18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Інноваційні методи навчання на уроках зарубіжної літератури

Про матеріал
Інноваційні методи навчання на уроках зарубіжної літератури Термін "інновація" означає оновлення процесу навчання, який спирається, головним чином, на внутрішні фактори. Поняття "технологія" виникло у світовій педагогіці також як протиставлення існуючому поняттю "метод". Отже, "інноваційні технології - це цілеспрямований системний набір прийомів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до одержання результатів. Система грунтується на внутрішніх умовах навчання. Тому "педагогічні технології" пов'язані з ідеями і досвідом психології, соціології, системного аналізу тощо. Внутрішні умови навчання становлять Поняття "технологія" виникло у світовій педагогіці також як протиставлення існуючому поняттю "метод". Недолік методу полягає в його негнучкості та статистичності. Як засвідчує аналіз літературних джерел, проблема використання інноваційних технологій у вивченні зарубіжної літратури недостатньо розроблена. Існує суперечність між потребами практики і науковим обґрунтуванням їхньої реалізаці Але ж саме уроки зарубіжної літератури – це, насамперед уроки, на яких вчитель може використовувати всі можливості учня , весь внутрішній світ навчання, весь його можливий потенціал з метою активного розумового розвитку, формування моральних якостей. Пошук інновацій у формах навчання привів до появи нестандартних уроків. 1. Ділові ігри конференції КВК Урок-конкурс Урок-суд Урок-концерт Рольові ігри семінари екскурсії Літературні кафе 2. Інтегрований урок Дослідницький урок Театральна вистава Зараз модним стало групове навчання, вважається, що воно формує навички самоконтролю, обов’язку й відповідальності за результати навчання, саме - інтерактивний метод. Інтерактивний («inter» - взаємний, «act» - діяти) означає взаємодіяти або перебувати в режимі бесіди, діалогу з будь-ким. Іншими словами, інтерактивні методики навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної й комунікативної діяльності, упродовж якої учні виявляються залученими в процес пізнання. Класифікація нестандартних уроків ще не склалася абсолютно , але добірка їх уже досить різноманітна, отже форми уроків, які застосовуються в сучасній школі, можна згрупувати наступним чином: • бінарні уроки; • віршовані (римовані) уроки; • інтегровані (міжпредметні) уроки; • уроки-дискусії (урок-діалог, урок-диспут, урок запитань і відповідей, урок-засідання, урок - круглий стіл, урок-конгрес, урок-практикум, урок - прес-конференція, урок - проблемний стіл, урок-семінар, урок-суд, урок-телеміст); • уроки-дослідження (урок-знайомство, урок-панорама ідей, урок-пошук, урок-самопізнання, урок "Слідство ведуть знатоки", урок "Що? Де? Коли?"); • уроки-звіти (урок-аукціон, урок-залік, урок-захист, урок-інтерв’ю, урок-екзамен, урок-ерудит, урок-композиція, урок-концерт, урок - огляд знань, урок-презентація, урок-ярмарок); • уроки-змагання (урок - брейнг-ринг, урок-вікторина, урок-КВК - конкурс веселих та кмітливих, урок-конкурс, урок - мозкова атака, урок-турнір); • уроки-мандрівки (урок-екскурсія, урок-марафон, урок-подорож); • уроки - сюжетні замальовки (урок-віночок, урок-вечорниці, урок-драматизація, урок-казка, урок - картинна галерея, урок-ранок, урок-спектакль, урок-фестиваль, урок - усний журнал). Однією з інноваційних форм роботи з учнями є інформаційні семінари, які супроводжуються організацією диспутів та презентацією фільмів. Демонстрація фільму дозволяє: • акцентувати увагу на певній проблемі; • інформувати про шляхи вирішення проблеми; • провести аналіз. Застосування мультимедіа на уроках дає змогу активізувати учнівське сприйняття, а також пам'ять . Переваги мультимедійних технологій: • збільшується обсяг опрацьованого на уроці матеріалу за рахунок заощадження часу; • розширюються можливості застосування диференційованого підходу в навчанні; • індивідуалізується процес перегляду (повтор, докладне вивчення кадру, його зупинка тощо); • підвищується мотивація навчання, створюється позитивний настрій, активізується самостійна діяльність учнів. Під час використання мультимедійних технологій структура уроку істотно не змінюється. У ньому, як і раніше, зберігаються всі основні етапи… Етап мотивації в цьому разі збільшується й має пізнавальне навантаження. Одним із видів комп’ютерної технології є презентація. Застосування мультимедійних презентацій доцільне на будь-якому етапі вивчення теми. Слайди можна використати для повідомлення теми й мети уроку, у процесі пояснення вчителем матеріалу (визначення, терміни, опорні конспекти, таблиці, схеми, малюнки, відео фрагменти), для розгортання дискусії чи визначення проблемних завдань, для первинного закріплення знань, формування вмінь і навичок учнів, для контролю знань. ДОДАТКИ 1. Поетичний урок… Виховна година в 11-А класі. Поетичний урок пов'язаний з поетичним словом, а саме, з власною поезією учнів… Гасло уроку –“ Візьмемося за руки друзі, щоб не пропасти поодинці…” Демонструється уривок з відеофільму «Поетичний урок в 11-А» https://youtu.be/qM_hSicLqT4 2. Елементи рольової гри та театралізацію можна представити через проекти, які створювали учні . Вони мали скласти сценарій та розкрити проблему, яку запропонував вчитель…. Також вчитель запропонував вибрати назви майбутніх творчих проектів…Учні абсолютно самостійно створювали проекти, об’єднавшись в групи, проявив образне мислення, свою уяву та фантазію… Пропонується подивитися два відеофільми: «Дивний світ дорослих», «Ніколи не здавайся» https://youtu.be/knVmV6J4Otw https://youtu.be/RlUu9JzEXvA 3. Театральні вистави клубу - театру «ВІКТОРІЯ» також втілюють методи та елементи інноваційних технологій та сприяють всебічному та мистецькому розвитку учнів. Пропонується подивитися уривок з вистави «Ніч, яка місячна» https://youtu.be/TRe5XMzlHuQ 4. На уроці по вивченню балади Адама Міцкевича була проведена творча тестова робота за прийомом «уважний слухач», були використані всі пристрої мультимедіа. Папка до уроку «Адам Міцкевич» з презентацією та аудіо файлом. 5. Урок за романом «Айвенго» В.Скота потребував більше часу на підготовку учнів до сприйняття матеріалу та заохочення до прочитання роману… Тому завдання заздалегідь були виставленні в Інтернет - групі на сайті класу з усіма матеріалами, а саме презентація, художній фільм, уривки з аудіо книги… Учні мали зробити конспект, достатньо повний, щоб можна було , при потребі , скористатися на уроці при відповідях… На самому уроці учні працювали разом зі вчителями та не були пасивними слухачами… До того ж було надано невелику самостійну роботу про письменника по відеофільму, який було запропоновано вчителем за таким питанням: Чи можна назвати В.Скота неординарною особистістю?/ обсяг не більше 5-6 речень, за структурою твору-роздуму /. Додається папка до уроку «В.СКОТ» з презентацією та фільмом 6. Пропонуються приклади творчих робіт учнів, як презентації, з використанням ЛСК , логічно – схематичних конспектів… Додаються презентації про Д.Олдріджа та особливості детективного жанру … 7. Також представлені інші види творчих проектів учнів, як малюнки, креативні ЛСК, творчі доробки за художніми творами….
pptx
Додано
6 лютого 2019
Переглядів
818
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку