягнення: 

     формування здатності ставити життєві цілі;

     формування вміння правильно оцінювати свої нахили та здібності; формування загальних трудових навичок, навичок самоорганізації, здатності      до         професійного    і           життєвого         вибору, трудової

компетентності;

     привернути увагу усіх небайдужих людей та жителів села                   до справи допомоги армії.

 

П’ЯТА СОТА

Бджоли – архітектори

(формування ціннісного ставлення  до культури і мистецтва)

 

Мета: розвивати власне ставлення до мистецтва, ерудицію, естетичні почуття, мистецькі знання; формувати здатність здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері; виховувати естетичний смак; створити таке виховне середовище, у якому кожен            з моїх вихованців зміг би проявити і розвинути свої індивідуальні здібності, у тому числі художньо-естетичні; формування пізнавальної діяльності та інформаційної компетентності.

Форми роботи: перегляд науково-популярних фільмів та презентацій, театральних вистав; організація екскурсій в музеї, на виставки, галереї, до пам’яток культури та мистецтва; віртуальні екскурсії в музеї світу; уявні подорожі картинними галереями, демонстрації шедеврів мистецтва.

Тематичний зміст виховної діяльності: «Культура поведінки: ідемо до театру, музею», «Україна моя вишивана», «П’ять хвилин       з мистецтвом», «Осінній дивограй», «Музичний калейдоскоп», «Дзеркало нашої душі», «Історія танцю», «Театральна палітра».

Виховні досягнення: 

     здатність до активної діяльності з внесенням елементів краси           в усі сфери життя;

     формування особистості з високим рівнем духовної культури;

     розвиток власного погляду на твори мистецтва;

     навички створення мистецьких проектів; здатність збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва.

 

ШОСТА СОТА 

Бджола вчить, як у гурті жити

(формування ціннісного ставлення  до суспільства і держави)

 

Мета: виховати національно свідомих громадян, патріотів, шанобливе ставлення до історії, державної символіки та духовної спадщини свого народу, почуття любові до свого рідного краю; формування громадянської зрілості та соціальної компетентності. Форми роботи: перший урок, тиждень і урок миру, тиждень державних символів, акція «Лист солдату», свято Покрови, тиждень рідного краю, ярмарка підтримки воїнів АТО, майстер-класи, тиждень героїв, хендмейд, волонтерська робота загонів, урок Гідності, тиждень Соборності, зустріч з воїнами АТО, урок пам’яті Героїв небесної сотні, флешмоб, етнотайм, етнопаті, зустріч з очевидцями другої світової війни, екскурсія селом, день вишиванки, місячник правових знань, брейн-ринги, зустрічі з працівниками юстиції, години спілкування, диспути, телемости, дискусійні клуби, дебати, усні журнали, бесіди, анкетування.

Тематичний зміст виховної діяльності: «З Україною в серці творимо дива», «Україна – моя Батьківщина», «Я – патріот!»,             

«Я – захисник!», «Вишивана Україна», «В нашім серці Україна!», «Депортація кримських татар», «Закон – дороговказ у твоєму житті», «Україна – держава європейська», «Не стань жертвою торгівлі людьми», «Тероризм. Як зберегти життя в сучасному світі», «Подорож країнами Закону, Права та Моралі», «Розгойдані дзвони пам’яті»,    «Голодомор:     почути голос    крізь     мовчання», «Державотворчий потенціал української соборності», «Бій під Крутами в площині сьогодення», «Державна символіка України,               її історичне походження», «Україна – це наша доля», «І синє небо,    і

жовте колосся», «Народні символи України», «Знаємо свої права, виконуємо обов’язки», «Я люблю Україну!», «Моя Одещина». 

Виховні досягнення: 

     розвиток усвідомлення особистістю своїх прав, свобод, обов’язків;

     формування свідомого ставлення до законів та державної влади;

     усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини; сформованість потреби у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатства українського народу;

     розвиток громадянської свідомості, патріотичного виховання, посилення суспільної згуртованості громадян України на основі загальнолюдських цінностей і національних традицій;

     підняття бойового й патріотичного духу наших українських військових.

 

СЬОМА СОТА

Бджолина родина навчає жити  у праці та по справедливості

(формування життєвої компетентності випускника)

 

Мета: формування навичок особистісного досвіду в прийнятті вірних рішень щодо власного життя; формування життєвокомпетентної, відповідальної особистості з розвиненою духовністю, фізичною досконалістю, моральною, художньо-естетичною, трудовою, екологічною культурою та навичками  здорового способу життя.

Форми роботи: брифінги, відверті розмови, етичні тренінги, тематичні дискотеки, клуби веселих та кмітливих, шоу-програми, агітбригади, інтернет-форуми, захист проектів.

Тематичний зміст виховної діяльності: «Уроки самостійності для молоді», «Культура життєвого самовизначення», «Духовноморальні засади родини», «Вивчення проблем життєвих орієнтацій молоді», «Орієнтації на здоровий спосіб життя», «Анкета власних рис особистості».

Виховні досягнення: 

     формування громадянина, патріота, інтелектуально-розвиненої, духовної і морально зрілої особистості;

     гармонійне поєднання вільного саморозвитку та індивідуальності. посилення відповідальності кожної конкретної особистості за власне майбутнє, за можливість досягнення власного щастя завдяки своїм потенційним можливостям, що проявляється в любові, сімейних стосунках, у продовженні роду, вихованні дітей.

ІІ.  УПРОВАДЖЕННЯ 

ПРОЕКТНОЇ ВИХОВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ  

Одним з найбільш ефективних та перспективних засобів, що сприяють формуванню в учнів соціальної поведінки, життєвих навичок соціальної активності вважаю проектну виховну технологію.

Мета: формування та актуалізація життєвого досвіду учнів, оволодіння навичками планування власної діяльності, вибору            засобів та шляхів її здійснення. Діяльність за проектом допомагає учням включитися в активну соціальну дію. 

У роботі з класом використовую довгострокові та короткотривалі проекти, якими передбачена колективна, групова та індивідуальна діяльність. Серед них це: соціально-патріотичні, благодійні, творчі, екологічні, соціальні, культурологічні проекти тощо. 

 

 «З Україною  в  серці!»  соціально-патріотичний проект  

У рамках проекту ми об’єдналися заради миру на нашій землі та соборності нашої держави. 

Були проведені уроки Гідності та Свободи, уроки пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

Всі заходи ми проводили під гаслом «Сила миру не в зброї, а в людях доброї волі» для захисників нашої Вітчизни, захисників нашої соборності, які жертовно віддають своє життя, аби ми мали краще майбутнє, жили у своїй соборній державі, вільній країні. 

Учні збирали необхідні речі, гроші та матеріали, плели маскувальні сітки, передавали солодощі, проводили ярмарки. Були проведені зустрічі з воїнами АТО «Хоробрі серця наших мужніх захисників Батьківщини»; хендмейд (виготовлення браслетівоберегів для воїнів АТО); «Велопробіг Єдності», похід на прикордонну заставу та зустріч із прикордонниками, флеш-моби, конкурси малюнків на асфальті, акції, збір коштів, робота волонтерської групи, висвітлення в ЗМІ. Започатковано ведення «Книги пам’яті та звитяги». 

У рамках акції Всеукраїнського свята – Дня вишиванки ми провели флеш-моб «Вишивана Україна», виявляючи свою гордість за нашу неньку Україну, доводячи, що вишиванка – мій генетичний код.   «Вчимося жити добрими людьми!»  благодійний соціально-культурологічний проект 

… Добро – все, що виходить від Бога, благо;            це все, що позитивно оцінюється Богом,                    що є важливим для людського життя,                 що дає можливість людині морально, розумово та духовно жити, зростати, бути щасливою, досягти гармонії та досконалості… 

Біблія 

У рамках реалізації загальношкільного благодійного соціальнокультурологічного проекту «Добро» під гаслом «Хай серце не втрачає доброти» ми розбудовуємо територію добрих справ. Милосердя й доброта – це два крила, на якому тримається людство.  

Учнями волонтерами - добротворцями надається постійна допомога людям похилого віку нашого села, малюкам, всім тим,       хто її потребує; проводяться заходи у рамках Всесвітнього руху за      доброту – Всесвітнього дня Доброти (13 листопада), Всесвітнього дня «Дякую» (11 січня), Міжнародного Дня спонтанного прояву доброти (17 лютого); Міжнародного Дня захисту дітей, Дня Святого

 

Пам’ятаймо слова Конфуція:

«Хто сповнений милосердя, неодмінно володіє мужністю». у рамках реалізації проекту Всеукраїнської благодійної акції  Учні-волонтери збирали кошти для допомоги дітям, хворим на цукровий діабет. 

 

 «Скарбничка Добрих Надій»  добродійна акція допомоги онкохворим дітям 

Учні власним прикладом демонстрували готовність допомогти хворим дітям. Зібрані гроші ми передали до обласної лікарні. Всі кошти, зібрані в рамках акції, було направлено виключно на адресне придбання медикаментів, проведення обстежень як в Україні, так                 і в закордонних клініках, тобто на конкретних дітей – підопічних Благодійного фонду «Вітрило надії». В Одеській області живе                   біля 200 дітей, які перемогли онкологічні захворювання.

 

 «Життя – заради України!»  загальношкільний соціальний проект 

До 70-річчя Великої Перемоги у рамках реалізації проекту учнями нашого класу були організовані зустрічі з очевидцями Другої світової війни, мітинги, концерти, трудові десанти по впорядкуванню   обеліска загиблим воїнам, робота волонтерських загонів та допомога землякам – дітям війни.  

 

         «Святий Миколай пам’ятає про всіх!» загальношкільна благодійна акція  Кожного року 18 грудня, напередодні Дня Святого Миколая,                    у рамках загальношкільної благодійної акції наші волонтери                   

з дарунками та святковою виставою відвідують малечу дитячого садочка, молодших школярів НВК, вихованців Чорнянської спеціальної школи-інтернату І-ІІ ступенів та пенсіонерів                    у Чорнянському будинку для самотніх літніх громадян. У дружній, теплій атмосфері і дорослі, і діти відчули тепло сердець і магію свята Дня Святого Миколая Чудотворця!    

 

«Подаруй книжку»  благодійна соціальна акція

У рамках акції ми зібрали багато цікавої дитячої літератури та подарували         дітям    з           вадами      розвитку           Одеського         обласного спеціалізованого Центру та вихованцям дитячого садочку.  

 

 «Такі необхідні матусі!»  соціальний творчий проект 

У рамках реалізації проекту проводились родинні свята, дні вшанування матусь, конкурси малюнків, віршів, плакатів, концерти, виховні години, акції.

 

                          Всеукраїнська освітня кампанія «Голуб миру»  

Меседж всьому людству «Ми за мир у всьому світі!» 

З нагоди святкування Міжнародного дня миру з 19 до 22 вересня учні класу брали участь у Всеукраїнській освітній кампанії «Голуб миру» під гаслом «Право народів на мир», яку проводило Представництво Організації Об’єднаних Націй в Україні за сприяння Міністерства освіти і науки України. 

У рамках Кампанії були проведені:

     уроки під гаслом «Ми за мир у всьому світі», мета яких – пропаганда миру й толерантності; 

     загальношкільний конкурс малюнків на асфальті «Ми за мир                  у всьому світі»;

     учнями НВК були створені живі фігури «Голуба Миру» –         одного з найбільш відомих символів цього дня; 

     проведено зйомки відеоматеріалів «Діти Ставрівського НВК            за мир!». 

Проведення заходів було спрямовано на сприяння приверненню уваги дітей та молоді до питань збереження миру задля забезпечення стійкого прогресу людства та дотримання принципів гуманності, свободи, добра і поваги, що закладені у Декларації Генеральної асамблеї ООН про право народів на мир.  

Ми долучилися до цих заходів, посилаючи МЕСЕДЖ всьому людству «Ми за мир у всьому світі!»:  Друже мій, не стій окремо, Ти до друзів поспішай!

Голуб миру нас з’єднає

Всіх у світі з краю в край.

На інформаційних ресурсах ООН протягом акції публікувались відео Ставрівського НВК «Діти за мир!», інформація про заходи у Ставрівському НВК, які були проведені в рамках кампанії «Голуб миру», разом із фотографіями.

 

Наші відеоматеріали «Діти за мир!» були включені у підсумкове відео, приурочене відзначенню Міжнародного дня миру 2014 року                в Україні. 

 

 «Світ без війни» соціально-просвітницький проект 

Проведено виховні години, бесіди, інструктажі з цивільного захисту, майстер-класи вчителів та учнів, перегляд відеофільмів про війну.

 

 «Книга пам’яті та звитяги» соціальний проект  Пошук інформації про учасників АТО, створення «Книга пам’яті та звитяги», зустріч із воїном АТО. 

 «Єдине дихання» соціально-інформаційна кампанія 

До Дня боротьби з туберкульозом проводились акції підтримки хворих на туберкульоз, бесіди з пропаганди здорового способу життя, відеофільми, зустріч з терапевтом. 

 

 

 «Скарбничка добрих справ» благодійний соціальний проект 

Організація збору доброчинного вантажу у зону АТО у співдіяльності з районною волонтерською групою фонду «Джерело життя», посильна допомога та моральна підтримка воїнів (листи, обереги та поробки), виготовлення маскувальної сітки. Організація збору теплих речей для переселенців із Донбасу, які проживають на території району, та для вихованців Одеського дитячого спеціалізованого психоневрологічного будинку «Сонечко» № 3.

 

 «Школа проти СНІДу!» соціально-просвітницький проект  Проведено акції, зустріч з лікарем, години спілкування, просвітницька робота, відеолекторій, флеш-моби, збір коштів хворим дітям, відвідування дітей у лікарнях. 

 

У РАМКАХ ВСЕСВІТНЬОГО РУХУ ЗА ДОБРОТУ

 Всесвітній день Доброти

13 листопада відзначили Всесвітній день Доброти (World Kindness Day). Малюки в дитячому садочку отримали маленькі дарунки – повітряні кульки-іграшки від учнів 7-го класу – як часточку свого тепла й радості. Волонтерські загони, як завжди, вирушили на допомогу одиноким бабусям – підмели двір, перенесли дрова, прибрали в хаті, нанесли води, розрадили односельчан добрими            і теплими словами, своєю посмішкою. Учні НВК намагалися довести своїми справами, що вони знають, що таке доброта і милосердя.                 Бо чим більше добрих вчинків ми робимо, тим щасливішими себе відчуваємо. На думку вчених, ті, хто висловлює свою подяку, ніжність й інші добрі почуття до людей у конкретних повсякденних справах, не лише з великим оптимізмом дивляться на світ, але                   

й фізично почуваються краще, відчувають своє життя більш гармонійним. Об’єднаймося ж заради ДОБРА, закликаємо кожного до творення доброти. Давайте разом зробимо цей світ сповненим доброти, адже Людина починається з добра!  

 

 Міжнародний День спонтанного прояву доброти  

17 лютого у Міжнародний День спонтанного прояву доброти (Random Acts of Kindness Day) у рамках реалізації загальношкільного благодійного соціально-культурологічного проекту «Добро» учні мали привід сказати «люблю» своїм батькам, близьким і безкорисливо допомогти незнайомим людям. 

Учні провели низку заходів, доброчинних акцій та флеш-моб,          а саме:  

q   Акції «Веселі посмішки», «Компліменти»; 

q   «Листівки, SMS – добра» батькам, дідусям, бабусям, ближнім; 

q   Акцію «Привітай, подякуй, посміхнись!»; 

q   Акцію «Веселі світлячки»; 

q   Акцію «Дарую щирі обійми безкоштовно»; 

q   Акцію «Стрічка           доброти»          (учні     роздавали         перехожим

різнокольорові стрічки, де написані гарні, підбадьорюючі слова); 

q   Акції «Гарний настрій», «Подаруй усмішку»;

q   Флеш-моб «Добро посеред нас» (учні вітали із святом вчителів, учнів, односельчан). 

Школярі розповсюджували позитив і радість. Вони привітали із святом своїх батьків, вчителів, ровесників, дітей дошкільного навчального закладу та початкової школи, односельців. Учні казали привітні слова, посміхались один одному, обіймались, подавали руку, дякували для того, щоб зробити іншу людину щасливою. Казали перехожим компліменти та гарні слова, закликали всіх бути толерантними й чуйними один до одного, не припиняти, а продовжувати різні добрі справи. Роздавали повітряні кульки, цукерки, смайлики та стікери з підбадьорюючими висловами. Учні НВК дійсно перетворили звичайний день на СВЯТО – ЛАНЦЮЖОК доброти від чистого серця великої справи, перетворили цей день                на свято людяності й духовної доброти, щирості й щедрості, співчутливості й вдячності. 

 

Реалізація цих проектів забезпечує створення такого виховного середовища в якому учні отримують життєву мудрість, яку називають умінням жити. Вони вчаться самостійно і критично мислити, генерувати нові ідеї, творчо мислити; вчаться бути активними й відповідальними громадянами, відповідально відноситись до свого здоров’я та ведення здорового способу життя. Підлітки отримують досвід участі у суспільному житті, вчаться бути людяними, чуйними, милосердими, толерантними. Вони вчаться допомагати тим, хто живе поруч з нами і потребує підтримки; вчаться приймати рішення і нести відповідальність за їх реалізацію. Вихованці отримують досвід                   та вчаться орієнтуватись у системі найрізноманітніших                цінностей, здійснювати відповідальний життєвий вибір, що сприяє                їх цілісному розвитку індивідуальності, розвитку життєвої й соціальної компетентності. 

Крім того, мої вихованці є ініціаторами інших, не таких масових, але не менш цікавих і корисних проектів: «Всі професії важливі, всі професії найкращі», «Портрет темряви» та інші. А головне, що участь дітей у реалізації проектів сприяє набуттю соціального досвіду й життєвої мудрості, які стануть їм у нагоді в подальшому житті.               На практиці у дітей формуються певні навички соціальної поведінки, відповідальності, стилю життя у соціумі. 

 

ІІІ.  СИСТЕМА 

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ КЛАСУ

Для формування справжнього громадянина дуже важливим                  є включення учнів до життя школи, села, району через самоврядування, адже тільки так можна навчити їх бути самостійними, активними, відповідальними за свої слова та вчинки. Одним із важливих чинників створення виховного простору, який сприяє формуванню соціальних компетентностей учнів,                    є демократизація життя учнів класу.

Система учнівського самоврядування класу діє за ЗАКОНАМИ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ: гармонії, добра, краси, любові, толерантності. Це своєрідна творча команда, основою якої є співдружність, доброзичливість, взаємодопомога. У класі діє така структура самоврядування: старостат, який координує роботу п’яти  центрів. Центр освіти і науки залучає учнів у гуртки за інтересами; організовує допомогу учням, які мають незадовільні оцінки; надає допомогу вчителям в організації заходів, направлених на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, конкурси, Мала Академія Наук).

Центр культури і відпочинку керує проведенням культурних і масових заходів, організацією класних вечорів, свят; організовує оформлення класної кімнати, проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності «Чисті роси».

Центр дисципліни і порядку надає допомогу класному керівнику у вихованні свідомої дисципліни, дотримання учнями кодексу школи; організовує чергування в класі, оцінює якість виконання цієї роботи; організовує прибирання закріплених територій.

Центр інформації готує творчі виставки учнів, організовує культпоходи та екскурсії, проводить роботу з вивчення історії села, готує інформацію для шкільної газети та веб-сайту.

Центр здоров’я та спорту організовує змагання з різних видів спорту, здійснює нагляд за станом здоров’я учнів, пропагує здоровий спосіб життя.

Центр милосердя проводить акції «Милосердя», допомагає одиноким літнім людям, ветеранам Великої Вітчизняної та Афганської війн, організує проведення волонтерської роботи, здійснює заходи щодо соціальної захищеності кожної дитини.

Система учнівського самоврядування класу спрямована на розвиток активної діяльності і творчості учнів, сприяє формуванню соціальної та життєтворчої компетентності учнів. У класі створено умови для соціальної захищеності кожної дитини. 

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ

Вивчення сучасної виховної ситуації вказує на неблагополуччя у світі дитинства. Наразі в дитячому середовищі спостерігається нехтування правовими, моральними, соціальними нормами, спад інтересу до навчання і суспільно корисної праці. Про складність ситуації свідчить також погіршення стану здоров’я сучасних дітей                   

і молоді. Деструктивно впливає на життя дітей залежність від азартних ігор, комп’ютера та Інтернету. Превентивне виховання набуває сьогодні особливої значущості й виникає гостра потреба у створенні сприятливих умов для фізичного, психічного, духовного, соціального здоров’я дітей та молоді, їх соціального захисту.

З метою запобігання й подолання відхилень у поведінці школярів складено: а) соціальний паспорт класу, б) аналіз умов проживання в сім’ях, в) банк даних учнів групи «ризику». 

Використовую такі форми роботи: 

індивідуальна робота з підлітками; 

реалізація інформаційно-просвітницьких програм; 

просвітницька робота в рамках програми «Рівний-рівному»; 

консультації з медпрацівниками; 

анкетування; 

організація правової освіти, 

тиждень правових знань; 

залучення батьків до участі у виховних заходах; 

медичні обстеження учнів; 

 

аналіз виконання учнями режиму дня, батьківські збори. 

Оформлений інформаційно-консультативний куточок. Діти є активними учасниками у проведенні свят до Дня закоханих (з задоволенням працюють у ролі листонош у «Пошті кохання», беруть участь у загальношкільному конкурсі на кращу «валентинку»), проводять тиждень дружби і кохання, лекторії та дебати про гідність і честь людини, переглядають презентації про небажану вагітність та ранні статеві відносини та інше.

Така організація превентивного виховання сприяє формуванню навичок відповідальної поведінки учнів, здорового способу життя, вироблення в них імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику асоціальних проявів у поведінці дітей і молоді, позитивне бачення життя.  

 

ШЛЯХ ВИХОВАННЯ, на нашу думку, іде через любов                    і духовність у команді. 

Слід серйозно ВЧИТИСЯ ЛЮБИТИ ЛЮДИНУ ТА ЖИТТЯ                   і вчити цьому наших дітей, учити їх жити без насильств і страху, будувати стосунки за законами гуманізму, відноситися до людини       і людського життя як до найвищої цінності. 

Ми маємо усвідомити і допомогти зрозуміти дітям, що без любові до людини, до природи і до життя не буде ані здорового суспільства, ані суспільного прогресу.  

 

Однією з           найефективніших         форм    спілкування      з           учнями                    є тренінгова форма. Проведення тренінгів необхідне для підвищення ефективності ділового спілкування в  колективі та поза його межами.  

 

З метою розвитку комунікативної компетентності та міжособистісної чутливості, згуртування колективу були проведені               такі заходи: 

мотиваційний тренінг «Тін-лідер», 

тренінг «Гендерна рівність», 

школа лідера,  

міні-лекція «Я серед людей», 

презентація «Неписані правила спілкування», 

міні-тренінг «Толерантне спілкування», 

тренінг «Упевненість у собі як показник компетентності учня», 

практикум «Формування навичок ефективної взаємодії». 

З метою згуртування колективу та формування комунікативної культури учнів як важливої складової життєвих компетентностей організовую у класі психологічні тренінги на різноманітну тематику: 

«Як перемогти конфлікт?», 

«Що таке дружба», 

«Хлопчики + дівчатка» та інше. 

До проведення тренінгових занять залучаю соціального педагога школи, заступника директора з виховної роботи, з яким налагоджена співпраця. Такі тренінги допомагають з’ясувати міжособистісні, комунікативні проблеми у класі, учні навчаються їх вирішувати, що сприяє формуванню моральної та соціальної компетентності учнів.

 

V.  УЧАСТЬ УЧНІВ КЛАСУ 

в  роботі  мережі  гуртків  за  інтересами,

у Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах

Учні класу залучені до роботи шкільних гуртків за інтересами, із задоволенням їх відвідують. Усі вихованці класу, які хочуть поглибити свої знання з різних предметів, мають можливість відвідувати заняття математичного, філологічного і комп’ютерного гуртків, гурток виготовлення сувенірів, секцію «Шкіряний м’яч», хореографічний та вокальний гуртки. 

Так, аналіз відвідування учнями гуртків показав, що: 

12,5% дітей відвідують гуртки з математики, англійської мови та образотворчого мистецтва, 

25% учнів класу беруть участь у роботі гуртків з української мови та декоративно-прикладного мистецтва, 

31,2% дітей відвідують секцію з футболу,  37,5% – вокальний та гурток з інформатики,   50% – хореографічний гурток. 

Це дає можливість дітям для виявлення і демонстрації своїх поглядів, знань, уподобань, власної творчості. 

Деякі учні класу протягом двох років є постійними переможцями та учасниками:

Æ Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Гринвіч»;

Æ Всеукраїнської Гри з англійської мови «PUZZLE»;

Æ Всеукраїнської           предметної       олімпіади         з           англійської       мови

«Олімпус»  (для учнів 4-11 класів);

Æ Всеукраїнського позапрограмового конкурсу «Мультитест».

Участь в інтелектуальних конкурсах сприяє розвитку творчих здібностей учнів, здійснюється пропаганда наукових знань, розвиток необмеженої фантазії та самовизначенню у майбутній професії, сприяє формуванню духовних цінностей: гармонії, добра, краси, любові, толерантності.

 

VІ.  ВЗАЄМОПОРОЗУМІННЯ 

ТА СПІВРОБІТНИЦТВО З БАТЬКАМИ 

Забезпечуючи цілісність виховання, залучаю батьків учнів                    до активної участі у життєдіяльності класного колективу. З метою згуртування батьків, зближення вчителів, батьків та учнів, розширення і збагачення їх спілкування згідно плану школи                    два рази на семестр проводжу батьківські збори

Використовую традиційні та нетрадиційні форми роботи

©

батьківські посиденьки,

©

прес-конференції з проблем сімейного виховання, 

©

спільні тренінги, 

©

презентації роботи класу за рік (з фото - і відеоматеріалами); 

©

відкриті уроки для батьків, 

©

дні добрих справ, 

©

педагогічний десант, 

©

чаювання, 

©

караоке, 

©

складання родоводу, 

©

родинний міст, 

©

 

вечір великої родини.

Індивідуальна робота з батьками дозволяє встановити безпосередній контакт з кожним членом сім’ї учня, створює сприятливі умови для виховання дітей, сприяє формуванню                    їх комунікативної компетентності. В класі проводяться індивідуальні форми роботи: зустрічі, бесіди, он-лайн – зв’язки, психологопедагогічні консультаційні пункти, рейди відвідування на дому, анкетування. 

Залучаю батьків до групових та колективних форм роботи: засідання батьківського комітету, конференції, спільні виховні заходи та родинні свята.  

Один з важливих напрямів співпраці педагогів і батьків – організація СПІЛЬНОЇ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ вчителів, батьків і учнів при наявності спільної мети. Це створює додаткові можливості для батьків у передачі свого життєвого досвіду підростаючому поколінню, сприятливі умови для виховання власних дітей, учнів класу, згуртовує батьків, зближує вчителів, батьків і учнів, розширює і збагачує їхнє спілкування. 

Така взаємодія, взаємопорозуміння сприяє створенню такої атмосфери життєдіяльності класу, яка наближена до РОДИННОГО СЕРЕДОВИЩА, де дитину цінують, турбуються про її духовне здоров'я, утверджують добро, милосердя, любов. Батьки учнів класу зацікавлені у розвитку духовності дитини через партнерство заради виховання. 

Співпраця з батьками учнів має дієві наслідки: учні класу живуть    в АТМОСФЕРІ любові, радості і добра, гармонізації і гуманізації взаємовідносин.  

У роботі з батьками стало ТРАДИЦІЄЮ використовувати такі форми: вечір великої родини, день добрих справ, родинний міст, сімейні посиденьки. 

 

VІІ.  ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Інтеграція         виховних          зусиль класного           керівника,        сім’ї, соціокультурних систем села, районуце вияв глибокої єдності впливу   на         особистість       найважливіших            соціально-педагогічних факторів. Це сприяє зміцненню сім’ї, підвищенню відповідальності батьків перед громадою, державою за виховання своїх дітей і авторитету школи серед учнів, представників громадськості і державних органів, розвитку соціальної компетентності. Тому важливим компонентом виховної системи класу є      взаємодія з громадськістю та соціокультурними центрами. Учні та їх батьки активно налагоджують співробітництво з такими центрами: 

 сільськими центрами –           сільською бібліотекою,                 Будинком культури,           СВК «Ставрівський»,                 сільською радою; 

 районними центрами – 

                                      музичною школою, 

            Будинком дитячої та юнацької творчості,          Дитячою спортивною школою,              редакцією газети «Окнянський вісник»,                благодійним фондом «Джерело життя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форми роботи: волонтерська робота, участь в екологічних акціях, сільські змагання, трудові десанти, акції, загальношкільної лінійки до Дня пам’яті жертв Голодомору, зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, публікації у пресі, мітинг з нагоди визволення села від фашистських загарбників, концерти, випуск бюлетенів.  

Учні із задоволенням беруть участь у підготовці і проведенні свята села, вивчають історію народу, його традиції, проводять народознавчі тижні, свято фольклору, народні ігри та спортивні змагання. Відвідують музеї нашого району, здійснюють екскурсії по рідному краю. Діти ходять у походи по Окнянщині, беруть участь у військово-спортивних іграх «Котигорошко» та «Патріот». Протягом року школярі та батьки нашого НВК зібрали близько 10 тисяч гривень на потреби воїнів АТО та дітям-інвалідам.

Співпраця із соціальними партнерами сприяє реалізації духовних ціннісних орієнтацій особистості ЛЮБОВІ, ДОБРА, КРАСИ, ТОЛЕРАНТНОСТІ. 

Тематичний зміст виховної діяльності з громадськістю – проведення загальносільських заходів:

«Україна – наш рідний край», 

«Моє село – село моїх батьків», 

«Колосок пам’яті», 

«Герої завжди поміж нас», 

«Згадаймо всіх поіменно»,

«Люби і знай свій рідний край», 

«Мама, тато, я – спортивна сім’я», 

«Кращий читач району». 

Виховні  досягнення: 

     національне відродження та духовне становлення особистості;

     шанобливе ставлення до культури, звичаїв, традицій нашого народу;

     усвідомлення себе патріотом своєї маленької батьківщини;

     готовність         до         ведення            здорового         способу            життя, творчої

продуктивної діяльності;

     підвищення мотивації до волонтерської діяльності, оволодіння основними знаннями та вміннями, необхідними для здійснення волонтерської роботи, а також розвитку соціальної активності, навичок усвідомленого та активного вибудовування власного життя. 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 

ТА  ЕФЕКТИВНІСТЬ  ДОСВІДУ  РОБОТИ 

Впровадження моделі виховної системи класу «Вулик ідей»            у Школі духовності обумовило ефективність виховної діяльності класу, що дасть можливість сформувати в учнів бажаний                 образ ВИПУСКНИКА ШКОЛИ.  

 

 

                                                  

У результаті впровадження моделі виховної системи класу «Від

«Вулика ідей» до життєвої компетентності у Школі духовності»                  в класі створений позитивний морально-психологічний клімат, виросла задоволеність учнями і батьками життєдіяльністю класу.

Виховна            система            класу    сприяє формуванню   життєво компетентної, відповідальної особистості з розвиненою духовністю, фізичною   досконалістю, моральною,       художньо-естетичною, трудовою, екологічною культурою, прояву кожної дитини себе особистістю         з           необмеженою      дитячою           фантазією,       високим інтелектуальним рівнем та навичками здорового способу життя. 

Здійснюється МОНІТОРИНГ упровадження виховної системи класу, відстеження динаміки виховного процесу в класі. Проведено порівняльний аналіз якості процесу виховання (за 3 роки) з метою:

               виявлення ефективності впровадження виховної системи класу;

               сприяння формуванню життєвої компетентності особистості;

               створення спільного творчого пошуку взаємодії класного керівника і вихованців, шляхів становлення життєвої компетентності особистості.

При проведенні моніторингу стану рівня вихованості учнів було використано методи: анкетування, тестування, бесіди, спостереження. Аналіз результатів моніторингу свідчить про те, що: 

в класі створено умови для гармонійного розвитку учнів, особистісного зростання вихованців, сприяння формуванню їх життєвої і соціальної компетентності, розвитку творчих здібностей;

значно покращився рівень вихованості учнів; кожна особистість зорієнтована на загальнолюдські цінності;

збільшилися показники рівня розвитку активності, відповідальності, взаємодопомоги учнів; відзначаються: відповідальність, взаємоповага, взаєморозуміння, доброзичливість, людяність, порядність, правдивість, толерантність, чуйність;

зріс рівень соціальної компетентності, суспільно-політичної, громадянської активності учнів, їх цілеспрямованості, вимогливості до себе, самоорганізації.

 

Створена модель виховної системи класу «Від «Вулика ідей» до життєвої компетентності у Школі духовності» допомагає більш цілеспрямовано здійснювати виховну діяльність класу, координувати дії вчителів-предметників, учнів і батьків учнів в організації життєдіяльності класу, що сприяє духовному розвитку учнів. Діти добре володіють освітніми знаннями, пізнавальними та практичними навичками, вміють налагоджувати добрі взаємовідносини між однолітками та дорослими. 

Діюча виховна система класу дає можливість виховувати гармонійну, творчу, успішну, інтелектуальну, соціально мобільну, соціально активну особистість, сприяє розвитку в учнів життєвої                 і соціальної компетентності, дозволяє впевнено увійти в доросле життя, стати щасливою людиною, яка зуміє самореалізуватися                    та самостверджуватись. 

 

А це і є та ЖИТТЄВА МУДРІСТЬ, яку називають

УМІННЯМ ЖИТИ ЗА ЗАКОНАМИ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ: 

ГАРМОНІЇ, ДОБРА, КРАСИ, ЛЮБОВІ, ТОЛЕРАНТНОСТІ.

Якщо буде в добрі виростати дитина, щасливою буде наша команда – бджолина родина! 

Великий педагог-гуманіст Ш. О. Амонашвілі зазначив:

«Діти живуть щохвилини, щогодини, щодня,  живуть невпинно й безупинно».

Переконана, що на кожному ступені розвитку особистості школа,    а зокрема й класні керівники, повинні створювати умови для повноцінної життєдіяльності дитини. 

І саме школа повинна допомогти дитині заглянути у себе і визначити свої життєві цінності, які узгоджуються з її неповторною людською сутністю,          забезпечуватимуть        її          компетентність як громадянина, патріота, члена колективу, сім’янина, особистості.  Саме у цьому вбачаю свою основну місію класного керівника

 

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА  

      1.           Бех І. Д. Виховання особистості: Підручник. К. : Либідь, 2008. –

348 с. 

2. Бех І. Д. Принципи інноваційної освіти // Освіта і управління. – 2005. Т. 8. – С. 7-21. 3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. Навч.               посіб. – К.: Академвидав. 2004. – 230 с.

4.         Єрмаков І. Г. Виховання життєтворчості: моделі виховних систем. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 224 с.

5.         Інноваційність виховного процесу у сучасному освітньому просторі: теоретичні основи та досвід творчих класних керівників Одещини / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2012. –197 с.

6.         Інтерактивні вправи та ігри. / Кучерова Г. М., Ягоднікова В. В. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 144 с. 

7.         Корчак Януш. Правила життя. – Київ: Молодь, 1989. 

8.         Пальчевський С. С.  Моделювання педагогічного середовища / упорядник М. О. Люшин. - Х. : Вид. гр. "Основа", 2012. - 128 с.

9.         Русова С. Ф. Виховний ідеал Г. С. Сковороди. / Педагогічна спадщина Софії Русової і сучасна освіта: Науково-методичний посібник / За ред. В. Г. Слюсаренка, О. В. Проскури. – К. : ІЗМН, 1998. – 196 с. 

10.     Скворчевська О.В. Ігрові методики роботи з учнями 5-9 класів / Х.: Вид. гр. "Основа": "Тріада +", 2007. - 192 с.

11.     Сковорода Г. С. Повне зібрання творів: У 2 т. – К., 1973.

12.     Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка. – К. : ІЗМН, 1997. – 232 с. 

13.     Сухомлинський В. О. Вибрані твори: В 5 т. – К., 1976–1977. 

14.     Сухомлинський В. О. Сучасні цінності у вихованні: проблеми, перспективи / Шлях освіти. 1996. – № 1. 

15.     Теорія і практика організації інноваційного процесу виховання.

Наук.-метод. збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. –                    327 с. 

16.     Теоретичні та практичні засади діяльності класного керівника                  6-го класу. Наук.-метод. збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 552 с.  17. Туріщева Л. В. Психологічні тренінги для школярів / Х. : Вид. гр. "Основа", 2011. . – 124с.

18.      Химинець В. В. Інноваційна освітня діяльність / В. В. Химинець. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 360 с. 

19.      Чешенко О. І. Класний керівник. Методичні рекомендації класному керівникові 5-го класу // Сучасна школа України. –             2014. – № 3. – С. 68-80. 

20.      Чешенко О. І. Сучасні підходи до розбудови моделей системи виховної діяльності навчального закладу, класу / Теорія і практика організації інноваційного процесу виховання. Наук.-метод. збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 327 с. – С. 44-75. 

21.      Чешенко О. І. Сучасні підходи до розбудови виховної системи класу (методичні рекомендації класному керівникові 6-го класу) /

Теоретичні та практичні засади діяльності класного керівника               6-го класу. Наук.-метод. збірка. / упорядник О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 552 с.  –  С. 12-67. 

22.      Чешенко О. І., Ягоднікова В. В. Інноваційна спрямованість процесу виховання на сучасному етапі розвитку освіти // Наша школа. – 2008. – № 4. – С. 45-53.  

23.      Ягоднікова В. В., Чешенко О. І. Інноваційні стратегії виховання нової школи в Одеському регіоні: шляхи реалізації в контексті сучасних підходів до виховання / Теорія і практика організації інноваційного процесу виховання. Наук.-метод. збірка. / упорядник  О. І. Чешенко. – Одеса, 2014. – 327 с. – С. 8-30.

24.      Ягоднікова В. В., Чешенко О. І. Шляхи реалізації інноваційних стратегій виховання нової школи в Одеському регіоні. // Наша       школа. – 2014. – № 4. – С. 61-67.  25. Ягоднікова В. В. Теорія та методика виховання лідерів.

Навчальний посібник. / В. В. Ягоднікова.  –  Одеса., 2010 – 231 с. 

26. Ягоднікова В. В. Що таке соціальна креативність. Психологопедагогічний супровід розвитку соціальної креативності учнів. // Психологія управління. – 2011. – № 11. – С. 8-10. 

 

 

 

                        

 

ВІДОМОСТІ  ПРО  АВТОРА 

 

МАЛАХІВСЬКА Ольга Вікторівна, вчитель англійської мови Ставрівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Окнянського району Одеської області, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, автор виховної системи класу «Від «Вулика ідей» до життєвої компетентності особистості» у Школі духовності» (впроваджується з 2010 року), лауреат обласного туру Всеукраїнського конкурсу

«Класний керівник року» (2012), переможець щорічної Премії

Одеської обласної ради талановитій молоді за особисті досягнення                у різних сферах суспільного життя в номінації «За педагогічні досягнення» у 2014 році, член обласної творчої групи класних керівників при Одеському обласному інституті удосконалення вчителів, керівник обласного майстер-класу (2017).  

 

Адреса передового досвіду: Ставрівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад» Окнянського району Одеської області. 

Адреса: 67940, вул. Шевченка, 17, село Ставрово, Окнянський район,

Одеська область, Україна.  

Телефон:  (04861) 42 140  

E-mail:   [email protected]  

pdf
Додано
10 січня 2018
Переглядів
3259
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку