24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Інтелектуальна гра-конкурс з німецької мови "Найрозумніший" (Der Klugste)

Про матеріал
Інтелектуальна-гра конкурс з німецької мови "Найрозумніший"(Der Klugste) проводиться з метою визначення кращого знавця по темі "Німеччина". Гра складається з 7 турів: "Візитівка", "Бліцтурнір", "Вікно у світ", "Портретна галерея", "Відеозапитання", "Чорна скринька" та "Хто швидше". Конкурс стимулює та поглиблює інтерес до вивчення іноземної мови, систематизує та перевіряє знання про країну, мова якої вивчається.
Перегляд файлу

 

 

 

Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарій проведення інтелектуальної гри-конкурсу «Найрозумніший»

«Der klugste»

 з дисципліни

«Іноземна мова (німецька)»

на тему:

«НІМЕЧЧИНА»

 

 

Проводить викладач:          Хвостенко Н.В.

 

 

 

 

 

 

 

 


Пояснювальна записка

 

 Гра-конкурс «Найрозумніший» проводиться з дисципліни «Іноземна мова (німецька)» на тему: «Німеччина» із студентами 1 курсу всіх спеціальностей  для визначення кращого знавця німецької мови.

 Метою проведення даної гри є:

 •     Стимулювати та поглиблювати інтерес студентів до вивчення іноземної мови;
 •    Систематизувати та перевірити знання про країну, мова якої вивчається;
 •    Виховувати культуру спілкування, інтерес до країнознавчої інформації;
 •    Розвивати мовлення, логічне мислення, пам`ять, увагу, творчу уяву та активність;
 •    Сприяти виробленню комунікативної компетенції, розвивати фантазію та креативність;
 •    Формувати стійку мотивацію іншомовної діяльності студентів.

Обладнання: мультимедійне обладнання, презентація, відео ролики, програма дистанційного навчання «Deutsch Deluxe», турнірна таблиця на моніторі комп`ютера, «Чорна скринька», картки з позитивним імпульсом на день, стрічки з німецькою символікою.

Гра включає в себе сім турів.

І тур – «Візитна картка» - знайомство з учасниками гри. Кожний учасник  повинен представитись, коротко розказати про себе (ім`я, вік, де навчається, хобі, інтереси). Розповіді оцінюються максимально в 3 бали.

ІІ тур – «Бліц-турнір». В цьому турі конкурсантам надається 25 запитань, на які вони повинні дати швидку відповідь. В цьому турі враховується як швидкість, так і правильність відповіді. Кожна вірна відповідь  оцінюється 1 балом. Максимальна кількість балів – 25.

ІІІ тур – «Вікно в світ». На екрані з`являється лише елемент визначної пам`ятки Німеччини, яку відповідно коротко характеризує викладач, а учасникам необхідно вгадати визначну пам`ятку, яка скрита на екрані. Всього гравці повинні  відгадати 7 визначних місць Німеччини. За кожну вірну відповідь – 1 бал. Максимальна кількість балів -7.

ІV тур - «Портретна галерея». Гравці повинні відгадати портрети 8 видатних людей Німеччини (поетів, письменників, музикантів, спортсменів, політиків), які поступово з`являються на екрані. За кожну правильну відповідь учасники  отримують  2 бали. Максимальна кількість балів – 16.

V тур – «Відео запитання».  Гравці повинні переглянути 2 відео питання про свята Німеччини. Правильна відповідь оцінюється в 2 бали. Максимальна кількість балів – 4.

VІ тур – «Чорна скринька».  Конкурсантам потрібно відгадати, що саме сховано у чорній скриньці.  Вірна відповідь  оцінюється  3 балами. 

VІІ тур – «Хто швидше?». На завершення конкурсу учасникам пропонується як найшвидше скласти вислів (прислів`я), що є вкрай важливим для всіх, хто хоче бути освіченим і вивчити щонайбільше мов. Вірна відповідь оцінюється в 2 бали.

Отже, максимальну кількість балів, яку можуть отримати учасники за всі сім турів – 60 балів.

Після кожного проведеного туру на екрані з`являється турнірна таблиця з результатами досягнень кожного з учасників гри. Отже, оцінювання буде об`єктивним, прозорим, гравці самі зможуть відслідковувати кількість балів, яку вони отримують впродовж гри-конкурсу.

Гра закінчилася. Асистент показує результати останнього туру на таблиці в комп`ютері. Викладач підводить підсумки конкурсу, оголошує переможців та вручає призи.

Викладач дякує всім за гру.

 

 

 

 

 

 

Хід гри-конкурсу

 

І. Організаційна частина.

- Привітання учасників конкурсу.

Guten Tag liebe Studenten, Gäste! Na, wie geht׳s?

Ich freue mich, euch zu sehen.

Herzlich willkommen zu unserem Spiel “Der Klugste”

Heute führen wir das Spiel für Deutschkenner durch.

Sie haben heute Möglichkeit, zum besten Kenner Deutschlands zu werden. Das bestimmen wir am Ende.

 

ІІ. Оголошення теми, мети.

 •    Позитивний імпульс.

Ein positiver Impuls für den Tag: “Ich mag mich und andere. Ich arbeite gut mit anderen zusammen, ich bin konstruktiv und helfe gerne. Es fällt mir leicht, andere zur guten Zusammenarbeit zu gewinnen”.

Ziel (Мета):

Fremde Sprache lernt man dann,

Dass man Freundschaft halten kann.

Völker müssen sich verstehen,

Wollen sie eines Weges gehen!

Die Deutsche ist sehr schwer,

Doch sie gefällt uns, Studenten, sehr.

Wir lesen, sprechen, singen viel –

Und bald erreichen wir das Ziel.

Das Thema heißt „Deutschland“ Heute sprechen wir über Deutschland.

 •    Епіграф.       «Від чорного минулого

                       Через криваве теперішнє

     До золотого майбутнього» (Прапор Німеччини)

 •    Асоціативний диктант.
 1. Головна країна, ВВП, число, науковий потенціал.(«Велика сімка»)
 2. Країна, частина світу, захід, 25 держав.(Країна Західної Європи)
 3. Західна Європа, ВМW, центр, ІІ світова війна, Рейхстаг.(Німеччина)

 

ІІІ. Основна частина

 •    Вступний інструктаж.

  Das Spiel besteht aus 7 Runden. Jede Runde hat bestimmte Punkten. Für das Spiel bekommen die Teilnehmer  60 Punkten.

Bitte, hören Sie aufmerksam zu! Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Hals und Beinbruch!

                        Wir beginnen unser Spiel

І тур die erste Runde heiβt “Visitenkarte”( Bekanntschaft)

Jeder Teilnehmer erzählt kurz über sich selbst. (Name, Vorname, Alter, Studium, Hobby). Sie haben Zeit nur 5 Minuten.

Перший тур «Візитівка». Знайомство з учасниками гри. Max- 3 бали.

 ІІ тур – die zweite Runde “Blitz-Fragen”. Das ist die lexikalische, mündliche Aufgabe. Sie sollen auf meine 25 Fragen antworten. Ihre Antwort muss deutlich , sehr schnell und richtig sein. Jede richtige Antwort bringt euch 1 Punkt.

Другий тур це «Бліцтурнір».  Лінгво-країнознавче  завдання. Максимальна кількість балів -25.

                              Die Blitzfragen:

 1. Die BRD besteht aus…….
 2. Welche Stadt ist mit dem Erzeugnis der Kosmetik verbunden?
 3. Nennen Sie die gröβte Stadt Deutschlands?
 4. Der längste Fluβ Deutschlands ist…..?
 5. Welche Stadt nennt man „Die Blumenstadt?“
 6. In welcher Stadt wurde Beethoven geboren?
 7. An welchem Fluss liegt Berlin?
 8. Der höchste Berg Deutschlands ist…..?
 9. Welche Stadt ist durch Bierindustrie weltbekannt?
 10.          Was bedeutet auf Ukrainisch das Wort „Karfreitag“?
 11.          Welche Stadt in Deutschland ist durch seine Karneval bekannt?
 12.          Das Wort « Різдво» auf Deutsch?
 13.          Wessen Namen trägt die Berliner Universität?
 14.          Nennt die Staatsfarben der BRD?
 15.          Welche Stadt nennt man „Tor zur Welt“
 16.          Nennen Sie deutsche Märchenerzähler?
 17.          Nennen Sie zwei deutsche Städte mit gleichen Namen liegen an den verschiedenen Flüssen?
 18.          Welches Ereignis wurde zum Symbol der Wiedervereinigung Deutschlands?
 19.          Welche Stadt nennt man „Schlüssel zur Welt“?
 20.          Wie heißt das höchste gesetzgebende Organ der BRD?
 21.          Wann vereinigten sich 2 deutsche Staaten?
 22.          Welche Stadt nennt man das Finanzzentrum der Bundesrepublik?
 23.          Welche Stadt nennt man „Elb-Florenz?
 24.          Wie heißt der berühmte Platz in Berlin?
 25.          Wer ist der heutige Präsident der BRD?

 

ІІІ тур – die dritte Runde heiβt “Fenster in die Welt”

 Третій тур гри «Вікно в світ». Визначні пам`ятки Німеччини.           Maксимальна кількість балів - 7.

Schaut bitte diese Fotofragmente an und sagt:”Welche Sehenswürdigkeiten Deutschlands sind das?”

 1. Die gröβte Sehenswürdigkeit, das Wahrzeichen der Stadt Berlin.
 2. Das ist das höchste Bauwerk in Deutschland und befindet sich auf dem Alexanderplatz.
 3. Dieses Objekt liegt  am Fluβ Spree in der Stadt  Berlin.
 4. Hier finden  die Sitzungen des Bundestages statt.
 5. Das ist das bekannteste architektonische Wahrzeichen der Stadt. Er ist die gröβte gotische Kathedrale in Deutschland.
 6. Zu Baden- Würtemberg gehören einige der bekanntesten und beliebtesten deutschen Feriengebiete, darunter sind……und der Bodensee.
 7. Das ist ein elegantes und prächtiges Bauwerk am Rande eines groβen Parks.

 

ІV тур – die nӓchste vierte Runde heiβt “Berühmte Deutsche”

    Четвертим туром є «Портретна галерея». Видатні люди Німеччини.                 Maксимальна кількість балів - 16.

Das sind berühmte Menschen Deutschlands. Man zeigt die Porträts von bekannten Dichtern, Schriftstellern, Musikern, Politikern, Sportlern.

 1. J.W.Goethe
 2. L.V.Beеthoven
 3. H.Heine
 4. F.Schiller
 5. B.Mozart
 6. A.Merkel
 7. J.S.Bach
 8. M.Schumacher.

V тур – die fünfte Runde ist “Videofrage” – über die Feiertage Deutschlands.

П׳ятий тур «Відеозапитання». Свята Німеччини. Maксимальна кількість балів - 4.

Die Teilnehmer sehen  sich 2 Videofragmente an und dann beantworten die Frage “Welches Fest ist das?”

 1. Oktoberfest
 2. Kölner Karneval

VІ  тур –   “Schwarze Kiste”  «Чорна скринька» - шостий тур конкурсу.        Maксимальна кількість балів - 3.

Achtung, Achtung!!!  Die Schwarze Kiste.

 •                Was liegt  in der schwarzen Kiste? Die Spieler können die Fragen stellen:

1) Ist  diese  Sache  essbar? Ist das zum Essen?

2) Kann man das trinken?

3) Kann man diese Sache anziehen?

4) Ist  diese Sache weltbekannt ?

5) Ist das  ein Spielzeug?     u.s.w.

 

VІІ тур – die letzte siebente Runde heiβt “Wer ist der  Schnellste?”

Останній, сьомий тур називається «Хто швидше?». Прислів`я.                     Maксимальна кількість балів - 2.

Die Studenten müssen sehr schnell das Sprichtwort über die deutsche Sprache bilden.

“Wer fremde Sprache nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen” (J.W.Goethe)

 

ІV. Підведення підсумків гри-конкурсу.

Нагородження переможців.

Also, liebe Teilnehmer, unser spannender Wettbewerb ist zu Ende. Es ist Zeit, Schlussfolgerungen zu machen. Ich möchte betonen, dass alle Studenten heute aktiv, klug, tolerant, kreativ waren. Heute demonstrieren sie uns gute Kenntnisse  über  Deutschland. Also…

Die dritte Stelle………

Die zweite Stelle……..

Die erste Stelle……….

Diese Spieler  waren heute die besten. Ich gratuliere Ihnen herzlich.

Bis zum nächsten Mal. Alles Gute!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключ до завдань

 

ІІІ тур – «Визначні пам`ятки Німеччини»

1 – Бранденбурзькі ворота.

2 – Телевежа

3 – Музейний острів

4 – Рейхстаг

5 – Кельнський собор

6 – «Чорний ліс»

7 – Замок «Шарлотенбург»

 

ІV тур – «Видатні люди Німеччини»

1 – Й. Гете.

5 – В. Моцарт

2 – Л. Бетховен.

6 – А.Меркель

3 – Г.Гайне

7 – Й. Бах

4 – Ф. Шіллер

8 – М. Шумахер

V тур – « Відео запитання»

1 – Свято пива «Октоберфест»

2 – Кельнський карнавал

VІ тур – «Чорна скринька»

          1 – Сушена риба

          2 – Жувальна гумка

          3 - Долар

VІІ тур – « Хто швидше. Прислів`я»

Wer fremde Sprache nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.

 

doc
До підручника
Німецька мова (академічний рівень) 11 клас (Савчук І.Г.)
Додано
18 березня 2019
Переглядів
837
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку