25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Інтегрований урок на тему "Дослідження головної думки поеми Лесі Українки "Давня казка""

Про матеріал

Цікавою формою розкриття головної думки ліро-епічного твору є використання технології дослідження, проектів та міжпредметних зв'язків. Це дає змогу розглянути проблему ролі митця і суспільства через призму трьох видів мистецтва- літературу, музику, живопис.
Підсилює інформаційну компетентність учня через призму національно-патріотичного виховання. Домінуючою є виховна мета- формування свідомості справжнього громадянина України.

Перегляд файлу

ТЕМА:Дослідження головної думки твору.  Роль поета та поезії в житті  суспільства за поемою Л.Українки “Давня казка”.

 

МЕТА:Вчити дітей читати і розуміти худ.вір., досліджувати головну думку  поеми, робити висновки шляхом алгоритму та самостійної роботи,               виробляти               вміння виразного читання твору та інсценування. Виховувати               почуття любові до Батьківщини та повагу до рідного слова..

ОБЛАДНАННЯ:

 портрет Л.Українки, рушники, плакати, твори поетеси, словники.

 Пам`ятки "Алгоритм дослідження головної думки твору"

  "Як працювати над картиною"

  "Поєднання змісту і форми"

 

      I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ (клас ділиться на групи)

  1.               творча група (рада захисту головних думок)
  2.               допоміжна служба (робота зі словниками, збірниками)
  3.               служба довір`я (перевірка текстів, створення додаткових завдань, перевірка уривків напам`ять)             

 

      II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ

 1.виготовлення газети "Крилаті вислови" (захист)

 Афоризми "Досвітні огні"

           "Ломикамінь"

                             "Зброя-слово"

                             "Я вийду сама проти бурі"

 2. дослідження циклу віршів "Сім струн" (1-2 строфи)

              музика сюїта Si, Fa

     твори Л.Українки свідчать про незвичайну музикальність її натури, про                   те, що музика і поезія поєднались в її серці на все життя.

  1.  перевірка тексту, висловлювань про мову,читання напам`ять.

 

ТЕСТ - ВІКТОРИНА

 "Чи добре я знаю життя Лесі Українки"

 

1. Скільки дітей було в родині Косачів

 -Михайло

 -Леся (Лариса)

  -Ольга

 -Оксана

 -Микола

 -Ізидора

 

2. Чому Лесю називали в дитинстві Мишолосіє?

 а) так називали її діти, з якими вона бавилась;

 б) це була родинна таємниця;

 в) два імені, пов`язані в одному (Миша і Лося, тобто Леся)

 

3. Як ви думаєте Леся в 6 років навчилася:

 а) малювати;

 б) писати вірші;

 в) вишивати й шити.

 

4. Твори якого поета любили читати Леся і Михайло

 а) П. Чубинського

 б) Л .Глібова

 в) Т. Шевченка

 

5. 3 якою квіткою порівнює поетесу Сергій Мержинський

 а) едельвейс  (Ломкамінь)

 б) троянда (роза)- цариця квітів

 в) конвалія

 

6. У Лесі Українки є такі слова:"Мій давній друже! Мушу я з тобою розстатися надовго...Жаль мені!"

Давній друг-хто це?

 а) Сергій Мержинський

 б) члени гуртка "Плеяда"

 в) фортепіано

 

7. Як звали маму Лесі Українки

 а) Олександра Косач

 б) Олена Пчілка

 в) Єлизавета Драгоманова


Оголошення теми і мети уроку.

 

 а) Вчитель: Я пізнала Лесю Українку за віршем

“Як дитиною бувало”  (прочитати на пам`ять)

 

 б) Поетове слово нерозривно зв`язане з народом. Воно вічне і повинно служити визвольній боротьбі трудящих.

 

Поєднання змісту  і  форми

                                                             

 

                                                           тема                  композиція

                                                             ідея

                                                            жанр                    розмір 

                                 (розкрити ці основні поняття)

 

 в) мотивація-бібліограф (інформація про даний твір, життєва позиція поетеси)

 -походження імені Лариса, Леся

 -чому треба читати поему "Давня казка"  (в ній є велика сила великого               українського слова, яке зараз відроджується)

 

      ІV. ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОЮ ГРУПОЮ ГОЛОВНОЇ ДУМКИ  ПОЕМИ

 

  -у поемі "Давня казка" йдеться про роль поета і поезії в житті суспільства. Головний герой-поет. Опису зовнішності немає, це проста на вигляд людина. Отже, краса людини не в зовнішності, а в її духовних якостях.

 

 -у поемі "Давня казка"  поет використовує свою зброю (тобто слово) тільки з мирних цілях: допомагає графові у коханні до Ізідори (пише серенаду), його пісні звеселяють воїнів на війні, його не забуває сільська молодь, бо він і його поезія - найкращій порадник у горі, радості, у боротьбі.

 

 -на мою думку, поет безкорисливий, він відданий своєму народу, тому його не можна підкупити.

 

 -поет, як і Л.Українка зрозумів, що боротьба в суспільстві йде протягом віків. Ще з того часу, як існують бідні і багаті.

 

 -сила його поетичного слова в тому, що його поезії пішли в народ, вони живуть серед людей, хоч поет і помирає в тюрмі, В образі поета ми бачимо саму Л.Українку.

 

 -справжнє мистецтво дорожче золота. Закуті в золоті кайдани поети німіють, в залізних вони здобувають безсмертя.


АЛГОРИТМ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОВНОЇ ДУМКИ ТВОРУ

 - Образ - це складна мистецька форма відображення дійсності

 - Образ - це конкретно-чуттєве художнє змалювання людської особи

 - Образ (персонаж)-портрет-внутрішній світ-обставини, в яких він формується-аналіз вчинків-мотиви-висновок (обов`язково цитати, перевтілення,елемент театралізації, сам автор, його і ваша позиція)

 -Ознаки образу

 -він дає пізнання дійсності;

 -емоційний вплив на читача;

 -містить в собі художнє узагальнення.

Учитель музики та образотворчого мистецтва. Робота над ілюстраціями (картиною) підручника.

 

  1.             ЯК ПРАЦЮВАТИ НАД ТВОРАМИ ЗА КАРТИНОЮ

(Дослідження головної думки твору)

 

 1.Знайди короткі відомості про життя і діяльність художника, про особливості його творчої манери.

 

 2. Визначте головні й другорядні деталі картини, схарактеризуйте її фон, роль кольорів, особливості композиції.

 

 3. Користуючись поданим мовним матеріалом, опиши картину, відповідно до стилю висловлювання.

 

 4. Розкрий думки і почуття, які викликає у тебе картина.

 

 5. Відредагуй написану роботу.

 

 6. Перепиши твір начисто.

 

    VI. ІНФОРМАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЕКТ.

Ключовою фразою стали слова з поеми:

 

Тут поет взяв мандоліну

І на відповідь гуртові

Він заграв, і до музики

Промовляв пісні чудові.

 

 Мандоліна — струнний щипковий інструмент з овальним корпусом, чотирма парами струн, на якому грають тонкою пластиною із загостреним кінцем медіатором.

 1. Презентація проекту

 Струнні щипкові інструменти. Роль кобзи, бандури і ліри у формуванні національної культури України.

 

      VІІ. РЕФЛЕКСІЯ.

 

 1.Запис ключових фраз, оригінальних висловлювань.

 

 "Ти себе Українкою звала,

І чи краще знайти їм`я

Тій, що радістю в муках сіяла,

 Як вітчизна велика твоя!"

                                                (М, Рильський)

 

Життя Лесі Українки - це подвиг митця.

Дарма! Нехай умру, та думка не умре!

 В таке безсмертя я й привикла вірить.

                                              (Л.Українка)

 

Поезія-слуга життєвих потреб.

Леся Українка - це квітка едельвейс.


Назва інструменту

Де і коли зявився

Види інструменту

Техніка виконання

Автори

Представники

Особливості інструменту

1)

Мандоліна

 

 

 

XVI століття Італія

неаполітанська

 

Серенади

В.А Моцарт опера «Дон Жуан»

Аплікатура аналогічна скрипковій

2)

Бандура

(або з  латинського «пандура» лютня)

Картинки по запросу бандура

український струнно – щипковий музичний інструмент приблизно (1321 рік.). Після  об`єднання Литовського князівства .

з родини

арф, гусель,

псалтиріонів.

Струни виготовлені із жил, обвитих дротом. Стандартна бандура – прима має 55-58 струн і настроєна  в тональності «соль мажор»

Класична (діатонічна)

Сучасна (хроматична) схожа на півлютню.

У 19 столітті бандури були симетричні.

Всі бандури використовували техніку притискання струн до грифа лівою рукою.

Бандурист

Т.Білоградський

А.Шут

О.Вересай
Т.Хоткевич

Г.Китастий

Людмила Посікіра
Віктор Мішалов

Роман Гриньків

Грали сліпці-бандуристи (думи, псальми, канти)

Сьогодні концертні бандуриста в Україні використовують інструменти київського типу  переважно виробництва Чернігівської  або Львівської музичної фабрики. Ці інструменти зроблені за конструкцією І. Скляра та В.Герасименка .

Львівська фабрика випускає бандуру підліткову

3)

Кобза

Картинки по запросу кобза

З родини лютневих. Відома з 12 століття. Звали кобзаря –кобзарник. Була занесена до нинішньої України тюркськими племенами. Існувала в Україні ще з 15-16 століття.

Походить від тюркського «копуза» та  близькосхідного «уда»

 

Музикант притискає струни на грифі

Грали сліпці-бандуристи. (думи, псальми, канти)

ВІА «Кобза» сучасний гурт «Шпилясті Кобзарі», використовують хіти Європейської рок-музики

У панському середовищі почали називати її шляхетною назвою «бандора».


4)

Цитра

Картинки по запросу цитра

Від грецького «кіфара»

5 струн , металевих та 24-40 шовкових

Має  ясний, приємний, але одноманітний звук.

Євген Купчинський

У 19 столітті в Галичині заміняла фортепіано

5)

Гуслі (гусла) Картинки по запросу гуслі

Київська Русь( на

фресках

зустрічається

зображення)

Струни натягнуті на трикутний дерев’яний  резонансний ящик. Є такі види:

крилоподібні,

шоломоподібні

(або гуслі – псалтир)

клавіроподібні

гуслі – прима

гуслі – піколо

гуслі – альт

гуслі- бас

 

 

Звук видобувають медіатором

М.Фомін  створив клавішні педальні гуслі

Існували у побуті українців до 19 століття.

Пантелеймон Куліш згадував, що бачив співця – гусляра. Саме від гуслів  походить бандура

6)

Гітара

Картинки по запросу гітара

І тисячоліття до н.е. з  родини лютень.  Знайденні зображення на глиняних барельєфах  Масепотамії та на фризі буддійського монастиря Єртама поблизу Термеза (Узбекистан)

Види гітар:

латинська

мавританська

іспанська віуелла

барокова

гітара в епоху романтизму

Електрична

Бас – гітара

 

Використовували у балетах  Феі  Сен – Жерменського лісу (1625р)

«Багата вдова» (1626р)

Танець під гітару «Сарабанда»

Іспанський гітарист Луї де Брісеньйо «П’єр Тріше»

Живопис

«Гітаристка» Картина роботи Яна Вермьєра (близько 1672р)

Тарас Шевченко

«Портрет невідомого з гітарою» (1848 - 1849)

 З – поміж  українських авторів гітарних творів був Михайло Вербицький, український скрипаль Іван Хандожко

Дмитро Лавріненко (1996р) Україна

Марко Топчій (1991р) Україна

 

 

 

docx
Додано
1 березня 2018
Переглядів
858
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку