Інтегрований урок "Роль хімії в житті суспільства. Хімія і екологія"

Про матеріал

Інтегрований урок з хімії, урок узагальнення і систематизації знань в 10‒11 класі з теми: «Роль хімії в житті суспільства. Хімія і екологія».Форма проведення: урок‒змагання.

Перегляд файлу

 

Інтегрований урок  хімії з теми : «Хімія і екологія»

Мета.

Навчальна: розглянути основні екологічні проблеми сучасності , з`ясувати вплив  хімічної промисловості на довкілля, проаналізувати   негативні наслідки науково-технічної революції , продемонструвати можливості хімії, біології, географії в розв`язанні актуальних екологічних питань.

Розвиваюча: розвивати вміння використовувати знання, здобуті при вивченні біології, географії, екології  при аналізі життєвих ситуацій, розвивати пам’ять, увагу, спостережливість; уміння логічно мислити та робити відповідні висновки. 

Виховна: виховувати культуру спілкування, виховувати компетентних, екологічно свідомих громадян України

Тип уроку: урок узагальнення і систематизація знань, умінь, навичок (інтегрований урок).

Форма проведення:  урок –змагання.

Методи: словесний, наочний.

Форми роботи: колективна робота, робота в групах.

Міжпредметні зв`язки: біологія, історія, література, екологія, фізика

Обладнання: плакати з цитатами:

 

                       Земля не належить нам.

                       Це ми належимо Землі.

                                                     Вождь індіанців сіу, 1854р.

 

 

                        Хлопчик жука умертвив-

                        Узнати його він хотів.

                        Хлопчик пташку убив,

                        Щоб ії розлядіти.

                        Хлопчик звіра убив,

                        Лише ддля знання.

                        Хлопчик спитав: чи може

                        Він для добра і для знання

                        Вбити людину?

                        Якщо ти умертвив

                        Жука, пташку та звіра,

                        Чому тобі і людей не убити?

                                                    М.К. Реріх, 1916р.

 

                        Перемогти труднощі можна лише тоді,

                        коли про них знаєшь.

                                                     Л.М. Гумільов.

 

Щороку землі України втрачають близько 24 млн. тонн  гумусу. Підприємства Мінхімпрому і Міндобрив скидають у ріки й водойми України щороку близько 50млн. тонн агресивних речовин, що містять фтор, фенол, формальдегід, пестициди.  

                   (Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй

                                        «Основи екологічних     знань»).

 

Базові поняття і терміни:  екологія, екологічні фактори, пестициди, гербіциди, інсектициди.

Хід уроку

І.Організаційний момент Привітання. Налаштування учнів на робочий настрій

ІІ. Оголошення теми і мети уроку. Ознайомлення учнів з планом проведення уроку. При підготовці до уроку клас об`єднано в три команди; обрано капітанів команд; учні заздалегідь ознайомлені з переліком конкурсів, переліком додаткової літератури для уроку.

ІІ.Основна частина уроку

1.Мотивація пізнавальної діяльності

Учитель. У наш час людство переживає досить складний період своєї історії - період загрозливої для існування цивілізації дії негативних факторів: знищення природи, незворотні явища в біосфері, деградація людської моралі, зростання бідності, поширення хвороб, голоду, посилення конфлікту між техносферою

 і біосферою. Мета нашого уроку‒з`ясувати вплив хімічної промисловості на довкілля і використовуючи свої знання з хімії, біології, географії, навчитись розв`язувати екологічні задачі щодо збереження природного капіталу.

 

Екологічна розминка

 (кожна правильна відповідь‒1 бал; почергово відповідають представники команд)

 

 1.Що вивчає наука екологія?

 (Екологія – наука про взаємозв`язки живих організмів та їх угруповань між собою та довкіллям)

 

2.Назвіть основні групи екологічних факторів.

(Абіотичні, біотичні, антропогенні).

 

3.Назвіть основні екологічні проблеми людства.

(проблеми атмосфери: парниковий ефект , озонова діра, смог, кислотні дощі, вплив ТЕС; проблема гідросфери: забруднення води; проблеми літосфери: ерозія грунтів, раціональне використання грунтів).

 

4.Що таке ЮНЕСКО ?

(UNESCO ‒ скор. від англ.United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation ‒ Організація Об`єднаних Націй з питань освіти науки, культури).

 

5.Що таке  GREENPEACE?

(Грінпіс від англ. green-зелений і peace- світ; організація охоронців навколишнього середовища).

 

6.Що таке ВООЗ?

(ВООЗ ‒ це Всесвітня Організація охорони здоров»я- спеціалізований заклад ООН, діяльність якого направлена на боротьбу з найнебезпечнішими захворюваннями , розробку міжнародних санітарних правил).

 

7. Назвіть основні забруднювачі  навколишнього середовища.

(ТЕС, кольорова металургія, транспорт, шумове та електромагнітне забруднення).

 

8. Назвіть речовини, які викидає в атмосферу хімічна промисловість.

(Амоніак, сульфур(1V) оксид, сірководень, фенол, формальдегід, толуол, метанол, нітратна кислота, оцтова кислота  і т.д.).

 

9.Назвіть основні забруднювачі ґрунту.

(шлаки, синтетичні полімери, побутові відходи).

 

10.Назвіть основні  забруднювачі води.

(Нафта, нафтопродукти, пестициди, СМЗ, кислоти, луги, мінеральні солі).

 

11.Що таке  пестициди ?

(Хімічні сполуки, що застосовують проти хвороб шкідників сільськогосподарських рослин і тварин).

 

12.Що таке гербициди ?

(Хімічні сполуки, що застосовують при знищенні небажаних рослин (бур`янів).

 

13.Що таке інсектициди ?

(Хімічні сполуки, що застосовують при знищенні комах, іх яєць та личинок).

14. Чим небезпечне спалювання опалого листя?

(Опале листя містить багато шкідливих речовин, в тому числі і радіоактивних, які внаслідок згоряння забруднюють повітря, а також на спалювання витрачається велика кількість кисню). 

 

І. Конкурс капітанів «Ерудит».

Капітанам пропонується розв»язати екологічні задачі (Журі оцінює конкурс від 1 до 3 балів).

1.Одна лондонська багачка, дізнавшись про те , що рослини очищують повітря, наказала своїй прислузі перенести з зимового саду до ії спальні, яка не провітрювалась, п»ять вазонів з тропічними рослинами. Вранці вона прокинулась з головним болем. Чому ?

(Вночі фотосинтез проходить не дуже інтенсивно, а великі рослини при диханні вживають багато кисню. Крім того, деякі тропічні рослини виділяють ефірні олії, які небезпечні для здоров»я людини).

2. В Московському Кремлі з першої половини ХVІ ст. до 30-х років ХVІІІ ст. функціонував водопровід із свинцевими трубами та резервуарами. В цей же період лікарі спостерігали високий рівень смертності серед дітей та спадкові порушення серед членів царської сім`ї.  Поясніть причини цих явищ.

(Свинець, розчинений в водопроводній воді, спричинює отруєння організму, накопичується в органах і тканинах, руйнує статеві клітини).

3. Анлійці, які дуже полюбляють молочні продукти, розвели в Австралії велику кількість корів. Але відбулося непередбачуване. Гній почав отруювати рослинність, активізувалась ерозія грунтів. Як  можна виправити це становище ?

(Треба завезти в Австралію природних санітарів – гнійних жуків).

 

ІІ. Літературний конкурс  «Мислитель»

Кожній команді пропонуються висловлювання відомих людей з пропущеними словами. За 15 секунд команди повинні відновити текст цитати. Якщо команді це не вдалося, то право відповіді переходить суперникам.

 (Журі оцінює  конкурс по 5-бальній    шкалі)

1. Американський  еколог Б.Коммонер писав: «Заміна мила миючими засобами не зробила нас  більш ....... , ніж ми були, але зовнішнє середовище стало більш ........»

(Чистими, брудним).

2. Дитячий письменник М.Сладков писав: «Оцінювати ........ тільки за вартістю ії природних багатств – це  все одно, що оцінювати  ........ великих художників за їх витратами на полотно, фарби та раму».

(Природу, картини).

3. Російський письменник Л.М.Толстой писав: « ........ , як повітря і сонце, надбання всіх і не може бути предметом  ........ »

(Природа, кожного).

 

 

 

ІІІ. Будівельний конкурс «Мій дім – моя фортеця».

   

Учитель. В ХХ ст. вчені зареєстрували нову хворобу. І що цікаво: хворіють в основному городяни. Уявіть собі: купила сім`я нову квартиру або збудувала свій дім  ‒ живи та радій. Але ось лихо ‒ через деякий час люди починають хворіти. Іх хвороба якась незрозуміла: людина нібито не хвора, але швидко втомлюється, у неї з`являється роздратованість, сонливість, біль у спині, шиї, проблеми з травленням . Що за незвичайна хвороба? Звідки з`явилась? А  називають вчені  «синдром хворої будівлі», і пов`язана вона з забрудненням повітря всередені будівлі.

 

Команди отримують картки з питаннями. За 1 хвилину учасники змагання повинні дати компетентні відповіді на питання .

(Журі оцінює конкурс по 5-ти бальній шкалі).

 

1. Кажуть: «У своєму домі і стіни допомагають». З яких будівельних  матеріалів ви б хотіли побудувати стіни свого будинку: з дерева, червоної чи силікатної цегли, бетону чи будівельних блоків? Чому?

(Стіни краще будувати з дерева, бетону чи червоної цегли, Ці матеріали краще  пропускають повітря, а всі інші матеріали містять значну кількість Родону).

2. У ваших  батків є улюблений диван, який вони  придбали 15 років тому. Мати каже, що вам потрібен новий диван, а батько – що цей диван може бути корисним ще 15 років і краще придбати  щось інше. Кого з них ви підтримаєте?

(Майже всі дивани містять шар поролону. На жаль з часом він руйнується і утворюється багато отруйних речовин. Уже через 10 років після придбання  поролон дивану буде виділяти шкідливих речовин в десять разів більше ніж в перший рік експлуатації).

3. Ви прийшли до меблевого магазину. Вам пропонують меблі з натуральної деревини, меблі з ДСП з покриттям з натурального шпону, меблі з ДСП з пластиковим  покриттям. Які меблі  ви оберете? Чому?

(Звичайно, краще придбати меблі з натурального дерева але вони дорого коштують. При виготовленні ДСП використовують фенолформальдегідні смоли, які через деякий час, випаровуючись, забруднюють середовище житлового приміщення. Тому після придбання нових меблів обов»язково треба частіше провітрювати приміщення, щоб не отруїтися фенолами).

 

ІV. Конкурс   «Впізнай мене» 

                      

Учасникам конкурсу видані картки з формулами хімічних речовин. Серед них треба вибрати формулу речовини, про яку йдеться мова в завданні, і запропонувати способи знешкодження цієї речовини в хімічній промисловості.

( Журі оцінює конкурс по 5-бальній шкалі)

 

 

1. Одним з небезпечних забруднювачів довкілля вважають фенол, який використовують для виробництва фенолформальдегідних пластмас, барвників, лаків, як засіб антисептики в медицині.

Серед запропонованих формул виберіть формулу фенолу. Запропонуйте способи знешкодження цієї речовини в воді, в повітрі.

 

 

  

 

  6Н5ОН, способи знешкодження фенолу: озонування стічних вод; витягнення фенолу розчинниками із стічних вод; каталітичне окиснення газів, що містять фенол).

 

2.  В вихідних газах при виробництві сульфатної кислоти, під час спалювання мазуту,при виробництві металів в повітря потрапляє один з найбільших забруднювачів атмосфери – сульфур (ІV) оксид або сірчистий газ, який є однією з причин кислотних дощів.

Серед формул

 

     

 

виберіть формулу сірчистого газу. Запропонуйте способи знешкодження цієї речовини.

(SO2; способи знешкодження сірчистого газу: установка фільтрів на хімічних комбінатах, ТЕС; використання систем очищення типу «Циклон»; додавання до органічного палива негашеного вапна, яке реагує з сірчистим газом).

3. При неповному згоранні вуглецю або продуктів, що містять Карбон, утворюється дуже небезпечна речовина ‒ карбон (ІІ) оксид або чадний газ.

Серед формул виберіть формулу чадного газу. Запропонуйте способи знешкодження цієї речовини.

 

 (СО; способи знешкодження: заміна бензину газом метаном; регювання двигунів внутрішнього згорання, установлення на них спеціальних каталізаторів, які нейтралізують СО до СО2).

 

V. Конкурс домашніх завдань «Нове зі старого».

Команди заздалегідь отримали завдання.

( Журі оцінює конкурс по 5-бальній шкалі)

 

 

 

 

 

1.Завдання для першої команди  :

 запропонуйте  способи повторного використання відходів.

( прогнозовані відповіді:

- при спалюванні сміття на сміттєспалювальних заводах в  спеціальних печах, тепло, що виділяється, можна використовувати  для нагрівання води в міських опалювальних системах;

- використані скляні бляшки і банки можна подрібнити і переплавити ;

- з використаних консервних бляшанок можна отримати алюміній;

- повторна переробка паперу;

- повторна переробка пластмаси: нагрівання в спеціальних печах без доступу кисню з отриманої суміші після ії розділення можна отримувати спеціальні смоли ).

2.  Завдання для другої команди:

запропонуйте джерела енергії, які можна використовувати багаторазово.

( прогнозовані відповіді :

- енергія вітру: використання вітряних установок;

-енергія Сонця: використання сонячних батарей;

- енергія рослин ( з рапсу виготовляють олію, яку використовують як паливо,  цукрову тростину використовують в якості палива);

- енергія води: гідроелектростанції, енергія океанічних хвиль приводить в дію генератор, за рахунок припливно-відпливних течій працюють електростанції;

- сила тврин: пренесення важких грузів, колод на лісозаготівлях).

3.  Завдання для третьої команди :

 Україна забезпечена нафтою на  8%. З нафти виробляють паливо, також нафта – цінна сировина для хімічної промисловості. Запропонуйте раціональне і комплексне використання нафтового родовища.

( прогнозовані відповіді: раціональне використання – це видобуток  якомога більше нафти, з якої отримують максимум високоякісної продукції – бензину, дизельного пального, мазуту;

‒ комплексне використання нафтового родовища пердбачає переробку не тільки нафти, а й інших мінеральних ресурсів, наприклад, використання супутних газів ;

‒ поблизу нафтового родовища слід розташувати нафтопереробний завод, який вироблятиме органічні речовини – спирти, феноли,каучуки, галогеновуглеводні і т.д.

 

ІІІ. Журі оцінює результати змагання.

      Учитель підводить підсумки уроку.

ІV. Домашнє завдання.

      Опрацювати матеріал параграфу, розв`язати задачу:

При проведенні хімічних дослідів в хімічному         кабінеті в повітря через витяжну шафу може потрапляти газ  NО2. Запропонуйте засоби знешкодження цієї речовини. Запишіть рівняння реакцій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЧАС РОЗКЛАДУ РЕЧОВИН В СЕРЕДОВИЩІ

 

Речовини

Час розкладу в наземному середовищі

Папір

2 – 4 тижні

Бананова шкірка

3 – 5 тижнів

Тканини натуральні

1 – 5 тижнів

Цигарковий недопалок

2 – 5 років

Консервні бляшанки

200 – 400 років

Пластик

400 років

Скло

понад 1000000 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

ЕТИЧНІ  ПРАВИЛА  ПОВОДЖЕННЯ  НА ЗЕМЛІ

 

  • Люби і шануй Землю, яка благословляє життя й управляє ним.
  • Вважай кожний твій день на Землі священним і святкуй зміну пір року.
  • Не почувайся вищим за інші живі істоти і не поводься так, щоб вони зникли.
  • Будь вдячним тваринам і рослинам за їжу, яку вони тобі дають.
  • Не занапащай і не забруднюй багатств Землі зброєю війни.
  • Не ганяйся за прибутками від багатств Землі, а намагайся відновлювати її виснажені сили.
  • Не приховуй від себе і від інших наслідки твоєї діяльності на Землі.
  • Не обкрадай майбутні покоління. виснажуючи і забруднюючи Землю.
  • Споживай дари Землі помірно, бо всі її мешканці мають рівні права на її багатства.

                                          Е.Калленбах, німецький філософ і еколог

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
10 січня
Переглядів
251
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку