10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Інтелектуально-розважальне шоу для учніів 8-11 класів "Я люблю хімію"

Про матеріал

Тиждень хімії - то для вчителя велике навантаження і відповідальність. Адже одні й ті самі ігри постійно проводити не будеш. Потрібно весь час шукати щось нове. Пропоную до Вашої уваги нестандартний захід складений з різнотипових, нетрадиційних завдань, з експериментальними паузами, конкурсами на інтуїцію і т. ін. Я своїх учнів здивувала, чого і Вам бажаю.

Перегляд файлу

Інтелектуально - розважальне  шоу

« Я ЛЮБЛЮ ХІМІЮ»

Ведучий: Хімія... Що це слово означає для кожного з нас? Для когось це — кон­серванти та домішки, котрих усі так прагнуть позбутись у харчових про­дуктах, для когось -  пестициди та отрутохімікати, сама назва яких приводить деяких людей в шоковий стан.  Проте для інших—це красива та цікава наука, що межує із мистец­твом, це світ речовин та перетворень, що вабить красою та видовищністю, захоплює системністю, витриманою логічністю та кличе до глибин своїх таємниць численними винятками з правил і закономірностей. Зреш­тою, це — одна з основ нашого повсякденного добробуту: саме досяг­ненням хімії ми завдячуємо сучасними ліками та новітніми матеріалами, саме хімічні процеси лежать в основі приготування їжі та, врешті-решт, нашого життя. (Слайд 1)

Сьогодні в нашій залі зібралися друзі. Не можу сказати, що всі вони палко закохані в ХІМІЮ, але знаю напевне, що байдужих до неї тут сьогодні немає. Тож доводити свої почуття до цієї дивовижної науки будуть команди:  Метилоранжевих (Слайд 2) очолює яку капітан  __________та  Лакмусових (Слайд 3)  зі своїм керманичем ____________.  Прошу капітанів представити членів своїх команд і будемо розпочинати.

І раунд – ХТО ШВИДШЕ? (Слайд 4)Задаються питання для учнів одного класу з обох команд. Учень який перший піднімає табличку дає відповідь. Якщо відповідь вірна, команда заробляє 2 бали, якщо не вірна – то має можливість відповісти і заробити 2 бали суперник.

8 клас. 1. Як називається складна речовина, молекули якої складаються з атомів металу та кислотного залишку. (Слайд 5) (сіль)

2. Які сполуки можуть проявляти і кислотні і основні властивості? (Слайд 6) (Амфотерні)

9 клас.   1. Назвіть компоненти розчину?(Слайд 7)  (розчинена речовина, розчинник, продукти їх взаємодії – гідратовані йони)

2. З яких фрагментів складаються макромолекули нуклеїнових кислот? (Слайд 8)

        (З нуклеотидів)

10 клас 1. Як називаються речовини кристали яких містять молекули води? (Слайд 9) (Кристалогідрати)

2. Назвіть сполуки, що спричиняють явище кислотних опадів. (Слайд 10)(SO2, NO2)

11  клас  1. Як називається група атомів, що визначає властивості речовин? (Слайд 11) (Функціональна)

2. Яка гібридизація електронних орбіталей атома Карбону в алкенів? (Слайд 12)     (sр2-гібридизація)

8 клас. 1. Який тип хімічного зв’язку в молекулі води? (Слайд 13)(ковалентний пол.)

 2. До яких оксидів належить вуглекислий газ? (Слайд 14)(кислотні)

 9 клас    1. Як називається атом який приєднав електрон? (Слайд 15)  (Аніон)

  2. Як називається реакція що проходить з виділенням теплової енергії? (Слайд 16)   (Екзотермічна)

10 клас   1. Назвіть частинки, які знаходяться у вузлах металічної  кристалічної гратки? (Слайд 17)  (атоми та катіони металів)

2. Як добувають у промисловості натрій? (Слайд 18)  (електролізом розплаву натрій хлориду)

11 клас   1. Вкажіть причину відсутності спиртів у газоподібному стані. (Слайд 19)

(Водневі  зв’язки)

2. Як називається процес приєднання молекул води до атомів чи йонів? (Слайд 20) (Гідратація)

Ведучий: Споконвіку люди дивувалися найрізноманітнішим природним яви­щам, збагнути (а тим більше пояснити!) які вдавалося не завжди. Від пер­ших релігій та ритуалів пройшло багато часу, але й досі у багатьох із нас спостерігається відповідна поведінка: якщо ми чогось не розуміємо, то найчастіше за все скажемо, що цього не може бути, або ж це є дією певної вищої сили. Та цього ви ніколи не почуєте від  справжніх природодослідників, бо кожне незрозуміле явище для них  - це нова

можливість зануритися у світ експерименту, який обов’язково приведе до правильного пояснення причин тих чи інших явищ. А як наші гравці вміють пояснювати явища ми перевірятимемо протягом гри  під час експериментальних пауз. (Слайд 21)

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА  ПАУЗА

 1. Якісна реакція на сульфатну  кислоту.

 (пробірка з кислотою і універсальним індикатором без етикетки, а барій хлорид підписаний).

Н24 + ВаСl2 → ВаSО4↓ + 2НСl.(Ознака – білий осад)

ІІ раунд – НОМЕНКЛАТУРНИЙ  (Слайд 22)

 Команді дається термін чи формула яку потрібно прочитати називаючи по одній літері кожному гравцеві.

 1. Назвіть групу пестицидів  які використовують для боротьби з комахами.

(Слайд 23)   (ІНСЕКТИЦИДИ)

 1. Явище існування хімічного елемента у вигляді декількох простих речовин із різними властивостями.  (Слайд 24)  (АЛОТРОПІЯ)
 1. Калій тетрагідроксоалюмінат.(Слайд 25)  (Na[Аl(ОН)4] )
 2. Алюміній  дигідроксид хлорид. (Слайд 26)  (Аl(ОН)2Сl)

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА  ПАУЗА (Слайд  27)

2.  Добування натрій гідроксиду.

(пробірка з водою і кількома краплями фенолфталеїну без етикетки.  Натрій )

              Nа + Н2О(ф/фт.) → NаОН + Н2

ІІІ раунд – ВІРЮ – НЕ ВІРЮ. (Слайд 28)

 Кожному члену команди зачитується твердження з яким він або погоджується або ні.

Чи вірите ви що –

 1. Повітря це речовина. (ні)
 2. Воїнам у Стародавньому Римі платили сіллю.  (так)
 3. Кропива жалить мурашиною кислотою.  (так)
 4. Кислий смак кислотам надає кислотний залишок. (ні)
 5. Гіпотезу про повітря як суміш газів вперше висунув Леонардо да Вінчі. (так)
 6. Найтвердіший метал це вольфрам. (ні)
 7. Золото накопичується переважно лише в жіночому волоссі. (так)
 8. Коли ми ріжемо цибулю і «плачемо» – то заслуга цих фіктивних емоцій належить сірці, яка вбирається з грунту, де росте цибуля. (так)
 1. В середовищі етилену швидше дозрівають плоди. (так)
 2. Найлегший газ – це гелій. (ні)
 3. Першим алюмінієвим виробом в історії людства були брязкальця для

Наполеона І. (так)

 1. Напій «Кока-кола» містить ортофосфатну кислоту. (так)
 2. Всі метали тверді речовини. (ні)
 3. Існують сполуки Купруму всіх кольорів веселки. (так)
 4. Миш’як накопичується у волоссі та нігтях. (так)
 5. 1г Каліфорнію коштує 1000$. (ні. Понад 10 млн.$)

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА  ПАУЗА (Слайд 29)

     3. Якісна реакція на багатоатомний спирт.

(всі реактиви без етикеток)

СuSО4 +  2NаОН → Сu(ОН)2↓ + Nа24 ( синій осад)

3Н5(ОН)3 + Сu(ОН)2 →(С3Н5(ОН)2О)2 Сu + 2Н2О(поява яскраво-синього розчину)

ІV раунд – ДОВІРЯЙ, АЛЕ ПЕРЕВІРЯЙ. (Слайд 30)

Кожна команда знаходить в довідковій літературі невідомий хімічний термін і підбирає варіанти його пояснення. Головне завдання – підібрати такі варіанти хибних пояснень, у які б суперники повірили.

Синерезис – мимовільне зменшення об’єму драглеподібних речовин, яке супроводжується виділенням рідини.

Кріоліт – мінерал класу фторидів.

Еноли – вид органічних сполук, які містять гідроксильну групу біля атома Карбону подвійного зв’язку.

Дальтоніди – сполуки немолекулярної будови сталого складу.

 Ятрохімія – медична хімія.

Фугітивність – леткість. Термодинамічна величина, яка описує  властивості  реальних газових сумішей. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА  ПАУЗА (Слайд 31)

    4. Якісна реакція на глюкозу

С6Н12О6 + Сu(ОН)2 → С6Н12О7 + СuОН + 2Н2О;  2СuОН →ͭ Сu2О + Н2О

(ознаки – поява яскраво-синього розчину, який при нагріванні перетворюється на жовтий осад, який у свою чергу перетворюється на жовтогарячий осад купрум(І) оксиду.

Vраунд -  ВПІЗНАЙ  МЕНЕ (Слайд 32)

Проводиться у два етапи.

Етап №1. Серед запропонованого хімічного посуду чи обладнання необхідно знайти заданий.

Етап №2. Впізнати речовину чи хімічний елемент за коротким описом.

1.  На одному з вулканів острова Ява випари цієї речовини просочуються через тріщини в гірських породах, де наростають цілими пластами . Жителі збирають її і використовують як знезаражувальний засіб та для боротьби з грибками. Папір, тканини, ліки, вибухівка, косметика, пластмаси, добрива, отрутохімікати, гума – це далеко не повний перелік речовин і матеріалів, для виробництва яких потрібен елемент, що утворює цю речовину. Назвіть її. (Сірка)

2. Ця речовина найкраще проводить тепло та електричний струм серед усіх відомих. Тому її широко використовують у різних електронних схемах, фото індустрії, у  виробництві  посуду, медичної апаратури, електротехніки. Крім цього  з цієї речовини багато тисяч років люди виготовляють прикраси. Що це за речовина? (Срібло)

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА  ПАУЗА (Слайд 33)

 1. Добування водню.

Н24 + Мg →МgSО4 + Н2↑( перевірка водню на чистоту)

VІ раунд – СТАТИСТИКА (Слайд 34)

1.  Організм людини – це унікальна хімічна лабораторія, в якій  щосекунди    відбувається безліч хімічних перетворень. В результаті цих перетворень одні речовини – розщеплюються, інші – синтезуються. Не секрет, що в нашому організмі можна знайти практично всю таблицю Д.І. Менделєєва. (Слайд 35)

А скільки грамів оцтової  кислоти  утворюється в організмі людини щодня?(300 г)

 1. Ковток чистого повітря в Японії – рідкість. Через сильну загазованість у містах країни мешканці вже забули, яким є повітря, насичене киснем. Згадати про нього пропонують власники компанії, що виробляє кисневі ємкості вміст кисню в яких сягає 95%. Там навіть існують кисневі бари. (Слайд 36)

 А скільки коштує порція чистого повітря у Японії?(5,5$).

 1. У води Світового океану щороку потрапляє від 6 до 10 тонн сирої нафти. Всі ми знаємо, що нафтові плями на поверхні океану знищують все живе навкруг себе. Одною з найвагоміших причин цього – є те , що сира нафта вбирає розчинений у воді кисень. (Слайд 37)  Який об’єм морської води позбавить кисню один літр сирої нафти?  (400 тис. л)
 2. Сплави – це суміші металу з іншими металами і неметалами. За своїми властивостями сплави перевершують компоненти, що входять до їхнього складу. Найпоширенішим на сьогодні сплавом є сталь. Перший цільнометалевий залізничний міст  Форс Брідж було збудовано у 1889 році у Шотландії. (Слайд 38) Скільки тонн сталі пішло на його будівництво?(55тис.т)

Оголошується команда-переможниця. Вітання переможцям.(Слайд 39)

 

Література:

 1. Велика ілюстрована енциклопедія ерудита: Пер. англ./Наук. кер. авт. Колективу Ч. Тейлор. – К.: Махаон-Україна, 2006.
 2. Хімічні розваги / Упоряд. Г.Мальченко. – К.:Шк.світ, 2007. – (Б-ка «Шк. світу»).
 3. Хімія. Шкільний словник-довідник / Уклад. В. О. Хрутьба. – К.:Школа, 2006.

 

 

 

doc
Додано
1 березня 2018
Переглядів
681
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку