2 лютого о 18:00Вебінар: Самооцінювання управлінських та освітніх процесів: нормативні орієнтири та особливості проведення

Інтегрований урок 8 класі на тему: « Процеси дихання. Газообмін в легенях і тканинах» (конспект уроку, самоаналіз)

Про матеріал

Даний матеріал містить конспект і самоаналіз інтегрованого уроку у 8 класі з теми: « Процеси дихання. Газообмін в легенях і тканинах» Урок вивчення нового матеріалу (фізика, хімія, математика, основи здоров'я, англійська мова). Даний урок -це урок Формування ключових компетентностей: спілкування державною, та іноземними мовами – вільно володіти і описувати біологічні процеси державною мовою, використовувати іноземну мову для отримання інформації біологічного змісту, описувати іноземною мовою біологічні процеси; інформаційно-цифорова – використовувати сучасні цифрові технології та пристрої задля спостережень за процесами дихання; соціальна і громадська компетентність – уміння працювати в команді, готовність брати на себе відповідальність за організацію акцій щодо збереження здоров'я; екологічна грамотність та здорове життя – уміння застосовувати набутий досвід для збереження власного здоров'я і здоров'я інших; уміння вчитися впродовж життя – уміння організовувати і оцінювати свою навчально-пізнавальну діяльність, проводити спостереження і експерименти;

Формування предметних компетентностей: розуміти сутність процесів дихання; визначити значення газообміну в легенях і тканинах; розвивати уявлення про дихальну систему організму людини та її зв'язок з іншими системами; сформувати поняття про вентиляцію легенів, газообмін у легенях, транспорт газів кров'ю, газообмін у тканинах; сформувати вміння спостерігати за станом свого здоров'я; розуміти причинно-наслідкові дії на здоров'я людини.

Перегляд файлу

Святогірська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ст. №12 Донецької обласної ради

 

 

 

 

 

Інтегрований урок 8 класі

на тему:

« Процеси дихання. Газообмін в легенях і тканинах»

(конспект уроку, самоаналіз)

 

 

 

 

                                                                         Підготували:

                                                                          вчитель біології Павленко Л.І.

                                                                          вчитель фізики Конорєзова О.О.

 

 

 

                                                        Святогірськ

2017

Конспект відкритого інтегрованого уроку з біології

8 клас

Тема: «Процеси дихання. Газообмін в легенях і тканинах»

Дата проведення: 14 грудня 2017р.

Мета уроку:

освітня

розвивальна

виховна

- сформувати в учнів уміння пояснювати механізм газообміну в легенях і тканинах на основі фізико-біохімічних закономірностей.

-розвивати подальше уявлення про дихальну систему, її будову і функції, пов’язані з обміном речовин;

-з’ясувати вплив навколишнього середовища на функціонування органів дихання;

-удосконалювати вміння встановлювати причиново-наслідкові зв’язки.

- створити умови для захопливого навчання;

-розвивати вміння працювати в команді і вчити відповідальності за свою роботу;

-виховувати бережливе ставлення до свого здоров’я.

Формування ключових компетентностей: спілкування державною, та іноземними мовами – вільно володіти і описувати біологічні процеси державною мовою, використовувати іноземну мову для отримання інформації біологічного змісту, описувати іноземною мовою біологічні процеси; інформаційно-цифорова – використовувати сучасні цифрові технології та пристрої задля спостережень за процесами дихання; соціальна і громадська компетентність – уміння працювати в команді, готовність брати на себе відповідальність за організацію акцій щодо збереження здоров‘я; екологічна грамотність та здорове життя – уміння застосовувати набутий досвід для збереження власного здоров’я і здоров’я інших; уміння вчитися впродовж життя – уміння організовувати і оцінювати свою навчально-пізнавальну діяльність, проводити спостереження і експерименти.

Формування предметних компетентностей: розуміти сутність процесів дихання; визначити значення газообміну в легенях і тканинах; розвивати уявлення про дихальну систему організму людини та її зв’язок з іншими системами; сформувати поняття про вентиляцію легенів, газообмін у легенях, транспорт газів кров’ю, газообмін у тканинах; сформувати вміння спостерігати за станом свого здоров’я; розуміти причинно-наслідкові дії на здоров’я людини.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, інтегровний (фізика, хімія, математика, основи здоров’я, англійська мова).

Обладнання: технічні засоби навчання, підручник «Біологія 8 клас» автор В.І. Соболь с.68-71, картки з завданнями, муляжі органів дихання, схеми «Процеси дихання», таблиці «Дихальна система», цифрова лабораторія Еinstein ™ з обладнанням для зясування життєвої ємності легенів ,  програма  MiLAB

Хімічне обладнання та реактиви: прилад для досліду з вапняною водою, вапняна вода, обладнання для демонстрації дифузії.

Основні поняття й терміни уроку: вентиляція легенів, газообмін у легенях, газообмін у тканинах, життєва ємність легенів.

Очікуваний результат: учні розуміють сутність процесів дихання і можуть використовувати набуті знання для збереження свого здоров’я.

Форми роботи: робота в парах, взаємоперевірка, фронтальна робота біля дошки, театралізація, демонстрація хімічних і фізичних дослідів, самостійна робота, ігрові прийоми.

 

Хід уроку

 

Етапи уроку

Час (хв.)

Мета дидактичного елементу (ДЄ)

Форми і методи

Дії учнів і умови оцінювання

Результат

I. Організація класу

1

Налаштування на ефективну співпрацю.

Звернення учителя до учнів.

Готуються до роботи.

Готові до праці.

II. Оголошення теми і мети уроку.

1

Мотивація до вивчення нового матеріалу.

Оформлення дошки, слайдова презентація.

Записують тему уроку в зошит.

Осмислення завдань уроку.

III.Актуалізація опорних знань

1

1.Повторення поняття «Дихання».

Робота зі схемою «Дихання». (Індивідуальна робота).

Заповнюють пропуски в схемі. Пояснюють значення дихання.

Закріплення  основного поняття теми.

 

3

2.Розвиток вміння коментувати функції і пояснювати будову повітряносних шляхів та легенів.

 

Прийом «Біологічне лото» (фронтальна робота).

 

Повторюють будову дихальної системи, поняття і терміни.

 Вміють співвідносити функцію і будову органів дихання.

 

2

3.Повторення схем «Основні етапи дихання» та «Основні процеси дихання».

 

Дидактична вправа з використанням карток. (Робота в парах).

Виконують вправу.

Взаємоперевірка.

Розрізняють «основні етапи дихання» та «основні процеси дихання».

IV.Новий матеріал

10

1.Розглянути процеси вентиляції легенів.

 

Демонстрація моделі легенів, самоспостереження за дихальними рухами (підрахунок дихальних рухів в стані спокою і в стані навантаження),

Вимірювання ЖЄЛ з використанням цифрової лабораторії «Эйнштейн»

Роблять висновок про процеси, завдяки яким здійснюється вентиляція легенів.

 

 

 

 

 

Розуміють процеси  вентиляції легенів, з’ясовують як треба правильно дихати.

                                         Фізкультхвилинка, дихальні вправи

 

5

2. Розглянути і пояснити механізм газообміну у легенях.

 Демонстрація процесів дифузії, дослід з вапняною водою, робота з таблицею (підручник с.70) «Порівняння складу повітря під час дихання», повідомлення дослідженнь учнів «Про зміну концентрації вуглекислого газу в повітрі класної кімнати на початок заняття і наприкінці його»

Записують властивості легенів в зошит, спостеріга-ють дослід з вапняною водою і роблять висновок про причини зміни повітря під час дихання.

Розуміють процеси газообміну в легенях. Обгрунтовують санітарно-гігієнічні вимоги до провітрю-вання приміщень.

2

3.Пояснити як відбувається транспорт дихальних газів кров’ю. Розглянути механізм тканинного дихання.

Робота з підручником  &15, с.69-70.

Читають текст підручника, заповнюють таблицю і роблять висновок.

Розуміють особливості транспорту дихальних газів кров’ю.

V.Закріплення нового матеріалу

3

1.Розвиток вмінь користуватися одержаними знаннями.

Виконання вправи 2 (підручник с. 70)

(Робота в парах, взаємоперевір-ка).

 

Роблять математичні розрахунки вправи 2, с.70.

Вміють на практиці оперувати новими знаннями.

 

5

2.Закріплення знань про процеси, які проходять під час дихання.

Робота з підручником (вправа 3, с. 71).

(Індивідуальна робота)

Вказують правильну послідов-ність процесів, що характеризують переміщення кисню в організмі.

Формують цілісне сприйняття дихальних процесів, які проходять в організмі людини.

2

3.Відпрацювання вміння робити висновки і узагальнювати знання.

Підсумковий тест.

Вибирають правильні відповіді в тексті.

Вміють узагальню-вати отримані знання і робити висновки.

VI. Домашнє завдання.

1

1.Мотивація до саморозвитку і самоосвіти.

Розгляд домашнього завдання: повторити &15 c.68-71, усно відповідати на питання с.71, повідомлення «Біологія +медицина» с.71, ознайомитися з &16 с.72-74.

Записують домашнє завдання в щоденник.

 

VII. Рефлексія

2

1.Встановити рівень сприйняття і засвоєння нового матеріалу.

Самооцінка своєї роботи смайликами. Прийом «Мікрофон» -висловлювання вражень від уроку.

Оцінюють свою працю на уроці, співпрацю з вчителем. Учитель характеризує якісною і кількісною оцінкою працю учнів.

Вміють адекватно оцінювати свою роботу.

 

Джерела:

1. Біологія: підруч. Для 8 кл. загальноосвіт.навч.закл./ Валерій Соболь.- Кам’янець-Подольсокий: Абетка, 2016.-с.68-71: іл.

2. https://www.youtube.com/watch

 

 

 

 

                             Самоаналіз уроку

DSC_6234              

    Урок на тему  «Процеси дихання»  третій в системі уроків  Теми № 3 «Дихання». Основою подальшого розвитку біологічних  знань слугують набуті компетентності з попередніх уроків теми. Тому, на уроці було організоване повторення базових понять, таких як «дихання», органи дихання, їх функції і будова, особливості будови легенів.

DSC_6235           Значення цього уроку заключається  в тому, що учні знайомляться з важливими процесами, які проходять в організмі людини під час дихання, розуміють ці процеси і вчаться обґрунтовувати санітарно-гігієнічні заходи і необхідні вправи для збереження свого здоров’я. Тому провідною ідеєю уроку стало створення таких умов, які б сприяли доступному сприйняттю, розумінню змісту  цих процесів і формуванню умінь  використання отриманих знань на практиці, а саме розуміння негативного впливу тютюнопаління й забрудненого повітря на здоров’я людини.

DSC_6240  Задля втілення цієї ідеї були ретельно відібрані ключові і предметні компетентності, для формування яких в хід уроку введені різноманітні форми роботи, а саме  робота в парах, взаємоперевірка, фронтальна робота біля дошки, театралізація, демонстрація хімічних дослідів, самостійна робота, ігрові прийоми «Анатомічний музей». За змістом прослідковувалася інтеграція знань з таких предметів як фізика, хімія, основи здоров’я, англійська мова

DSC_6241

     В ході уроку спрямовувалась робота на формування таких ключових компетентностей: спілкування державною, та іноземними мовами, інформаційно-цифорова, соціальна і громадська компетентність,  екологічна грамотність та здорове життя, уміння вчитися впродовж життя.

Під час планування уроку і відбору завдань враховувалися психолого-фізіологічні особливості учнів, рівень їх розумової спроможності та готовності до активної навчальної діяльності. На кожен фрагмент уроку відведений час і визначена мета в досягненні основних завдань уроку. Урок забезпечений мультимедійною підтримкою, емоційно насичений з різноманітними видами навчальної діяльності. Це дозволяє тримати відповідний темп уроку, швидко переключати учнів  на різні види діяльності, попереджувати втому учнів, підвищувати пізнавальний інтерес, сприяти розвитку мислення, уваги, мови та пам’яті. Використовувалися елементи інтерактивних технологій та технології критичного мислення.      

DSC_6254                                                             DSC_6257   

 

 

 

 

 

 

                   Виконання основних завдань уроку

№ з/п

Завдання уроку

Критерії

Впроваджено повністю

Частково

Не впроваджено

1.

Повторення основних понять «дихання», «органи дихання», «особливості будови легенів».

Форми і методи: гра «Біологічне лото», інтерактивний плакат «Процеси дихання», робота зі схемою «Поняття Дихання», прийом «Відгадайка», самостійна робота, фронтальна робота і робота у дошки.

Критерії: послідовність, темп, узагальнення знань, розуміння учнями визначених понять, робота з помилками.

 

 

 

2.

Розгляд нового матеріалу. Ознайомлення з сутністю процесів, які проходять під час дихальних рухів. Розуміння і пояснення вентиляції легенів, процесів дифузії, газообміну у тканинах, особливості транспорту газів кров’ю.

Форми і методи: проблемна ситуація, театралізація, хімічні досліди, які демонструють обмін газів в організмі людини, демонстрація моделі легенів, самоспостереження.

Критерії: доступність пояснення, сприйняття на позитивному емоційному фоні, підтримка активності учнів.

 

 

 

3.

Закріплення нового матеріалу. Розвиток вмінь з практичного застосування знань одержаних на уроці.

Форми і методи:  робота з підручником, підсумковий тест.

Критерії: розуміння процесів дихання, розвиток вмінь використовувати знання в розрахункових задачах і обґрунтуваннях санітарно-гігієнічних заходів.

 

 

 

4.

Оцінювання знань учнів.

Вибіркова перевірка виконання завдань, підтримка слабких учнів, обґрунтування оцінки, надання якісної оцінки кожному учневі.

 

 

 

5.

Рефлексія. Формування адекватної оцінки.

Форми і методи: прийом «Мікрофон», самооцінка своєї діяльності за допомогою смайликів.

Критерії: загальна оцінка діяльності учнів на уроці, закінчення уроку в позитивному руслі.

 

 

 

 

   Вчитель біології:  Павленко Л.І.

        Вчитель фізики:   Конорєзова О.О.

1

 

docx
Додано
14 червня 2018
Переглядів
1051
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку