"Інтелектуальні труднощі: критерії визначення та рівні підтримки. Особливості розвитку."

Про матеріал
Визначення та категорії освітніх труднощів. Загальна характеристика ПІР (порушення інтелектуального розвитку). Визначення рівнів підтримки для учнів з інтелектуальними труднощами. Характеристика кожного рівня підтримки.
Перегляд файлу

image «Інтелектуальні труднощі: критерії

визначення та рівні підтримки. Особливості розвитку»

 

Із січня 2022 року організація інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти регламентується Порядком, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 №957. Головною новацією цієї системи освітніх послуг є надання п’яти рівнів підтримки для учнів із ООП. Зокрема, надання першого рівня підтримки  відноситься до компетенції закладу освіти, в якому навчається учень. Методичні рекомендації щодо визначення освітніх труднощів здобувачів освіти,  розроблені Інститутом спеціальної педагогіки та психології ім. М. Ярмаченко спільно з Міністерством освіти і науки України (лист МОН від 29.12.2021р. №1/23101-

21). 

Освітні труднощі- це труднощі у навчанні, які впливають на процес здобуття освіти та рівень результатів навчання дітей відповідного року навчання у відповідному закладі освіти.

«Рівень підтримки»в освітньому процесі в інклюзивних класах  – обсяг тимчасової або постійної підтримки в освітньому процесі учнів з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх індивідуальних потреб.

Категорії освітніх труднощів.

Інтелектуальні.

Можуть полягати в обмеженні функціонування різного ступеня прояву передумов інтелекту (пам’яті, уваги, вольових процесів, мислення, мовлення, мотивації тощо), власне інтелекту (здатності до узагальнення, абстрагування, міркування, продукування думки, судження, здатності робити висновки тощо), інвентарю інтелекту (набутих знань, умінь, навичок).

Функціональні(сенсорні, моторні, мовленнєві).

Можуть полягати в обмеженні життєдіяльності різного ступеня прояву слухової, зорової, опорно-рухової, мовленнєвої функцій (характеристик голосу, розрізнення звуків мовлення на слух, використання словникового запасу і граматики, перебігу читання, письма, комунікації тощо).

Фізичні.

Можуть полягати в обмеженні функціонування різного ступеня прояву органів та кінцівок дитячого організму.

Навчальні.

Можуть полягати в обмеженні або своєрідності перебігу довільних видів діяльності різного ступеня прояву (писемного виду діяльності, математичних дій і т. д.).

Соціаоадаптаційні(особистісні, середовищні труднощі) або соціокультурні (взаємодія з представниками осередків окремих культур, отримання інформації засобами жестової мови тощо).

Щодо кожної категорії передбачено п’ять рівнів підтримки дитини з ООП в освітньому процесі.

Підставою для надання такої підтримки є висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, наданий інклюзивноресурсним центром, та заява одного з батьків чи інших законних представників дитини.

Інтелектуальні труднощі.

Порушення інтелектуального розвитку - це стійке, явно виражене зниження пізнавальної діяльності, що виникає на основі органічного ураження центральної нервової системи. Переважно йдеться про ураження головного мозку. Це якісні зміни всієї психіки, всієї особистості в цілому. Це така атипія розвитку, при якій страждає не лише інтелект, але й емоційно-вольова сфера. Діти з порушеним інтелектом від народження перебувають в стані інтелектуального обмеження, коли інформація ззовні сприймається перекручено, переробляється викривлено, відповідно спотворено засвоюється.  Виражені порушення емоційно - вольової сфери, пізнавальної діяльності, недорозвинення психічних процесів.  

Легкий ступінь – F70 (IQ 50–69);

Помірний ступінь – F71 (IQ 35–49);

Тяжкий ступінь – F72 (IQ 20–34);

Глибокий ступінь – F73 (IQ нижче 20).

Ступені залежить від IQ. Наприклад, IQ нормотипової людини – приблизно 100–120.

Порушення інтелекту не лікується. Воно залишається з людиною на все життя. ПІР (порушення інтелектуального розвитку) – це первинне порушення, але від нього виникають наслідки та особливості. Вторинні відхилення вчителі можуть коригувати.

Інтелектуальне порушення спричиняють понад 250 чинники під час народження або в ранньому дитинстві.

Діти з ПІР розвиваються повільніше та інакше, ніж нормотипові діти. Їхній розвиток інколи нагадує схему «2 кроки вперед, 1 крок назад».

Діти з ПІР можуть не опанувати певні знання та навички. Підлітки можуть не вміти читати, писати під диктовку і ніколи цьому не навчаться.  Бо це – особливість їхнього мозку. Але вони можуть опанувати інші знання та навички.

Діти, які мають труднощі I ступеня прояву (1-й рівень підтримки, знаходиться в компетенції закладу освіти) мають незначні інтелектуальні порушення (  системне порушення пізнавальної діяльності, що має зворотний характер — затримка психічного розвитку). Таким дітям надається консультативна допомога в освітньому процесі корекційним педагогом, логопедом, психологом. Вони не потребують  асистента вчителя та адаптації або модифікації програми. Для таких дітей характерні:

-тимчасові, непостійні, короткотривалі, ситуативні, незначні порушення пам’яті, уваги, мислення;  -обмеження активного словника;

-знижена інтелектуальна активність у період хвороби, чи після перенесеного стресу;

-знижена продуктивність механічного запам’ятовування. Всі інші ступені прояву носять незворотний характер.

2-й рівень підтримки (інтелектуальні труднощі легкого ступеня прояву). Для таких дітей характерно:

- труднощі в концентрації уваги. Дитина часто відволікається, довго розглядає картинки;

-переважає фразове мовлення;

-дитина самостійна, необхідний частковий супровід дорослого; -потребує додаткового часу, індивідуальних інструкцій, вказівок або нагадувань. Наприклад, “Зараз урок української мови, тобі треба подивитися на дошку й послухати вчителя”;

-пасивний словник переважає над активним. Тобто дитина запам’ятовує багато слів, але здебільшого не може відтворити;

-уповільнений розвиток відчуттів;

-низька мотивація через те, що знижена пізнавальна діяльність;

-мислення конкретне та обмежене досвідом, низька здатність узагальнювати та абстрагувати. Тому абстрактні слова дитина не розуміє, дратується.

Передбачається адаптація змісту навчання. надається до двох корекційнорозвиткових та психолого-педагогічних занять на тиждень. Призначається асистент вчителя.

3-й рівень підтримки (інтелектуальні труднощі помірного ступеня прояву). Такий учень:

- має достатній рівень комунікації на елементарному рівні;

-потребує супроводу та додаткових опор: картинки або предмети, які візуалізують сказане. Дитина не може довго слухати пояснення вчителя;

-важко даються соціальні сигнали від інших;

-опановує більшість навичок самообслуговування;

-потребує розширених інструкцій. Наприклад, має бути прописаний алгоритм, аби допомогти дитині не розгубитися;

-робота із соціально-емоційною сферою. Часто не зчитує емоції, тому про них треба говорити;

-фрагментовані думки, фразове мовлення. Вчителю треба просити таку дитину: “Скажи, будь ласка, повним реченням” або починати речення замість дитини.

Під час проведення оцінювання враховуються адаптація процедури оцінювання за часом та змістом. надається до чотирьох корекційнорозвиткових та психолого-педагогічних занять на тиждень. Призначається асистент вчителя. Асистент учня призначається відповідно до визначених потреб. 

4-й рівень підтримки (інтелектуальні труднощі тяжкого ступеня прояву). 

Характерні ознаки:

-мовлення та комунікація – на мінімальному рівні, використовує короткі слова або невербальні форми комунікації (картки, жести);

-труднощі з моторними навичками, дитина фізично слабка. Наприклад, треба багато спроб і вправ, аби дитина тримала ручку;

-потребує щоденної регулярної допомоги, супроводу та самообслуговування;

-важливо наглядати за безпекою дитини. Часто не розуміє, що безпечно, а що

– ні;

-відволікається, має розсіяну увагу;

-після тривалих та систематичних занять може сформувати елементарні соціально-побутові навички.

Для такого учня надається асистент вчителя, є потреба у присутності асистента дитини. Адаптація або модифікація змісту навчання, використання спеціальних методів, технологій та прийомів. Надається до  шести корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних занять на тиждень. Заняття за адаптованим та /або модифікованим розкладом, що передбачає відвідування основних занять за розкладом класу, деяких предметів за індивідуальним розкладом. Можлива зміна результатів навчання. 5-й рівень підтримки (інтелектуальні труднощі найтяжчого ступеня прояву).

Характерні ознаки:

-мовлення не розвинене, видає звуки або крики;

-уникає контакту з іншими;

-потребує постійного розвитку та реабілітації; -немає пізнавальної діяльності;

-малорухлива, має значні моторні порушення;

-має порушення смаку та нюху, тому часто їсть усе, що трапляється під руку. Для такої дитини необхідна модифікація змісту навчання, потребує допомоги асистента вчителя та асистента дитини, корекційно-розвиткові заняття до 8 разів на тиждень, навчання за модифікованим розкладом. Зміна результатів навчання. Найчастіше діти з 5-м рівнем підтримки перебувають на індивідуальній формі навчання (педагогічний патронаж).

Педагоги, працюючи з дітьми, у яких присутні інтелектуальні порушення, повинні адаптовувати навчальний матеріал до пізнавальних можливостей учня ( зменшення обсягу матеріалу, його спрощення за характером і структурою).  У навчанні та вихованні учня з ООП вчитель повинен використовувати систематичне повторення (з метою ліквідації фрагментарності сприймання та недосконалості запам’ятовування).  Всі теоретичні відомості мають бути засвоєні через практичну діяльність різного ступеня труднощів і новизни, дидактичну та сюжетно-рольову гру. Також дуже важливе використання різних видів наочності, її відповідність рівню розвитку сприймання й мислення учня. А саме головне: позитивні емоції учня та педагога!

 

 

 

 

 

 

 

 

image 

pdf
Додав(-ла)
Ющик Лілія
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Інкл
Додано
27 листопада 2023
Переглядів
832
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку