5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Іван Карпенко-Карий — батько української комедії. Трагікомедія «Сто тисяч» — класичний взірець українського «театру корифеїв»

Про матеріал
Дана презентація чудово підійде для проведення мультимедійного уроку з української літератури. Містить інформацію про драматичний твір, допомагає характеризувати персонажів, розвиваючи при цьому навички роботи з текстом. Презентація складена у повній відповідності з розробкою уроку, складається з 101 слайда: базових понять, ілюстрацій і дидактичних матеріалів. Для вчителів української літератури.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Трагікомедія «Сто тисяч» — класичний взірець українського «театру корифеїв»Іван Карпенко-Карий —батько української комедії.

Номер слайду 2

Тобілевич Іван Карпович(Карпенко-Карий)Перша частина псевдоніма походить від батькового імені (Карпенко — син Карпа), а друга — від прізвища персонажа з драми Т. Шевченка «Назар Стодоля», хороброго козака Гната Карого.

Номер слайду 3

Сцена — мій кумир, театр — священний храм для мене. І. Карпенко-Карий

Номер слайду 4

Мистецькі діалоги. Розгляньте свiтлини, на яких Іван Карпенко-Карий постає у ролi Виговського (історична драма «Богдан Хмельницький» М. Ста-рицького). Що ви можете сказати про зовнiшнiй ви­гляд актора, його намагання вжитися в роль?

Номер слайду 5

Селянська реформа 1861 року

Номер слайду 6

Історія п'єси. У 1889 році Карпенко-Карий написав п’єсу, якій дав назву «Гроші». Однак твір заборонила цензура. Наступного року автор підготував новий варіант, що й побачив світ під назвою «Сто тисяч».

Номер слайду 7

«Всюди гроші, гроші, гроші... Увірвалася у життя хлібороба хвороблива жадоба грошей, спотворюючи побут і людські взаємини. Треба писати комедію на цю тему, картати ненажер, моральних виродків. Без сатири не може бути прогресу!»І. Карпенко-Карий

Номер слайду 8

Жанр трагікомедії дозволив показати трагічне в смішному, а в комічній історії передати відчуття трагедії. У п’єсі «Сто тисяч» майже анекдотичний сюжет про невдаху, який став жертвою шахрая, поєднався із серйозною історією про мрію маленької, хоч і далеко не досконалої, людини та про неминучий крах цієї мрії. Жанр п'єси

Номер слайду 9

Літературознавці визначають жанр п’єси І. Карпенка-Карого «Сто тисяч» як сатиричну трагікомедію характерів, бо в ній висміюється жадоба до збагачення, яка є визначальною рисою вдачі Герасима Калитки. Жанр п'єси

Номер слайду 10

В античній літературі драматичним творам була властива така ознака: єдність місця, часу й дії. Іван Карпенко-Карий дотримується цієї єдності, щоправда, розширюючи часові рамки. Події від-буваються протягом кількох днів і в одному місці — у хаті Герасима Калитки. Це пояснюється тим, що під час вистави часто змінювати декорації на сцені немає можливості, хіба що під час антракту. Зауважте!

Номер слайду 11

Тема. Основна думка п’єси. Тема: зображення життя селянства в пореформені часи, суспільні явища, що мали місце в 80–90 рр. XIX століття. Основна думка: автор висміює шахраїв, їх нена-ситну жадобу до наживи, духовну обмеженість, змушує людей, мимо їх волі, соро­митись своїх лихих учинків.

Номер слайду 12

Проблематика п’єси. Дві основні проблеми,тісно пов’язані між собою. Влада грошей. Втрата людиною духовних орієнтирів. Порушення рівноваги між матеріальним і духовним — це шлях саморуйнування, хворобливе відхилення від норми.

Номер слайду 13

КОМПОЗИЦІЯ ТА СЮЖЕТ ТВОРУПодії в п’єсі відбуваються протягом короткого проміжку часу в хаті сільського багатія Герасима Калитки. Сюжетну лінію твору побудовано на конфлікті «шахрай ошукав шахрая», коли пройдисвіта Герасима Калитку обводить навколо пальця ще більший аферист Невідомий

Номер слайду 14

Експозиція п’єси. Поява в Калитчиній господі Невідомого. В день зустрічі з Невідомим Герасим придбав землю в поміщика Борща.

Номер слайду 15

Зав’язка п’єси. Восьма ява першої дії твору. Герасим домовляється з Невідомим, що купить у нього за п’ять тисяч сто тисяч фальшивих купюр. Від Савки він дізнається, що Жолудь розбагатів завдя-ки нечистим грошам, та й Невідомий каже, що отрима-ні від прикажчика Жолудя гроші в Калитки теж фаль-шиві. Герасим упевнюється в думці: «Якщо можна обманювати іншим, то чому не можна мені?»

Номер слайду 16

Розвиток дії п’єси. У другій та третій діях комедії показано, що кож-ний вчинок Калитки, кожна його думка підпоряд-ковані безглуздій жадобі збагачення, накопичення грошей і землі. Він нещадно експлуатує наймитів, підганяє до роботи сина і дружину, в одруженні си-на шукає засобів збагачення.

Номер слайду 17

Кульмінація п’єси Четверта дія комедії, коли Малофес попереджає Калитку, щоб він не барився з купівлею землі у Смоквинова, бо її поспішає  придбати Жолудь. Калитка з Савкою їдуть на вокзал, привозять мішок «грошей» і починають ділити-ся. Настає найвищий момент напруження дії: в мішку замість фальшивих грошей були пакунки чистого папе-ру. Невідомий виявився спритнішим шахраєм, ніж Ка-литка, і обдурив його, продавши за 5 тисяч карбованців мішок чистого паперу.

Номер слайду 18

Розв’язка п’єси. Калитку рятує від смерті копач Банавентура, але Герасим у такому розпачі, що не має бажання жити далі.

Номер слайду 19

Робота з текстом п’єси

Номер слайду 20

Де відбуваються події дії першої твору?Хто, на вашу думку, є головним персонажем твору? Обґрунтуйте свої міркування. Що з першої дії ви дізналися про соціальний та май-новий стан Герасима Калитки?Як Герасим Калитка ставиться до своїх рідних — дружини, сина? У яких епізодах першої дії це ставле-ння виявляється?Опрацьовуємо прочитане

Номер слайду 21

Поміркуйте, кого Герасим Калитка поважає, ким за-хоплюється, кого жаліє, кому заздрить. Про що мріє Герасим Калитка?Чи рівними, на вашу думку, є куми Герасим і Савка? З чого це видно?Чому Герасим Калитка пішов на сумнівну й ризико-вану справу — купівлю фальшивих грошей?Опрацьовуємо прочитане

Номер слайду 22

Чи є в дії першій твору хоча б один позитивний ге-рой? Якщо так, то хто це?Що з першої дії ви дізналися про Копача? Скільки років він шукає скарби? Як Герасим Калитка звер-тається до Копача? Поміркуйте, чому драматург дав Копачу таке дивне ім’я. Опрацьовуємо прочитане

Номер слайду 23

Поміркуйте, що спільного й що відмінного між Гера-симом Калиткою та Копачем. Хто із цих персонажів вам подобається більше? Обґрунтуйте власну пози-цію. Яке враження справляє на читачів Савка? Чим схожі й чим відрізняються Савка й Герасим Калитка?Опрацьовуємо прочитане

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Що з першої дії читачі дізнаються про Романа? Яка думка у вас склалася про нього? Чи здатен він протистояти батькові?Якими в першій дії постають жіночі персонажі — Параска, Мотря? Схарактеризуйте їх. Опрацьовуємо прочитане

Номер слайду 26

Що з першої дії читачі дізнаються про Невідомого? Поміркуйте, чому драматург не дав імені цьому персонажу. Які проблеми окреслює драматург у першій дії?Опрацьовуємо прочитане

Номер слайду 27

Перечитайте уважно монолог Калитки у яві VІ. Які риси вдачі персонажа в ньому розкриваються?Як характеризує Герасима його діалог з кумом Савкою про позичку грошей (ява VІІ)?Яке враження справив на вас Невідомий? Це поряд-на людина чи шахрай? Чому ви так уважаєте?Опрацьовуємо прочитане

Номер слайду 28

Які купюри показує й дає Герасимові Невідомий — фальшиві чи справжні? На підставі чого ви зробили такий висновок?Чому Невідомий так легко переконав зазвичай практичного й обережного Калитку купити фальшиві гроші, адже його аргументи вельми сумнівні?Опрацьовуємо прочитане

Номер слайду 29

Чому Герасим зневажає науку? Чи розуміє він потре-бу наукового прогресу для успішного господарюва-ння? Умотивуйте відповідь цитатами з тексту. Як ставиться Калитка до одруження сина? Про що це свідчить?Знайдіть у цій дії короткий вислів Герасима, який є його життєвим гаслом. Вибір обґрунтуйте. Опрацьовуємо прочитане

Номер слайду 30

У яких епізодах дії першої Калитка, не здогадуючись про це, є смішним? Перечитайте розмову Герасима з копачем про одруження сина (ява ІХ). Що тут сміш-не? Цей сміх веселий? Чому?Опрацьовуємо прочитане

Номер слайду 31

Прочитайте дію другу трагікомедії І. Карпенка- Карого «Сто тисяч». Випишіть не зрозумілі вам слова в робочий зошит. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯПроведіть мовне дослідження. Випишіть у ро-бочий зошит по одній репліці Герасима Ка-литки, Невідомого, копача й Савки, у якій сло-ва героїв промовисто свідчать про рівень їхньої освіти й культури.

Номер слайду 32

1. І. Карпенко-Карий народився на Сумщині?2. Майбутній драматург навчався у Бобринецькій повітовій школі?3. Коли йому виповнилося 14 років працює секретарем у суді?4. Під наглядом поліції Іван Карпович перебував, коли жив у Бобринцях?Літературний диктант "Так-ні"

Номер слайду 33

5. Він написав 18 п'єс.6. У свої творах Іван Карпович виявляє глибоке співчуття до простих людей.7. Писати Карпенко-Карий почав ще в університеті.8. Перша назва п'єси «Сто тисяч» — «Гроші»?Літературний диктант "Так-ні"

Номер слайду 34

9. Гроші — улюблена тема розмов Герасима Калитки?10. Роль Герасима Калитки виконував І. Карпенко-Карий?11. «Сто тисяч» — це прозовий твір?12. Ім'ям І. Карпенка-Карого названо Київський на-ціональний університет театру, кіно і телебачення. Літературний диктант "Так-ні"

Номер слайду 35

1 ні2 так3 ні4 ні5 так6 так. ВІДПОВІДІ7 ні8 так9 так10 так11 ні12 так

Номер слайду 36

1. «Так я сібє видумал новую комерцію: хороший будєт гендель, ежели удастся...»2. «Все він зна — тільки нічого не робе».3. «Жид — то діло, а Копач — морока».4. «Лупи та дай».5. «...без грошей, а з грішми... і чорт не брат».6. «Товар нравиться — візьміть, не нравиться — не беріть. Ми не нуждаємся в покупателях...»Кому з героїв твору І. Карпенка-Карого «Сто тисяч» належать нижченаведені фрази?

Номер слайду 37

7. «Півобіда сам злопає і на перешкоді ділові стане...»8. «Хазяйственний мужик — велике діло».9. «Вчений поки бога змалює, то чорта з’їсть».10. «Гроші — гроші всьому голова».11. «Обіцянка — цяцянка, а дурневі радість».12. «Вік живи, вік учись». Кому з героїв твору І. Карпенка-Карого «Сто тисяч» належать нижченаведені фрази?

Номер слайду 38

1. Невідомий2. Роман про Бонавентуру3. Калитка4. Калитка5. Савка6. Невідомий. ВІДПОВІДІ7. Калитка про Бонавентуру8. Бонавентура — Калитці9. Калитка10. Калитка11. Калитка12. Бонавентура

Номер слайду 39

Робота з текстом п’єси

Номер слайду 40

Які якості Калитки автор підкреслює, поглиблено розкриває в цій дії?Поміркуйте над явою VІ і початком яви VІІ: свар-ки в родинах спричиняють гроші (або їх відсут-ність) чи першопричина якась інша?Чий план одруження сина — батьків чи материн — може принести йому родинне щастя (ява VІ)? Чому?Опрацьовуємо прочитане

Номер слайду 41

За допомогою якого прийому автор досягає сатири-чного осміяння жадібності й лицемірства Калитки (ява ХІ)? Виразно прочитайте цю яву в ролях. Як ви думаєте, чому саме після сварки з Мотрею Роман остаточно вирішує одружитися з нею (ява ІХ)?Опрацьовуємо прочитане

Номер слайду 42

Номер слайду 43

Номер слайду 44

Опрацьовуємо прочитане. Прокоментуйте стосунки Герасима Калитки та йо-го дружини Параски. З чого видно, що він грає на публіку, удаючи повагу й любов до своєї дружини?У чому виявилася скупість Герасима Калитки?Знайдіть і прочитайте комічні епізоди в дії другій трагікомедії.

Номер слайду 45

Опрацьовуємо прочитане. Доведіть на конкретному прикладі з тексту твору, що мова дійових осіб є яскравим виражальним за-собом.

Номер слайду 46

Прочитайте дію третю трагікомедії І. Кар-пенка-Карого «Сто тисяч». Складіть і запишіть план характеристики Герасима Калитки. Заповніть літературний паспорт трагікомедії І. Карпенка-Карого «Сто тисяч». ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Номер слайду 47

Робота з текстом п’єси

Номер слайду 48

Калитка ображається на Пузиря за негостинний прийом сина (ява ІІ). А сам він чемно, хлібосольно приймає бідніших гостей? Наведіть приклади. Як це характеризує Герасима?Опрацьовуємо прочитане. Як у вчинках і в мові Калитки виявляється його заздрісність?

Номер слайду 49

Опрацьовуємо прочитане. Перечитайте ще раз у яві ІІІ дискусію Калитки та Гершка про гроші й розум. Хто з них, на ваш погляд, має рацію? Свою думку аргументуйте прикладами з життя. Перекажіть близько до тексту історію про обмін ку-мом Савкою нібито фальшивих купюр у місті. Спро-буйте (не переграючи) передати інтонацією, жеста-ми, мімікою переживання персонажа. Як ця історія характеризує його?

Номер слайду 50

Опрацьовуємо прочитане. Що спонукає Калитку дати згоду на шлюб Романа й Мотрі — образа на Пузиря, турбота про синове щастя чи практичний розрахунок? Знайдіть під-твердження своєї відповіді в тексті. Один із засобів творення комічного — недолуга, смішна мова персонажів. Якими словами-покру-чами переповнені репліки Гершка в яві ІІІ? Про що це свідчить?

Номер слайду 51

Номер слайду 52

Опрацьовуємо прочитане. Прокоментуйте зміст прислів'я: «Чужими руками добре жар загрібати». Як ви думаєте, кого з персо-нажiв воно характеризує i в я кому епізоді?Розкажіть, як реагував Калитка, вислухавши розпо-вiдь Ро­мана про те, як його прийняли в Пузиря. Знайдіть відповідний епізод в тексті.

Номер слайду 53

Опрацьовуємо прочитане. Чому Герасим негативно висловився про Пузиря, хоча перед цим йому заздрив?Знайдіть у тексті рядки, в яких виражена найзапо-вітніша мрія Калитки. Чи погоджуєтесь ви з його думкою? Обґрунтуйте свою відповідь.

Номер слайду 54

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯПрочитайте дію четверту трагікомедії І. Кар-пенка-Карого «Сто тисяч». Складіть план і на його основі підготуйте порівняльну характеристику Герасима й Па-раски або Герасима й Савки (на свій вибір). Підкресліть спільні та відмінні риси обраної пари характерів.

Номер слайду 55

Номер слайду 56

Робота з текстом п’єси

Номер слайду 57

Опрацьовуємо прочитане. Які епізоди цієї дії свідчать про скнарість, хваль-куватість, пиху Калитки й водночас його наїв-ність?На вашу думку, якби Герасим розповів дружині про план купити фальшиві гроші, що б вона йому порадила? Пригадайте, якою, на відміну від чоло-віка, постає в п’єсі Параска.

Номер слайду 58

Опрацьовуємо прочитане. Як діють на Герасима й Савку великі гроші (яви ІХ і Х)? Про що це свідчить?Опишіть стан душі, який називають несамовитіс-тю. Які епізоди дії четвертої свідчать про те, що Калитка перебуває саме в цьому стані? Чи співчу-ваєте ви персонажеві? Чому?

Номер слайду 59

Опрацьовуємо прочитане. Випишіть із цієї дії прислів’я та приказки. Як во-ни характеризують персонажів, що їх уживають?Для кого — Герасима чи Савки — виявився пов-чальним урок з фальшивими грошима? Кому з них пішов на користь? Чи вмотивована така кін-цівка попередніми словами та вчинками кумів?

Номер слайду 60

Номер слайду 61

Читаємо виразно. Виразне читання драматичного твору вимагає від читача вміння передати особливості тексту. Ремарки читають спокійно, рівним тоном, який допоможе слухачам уявити місце, де відбувають-ся події, та самі дії персонажів.

Номер слайду 62

Читаємо виразно. Для читання монологів та діалогів варто обирати такі засоби виразного читання, щоб слухачі могли скласти уявлення про характер персонажа й ставлення до нього автора. Насамперед це емоційне забарвлення репліки чи монологу. Іноді драматург у ремарках підказує, яке емоційне забарвлення має репліка:сумно, радісно, тривожно, спокійно, гнівно тощо.

Номер слайду 63

Читаємо виразно. Наприклад: Г е р а с и м. Годяться. (Обніма Савку так само, як його обнімав Савка, і, держачи за шию, балака крізь сльози.) Куме, соколе мій... Але в більшості випадків той, хто читає п’єсу, сам визначає емоційне забарвлення мовлення персо-нажів. Підготуйте виразне читання фрагмента п’єси.

Номер слайду 64

Опрацьовуємо прочитане. Пiдготуйтеся до читання за особами Х яви четвертої дiї. Яку роль вiдiграє дiалог мiж Герасимом i Сав-кою у цiй явi для роз­витку дiї та характеристики персонажiв п'єси? Звернiть увагу на ремарки, ху-дожнi деталi.

Номер слайду 65

Опрацьовуємо прочитане. Як ви думаєте, чому Калитка не хотів зразу віддати кумовi обіцяні десять тисяч карбованців? Що при-звело персонажів до такого морального падіння?Як розв'язується конфлікт у п'єсі? Визначте кульмi-нацiю та розв'язку. Які почуття викликають у вас фінальна сцена i останні слова Калитки?

Номер слайду 66

Опрацьовуємо прочитане. До якого висновку підводить автор п'єси? Визначте її ідею. Що спільного й відмінного в образах Герасима, Сав-ки i Копа­ча? Як ці персонажі взаємодоповнюють один одного?Чим можна пояснити появу таких людей, як Калит-ка? Чому ми з них сміємося i в чому їм співчуваємо?

Номер слайду 67

Чи випадковими іменами І. Карпенко-Карий наділив Калитку (гаманець із грошима) у першому варіанті п’єси прізвище героя було Капшук — торбинка з шнурочком для грошей, Пузиря (виріб із тонкої гуми, який може луснути під час надування) і Бо-навентуру (від імені святого Франциск Бонавентура (світське ім’я Джованні Фіданца) (1221–1274) — італійський філософ і богослов. Учитель Церкви. Католицький святий)? Обґрунтуйте свою думку. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Номер слайду 68

 розгортання трагікомічного сюжету — історії з придбанням фальшивих грошей, які справді виявилися фальшивкою; ставлення персонажа до інших дійових осіб і їхнє — до нього; свідоме перебільшення, загострення комічних рис персонажа чи ситуацій;Сатиричні засоби, за допомогою яких змальованийобраз Калитки

Номер слайду 69

 самохарактеристика героя через його мову; народні прислів’я та приказки; урочистий тон при описі буденного. Сатиричні засоби, за допомогою яких змальованийобраз Калитки Проілюструйте ці засоби відповідними цитатами з тексту.

Номер слайду 70

Орiєнтовний план характеристики Герасима Калитки1. Герасим Калитка — заможний селянин, що праг-не розбагатіти.2. Пристрасть Калитки до грошей, до нагромадже-ння землі.3. Найзаповітніша мрія персонажа — стати вели-ким землевласником. 4. Нечесність, лицемірність Калитки.

Номер слайду 71

Орiєнтовний план характеристики Герасима Калитки5. Розкриття характеру Калитки у стосунках із Совкою.6. Бездушність Герасима стосовно дружини Параски i сина Романа.7. Ставлення Калитки до наймитів (скупість, при-скіпливість, жорстокiсть).8. Душевна порожнеча, обмеженість, неосвіченість Герасима.

Номер слайду 72

Орiєнтовний план характеристики Герасима Калитки9. Позитивні риси характеру Калитки (працелюбність, невтом­нiсть, цiлеспрямованiсть).10. Особливості мови персонажа.11. Актуальність образу для наш ого часу.12. Моє ставлення до Калитки.

Номер слайду 73

Притча про грошіОдного разу учень спитав свого вчителя:— А що ви думаєте про гроші?— Подивись у вікно, — сказав учитель. — Що ба-чиш?— Бачу жінку з дитиною, віз, який тягнуть двоє ко-ней, і селянина, що іде на базар.— Добре! — кивнув головою вчитель. — А тепер поглянь у дзеркало. Що ти там бачиш?— А що ж іще я можу побачити? Звісно, себе!

Номер слайду 74

— Тепер поміркуй, — сказав учитель. — Вікно зроблене з такого ж скла, що й дзеркало. Але достатньо покрити скло тонким шаром срібла — і ти починаєш бачити тільки себе!

Номер слайду 75

Багатства прагнеш ти…Та чи в багатстві суть короткого життя?Омар Хайям

Номер слайду 76

кримінальний злочинжорстокістьнеповага до жінкикохання за розрахункомскупість. Грошізлість і грубістьнеосвіченістьзневага до освіти та наукижадністьегоїзмексплуатаціяобмовазаміряється вдарить дружину«У мене в шапці більше розуму»«Мені треба невістку з приданим»«Чим краще спече, тим більше робітники з’їдять»купівля фальшивих грошей«Що там наука? Забавка дитяча! На біса йому здалося отак лопотать язиком».«Робітники та собаки надворі пови-нні буть», «Ні світ ні зоря вже й же-реш!».«Ах ти ж погань! Мужва репана! Давно лизала панам руки, за верству шапку скидала…»

Номер слайду 77

Діалоги текстів. Пригадайте драматичний твір світової літерату-ри, в якому фігурують подібні сатиричні гepoї чи розглядаються тi ж актуальні питання, що їх порушує Іван Карпенко-Карий у комедії «Сто ти-сяч», зiставте i порівняйте відповідні твори.

Номер слайду 78

Проблема влади грошей належить до кола вічних, актуальних у всі часи. Вона не раз осмислювалась у художній літературі. Наприклад, російський письменник Олександр Пушкін звернувся до неї в трагедії «Скупий лицар», а французький прозаїк Оноре де Бальзак всебічно висвітлив згубний вплив грошей у повістях «Гобсек», «Євгенія Гранде» та в романі «Батько Горіо». Діалоги текстів

Номер слайду 79

Порушені українським драматургом проблеми, зокрема людської скнарості, яка приносить лише нещастя, примітивності пихатих скоробагатьків, є вічними й завше злободенними. Це переконливо засвідчує уся світова література. Адже такі ж болючі теми по-своєму розкривають письменники різних епох і націй. Наприклад, Ж. Б. Мольєр у комедіях «Скупий», «Міщанин-шляхтич», О. Пушкін у трагедії «Скупий лицар», М. Гоголь у поемі «Мертві душі» (образ Плюшкіна), О. де Бальзак у повісті «Гобсек», О. Островський у п’єсах «Дохідне місце», «Свої люди — поквитаємось», «На всякого мудреця доволі простоти», М. Куліш у комедії «Мина Мазайло» та багато інших. Діалоги текстів

Номер слайду 80

Як гроші чи їх відсутність вплинули на Романа. Для чого використав Роман волосся, яке лежало після бійки на підлозі? Він економний чи жадний?«Щоб дурно не пропало, то я зробив з того волосся аж два квачі». Через що Роман не мав можливості часто бачитись із Мотрею?Якою була думка Романа щодо одруження з Мотрею?«Оце робітниця, оце жінка – сама за косарем зв’я-же! Та хоч би батько цапа скакав, а я женюсь на Мотрі».

Номер слайду 81

Як гроші чи їх відсутність вплинули на Савку. Які стосунки Савки зі своєю дружиною?«А ми з старою тільки лаємось і все через гроші: того нема, другого нема…»У чому щастя для Савки? На що він ладен заради грошей? «Коли люди багатіють, то чом же нам не попробу-вати щастя…» «Вийди до мене безп’ятий, я тобі в ніжки уклонюся, до смерті слугою твоїм буду…»

Номер слайду 82

Як гроші чи їх відсутність вплинули на Савку. Чи змінив свою думку Савка щодо збагачення?«Буде здоров'я, будуть і гроші, а я навіки від них обрікаюсь, ніколи в світі не буду хотіть більше, ніж Бог дає».

Номер слайду 83

Як гроші чи їх відсутність вплинули на Параску. Як багатство вплинуло на Параску?«Всяке знає, що ми хазяїни неабиякі, а я буду тьопа-ться стільки світу пішки до церкви».

Номер слайду 84

Як гроші чи їх відсутність вплинули на Параску. Чим Мотря подобалась Парасці?«Я до неї привикла, вона до мене, дівка красива, здо-рова, зна всі порядки, коло птиці, коло свиней, коло корів – одно слово, хазяйка біля всього; а против неї, скільки їх у нас не було, ніхто хліба не спече, ніхто борщу не наваре, хоч і без олії іноді, а всі їдять – не нахваляться». Що зробила Параска для того, щоб віддати дочці обіця-ний посаг?

Номер слайду 85

Як гроші чи їх відсутність вплинули на Бонавентуру. Що спільного й відмінного між копачем та іншими геро-ями твору, які хочуть заробити гроші?Чи щедра він людина? Навести приклади. «Викопаємо – все пополам. Станеть і тобі, і мені, і нашим дітям, і внукам на весь вік…»

Номер слайду 86

Чи знання французької мови Бонавентурою свідчить про його освіченість, чи він вдає дуже розумного?«Жаль тільки, що Роман французького язика не знає, а то ми б там з ним жуків пускали (вдавати дуже розумних) – жеркотали б по-французькому…». Вжи-ває недоречно вислів «Торічелієва пустота» - фізичний термін, що означає вакуум, натякаючи на відсутність людей. Як гроші чи їх відсутність вплинули на Бонавентуру

Номер слайду 87

Щоб перевірити, як ви засвоїли тему «Українська національна драма», пройдіть тест на електронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua.

Номер слайду 88

Тестові завдання 1. Перша видатна українська трупа була заснована:а) 1885 року М. Кропивницьким у Чернігові;б) 1895 року І. Карпенком-Карим у Бобринці; в) 1883 року М. Старицьким у Києві.

Номер слайду 89

Тестові завдання 2. До театру «корифеїв» входили:а) Щепкін, Затиркевич, Станіславський;б) Садовський, Саксаганський, Заньковецька; в) Лисенко, Гулак-Артемовський, Франко.

Номер слайду 90

Тестові завдання 3. Родина Тобілевичів дала Україні:а) одного визначного діяча культури;б) трьох видатних артистів; в) чотирьох видатних митців.

Номер слайду 91

Тестові завдання 4. І. Карпенко-Карий написав: а) 18 п'єс і один роман;б) 18 п'єс, кілька статей;в) збірку віршів, 18 п'єс і кілька оповідань.

Номер слайду 92

Тестові завдання 5. Найвідоміші твори І. Карпенка-Карого, які й донині не сходять із театральних сцен:а) «Сто тисяч», «Хазяїн», «Суєта»;б) «Батькова казка», «Понад Дніпром», «Чумаки»;в) «Паливода XVIII століття», «Гандзя», «Розумний і дурень».

Номер слайду 93

Тестові завдання 6. За національністю Невідомий:а) українець;б) росіянин;в) єврей.

Номер слайду 94

Тестові завдання 7. Скільки десятин землі мав Калитка:а) п’ятдесят;б) двісті;в) сто.

Номер слайду 95

Тестові завдання 8. Чим помічав Калитка фальшиві гроші?а) помічав олівцем;б) складав їх в окрему скриньку;в) надривав край.

Номер слайду 96

Тестові завдання 9. За що Герасим дорікав Климу зранку? Бо той:а) проспав;б) не нагодував увечері худобу;в) вже зранку їсть хліб, який взяв без дозволу.

Номер слайду 97

Тестові завдання 10. Замість фальшивих грошей Герасим із Савкою отримали від Невідомого:а) газети;б) якийсь непотріб;в) чистий папір.

Номер слайду 98

Тестові завдання 11. Яку думку висловив Савка, коли трапився обман із грошима?а) «Що з воза впало, то пропало»;б) «Купив би й село, та грошей голо»; в) «На хороший товар багато покупців».

Номер слайду 99

Тестові завдання 12. Завдяки кому Герасим Никодимович залишив-ся живим?а) Романові;б) Бонавентурі;в) Жолудю.

Номер слайду 100

ВІДПОВІДІ1. А2. Б3. В4. Б5. А6. В7. Б8. В9. В10. В11. А12. Б

Номер слайду 101

Порівнюємо твори різних видів мистецтва. На електронному освітньому ресурсі interactive.ranok.com.ua знайдіть художній фільм «Сто тисяч» (режисери — В. Іванов, Г. Юра). Хто з акторів створив образ, який найбільше відповідає вашому уявленню про персонаж?

pptx
Додано
27 січня 2020
Переглядів
5016
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку