10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Інтегрований урок з хімії, основ здоров'я та математики у 8 класі "Глобальні екологічні проблеми на початку ХХІ століття: суть, причини, наслідки і шляхи їх вирішення "

Про матеріал
Інтегрований урок з хімії, основ здоров'я та математики проводиться у 8 класі в кінці вивчення теми "Основні класи неорганічних речовин" з метою формування ключових компетентностей учнів, сприяння цілісності сприйняття навколишнього світу, активізації мислення і почуттів здобувачів освіти. Розробка уроку брала участь у Всеукраїнському конкурсі "Кращі STEM-уроки: як викладати".
Перегляд файлу

ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК. 8-Й КЛАС

Тема. Глобальні екологічні проблеми  на початку ХХІ століття: суть, причини, наслідки і шляхи їх вирішення

Мета: формувати уявлення про екологічні проблеми  на початку ХХІ століття; установити суть, причини, наслідки і шляхи їх вирішення; на основі здобутих знань формувати стійке ціннісне ставлення до природи, здоров’я,  усвідомлення необхідності хімічних, біологічних, математичних знань для розв’язування екологічних проблем формувати цілісні знання про важливі екологічні проблеми    на основі предметів природничого циклу та математики.

Очікувані результати:

знаннєвий компонент:учні мають чіткі, цілісні знання про такі екологічні проблеми, як парниковий ефект, кислотні дощі та озонові діри;

діяльнісний компонент:пояснюють суть причини виникнення, наслідки цих глобальних екологічних проблем, опираючись на інтегровані знання та вміння з предметів природничого циклу та математики;             

ціннісний компонент: висловлюють судження про значення хімічного експерименту як способу набуття нових знань, учні критично оцінюють власні знання, уміння та навички; оцінюють наслідки своєї діяльності на стан довкілля.             

Методичні прийоми інтеграція видів діяльності:

 • Визначання проблеми, мети, завдань уроку
 • Тестування. 
 • Розгляд малюнків, відео.
 • Аналіз тексту.
 • Визначення відстані за картою.
 • Словесне моделювання.
 • Створення колажів, ментальної карти, озвучення відео.
 • Розв’язування розрахункових та експериментальних задач.
 • Дослідження графіків.
 • Прийняття особистісно значимих рішень
 • Самоконтроль та самооцінювання. 
 • Вирішення проблемних питань.
 • Узагальнення знань.
 • Засоби інтеграції:відео, комікси, тематичні малюнки, атлас України,  картки для складання ментальної карти, зразки тестів, листи само-оцінювання, лабораторне обладнання і реактиви: колба, ложечка для спалювання, сухий спирт, сірники, реактиви: сірка, вода дистильована, розчин метилоранжу, вуглець, розчин вапняної води, плакат «Подарунок Землі».

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Форма організації навчального процесу: групова.

Методи навчання: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.

 

Хімічний блок

 

Місце уроку в структурі програми. Основні класи неорганічних сполук

Тема.    Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля і здоров’я людини

Місце уроку в календарному плані: урок є передостаннім у  темі.

Очікувані результати в межах предмета:

знаннєвий компонент:

учні називають оксиди, основи, кислоти, середні солі за сучасною науковою українською номенклатурою; розрізняють оксиди, основи, кислоти і солі за складом; реакції сполучення, обміну,описують поширеність представників основних класів неорганічних сполук у природі;

діяльнісний компонент:

складають рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості  основних класів неорганічних речовин; планують експеримент, проводить його, описує спостереження, робить висновки; дотримуються запобіжних заходів під час роботи з кислотами; розв’язують експериментальні задачі, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання.

ціннісний компонент:

учні висловлюють судження про значення хімічного експерименту як способу набуття нових знань; вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини; вплив діяльності людини на стан довкілля й охорону від забруднень;здобувачі освіти  критично ставляться до власних знань і умінь із хімії.

Основні терміни та поняття: оксиди,основи, кислоти, солі.  Реакції сполучення, розкладу,  обміну. Індикатор. Генетичний зв'язок між основними класами неорганічних речовин.

Методичні прийоми: тестування, розв’язування експериментальних задач, словесне моделювання.

Здоров’язбережувальний блок

Місце уроку в структурі програми. Розділ 4. Соціальна складова здоров'я

Тема 2. Екологічна безпека.
Місце уроку в календарному плані: урок є п'ятим у темі.
Очікувані результати в межах предмета:

знаннєвий компонент:

 •                 учні наводить приклади чинників техногенного впливу на довкілля;

діяльнісний компонент:

 •                 учні застосовують набуті знання в процесі розв'язування життєвих ситуацій;
 •                 пояснюють вплив чинників екологічної небезпеки на здоров'я ;
 •                 дотримуються правил безпеки під час проведення експериментів;
  ціннісний компонент:
 •                 пояснюють вплив чинників екологічної небезпеки на здоров'я,
  усвідомлюють цінність власного здоров’я та відповідальність за власні вчинки.
  Основні терміни та поняття: надзвичайні ситуації, кислотні дощі, парниковий ефект, хвороби людини.

Методичні прийоми: створення колажів, ментальної карти, озвучення відео, тестування.

Структура уроку

 Етап мотивації (до  5 хв.)

 1. Емоційне налаштування. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Етап представлення теми та очікуваних результатів

 1. Формулювання теми, мети, завдань уроку о 5 хв.)

Етап відтворення та корекція опорних знань учнів (до 5 хв.)

Виконання інтерактивної вправи

 1. Сприйняття та первинне усвідомлення нового матеріалу, осмислення зв’язків і відношень в об’єктах вивчення (7-10  хв.)
 2. Узагальнення та систематизація знань (10-15 хв.)

Етап підведення підсумків уроку,оцінювання, поціновування та повідомле-ння домашнього завдання (до 10 хв.).

Хід уроку

  Етап мотивації 

1.Емоційне налаштування на роботу (3хв.)

 • Добрий день, шановні учні та гості. Добре слово душу зігріває. Напишіть «добре» слово на стікері і подаруйте його сусіду. Окрім гарного настрою я бажаю вам плідної співпраці і цікавої зустрічі.

Мотивація навчальної діяльності

 • Сьогодні наша зустріч з унікальною, дивовижною, неповторною планетою Земля, адже саме 22 квітня жителі нашої планети відзначають День Землі. Цей день став загальнолюдським святом любові і турботи про наш спільний дім.
 • Спробуймо зазирнути в обличчя нашої планети.

Відео «Земля»

 • Яку думку хотіли донести до нас автори цього відео?

  Етап представлення теми та очікуваних результатів

Наша планета прекрасна в первозданному вигляді. Але, на жаль, в процесі діяльності людини її обличчя змінюються. Екологічних проблем дуже багато, але, на думку вчених, серед них є три, які в останній чверті XX ст. зробили цілком реальною загрозу самознищення людства. Визначити їх ви зможете за допомогою хмари тегів.  Хто може зачитати? (Озонові діри,  парниковий ефект,кислотні дощі).    (Прикріпляємо теги на фішборн).

 • Яке основне завдання нашого уроку?
 • Що буде результатом нашої діяльності?
 • Отже, тема нашого уроку.

 Глобальні екологічні проблеми  на початку ХХІ століття: суть, причини, наслідки і шляхи їх вирішення        Епіграф нашого уроку:   Похожее изображение

 • Кому загрожує небезпека? Усім. Хіба ви не бачите, що перед вами терези, на одній шальці яких ваша всемогутність, а на іншій – ваша відповідальність?

Віктор Гюго. Людина, що сміється

 • Кожній людині на своєму рівні необхідно вирішувати питання збереження і відновлення навколишнього середовища. Тому, також, ми повинні прийняти особисте рішення, знайти власні шляхи для збереження життя на  Землі.

А для цього нам необхідно більш детально вивчити кожну з глобальних проблем, джерела їх виникнення, вплив на довкілля  і визначити шляхи подолання.

Етап відтворення та корекція опорних знань учнів (до 5 хв.)

 • Ми використаємо знання з багатьох наук: хімії, біології, географії,а для виконання обчислень застосуємо математичні знання. Тому наш урок готували три вчителі.
 • Щоб перевірити рівень вашої готовності,  виконайте вступний   тест.  Час на виконання – 3 хвилини.
 • Виконаємо взаємоперевірку.  Правильні відповіді на екрані. Виставте бали в лист оцінювання. Кожна правильна відповідь – 0,5 бала.

Отже, в цілому клас готовий до роботи.

 

Виконання інтерактивної вправи

4. Сприйняття та первинне усвідомлення нового матеріалу, осмислення зв’язків і відношень в об’єктах вивчення.

Працювати над проблемою ви будете в  групах.

Група 1. Дослідники парникового ефекту.

Група 2.  Дослідники кислотних дощів.

Група 3  Дослідники озонових дір.

 • Підніміть руки керівники груп. Ви слідкуєте за часом, організовуєте роботу групи, оцінюєте роботу кожного члена групи і , найголовніше,  формулюєте висновок.
 • Також у кожній групі є фахівці з біології та основ здоров’я, хімії та математики.
 • Нагадаємо правила роботи в групах.
 • Час на виконання завдання в групі  – 5 хвилин. Починайте роботу.
 1. Узагальнення та систематизація знань (10-15 хв.).

Закінчуємо роботу. Презентує результати група 1. Прошу біологів до дошки. Хіміки, приготуватись. Прошу хіміків, а біологам приготуватись.

Керівнику групи, озвучте, які шляхи подолання даної проблеми пропонує ваша група.

Дякую керівнику, оцініть роботу кожного члена групи на листку оцінювання.

Етап підведення підсумків уроку,оцінювання, поціновування та повідомле-ння домашнього завдання (до 10 хв.).

Бесіда.

 • Проблеми різні, але є дещо у них спільне. Що об’єднує ці три екологічні проблеми?
 • Хто, на вашу думку, повинен розробляти і впроваджувати заходи, щодо зменшення і подолання глобальних екологічних проблем?

Дійсно, зусилля щодо попередження екологічних катастроф повинні прийматися на всіх рівнях – глобальному(загальнолюдському), національному та особистому. Адже, згадаймо епіграф до уроку,  небезпека загрожує усім, і кожний з нас має свою відповідальність. Ми з вами повинні прийняти рішення для себе, що ми можемо зробити для зменшення забруднення природи.

 Тому виконаємо вправу «Мій подарунок Землі».

На столах є квіточки, де записані правила, що сприяють збереженню довкілля. Виберіть те, якого ви обіцяєте дотримуватися. Це ваш подарунок для Землі.

Прошу до дошки 1 групу. Озвучте правило і прикріпіть квіточку до малюнка  Землі.

Сподіваюсь, ви всі виконаєте ваші обіцянки. Це і буде вашим домашнім завданням.

Підведемо підсумок уроку. Здійсніть самооціювання, підрахуйте бали на листку само оцінювання. Запишіть ваші враження від уроку.

Здайте листи керівнику групи.

Дякую за увагу. До зустрічі.

 

Додаткові матеріали до інтегрованого уроку

ФІШБОН

 

 

C:\Users\User\Desktop\семінар\319_-_fish-512.png

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ГРУПОВОЇ РОБОТИ

Група 1. Дослідники парникового ефекту.

Завдання

 1. Біологи.  Опрацюйте поданий текст  і озвучте відео  «Причини і наслідки явищ «парниковий ефект» та «глобальне потепління».

Вуглекислий газ та інші парникові гази легко змішуються з складовими атмосфери і діють як ковдра, що утримує деяку кількість тепла, відбитого від поверхні Землі. Цей парниковий ефект  викликає суттєве підвищення температури планети і створює умови для процвітання життя на Землі. Протягом останніх декількох сотень років природний Карбоновий цикл знаходився в стані рівноваги, підтримуючи вміст вуглекислого газу на більш-менш постійному рівні. Однак, з початком індустріальної революції люди  почали у величезних обсягах видобувати і спалювати викопні види палива. Поряд з вирубуванням лісів це порушило природний баланс вмісту СО2 в атмосфері. За останні сто років концентрація атмосферного вуглекислого газу зросла з  270 до 400 частин на мільйон. У результаті температура планети підвищується, а також нагрівається поверхня Землі та океану. Це все призводить до зміни нашого клімату. Якщо ми не скоротимо викиди СО2 швидкими темпами, то ризикуємо зіткнутися з ще більшою кількістю екстремальних погодних явищ та іншими небезпечними проявами глобального потепління у наступні роки. У результаті кліматичних змін гинуть ліси, вимирають тварини, розростаються пустелі. З кожним роком на нашій Землі відбувається все більше повеней, які забирають з собою десятки тисяч жертв, тривалі дощі, прориви дамб, танення льодовиків – ось неповний список катаклізмів, що відбуваються через глобальне потепління. 

 1. Хіміки. Експериметально доведіть, що при згоранні палива(на прикладі вуглецю) утворюється вуглекислий газ. Запишіть рівняння реакцій,вкажіть тип реакцій, назвіть речовини.
 2. Математики.

Розв’яжіть завдання.  Останнім часом середня температура земної атмосфери підвищилася. У газетах і періодичних виданнях часто пишуть про збільшення викидів вуглекислого газу як головного джерела підвищення температури у ХХ.

1) Розглянути графіки, що демонструють зміну кількості викидів вуглекислого газу у період з 1860р. до 1990 р. та зміну середньої температури атмосфери Землі у цей період.

2) Встановити, чи існує зв’язок між кількістю викидів вуглекислого газу та зміною середньої температури атмосфери Землі, що призводить до виникнення парникового ефекту.

3) Чи можна припустити, що існують інші чинники, які впливають на парниковий ефект. (Завдання за матеріалами організації PISA)

Група 2.  Дослідники кислотних дощів.

 Завдання

 1. Біологи. Опрацюйте текст. Створіть ментальну карту на тему «Суть, причини виникнення і наслідки кислотних дощів».
 2. Хіміки.  Продемонструйте  експериментально  утворення      суль-

фур (ІV) оксиду під час горіння сірки та подальше розчинення його у воді з утворенням сульфітної кислоти. Запишіть рівняння реакцій,вкажіть тип реакцій, назвіть речовини.

 1. Математики. Розв’яжіть задачу.     Добротвірська ТЕС, яка знаходиться у Львівській області, за одну добу використала 320 т кам’яного вугілля, яке містить у середньому 0,5 % сірки. Яка маса сульфітної кислоти утворилася в результаті взаємодії з дощовими опадами за одну добу?
 1. Визначити за картою приблизну відстань від Добротвірської ТЕС до Бердичева.
 2. Врахувавши напрям руху повітряних мас територією України, з’ясувати , чи може бути такий кислотний дощ у Бердичеві. (SO2 поширюється на великі відстані, понад 1000 км). 

 

Група 3.  Дослідники озонових дір.

 Завдання

 1. Біологи.  Створіть колаж на тему «Суть, причини і наслідки руйнування озонового шару Землі».
 2. Хіміки. Опишіть для свого друга, що зображено на кожному малюнку комікса. Запишіть рівняння реакцій, вкажіть тип реакцій, назвіть речовини. (Завдання за матеріалами організації PISA.)

 1. Математики.  Розв’яжіть задачі.
 1. Одна із формул фреонів складається із 9,92% Карбону, 31,40% Флуору та 58,68% хлору. Визначте формулу даного фреону.

Озоновий шар руйнують викиди заводів в атмосферу навколишнього середовища. Один із оксидів завдає чи не найбільшої шкоди озоновому шару. Визначте формулу оксиду, якщо відомо, що  відносна молекулярна масса даного оксиду рівна 46 і він містить 69,57% Оксигену.

docx
Додано
20 лютого 2019
Переглядів
768
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку