Календарне планування 2019-2020 н.р. Біологія і екологія. 10 клас

Про матеріал
Календарне планування 2019-2020 н.р. Біологія і екологія. 10 клас. Нова програма
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

 навчального матеріалу «Біологія та екологія», 10-Б клас

70 годин – 2 години на тиждень, із них 6 годин – резервні

Програма: Навчальна програма з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом  Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407;

№ з/п

Дата

Тема уроку

Практична частина

Примітка

10-Б

Вступ (4 год.).

 1.                 

 

1.Інструктаж з БЖД. Міждисциплінарні зв’язки біології та екології.

 

 

 1.                 

 

2.Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок

 

 

 1.                 

 

3.Фундаментальні властивості живого.

 

 

 1.                 

 

4.Стратегія сталого розвитку природи і суспільства

 

 

Тема 1. Біорізноманіття (13 год. + 1 год. резервна).

 1.                 

 

1.Систематика – наука про різноманітність.

Лабораторна робота №1: Визначення таксономічного виду в системі органічного світу

 

 1.                 

 

2.Принципи наукової класифікації організмів.

 

 

 1.                 

 

3.Сучасні критерії виду.

 

Навчальний проект

«Складання характеристики виду за видовими критеріями».

 

 1.                 

 

4.Віруси, віроїди, пріони.

 

 

 1.                 

 

5.Особливості організації та функціонування вірусів, віроїдів та пріонів .

 

 

 1.            

 

6.Гіпотези походження вірусів.

 

 

 1.            

 

7.Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування.

 

 

 1.            

 

8.Роль вірусів в еволюції організмів.

 

 

 1.            

 

9.Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами.

 

 

 1.            

 

10. Прокаріотичні організми: археї та бактерії.

 

 

 1.            

 

11.Особливості організації та функціонування прокаріотичних організмів.

 

 

 1.            

 

12.Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів.

 

 

 1.            

 

13.Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції.

 

 

 1.            

 

14. Тематична контрольна робота. Тематичне оцінювання.

 

 

Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії ( 15 год + 1 год. резервна)

 1.            

 

1.Білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи: огляд будови й біологічні ролі.

 

 

 1.            

 

2.Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем.

 

 

 1.            

 

3.Особливості обміну речовин в автотрофних та гетеротрофних організмів.

 

 

 1.            

 

4.Енергетичне забезпечення процесів метаболізму.

 

 

 1.            

 

5.Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів.

 

 

 1.            

 

6.Структури клітини які забезпечують процеси метаболізму.

 

 

 1.            

 

7.Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією.

 

 

 1.            

 

8.Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму.

 

 

 1.            

 

9.Вітаміни, їх роль в обміні речовин. Тематичне оцінювання

 

 

 1.            

 

10. Практична робота №1: Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів, та білків в організмі людини. Інструктаж з техніки БЖ

 

 

 1.            

 

11. Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин.

 

 

 1.            

 

12.Значення якості питної води для збереження здоров’я людини. Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин.

 

 

 1.            

 

13. Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин.

 

 

 1.            

 

14.  Знешкодження токсичних сполук в організмі людини.

 

 

 1.            

 

15.  Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму

 

 

 1.            

 

16. Узагальнення знань з теми «Обмін речовин і перетворення енергії». Тематичне оцінювання

 

 

Тема 3. Спадковість і мінливість (20 год. + 4 год. резервні)

 1.            

 

1.Основні поняття генетики.

 

 

 1.            

2.Закономірності спадковості.

 

 

 1.            

 

3.Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки.

 

 

 1.            

 

4.Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини.

 

 

 1.            

 

5.Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини.

 

 

 1.            

 

6.Гени структурні та регуляторні.

 

 

 1.            

 

7.Регуляція активності генів і еукаріотичній клітині.

 

 

 1.            

 

8.Каріотип людини та його особливості.

 

 

 1.            

 

9.Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу.

 

 

 1.            

 

10.Сучасний стан досліджень геному.

 

 

 1.            

 

11.Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини.

 

 

 1.            

 

12.Позахромна (цитоплазматична) спадковість у людини.

 

 

 1.            

 

13.Закономірності мінливості (спадкової, неспадкової) людини

 

Лабораторна робота №2: Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості.

 

 1.            

 

14.Мутації та їхні властивості.

 

 

 1.            

 

15.Поняття про спонтанні мутації. Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів.

 

 

 1.            

 

16.Тематична контрольна робота. Тематичне оцінювання

 

 

 1.            

 

17.Генетичний моніторинг в людських спільнотах.

 

 

 1.            

 

18. Особливості генофонду людських спільнота чинники, які впливають на їх формування.

 

 

 1.            

 

19. Закономірності розподілу алелів в популяціях.

 

 

 1.            

 

20. Сучасні завдання медичної генетики.

 

 

 1.            

 

21.Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини.

 

 

 1.            

 

22. Практична робота №2: Розв’язування типових генетичних задач

 

 

 1.            

 

23. Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Методико-генетичне консультування та його організація.

 

 

 1.            

 

24.Узагальнення знань з теми «Спадковість і мінливість». Проект. Тематичне оцінювання.

 

 

Тема 4. Репродукція та розвиток (12 год.)

 1.            

 

1.Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів.

 

 

 1.            

 

2.Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики

 

 

 1.            

 

3.Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливають.

 

 

 1.            

4.Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки.

 

 

 1.            

 

5. Поняття про онкогенні фактори. Профілактика онкологічних захворювань.

 

 

 1.            

 

6.Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини.

Лабораторна робота №3: Вивчення будови статевих клітин людини.

 

 1.            

7. Суть та біологічне значення запліднення.

 

 

 1.            

 

8.Причини порушення процесів запліднення у людини. Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю.

 

 

 1.            

 

9.Репродуктивне здоров’я. Сучасні перспективи репродуктивної медицини. Біологічні і соціальні аспекти регуляції розмноження у людини.

 

 

 1.            

 

10. Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції)

Лабораторна робота №4: Вивчення етапів ембріогенезу.

 

 1.            

 

11. Чинники здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту.

 

 

 1.            

Узагальнення знань з теми «Репродукція та розвиток». Тематичне оцінювання

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 10 клас, Планування
Додано
23 серпня
Переглядів
1562
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку