1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Інноваційні технології на уроках фізичної культури

Про матеріал
За останнє десятиріччя чітко спостерігаються такі фактори, які впливають на стан здоров'я учнів, а саме : зростання навчального навантаження, вільний час діти все більше проводять за переглядом фільмів, за комп'ютерними іграми. Усе це призводить до гіподинамії, порушення постави , порушення зору. Сучасна медицина займається не здоров'ям, а хворобами, не профілактикою, а лікуванням. Завдання ж школи - зберегти, зміцнити здоров'я учнів, сформувати в них відповідальне ставлення до власного здоров'я.
Перегляд файлу

Департамент освіти і науки

Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Відділ освіти, культури та спорту

виконавчого комітету Криничанської селищної ради

Комунальний заклад

«Дружбівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

Криничанського району Дніпропетровської області

 

 

 

 

 

Інноваційні технології на уроках

фізичної культури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дружба

2018

 

  «Здоров’я - не все, але без здоров’я - нічого»

                                                                                                    Сократ

 

 За останнє десятиріччя чітко спостерігаються такі фактори, які впливають на стан здоров'я учнів, а саме : зростання навчального навантаження, вільний час діти все більше проводять за переглядом фільмів, за комп'ютерними іграми. Усе це призводить до гіподинамії, порушення постави , порушення зору.

 Сучасна медицина займається не здоров'ям, а хворобами, не профілактикою, а лікуванням. Завдання ж школи - зберегти, зміцнити здоров'я учнів, сформувати в них відповідальне ставлення до власного здоров'я.

 Здоров'язберігаючі технології не є чимось невідомим, таємним, чудодійним. Грамотно складений розклад уроків, використання вчителями на уроках та на перервах прийомів рухової активності, нейтралізації стресів, організації гарячого харчування, зв'язок навчального матеріалу з життям, озброєння учнів валеологічними та екологічними знаннями - це повсякденна діяльність школи.

Діяльність учителя щоурочно повинна бути орієнтована на формування в дітей стійкої позиції, що передбачає визначення цінності здоров'я, почуття відповідальності за збереження й зміцнення власного здоров'я, поглиблення знань , умінь та навичок, пов'язаних з усіма складовими здоров'я (фізична, соціальна, психічна, духовна). Формування в учнів компетентного ставлення до власного здоров'я неможливе без реалізації всіх складових здоров'я.

 

 

                                              ОСНОВНА ЧАСТИНА

 

  Йдучи до школи, більшість дітей мають ті чи інші вади особистого здоров’я, зростає кількість дітей, які мають психоневрологічні захворювання.

  За даними моніторингового дослідження можна побачити, що з кожним роком кількість здорових дітей зменшується. Про це свідчать і результати медичного огляду нашої школи: діти,  які віднесені до підготовчої групи-30; спец. мед. групи- 8; звільнені- 2.

    Тому головним нашим завданням на сучасному етапі повинно бути збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у вчителів, учнів та їхніх батьків.

   Мета сучасної школи - підготовка дітей до життя. Кожен учень має отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в майбутньому житті. Здійснення означеної мети можливе за умови запровадження технологій здоров’язберігаючої педагогіки.

 

 

 

    Під здоров’язберігаючими технологіями слід розуміти:

 • сприятливі умови навчання дитини у школі (без стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання);
 • оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог);
 • необхідний достатній та раціонально організований руховий режим.

 

    Комплексна програма здоров’я, що запроваджується в дитячому колективі, має складатися з таких компонентів:

 • валеологічна освіта;
 • фізичне виховання;
 • шкільна медична служба;
 • служба харчування;
 • служба здоров'я персоналу школи;
 • шкільна психологічна служба;
 • соціальні служби;
 • участь батьків та громадськості.
 • шкільні спортивні свята;
 • бесіди про здоров'я з учнями;
 • бесіди про здоров'я з батьками;
 • вітамінізацію;
 • факультативи з проблем здоров’я та здорового способу життя.

 

            Мета моєї  роботи  це:

-  підвищення рівня навчально-виховного процесу навчальних досягнень учнів шляхом удосконалення форм та методів роботи  щодо залучення дітей до систематичних занять фізичною культурою і спортом;

- формування умінь до засвоєння рухових дій.

Основні цілі – це добір форм та напрямів роботи, які будуть спрямовані на формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, стану фізичної підготовленості:

·        урок фізичної культури;

·        фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня;

·        позакласні спортивно-масові заходи;

·        змагання з різних видів спорту у режимі дня школяра;

·        використання самостійних завдань.

C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\лена\конкурс\фото работа\фра фото\13092013458.jpg

 

 

C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\лена\конкурс\фото работа\фра фото\фотографія1422.jpg

     

 Загальні вимоги до сучасного уроку:

      озброювати учнів свідомими, глибокими, міцними знаннями;

      формувати в учнів міцні навички та вміння, що сприяють підготовці їх до життя;

      підвищувати виховний ефект навчання на уроці, формувати в учнів у процесі навчання риси особистості;

      здійснювати всебічний розвиток учнів, розвивати їхні загальні та індивідуальні особливості;

      формувати в учнів самостійність, творчу активність, ініціативу як стійкі особливості особистості, вміння творчо вирішувати завдання, які трапляються в житті;

      вироблення вміння самостійно вчитися, отримувати та поглиблювати чи поповнювати знання, оволодівати навичками та вміннями і творчо застосовувати їх на практиці;

      формувати в учнів позитивні мотиви навчальної діяльності, пізнавальний інтерес, бажання вчитися, потребу в розширенні й отриманні знань, позитивне ставлення до навчання.

       Для мене, як  вчителя  фізичної культури основними   напрямками діяльності є:  

-   внесення змін у підходи до викладання предмету «фізична культура» - тобто переорієнтація на диференційований та особистісно – орієнтований;

-   поглиблення та доповнення змісту предмету за рахунок введення теоретичних питань про зміцнення здоров’я та методів оздоровлення, в тому числі елементів нетрадиційних видів гімнастики;

-  впровадження технології формування навиків фізичного самовдосконалення учнів 5-9 класів ;

-  розробка методів спостереження за фізичним розвитком, які б враховували розвиток м’язової, серцево – судинної та дихальної систем;

 

 

     В уроці  фізичного виховання переплітаються триєдині цілі освіти: освітні, розвивальні та виховні.   Особливу увагу приділяю виховній складовій уроку:

-  формування ціннісного відношення до здоров’я;

- виховання свідомої потреби у збільшенні фізкультурно – оздоровчої активності.

 

 

  Завданнями своєї роботи вважаю:

- допомогти у формуванні особистості учня, відпрацюванні ним стратегії на життєві перспективи;

- навчити раціонального режиму навчання, праці, відпочинку, рухового режиму, виконання правил особистої гігієни;

- ознайомити з різними видами спорту  та оздоровлення організму;

- формувати комунікативні навички та вміння співпрацювати.

20110127125750(1).jpg 20110127124011(1).jpg

 

  Відповідно до обраних напрямків та завдань при підготовці до уроку обов’язково враховую наступні принципи:

         1) чіткий розподіл (диференціація) школярів за певними ознаками (стан здоров'я, фізичний розвиток, рухова підготовленість) на групи та виділення індивідуальних особливостей кожного учня;

2)   визначення для кожної групи та для окремих учнів найбільш ефективних засобів фізичної підготовки;

3) дозування фізичного навантаження з урахуванням рівня підготовки кожного учня.

4) використання доцільних форм та методів навчання.

Реалізація фізичної складової здійснюється через:

 ♦ ранкову гімнастику, фізкультхвилинки, рухливі ігри, фізкультпаузи (оздоровчу рухливу діяльність);

 ♦ контроль та самоконтроль за правильною поставою під час письма, читання, ходіння тощо;

 ♦ використання вправ щодо профілактики сколіозу, запобіганню гіподинамії;

 ♦ виконання дихальних вправ;

 ♦ виконання гімнастики для очей, точковий самомасаж біологічно активних точок обличчя й голови, щоб врешті «розбудити» дітей і створити відповідний робочий настрій на весь навчальний день;

 ♦ знання свого особистого рівня здоров’я, профілактики захворювань.

На мою думку, головним компонентом здоров'язберігаючих технологій є фізичне виховання, про що ми більш детально і поговоримо.

C:\Documents and Settings\Админ\Рабочий стол\фотки\IMG_20140418_112128.jpg

 

    Впровадження здоров'язберігаючих технологій потребує від учителя, по-перше, не допускати перевантаження учнів, визначаючи оптимальний обсяг навчальної інформації й способи її надання, враховувати інтелектуальні та фізіологічні особливості учнів. Намагаюсь планувати такі види роботи, які сприяють зниженню втоми.                  

  Здоров'язберігаючі технології передбачають : зміну видів діяльності, чергування інтелектуальної , емоційної, рухової видів діяльності; групової й парної форм роботи, які сприяють підвищенню рухової активності , вчать вмінню поважати думки інших, висловлювати власні думки, правилам спілкування; проведення ігор та ігрових ситуацій, нестандартних уроків, інтегрованих уроків.

 

 

20100603133252(1).jpg

 

Здоров’язберігаючі технології:

 Заняття на свіжому повітрі

Сучасні діти все менше перебувають на свіжому повітрі. Вони віддають перевагу   телебаченню, інтернету або слуханню музики.  Можливо  причина підвищення стресів та депресій кроїться саме в цьому. А людині просто необхідно бувати на свіжому повітрі не менш 2-3 годин  на добу. Це зміцнює організм, нормалізує нервову систему, укріплює пам’ять та  уяву. Тому досить корисним для зміцнення здоров’я буде проведення деяких уроків на свіжому повітрі.

P1011827.JPG

  

Цікаві перерви

Діти зазвичай просиджують перерви, замість того, щоб походити, розім’яти м’язи. У початковій школі ігри являються одним з компонентів рухливого режиму дітей на протязі дня. Спостереження сучасних психологів свідчать про те, що після активного відпочинку учні відволікаються на уроках у 4 рази менше.

Доручити проводити такі перерви можливо черговому класові, або вчителям початкової школи. Саме рухливі ігри більш за все подобаються молодшим школярам  за свою емоційність та веселість.

 Музичний супровід уроку

В музиці, як відомо, знаходиться величезний здоров’язміцнюючий потенціал. Вона допомагає знімати стреси, стимулювати роботу мозку, підвищити засвоєння, сприяє естетичному вихованню.   Наш емоційний стан, процеси сприйняття, запам’ятовування, розуміння залежить від того, що ми слухаємо. Звук – це енергія. Залежно від частоти коливання , рівня голосності, ритму, звук впливає на людину. Правильно підібрані мелодії здатні активізувати людські резерви. Так  уроки гімнастики при проведенні   вступної та заключної частин завжди супроводжуються музичним оформленням, що активізує та організовує учнів до подальшої роботи.

   Найбільша кількість часу в сітці навчальних годин приділяється на уроки, присвячені спортивним іграм – баскетболу та футболу.

 Музика може стати гарним помічником у роботі.

Поясню даний підхід у навчанні школярів на прикладі однієї з найпоширеніших спортивних ігор - баскетболу.

Розвиваючи такі необхідні школярам якості, як спритність, влучність, швидкість, витривалість, уміння швидко орієнтуватися і приймати рішення в складній, щомиті мінливій ігровій обстановці, баскетбол тим самим робить істотний позитивний вплив і на рішення інших задач фізичного виховання учнів.

   Велика частина типового уроку звичайно присвячується не особливо привабливої для школярів роботі - багаторазовому одноманітному повторенню обумовлених навчальною програмою загально-розвиваючих, підготовчих і спеціальних вправ, різних видів лову м'яча, найбільш ефективних варіантів його передачі, ведення, кидків у кошик і т.д., без чого неможливо грамотне оволодіння, закріплення й удосконалювання навичок гри в баскетбол.

   Вільно і невимушено грати діти, звичайно, люблять, а от залучити їх повторювати наполегливо і багаторазово, закріплювати і шліфувати окремі елементи техніки баскетболу в повсякденній, неігровій ситуації без додаткових стимулів виявляється дуже непросто. І от дієву допомогу може зробити музика.

У музично стимульовані завдання з баскетболу включають прості або вже освоєні технічні дії, що не мають потреби в спеціальному поясненні і розучуванні, а виконуються відразу ж у міру їхнього показу вчителем, без традиційної втрати часу між вправами на деталізовані усні пояснення.

   Робота в групах

 Всі учасники мають можливість діяти, практикувати, оволодівати  навичками співробітництва, міжособистісного спілкування (зокрема, відпрацювання прийомів активного слухання, прийняття спільного рішення, узгодження різних поглядів). Роботу в групах слід використовувати тоді, коли необхідно розв'язати проблему, з якою важко впоратись індивідуально та коли одним із очікуваних результатів є набуття навичок роботи в команді.

Під час створення груп рекомендується об'єднувати в одній групі учасників із різними рівнями підготовки та досвіду з питання, що розглядається, оскільки в різнорідних групах стимулюється творче мислення, інтенсивний обмін ідеями, проблема може бути розглянута з різних боків.

        Так на уроках фізичної культури (модуль – гімнастика), використовую групові (в складі відділень) та індивідуальні методи навчання з використанням міжпредметних зв’язків .

      Клас поділяється на чотири відділення, призначається старший відділення, - учень який найкраще володіє виконанням елементів на снарядах. Ці учні підготовлені і ознайомлені з основними технічними навичками страхування. По команді: «Відділення, до своїх місць занять-кроком – руш!», учні у складі своїх відділень йдуть до вказаних місць занять. По команді «Відділення, розпочати виконання вправ!», учні починають працювати в складі своїх відділень. По закінченню часу виконання вправ подається команда «Відділення,останній на снаряді!»- закінчує виконання вправ. По команді «Відділення - шикуйсь! До наступних місць занять кроком – руш!» переміщуються до інших снарядів. Таким чином відділення за час проведення уроку відпрацьовує елементи на чотирьох- шести учбових місцях. При цьому старший відділення оцінює своє відділення на кожному снаряді, та по закінченню уроку надає свої оцінки вчителю.

          За кожним переміщенням до наступного місця заняття вчитель подає інформацію предмету «Основи здоров´я», біології.

    За допомогою додатку №1, виконання гімнастичних елементів на окремих снарядах, яка видається командирам відділень (призначаються з числа кращих учнів,  котрі ознайомлені з елементами страхування), учні мають можливість дотримуватись послідовності та правильності виконання гімнастичних вправ.

    Під час роботи вчитель має можливість індивідуально  працювати як з відстаючими учнями, так і з тими,  хто виконує більш складні елементи.

    Картка оцінювання, додаток №2, дає можливість самооцінки результату роботи. Остаточний результат встановлює вчитель. Завдяки цьому в учнів виховується почуття відповідальності, взаємоповаги, самооцінки, взаємодопомоги.

    На кожному уроці виконується порівняльна пульсонометрія, додаток №3, де відображено частота пульсу  протягом уроку, при різних видах фізичних навантажень.

    В заключній частині уроку вчитель вибудовує криву за рівнем підготовленості учнів (високий, середній, низький).  Як наслідок – учні мають можливість порівняння пульсонометрії, з метою встановлення значення систематичних занять фізичними вправами, як на уроках фізичної культури, так і занять в спортивних гуртках, приділенню великої уваги активним видам відпочинку, загартуванню, веденню здорового способу життя.

         

    Школа безпеки життєдіяльності .  

   Техніка безпеки є невід’ємною частиною на уроках фізичної культури та в позакласних заходах. При вивченні правил безпеки вибудовую діалог вчитель-учень: «Що на вашу думку треба виконувати, щоб не було нещасних випадків?». Налаштовую дітей на правильні висновки та дії. Для більш детального засвоєння проводжу вікторини та гру «Мікрофон» з правил техніки безпеки.

   Таким чином захист у нашому житті є основою розвитку, оскільки саме ним ми забезпечуємо формування нашої особистості та особистості наших дітей. За виконанням правил техніки безпеки потрібно слідкувати постійно, оскільки один не правильний крок може зіпсувати багаторічні фізичні тренування та призвести до непередбачуваних наслідків.

C:\Documents and Settings\Админ\Рабочий стол\фотки\фотографія1480.jpg

 

   

Гуртки та позакласна робота

   Для активізації рухової активності та пізнавального інтересу учнів в позаурочний час вже традиційним стало проведення різних видів гурткової та позакласної роботи. Позаурочну виховну роботу спрямовую на активізацію рухової активності та популяризацію активного здорового способу життя та спорту. Традиційними в школі є загальношкільні і родинні спортивні свята, а також спортивні змагання з різних видів спорту між класами. «День здоров’я» в вересні та травні проводжу на шкільному стадіоні з використанням під час проведення естафет навичок сформованих під час вивчення модуля «Легка атлетика», спортивні змагання в спортивному залі – «Ну-мо хлопці!», «Мама, тато, я – спортивна ми сім’я», «Спорт – це життя» проводжу з використанням навичок сформованих в модулях «Спортивні ігри» та «Гімнастика». Це комплексний підхід, що поєднує майже всі форми фізичного та психологічного виховання.

       C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\лена\конкурс\фото работа\фра фото\13092013456.jpg

 

  Ранкова гімнастика

     На превеликий жаль, останнім часом ми відмовились від проведення ранкової гімнастики. Хоча це найкращий спосіб розпочати учбовий день . Гімнастика може бути представлена, як фізкультурною паузою, або  дихальною гімнастикою, або у вигляді сміхотерапії. Варіантів багато, головне, в цьому прийомі, що уся школа збирається разом та налагоджується на робочий лад, отримує позитивні емоції, які допоможуть зробити робочий день кращим, а ще допоможуть «зберегти» перший урок від ранкових пробуджень.

 

 

 

Коригувальна робота         

  а) Дихальні вправи

У багатьох народів говорять: «Не дихай глибоко, всі хвороби потрапляють через відкритий рот».

Лікар Бутейко на підставі досліджень дійшов висновку, що причиною багатьох  хвороб є недостача в організмі вуглекислого газу. Під час затримки дихання та неглибокого дихання кров та тканини краще насичується киснем та вуглекислим газом, нормалізується кислотно-лужна рівновага, поліпшуються обміні процеси.

Дихальна гімнастика за методом Лобановой – Попової ґрунтується на розвитку дихальної мускулатури за рахунок опору видихування повітря з боку артикуляційних (мовних) органів для чого на видиху промовляють різні словосполучення. Схема дихання така: видих (через злегка зімкнуті до центру та притиснені з легким зусиллям губи) – пауза (до природного бажання вдихнути) – вдих носом.

Дихальні вправи за О. Стрельниковою:

1.     Миттєво, шумно, гучно нюхайте повітря.

2.     Одночаснісність вдихів та рухів.

3.     Повторювати дихи так, наче накачуємо шини.

4.     Підряд робити стільки вдихів, скільки можете робити легко.

 

   б) Корекція плоскостопості;

   в) Корекція зору.

C:\Documents and Settings\Админ\Рабочий стол\фотки\IMG_20160610_114317.jpg

Лікувальна фізкультура

Однією з важливих складових здоров’я дитини є його постава. Відхилення від нормальної постави називають порушеннями, дефектами постави. Порушення постави негативно впливають на роботу серцево-судинної та дихальної систем, спричиняють порушення обмінних процесів, спотворюють форму тіла. Неодмінна умова виховання правильної постави – рівномірний розвиток у дітей усією мускулатури, особливо м’язів, які утримують хребет у правильному положенні, для цього виконуються спеціальні фізичні та дихальні вправи.

 Фізкультхвилинка

Оздоровчі хвилинки під час уроків повинні комбінувати в собі  фізичні вправи для осанки,  вправи для очей, рук, шиї, ніг. Фізичні вправи краще проводити під музичний супровід. Цей прийом допомагає зняти втомленість, відновити рівновагу учнів. Такі вправи можна досить успішно надавати проводити самим учням або поєднувати з елементами ігор. Наприклад: зараз похиляться вперед ті, у кого день народження взимку та весною… теж саме зроблять всі, хто народився влітку та восени. А тепер похиляться ті, хто сьогодні прийшов до школи.

   Звукова гімнастика

  Ми правильно вимовляємо різні звуки завдяки доброї роботи органів артикуляції (язик, губи, нижня челюсті та м’яке піднебіння). Точність та сила дій цих органів у дитини розвивається поступово, у процесі мовної діяльності.  Тому у початковій школі буде досить доречно впроваджувати саме звукову гімнастику. Ціль якої полягає у виробітки правильних рухів органів артикуляційного апарату, необхідних для вимовляння звуків.

Проводити таку гімнастику потрібно кожен день, для того щоб навики дітей закріпилися але робити це потрібно у ігровій формі, до того ж не слід за раз виконувати більш трьох вправ за раз.

Такі вправи дуже корисні для всіх дітей, особливо у перших класах. Цей прийом легко використовувати на уроках читання та мови, він надасть вам можливість розвити правильну вимову звуків, сприятиме підвищенню чіткості та правильності вимови.

Ігри та ігрова терапія

   Гру традиційно зв’язують з дитинством. Переступаючи шкільний поріг, дитина починає процес навчання. Але ігрова діяльність продовжується, хоча змінюється її характер. Тапер гра допомагає розв’язати  задачі різної важкості, формувати нові необхідні вміння та навички.

Роль гри у молодшому шкільному віці велика ще тому, що у процесі ігрової діяльності наряду з розумовим розвитком здійснюється й фізичне, естетичне, моральне виховання.  Виконуючи правила гри,  учні привчаються зосереджуватися, контролювати свою поведінку, в результаті чого виховується воля, формуються дисциплінованість, вміння робити за планом, приходити на допомогу один одному.

Чим цікавіші ігрові події, які вчитель використовує на уроках, тим непомітніше але ефективніше учні закріплюють, узагальнюють, систематизують отриманні знання.

    Гра – завжди була найулюбленішою формою роботи для дітей, особливо молодшого шкільного віку. Необов’язково бути психологом, для того щоб грати з дитиною. Існують багато ігор, які ми можемо назвати терапевтичними, але ними ми сміливо можемо користуватися і під час уроків, факультативів, свят, або ж у групі тривалого дня.

 Такі ігри будуть корисними для будь-яких дітей, тому що вчать дружному спілкуванню, порозумінню, знижують напруження, та формують певні моральні принципи. Завдяки ігрової терапії дитина привчається сміливо висловлювати свою думку, самостійно приймати рішення.

     Рухливі ігри відіграють велику роль у вихованні свідомої дисципліни дітей, яка є неодмінною умовою кожної колективної гри. У процесі гри у дітей формуються поняття про норми громадської поведінки, а також виховуються певні культурні навички. Більшість рухливих ігор має широкий віковий діапазон: Вони доступні дітям різних вікових груп. Рухливі ігри розвивають фізичний стан дітей, фізичні якості, які розвиває легка атлетика, поширює кругозір дітей, впливає на психологічний стан, виховує морально-вольові якості, сприяє дотриманню дисципліни, розкутості і приносить користь у повсякденному житті.

Завдяки рухливим іграм діти, які займаються легкою атлетикою, можуть досягати бажаних результатів на тренуваннях та змаганнях, адже розвиваються не тільки моральні та психологічні якості, а й фізичні , котрі допомагають досягти бажаних результатів.                                                               Займаючись рухливими іграми діти удосконалюють будову тіла: зміцнюються м'язи спини, верхніх та нижніх кінцівок; корегують поставу, ходу.

Так на уроках фізичної культури в початкових класах, в яких за мету ставлю формування свідомого ставлення до власного здоров’я, використовую ігрові форми. Наприклад для формування знань  про позитивний вплив   загартування на підростаючий організм використовую гру «Покажи через танець», під час якої діти не тільки відпрацьовують навички танцювальних рухів, але й на емоційному рівні запам’ятовують, що сонце, повітря та вода є найкращими помічниками при загартуванні. При формуванні знань про необхідність дотримання режиму дні використовую гру «Коли що будеш робить», зміст гри простий, але досить змістовний: під час гри діти вчаться вірно розподіляти власний час.  Усі гравці діляться на дві команди і стають в колону по одному або в одну шеренгу. Кожну команду вчитель розрахо­вує по порядку (№1, №2 і т.д.). Між двома командами, на рів­ній відстані від команд, розміщені чотири  кола (гімнастичні обру­чі), які символізують «Ранок», «День» і «Вечір» та «Ніч». Вчитель нази­ває дію, яку діти виконують протягом доби і номер. Наприклад, вчитель голо­сно говорить: «Умиваюсь, № 5!» З кожної команди гравці, які мають даний номер, біжать до свого кола, де вони «живуть» (в даному випадку до «Ранок», ). Той гравець, що швидше прибіжить, виграє або цій команді нарахо­вується одне очко.
Варіанти гри: а) гравці біжать, перестрибуючи стрічку, пролізають в гімнастичний обруч, метають малим м'ячем у ціль і т.п.; б) гравці стрибають на одній нозі.

    Організаційні та методологічні технології

 З метою досягнення високої моторної щільності уроку раціонально використовую час, відведений на кожну частину уроку. Особливу увагу приділяю емоційному настрою учнів, тактовно і уміло виправляю помилки допущені учнями, включаю до уроку як ігрові так і змагальні елементи. Поступове ускладнення  завдань, викликає в учнів бажання долати труднощі, бажання досягти успіхів у виконанні складних завдань. 

В середній ланці школи, в рамках впровадження технології «Лідер», відповідно до якої уроки відведені на вивчення модуля поділяю на типи: «Інструктивно – ознайомчий», «Лабораторна робота», «Сам собі тренер», «Ігровий турнір», «Урок – конкурс». «Урок – лідер», підбираю такі форми та методи роботи які відповідають в першу чергу вимогам особистісно – орієнтованого підходу та віковим особливостям учнів.

В 5-9  класах при вивченні модулі «Футбол», «Баскетбол»,  використовую схеми розіграшу м’яча. Особливо подобається учням розігрувати комбінації які вони розробляють самі, або з подання вчителя. Задля відпрацювання навичок ведення м’яча при вивченні модуля «Баскетбол» або «Футбол» пропоную учням пограти в гру «Лабіринт», під час проведення якої пропоную учням провести м’яч через лабіринт , використовуючи на окремих відрізках різні техніки ведення м’яча, проводжу кругові тренування. На заключних уроках модуля використовую як ігрові методи так і змагальні, вибір практичного методу залежить від рівня оволодіння учнями навчальним матеріалом, особливостей класу, фізичного та психологічного стану учнів.  Обов’язковим елементом кожного модуля є вивчення теоретичного матеріалу, щоб зробити  вивчення теорії цікавою використовую випереджувальні завдання, виконуючи які учні самостійно готують інформаційні довідки з вивчаємого питання,  інформацію надаю дозовано, не перевантажуючи учнів. На закріплення вивченого теоретичного матеріалу використовую  різноманітні інтерактивні  прийоми. Наприклад: «Можна. Треба. Заборона» під час якої учні працюючи в групах створюють баннер в  якому висвітлюють правила поведінки під час виконання вправ. «Незвичайний крос» - учасники біжать по колу, в колоні по одному, учням слід уважно виконувати завдання, той хто помиляється виходить в круг та продовжує бігти в протилежному  напрямку. Вчитель називає правила гри, наприклад «Баскетбол», якщо правило вірне учні біжать лівим боком приставним кроком, невірне – правим боком (вчитель може змінювати спосіб бігу). Кросворди, загадки, естафети – упорядники, естафети з виконанням тематичних завдань – все це прийоми за допомогою яких можна в русі перевірити  знання теоретичного матеріалу.

На початку уроків в організаційній частині уроку обо’язковим є проведення розминки. Розминки розбиті на двотижневі цикли.Протягом двох тижнів  виконується один і той самий цикл . Відповідальним або фізоргам класу легше запам'ятовувати вправи,    тому,   вправи підібрані таким чином, що направленість їх має розвивальний характер певних якостей: спритність, координацію рухів, орієнтацію в просторі. Наприклад: розминка. Цикл ходьба з вистрибуванням: -учень повинен зробити два звичайних кроки, -чотири кроки з вистрибуванням вверх одночасним синхронним взмахуванням рук, -після вистрибування робить випади в сторони по одному разу в кожен бік на місці без просування вперед. І знову два звичайних кроки і т.д. Важливість такого підходу до розминки ще й в тому що учні можуть отримати бонусні бали проводячи фізкультхвилинки під час інших уроків, або ранкову розминку перед початком навчальних занять, яка в нашій школі є традиційною. Майже на кожному уроці  проводжу вправи дихальної гімнастики, виконання яких є корисним і дуже подобається учням. Хочу зазначити, що використання музики на уроці надає  позитивне забарвлення уроку та окремих його частин, де використання музичного супроводу є доцільним, це – естафети, відпрацювання окремих елементів вправи, розминка.   Для активізації рухової активності та пізнавального інтересу учнів в позаурочний час вже традиційним стало надання  «Домашнього завдання».

 Функціологічні технології

Функція підвищення фізичної активності передбачає підготовку до різних видів суспільної діяльності і покликана сприяти всебічному розвитку людини, удосконалювати й фізичні і духовні здібності, розширювати арсенал життєво важливих рухових умінь, підвищувати їх надійність у складних умовах.

    Оздоровча і корекційна функції підвищення рухової активності учнів в урочній та позакласній діяльності спрямовані на зміцнення здоров'я, забезпечення активного відпочинку, формування естетичних смаків.

   Підвищення рухової функції забезпечує  оптимальний  розвиток  властивих людині фізичних якостей та  на їх основі вдосконалення фізичного розвитку, зміцнення і збереження здоров'я. Завдання із зміцнення здоров'я вирішуються у процесі фізичного виховання на основі вдосконалення властивих кожній людині фізичних якостей, особливо тих, розвиток яких призводить до піднесення загального рівня функціональних можливостей організму. До найважливіших факторів формування здорового спосо­бу життя належать фізична активність і загартування орга­нізму.

 

C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\лена\конкурс\фото работа\фра фото\0J-y8R0LY8I.jpg C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\лена\конкурс\фото работа\фра фото\DSC_0203.JPG

 

        Разом з тим  завдання із загартування та виховання навичок дотримуватись здорового способу життя мають самостійне оздоровче значення, і його реалізація передбачає спеціальну систему фізкультурно-гігієнічних заходів.

    Практика показує, що процес формування свідомого ставлення до власного здоров'я потребує обов'язкового поєднання інформаційного й мотиваційного компонентів із практичної діяльності учнів, що сприятиме оволодінню дітьми необхідними здоров'язберігаючими вміннями і навичками.

 

  

Додаток 1 ( 9 кл. )

Картка виконання гімнастичних елементів

 

Назва елементу та послідовність виконання

Організаційно-методичні вказівки

1.

Вправи в висах та упорах :

-         підйом силою та переворотом в упор на перекладині;

-         підтягування на високій перекладині.

 

 

 

 

Упор прогнувшись.

 

2-3 спроби по 7-9 разів.

2.

Лазіння по канату – без допомоги ніг.

Спускатися за допомогою рук та ніг.

3.

Акробатичні вправи:

А) хлопці:

- стійка на руках (з допомогою) ;       

- переворот у сторону ;

- довгий перекид уперед ;

-перекид уперед ;

- стійка на голові і руках ;

-перехід в упор присівши ;

-перекид назад .

Б)дівчата:

-«міст»нахилом назад з допомогою ;

-переворот у сторону , упор присівши ;

-перекид назад ;

-перекатом назад стійка на лопатках ;

-поворотом праворуч перехід в упор присівши ;

-перекид уперед ;

-о. с.

 

 

Звернути увагу на постановку рук та ніг.

Правильне групування.

 

 

Не ставати на коліна.

 

 

Слідкувати за поставою та правильним групуванням .

 

Не ставати на коліна .

Упор робити на руки .

4.

Вправи в рівновазі :

-вхід ;

- 2-3 кроки зі змахом ніг , руки на пояс ;

-два стрибки зі зміною ніг , поворотом на носках у напівприсід , руки в сторони ;

-крок правою (лівою) уперед ;

-упор стоячи на коліні , махом правої назад зіскок вигнувшись .

 

 

Носок тягти .

Слідкувати за поставою.

Ногу піднімати .

Спину тримати рівно .

М’ке приземлення .

5.

Опорний стрибок (козел в довжину) .

Швидкий розбіг.

6.

ЗФВ (вправи з обтяженням)

Максимальна кількість виконання .

 

                                                            

 Додаток 2

Картка  оцінювання  роботи учня

під час виконання гімнастичних елементів

 

  Дата ___________

  Прізвище та ім’я ___________________________

 

Вид заняття

Самооцінка

Оцінка старшого по

відділенню

Підсумкова

оцінкавчителя

1.

   Акробатичні вправи.

 

 

 

2.

   Виси та упори на низькій      

   перекладині.

 

 

 

3.

  Вправи в рівновазі на      

  гімнастичній колоді.

 

 

 

4.

  Лазінння по канату.

 

 

 

5.

  Опорні стрибки через козла.

 

 

 

6.

   Вправи на гімнастичних     

   брусах.

 

 

 

7.

   ЗФВ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

Порівняльна пульсонометрія учнів під час проведення уроку фізичної культури (розділ - гімнастики)

 

п/п

П.І. 

                       Рівень                       

        підготовленості

Періоди уроку

 

 

На початку

Після отримання максимального навантаження

Заключна частина

1

(високий)

 

 

 

 

2

(середній)

 

 

 

 

3

(низький)

 

 

 

 

  

Додаток 4

Методика розвитку гнучкості

   Структура опорно-рухового апарату людини дозволяє їй виконувати рухові дії з великою амплітудою. Проте , часто через недостатню еластичність м’язів, зв’язок і сухожиль вона не може повністю реалізувати ці можливості. Водночас, якщо у людини належним чином не розвинена рухливість у суглобах , то вона не зможе оволодіти технікою багатьох рухових дій.

   Рухливість у суглобах – це і є гнучкість.

   Гнучкість як рухова якість – це здатність виконувати рухи в суглобах з великою амплітудою.

   Розрізняють активну і пасивну гнучкість.

   Під активною гнучкістю розуміють здатність учня  виконувати рухи з великою амплітудою за рахунок власних м’язових  зусиль.

   Під пасивною гнучкістю розуміють здатність учня виконувати рухи з великою амплітудою за допомогою зовнішніх впливів ( партнер . снаряд , обтяження).

   За допомогою організованих раціональних занять можна швидко домогтись результатів у розвитку гнучкості . За 3-4 місяці щоденних занять можна досягти 80-95 % рухливості у суглобах від їх анатомічного потенціалу .

   Виконання вправ на гнучкість сприяє зміцненню суглобів, підвищенню міцності та еластичності м’язів , зв’язок , сухожиль , удосконаленню координації . ефективному оволодінню технікою фізичних вправ , уникненню травм .

   Недостатній розвиток гнучкості обмежує можливості вдосконалення інших фізичних якостей , призводить до зниження сили і швидкості , зростання втоми .             

 

 

Додаток 5

Методика вдосконалення фізичних якостей при локальному розвиткові силової витривалості окремих груп м’язів

-         загальна кількість навантажень групується у серії з 4-6 підходів до окремих груп м’язів ;

-         оптимальний темп виконання вправи – середній ;

-         оптимальна тривалість відпочинку між підходами – 20-90 сек. ;

-         черговий підхід варто здійснювати у стані неповного відновлення

           ( ЧСС=120-110 уд./ хв.);

-         характер відпочинку між вправами – активний ; між серіями та              тривалими вправами – комбінований .

   При застосуванні ізометричних вправ параметри навантажень будуть такими :

-   оптимальна величина напруження становить 50-70 % без затримки дихання ;

-     тривалість напружень від 10-12 до 20-30 с.;

-      кількість підходів на одну групу м»язів – 4-10 ;

-      інтервал активного відпочинку між підходами – жорсткий( ЧСС=130-120 уд./хв.).

   Розвитку силової витривалості сприяє виконання вправ в ускладнених умовах. При цьому величина ускладнення не повинна порушувати структуру вправи.

 

Розробки уроків фізичної культури

 

План конспект
уроку фізичної культури проведеного
в 7 класі
 

Тема: Баскетбол
Завдання уроку
1. Продовжувати повторювати техніку виконання кидка в кошик з подвійного кроку;
2. Продовжувати удосконалювати різновиди ведення м’яча і обведення перешкод;
3. Рухливі ігри та естафети.

Місце проведення: спортивний зал.
Інвентар: баскетбольні м’ячі.

Хід уроку

№ п/п

Зміст уроку

Дозування

ОМВ

І

Підготовча частина

12'

Фронтальний метод

1.

Шикування

1'

За командою учні стають вздовж бічної лінії.

2.

Привітання

20''

На вітанні учні разом і чітко відповідають.

3.

Рапорт

30''

Направляючий або фізорг здає рапорт.

4.

Повідомлення завдання уроку

30''

Довести у зрозумілій та доступній формі.

5.

Стройові вправи, ходьба різновиди ходьби:
- на носках руки на пояс;
- на п’ятках руки за голову;
- в напів присяді руки за голову;
- в повном присяді руки на коліна;
- приставним кроком лівим правим боком в стійці баскетболіста.20м
20м
20м
20м

20м

Вправи виконуються за сигналом викладача і під його рахунок. Звернути увагу на чіткість виконання команд, вправ, виправляти допущені помилки. Звернути увагу на положення рук, тулуба, ніг та контроль учнів за своєю поставою.

6.

Повільний біг. Різновиди бігу.

40м

Під час бігу слідкувати за диханням. По закінченню привести дихання у відносно спокійний стан.

7.

Комплекс ЗРВ

6'

Вправи провести  використовуючи фронтальний метод на місці без предметів.

 

1.В.п.- середня стійка ноги нарізно, руки на пояс:
1-4 – колові оберти головою вліво;
5-8 – те ж в іншу сторону.

6 - 8 раз

Звернути увагу на правильне положення ніг. Показ вправи повинен бути дзеркально правильним, пояснення зрозуміле, чітке.

 

2.В.п.- середня стійка ноги нарізно, права рука вгорі ліва в низу пальці стиснуті в кулак:
1-2 – пружні відведення рук назад;
3-4 – теж саме зі зміною положення рук .

6 -8 раз

Звернути увагу на пряме положення рук під час виконання вправи.

 

3.В.п.- середня стійка ноги нарізно, руки до плечей:
1-4 – колові оберти рук в плечовому суглобі вперед;
5-8 – теж саме в іншу сторону.

6 - 8 раз

Вправа виконується з максимальною амплітудою. Намагатися своєчасно виправляти допущені помилки.

 

4.В.п. – середня стійка ноги нарізно, руки  в сторону:
1-2 – пружні відведення рук в гору;
3-4 – теж саме з відведенням рук в сторону.

6-8 раз

Слідкувати за темпом виконання вправи.

 

5.В.п. – середня стійка ноги нарізно:
1- нахил вліво;
2- в.п.;
3- 4 – теж саме в іншу сторону.

16 р

Амплітуда руху максимальна, темп повільний.

 

6.В.п. – середня стійко ноги нарізно, руки на пояс:
1- нахил до лівої;
2- нахил в перед;
3- нахил до правої;
4- в.п.

6 - 8 раз

Змінювати положення рук під час виконання вправи.

 

7.В.п. – середня стійка ноги нарізно, руки на пояс:
1-4 – колові оберти тулубом вліво;
5-8 – теж саме в іншу сторону.

4 - 6 раз

Вправа виконується з максимальною амплітудою.

 

8.В.п. – середня стійка ноги нарізно, руки на пояс:
1- присід руки в перед;
2- середня стійка ноги нарізно, руки за голову;
3- присід руки в перед;
4- в.п.

6 - 8 раз

Звернути увагу на рівне положення спини.

 

9.В.п. – присід на правій ліва в сторону на п’ятку, руки в перед:
1-2 – перекат з правої на ліву;
3-4 – в.п.

6 - 8 раз

Змінювати положення рук під час виконання вправи, звернути увагу на контроль учнів за поставою.

 

10. В.п. – вузька стійка ноги нарізно, руки в низу пальці переплетені долонями до низу:
1- випад правою руки в гору;
2- в.п.
3-4 – теж саме з іншої ноги.

4 - 6 раз

Звернути увагу на чіткість виконання вправи.

 

11.В.п. вузька стійка ноги нарізно, права рука в горі ліва в низу пальці стиснуті в кула:
1-8 – зміна положення рук в стрибках навколо своєї осі вправо;
9-16 теж саме в іншу сторону.

2 - 3 р.

Слідкувати за поставою.

 

12.В.п. – о.с.
1-2 – руки через сторону в гору;
3-4 – в.п.

2 - 3 р.

Відновити дихання у відносно спокійний стан.

8.

Спеціальні бігові вправи:
- біг з високим піднімання стегна;
- стрибок на кожен крок;
- стрибок у кроці;
- стрибок на кожні два кроки.


Звернути увагу на правильність і чіткість виконання вправи.
Потоковий спосіб
Дистанція 2 кроки, спина нахилена вперед.
Слідкувати за інтервалом та технікою

II.

Основна частина

30'

Груповий метод, почерговий і поперемінний спосіб виконання.

1.

Продовжувати повторювати техніку виконання кидка в кошик з подвійного кроку.
Перешикувати учнів у чотири колони для проведення вправи.
1. Кидок м’яча в кошик з подвійного кроку.
2. Кидок м’яча в кошик після ведення і подвійного кроку з різних сторін щита
3 Кидок м’яча в кошик після ведення і подвійного кроку однією рукою знизу.
4. Кидок м’яча в кошик після передачі і подвійного кроку однією знизу.

10'
2'

2'


3'


3 '

Перешикування відбувається за командою вчителя.
Звернути увагу, що м’яч потрібно зловити під крок правою ногою (якщо правша) і навпаки.

2.

Ведення і обведення перешкод.
1. Ведення у рівномірному темпі правою і лівою рукою;
2.Ведення м’яча з прискоренням  до 10 м;
3. Ведення м’яча із зміною висоти відскоку від підлоги;
4. Ведення по вісімці;
5. Обведення учнів протилежної колони;

10'

2'

2'

2'

2'
2'

Особливу увагу слід звертати на розвиток почуття ритму, вміння координувати своє переміщення на майданчику з одночасним управлінням м'ячем. Рух виконується вільно, невимушене, м'яч не повинен перешкоджати гравцеві на шляху його переміщення.

 

Естафета: «Хто швидше»
Мета: продовжувати удосконалювати ведення м’яча і передачу від грудей. Виховувати почуття колективізму.
Інвентар: баскетбольний м’яч.
Місце проведення: спортивний зал.
Учні розташовані в три колони по одній лінії. Кожна команда вибирає капітана команди. Назву обирає вчитель.
Хід естафети:
За сигналом направляючий кожної команди швидким рухом виконуючи ведення м’яча пересувається по прямій на15 м і на10 м в протилежну сторону де виконує передачу м’яча від грудей наступному учаснику. Естафета вважається завершеною коли всі учасники команди виконали дії направляючого і підняли руки в гору.

10'

Розпочинати за сигналом,
за лінію старту не заступати,
передачу виконувати від грудей,
забігати за 15-ти метрову лінію обов’язково.

III.

Заключна частина

3 - 5'

Фронтальний метод, метод слова. Одночасний спосіб виконання.

1.

Шикування

1'

За командою вчителя.

2.

Підведення підсумків уроку.

1- 2'

Обговорити головні допущені помилки, виявити кращих учнів на уроці.

3.

Задати домашнє завдання.

1'

Імітація подвійного кроку. ЗФП.

4.

Організований вихід із спортивного залу.

1 - 2'

За командою вчителя.

 

КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗКУЛЬТУРИ ДЛЯ УЧНІВ  8 КЛАСУ

Модуль: баскетбол.

Мета: навчання навикам володіння елементами техніки гри в баскетбол.

Завдання уроку:

 1. Повторити техніку виконання передач  м`яча двома руками від грудей.
 2. Навчити техніки виконання кидка м`яча в корзину після ведення і подвійного кроку.
 3. Сприяти розвитку спритності засобами естафет.

Тип уроку: навчальний.

Вид уроку: урок-тренування.

Місце проведення: спортивний зал.

Інвентар: баскетбольні м`ячі, фішки, свисток.

Тривалість уроку: 45хв.

 

п/п

Зміст уроку

Дозування

Організаційно – методичні вказівки

Підготовча частина уроку( 12хв.)

1.

Шикування учнів.

15с

в одну шеренгу

2.

Повідомлення завдань уроку.

30с

фронтальний метод

3.

Стройові вправи:

- повороти наліво, направо, кругом.

Вимірювання ЧСС.

30с

 

10с

фронтальний метод

4.

ЗРВ:

а) в русі.

5хв

одночасний спосіб виконання

 

Ходьба.

- на носках, руки на пояс;

 • на п`ятках, руки за голову;
 • з перекатом з п`ятки на носок, руки за спиною;
 • випадами вперед з поворотом тулуба вправо, вліво;
 • в півприсіді, руки вперед;
 • в присіді, руки на коліна;
 • звичайна.

 

в колону по одному

 

Біг.

 • повільний;
 • приставним кроком правим боком, руки в захисній стійці баскетболіста;
 • приставним кроком лівим боком,  руки в захисній стійці баскетболіста;
 • схресним кроком правим боком, руки зігнути в ліктях;
 • схресним кроком лівим боком, руки зігнуті в ліктях;
 • з підскоками;
 • з діставанням баскетбольної сітки.

Стрибки.

 • на правій, з просуванням вперед;
 • на лівій, з просуванням вперед;
 • на двох.

Вимірювання ЧСС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10с

в колону по одному

5.

Теоретичні відомості.

В грудні 1891 року Джеймс Нейсміт прив`язав дві корзини з-під персиків до поручнів балкона спортивного залу і, розділивши вісімнадцяти студентів на дві команди, запропонував їм гру, значення якої зводилося до того, щоб закинути більшу кількість м`ячів в корзину суперників.

45с

фронтальний метод

 

б) ЗРВ на місці.

5хв

одночасний спосіб виконання

 

1. В.п. , стійка ноги нарізно, руки на пояс

- кругові оберти головою вправо

- кругові оберти головою вліво.

2. В.п. теж.

- нахили голови вправо, вліво, вперед, назад.

3. В.п. стійка ноги нарізно, права  рука на пояс, ліва вгору.

1-2 – нахил тулуба вправо;

3-4 – нахил тулуба вліво.

4. В. п. , широка стійка, руки на пояс.

1- руки вгору, прогнутися назад;

2-3 - нахил тулуба вперед, доторкнутися кінчиками пальців до підлоги;

 4- в.п.

5. В.п. упор присівши на правій, ліва в сторону.

1- перекат на ліву, права в сторону;

2- в.п.

6. В. п. стійка ноги нарізно, руки вперед в сторони.

1- мах правою ногою до лівої руки;

2- мах лівої до правої;

3-4 – теж.

7. В.п. о.с.

1-4 – стрибки на правій;

5-8 – стрибки на лівій.

8. В.п. теж.

1-3 – стрибки на двох ногах;

4 – з поворотом тулуба на 180`.

 

 

Основна частина уроку (30хв)

1.

Передача м`яча двома руками від грудей(на місці).

- передачі м`яча на відстані 3-4м один від одного;

- передачі м`яча  на відстані 5-6м один від одного;

-  передачі м`яча з відскоком від  підлоги на відстані 3-4м один від одного.

10хв

почерговий спосіб виконання

2.

Передача  м`яча двома руками від грудей (в русі).

- передачі м`яча з просуванням вперед;

- вправа «вісімка».

7хв

груповий метод

3.

Кидок м`яча в корзину після ведення і подвійного кроку.

- з правої сторони щита

- з лівої сторони щита

-  з центру.

9хв

груповий метод

звернути увагу на роботу ніг

 

4.

Естафети.

1.Ведення м`яча з прискоренням.

Правила естафети: обвести фішки і передати естафету наступному. Хто швидше виконає завдання, той перемагає в естафеті.

2. Ведення м`яча і кидок  в корзину.

Правила естафети: по команді учасники ведуть баскетбольний м`яч, потім закидають в корзину(на кидок дається одна спроба). Команда яка в загальному набрала більшу кількість очок, та виграє.

4хв

змагальний метод

Заключна частина уроку(3хв)

1.

Шикування учнів. Підведення підсумків уроку.

1хв

в одну шеренгу, фронтальний метод

2.

 Виставлення оцінок.

1хв

індивідуальний метод

3.

Домашнє завдання: вправи для розвитку черевного пресу: в положенні лежачи на спині умовно писати цифри від одного до десяти.

30с

 

4.

Організований вихід із залу.

30с

в колону по одному

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВОК

 

Фізичне виховання – могутній засіб активного впливу на розвиток організму і вдосконалення його функцій. Вчитель фізичної культури повинен постійно здійснювати контроль за станом виконання фізичних вправ учнями на уроці, їх дозування, правильність виконання та рівень фізичного навантаження. Належний стан фізичного виховання в школі можливий за активної участі в ньому адміністрації, класних керівників, вчителів фізичної культури у тісному контакті з медпрацівником школи, інакше кажучи, за повноцінної співпраці педагогів та лікаря. Необхідно щоб всі заходи з фізичного виховання проводилися з врахуванням фізичного стану і вікових особливостей учнів, при дотриманні всіх дидактичних методів.

    На сучасному етапі розвитку загальноосвітньої школи значне місце приділяється впровадженню в навчально-виховний процес здоров’язберігаючих технологій, орієнтованих на перспективу розвитку нетрадиційних форм та систем оздоровлення, що допоможе учням встановити зв’язки з природою, навчитись керувати своїми емоціями, поведінкою, рухами, досягти гармонії між тілом і духом.

    Мета роботи та успіх обраного напрямку роботи, з використанням інноваційних технологій в системі фізичного виховання безперечно залежить від самого вчителя його професіоналізму творчості й майстерності, і безперечно – бажання впроваджувати цей напрямок, розвитку дитини в практику своєї професійної діяльності. 

 Отже, заняття  фізичною культурою  з дітьми можуть бути дуже різноманітними, головне - їх послідовність, систематичність та вірна організація.  При хорошій підготовці  та правильного підходу до його організації учні  не тільки отримають неабияке задоволення, позитивний емоційний настрій, відкриють для себе багато нового та цікавого, пізнаючи світ, але й суттєво зміцнять своє фізичне та психічне здоров’я

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
11 квітня 2019
Переглядів
606
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку