10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Інтелектуальна гра з фізичним змістом

Про матеріал

Мета:

дидактична – систематизувати та перевірити знання з фізики, залучити до самостійної роботи;

розвиваюча - розвивати логічне, творче мислення, вміння будувати алгоритм дій, необхідних для досягнення потрібного результату, розвивати творчі здібності, пам'ять, швидкість мислених процесів;

виховна - виховувати увагу, спостережливість, активність, кмітливість, винахідливість, доброзичливість, вміння вболівати за команду; виховувати науковий світогляд студентів; привчати до виступів перед численною аудиторією; формувати інтерес до предмета.

Коротка анотація:

Одним з ефективних шляхів виховання інтересу до вивчення фізики є ігри. По суті, гра – це тренажер, на якому виробляються вміння і навички, розкривається творчий потенціал, створюються умови для активного обміну знаннями. Інтерес і задоволення – найважливіші психологічні ефекти гри.

Проведення заняття – гри дає можливість пожвавити навчально-виховний процес, розкрити творчий потенціал кожного, формувати навички колективної роботи у поєднанні з індивідуальною, об'єднати спортивний азарт із логічним мисленням, активізувати діяльність і розвивати інтерес до навчального матеріалу.

Гра проводиться на заключних заняттях фізики. ЇЇ зміст допоможе поглибити і узагальнити знання про основні фізичні закони, фізичні явища, історію їх відкриття, сприятиме активізації пізнавальних інтересів, формуванню наукового світогляду.

У грі беруть участь дві команди. Почергово командам задаються питання, за кожну правильну відповідь команда отримує - один бал. Якщо команда не має варіанта відповіді або її відповідь неправильна, запитання передається іншій команді, і їй же нараховуються бали у разі правильної відповіді.

За допомогою комп'ютера і проектора підбиваються підсумки гри, оголошується команда-переможець та переможці в номінаціях: знавець фізичних явищ, кмітливий, винахідливий, ерудит, знавець вчених фізиків, артист пантоміми.

Перегляд файлу

Інтелектуальна гра з фізичним змістом

 

 

“Всіма можливими способами потрібно запалювати 

в дітях гаряче прагнення до знань, до навчання ”

                         Ян Амос Коменський

Мета:

дидактична – систематизувати та перевірити знання з фізики, залучити до самостійної роботи;

розвиваюча - розвивати логічне, творче мислення, вміння будувати алгоритм дій, необхідних для досягнення потрібного результату, розвивати творчі здібності, пам'ять, швидкість мислених процесів;

виховна -  виховувати увагу, спостережливість, активність, кмітливість, винахідливість, доброзичливість, вміння вболівати за команду; виховувати науковий світогляд студентів; привчати до виступів перед численною аудиторією; формувати інтерес до предмета.

 

Коротка анотація:

Одним з ефективних шляхів виховання інтересу до вивчення фізики є ігри.  По суті, гра – це тренажер, на якому виробляються вміння і навички, розкривається творчий потенціал, створюються умови для активного обміну знаннями. Інтерес і задоволення – найважливіші психологічні ефекти гри.

Проведення заняття – гри дає можливість пожвавити навчально-виховний процес, розкрити творчий потенціал кожного, формувати навички колективної роботи у поєднанні з індивідуальною, об’єднати спортивний азарт із логічним мисленням, активізувати діяльність і розвивати інтерес до навчального матеріалу.

Гра проводиться на заключних заняттях фізики. ЇЇ зміст допоможе поглибити і узагальнити знання про основні фізичні закони, фізичні явища, історію їх відкриття, сприятиме активізації пізнавальних інтересів, формуванню наукового світогляду.

      У грі беруть участь дві команди. Почергово командам задаються питання, за кожну правильну відповідь команда отримує -  один бал. Якщо команда не  має варіанта відповіді або її відповідь неправильна, запитання передається іншій команді, і їй же нараховуються бали у разі правильної відповіді. 

За допомогою комп'ютера і проектора  підбиваються підсумки гри, оголошується команда-переможець та переможці в номінаціях:   знавець фізичних явищ, кмітливий,  винахідливий, ерудит, знавець вчених фізиків, артист пантоміми.

 

Конкурс знавців фізичних явищ

1. Перехід речовини з рідкого стану в пароподібний. (Випаровування.)

2. Інтенсивне пароутворення. (Кипіння.)

3. Перехід речовини з твердого стану в рідкий. (Плавлення.)

4. Перехід речовини з пароподібного стану в рідкий. (Конденсація.)

5. Перехід речовини з твердого стану в газоподібний. (Сублімація.)

6. Перехід речовини з рідкого стану в твердий. (Кристалізація.)

7. Перенос теплоти в рідинах і газах потоками речовини. (Конвекція.)

8. Перетворення нейтральних атомів або молекул в іони. (Іонізація.)

9. Збереження швидкості тіла при відсутності дії на нього інших тіл. (Інерція.)

10. Взаємне проникнення речовин один в одного. (Дифузія.)

11. Поверхневе явище, що полягає у взаємодії рідини з поверхнею твердого тіла. (Змочування.)

12. Опір, який чинять при русі одного об'єкта по поверхні іншого. (Тертя.)

13. Всесвітнє тяжіння тіл у Всесвіті. (Гравітація.) 

14. Різке зростання амплітуди коливань при збігу власної частоти зовнішньої періодичної сили. (Резонанс.)

15. Розпад речовини на іони при розчиненні. (Електролітична дисоціація.)

16. Надання тілу електричного заряду. (Електризація.)

17. Додавання хвиль. (Інтерференція.)

18. Огинання хвилями перешкод. (Дифракція.)

19. Випущення електронів нагрітими тілами. (Термоелектронна емісія.)

20. Виникнення електричного струму в замкненому контурі при зміні магнітного потоку, що проходить через нього. (Електромагнітна індукція.)

 

 Конкурс ерудитів

1. Чи охолоне повітря в кімнаті, якщо відкрити дверці ввімкненого в мережу домашнього холодильника? (Електрична енергія, яку споживає холодильник, витрачається на нагрівання повітря в кімнаті.)

2. Яка вода відбиває радіохвилі краще: річкова чи морська? (Морська, вона має кращу електропровідність.)

3. Який вітер зимовий чи літній – за однакової швидкості має більшу потужність?

( Зимовий, він має більшу густину.)

4. Яка цегляна стіна краще захищає від холоду: суха чи волога? ( Суха, вона має меншу теплопровідність.)

5. Чи замерзає морська вода при 00С? (Ні.)

6. На якому фізичному явищі ґрунтується використання рушників? (Капілярність.)

7. Яка речовина отримує іншу назву при переході з рідкого стану в твердий?

(Вода.)

8. Якими фізичними методами визначали вік Землі? (Закон радіоактивного розпаду.)

9. Вказати, чим різняться між собою цукор і сіль. (Молекулами.)

10. Що важко змінити в рідині? (Об’єм.)

11. За яких умов електричне джерело може створити найбільшу силу струму? (При короткому замиканні.)

12. Що допоможе знайти голку в стіжку сіна? (Магніт.)

13. Куди дівається кінетична енергія тіла при його зупинці? (Переходить у внутрішню.)

14. Чи змінюється період коливання гойдалки, якщо замість однієї людини сядуть дві? ( Ні.)

15. Чи завжди в киплячій воді можна зварити м'ясо? ( Не завжди, оскільки температура кипіння рідини залежить від    атмосферного тиску.)

16. Чи працюватиме електрична лампочка в космосі? (Так.)

17. Чим пояснюється збільшення довжини дроту під час нагрівання?(Збільшенням проміжків між молекулами.)

18. Чи прискориться танення льоду в теплій кімнаті, якщо його вкрити шубою?

(Шуба володіє поганою теплопровідністю, вона затримує притік тепла до льоду, і його танення уповільниться.)

19. Якщо в блюдце налити окріп, а потім поставити на нього вверх дном склянку, вода із блюдця підніметься в склянку. Поясніть це явище.              (Пара в склянці над окропом поступово охолоджується і конденсується, тиск всередині склянки падає, а атмосферний тиск заганяє воду у склянку.)

20. Чому удар блискавки розщеплює дерево?(Блискавка має дуже високу температуру. Коли вона вдаряє, волога, яка є в клітинах дерев, умить закипає, утворена пара розщеплює дерево.)

 

Конкурс знавців вчених фізиків

1. Перший лауреат Нобелівської премії.  (Рентген.)

2. Фізик, прізвищем якого «опираються» електричні провідники.  (Ом.)

3. Шведський учений, завдяки якому ми всі ходимо «під градусом». (Цельсій.)

4. Він зміг роздивитися людину наскрізь. (Рентген.)

5. Кому присвячений пам'ятник, на п'єдесталі якого написано: «Він зупинив Сонце та зрушив Землю»? (М. Копернику у Варшаві.)

6. У якому місті Корольов закінчив будівельну профшколу? (Одесі.)

7. Хто з відомих вчених був нагороджений двічі Нобелівською премією?

     (М. Складовська – Кюрі.)

8. Хто був генеральним конструктором перших супутників і космічних кораблів? (С.П.Корольов.)

9. Хто з російських вчених вперше виміряв тиск світла?   (П.М. Лебедєв.)

10. Український учений зі світовим іменем, який перший встановив здатність Х-променів іонізувати газ (Іван Пулюй.)

11. Хто є першим конструктором телевізора? (Борис Грабовський, син відомого українського письменника.)

12. Який учений українського походження дослідив природу альфа-розпаду? (Георгій Гамов.)

13. Великий англійський фізик, творець теорії електромагнітного поля. (Джон Максвелл.)

14. Який український фізик уперше в світі вирішив проблему вибіркового прийому електромагнітних хвиль? ( Сергій Олександрович Лебедєв.)

 

Конкурс кмітливих

1. Чому денний (морський) бриз дме з моря на сушу, а нічний (береговий), навпаки, з суші на море? (Неоднакове нагрівання суші і моря.)

2. Чи треба струшувати термометр перед вимірюванням температури води в посудині? (Ні.)

3. Чому провідники, за допомогою яких підводиться струм до електричної лампочки, практично не нагрівається, у той час як нитка розжарювання лампочки нагрівається до білого кольору? (Опір нитки розжарення значно більший, ніж провідників, які підводять до неї струм.)

4. Два провідники мають однакову форму і розміри, але один з них суцільний, а другий порожнистий. Який з провідників має більшу ємність? (Однакові.)

5. Чи випромінюють електромагнітні хвилі дрова, які горять, і дрова, що не горять?

(Електромагнітні хвилі випромінюють і ті, і другі. Ті, що не горять, інфрачервоні промені, а ті, що горять, - інфрачервоні і видимі промені.)

6. Чому не рекомендується залишати годинник на радіоприймачі чи телевізорі? (Стальні частини годинника можуть намагнітитися, і годинник показуватиме час неправильно.)

7. Чому літаки на аеродромах заземляють під час заправлення пальним? (Пальне під час руху електризується.)

8. Електроплитку можна живити і постійним, і змінним струмом. Чи однаково розжарюватиметься спіраль плитки, ящо напруга для обох струмів однакова? (Однаково.)

9. Чому вікна з вулиці здаються вдень темними? (Світло, що проникає у вікна, після багаторазового відбивання всередині приміщення назад на вулицю не виходить.)

10. Чому, вийшовши з води в літній теплий день, ми відчуваємо холод, особливо коли обдуває легкий вітер? (Вода, випаровуючись, поглинає енергію.)

11. Чи будуть взаємодіяти електричні заряди в невагомості? (Будуть.)

12. Металева пластинка під дією рентгенівського впромінювання зарядилась. Який знак її заряду? (Позитивний, оскільки рентгенівське випромінювання вириває з пластинки електрони.)

13. Чи буде звичайний компас давати правильні показання в кабіні бронетранспортера, танка, в салоні літака? (Ні, оскільки його оточують феромагнітні матеріали.)

14. Чому, якщо швидко з'їжджати вниз по жердині чи канату, можна обпекти руки? (У результаті виконаної роботи збільшується внутрішня енергія тертьових тіл.)

15. Чому нейтрони спричинюють шкідливий вплив на організм, хоч вони і не зумовлюють іонізації? (Мають велику прониклу здатність, пошкоджують живі організми.)

16. Де краще захищатися від блискавки: в долині, де є озеро або річка, чи на навколишніх кам'янистих горбах? (Гірські породи погано проводять електричні заряди, тому краще ховатись на горбах.)

17. Чи може людина засмагнути в кімнаті біля освітленого сонцем вікна? (Ні, звичайне скло не пропускає ультрафіолетових променів.)

18. Товстий цвях щільно обгорнутий смужкою паперу і його вносять в полум’я свічки. Папір не горить. Поясніть це явище. (Залізо, маючи добру теплопровідність, відводить тепло від паперу, тому він не загоряється.)

19. Яким чином можна запобігти впливу на радіоприлади випромінювання радіохвиль електробритвами та електроінструментами? (Оточити зону утворення іскор тонким шаром металу або електропровідного матеріалу.)

20. У якої електричної лампочки — малої чи великої потужності — опір нитки розжарення більший? (Малої потужності.)

 

Конкурс винахідливих

Командам роздається завдання на яке вони повинні протягом трьох хвилин надати обґрунтовану відповідь.

1. Маємо вісім однакових за розміром кульок, але в одній із них порожнина. Як визначити в якій кульці є порожнина за допомогою  терезів, провівши два зважування.

2. Визначити товщину листка підручника за допомогою лінійки.

3. Визначити товщину дроту за допомогою  лінійки.

4. Визначити масу круглого магніту з отвором за допомогою лінійки і таблиць.

 

Конкурс артистів пантоміми

За допомогою міміки, звуків, жестів зобразити:

 1-й команді: будильник, броунівський рух, ІІІ закон Ньютона, Ейфелеву вежу, орієнтацію магнітної стрілки.

2-й команді: чайник, дифузію, закон Архімеда, Єгипетські піраміди, поздовжні та поперечні хвилі.

 

 

Список використаних джерел

 

  1. Позаурочна робота з фізики. - Х.: Вид група. "Основа", 2007. - 208с. (Б-ка журн. "Фізика в школах України". Вип. 5 (41)).
  2.   Перельман Я.И. Занимательные задачи и опыты. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2001. – 46 с. – (Мир вокруг нас).

     3. Жорник О. Формування пізнавальної активності учнів у процесі спільної ігрової діяльності // Рідна шк.. - 2003.- №3.

4. Позакласні заходи та нетрадиційні уроки з фізики. - К.: Шкільний світ, 2004.

Я іду на урок фізики//Все для вчителя. - 2003. - №4-5.

5. Віднічук М. Технології технічної творчості. Ч.2. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – 120 с. – (Б-ка «Шк. Світу»).

     6. Дудінова О.В., Демченко К.Е. Фізика за всією шкільною програмою.- Харків: Вежа. ФОН Співак В.А., 2009. -380с.

doc
Пов’язані теми
Фізика, 11 клас, Виховна робота
Додано
30 жовтня 2018
Переглядів
692
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку