Календарне планування 4 клас

Про матеріал

Календарне планування для 4 класу складено на основі: Навчальні програми. 4 клас: методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 2016/2017 н.р. з коментарем провідних фахівців. – Х: Вид-во «Ранок», 2016. – 176с. Автори-укладачі: Лотоцька А.В., Цимбалару А.Д. На допомогу вчителю.

Перегляд файлу

 

 ÐšÐ°Ñ€Ñ‚инки по запросу малюнок сови ВЧИТЕЛЬКИ

4 КЛАС

 

2018/2019

 

 

 

 

РОЗКЛАД УРОКІВ

 

 

Понеділок

 

 

Четвер

1

 

1

 

2

 

2

 

3

 

3

 

4

 

4

 

5

 

5

 

6

 

 

 

 

 

Вівторок

 

 

П’ятниця

1

 

1

 

2

 

2

 

3

 

3

 

4

 

4

 

5

 

5

 

 

 

Середа

 

Розклад

дзвінків

1

 

1

8 30    9 10

2

 

2

9 25    10 05

3

 

3

10 20    11 00

4

 

4

11 25    12 05

5

 

5

12 30    13 10

 

 

6

13 20    14 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖУЮ                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

 

 ЗДНВР _______                                                           Директор _______ 

 

«03» вересня   2018 р.                                        «03» вересня 2018 р.

 

Розглянуто на засіданні МО початкових класів

Протокол  від «28» серпня 2018 р. № 1

Керівник   МО початкових класів ________

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

                             УРОКІВ  УКРАÏНСЬКОЇ МОВИ

 

Клас 4-

Учитель 

Кількість годин на рік:   119  год

На тиждень:  І семестр –   4 год

                       ІІ семестр – 3 год

Контрольних робіт – 11

Тематичних оцінювань – 11

 

Планування складено на основі

Навчальні програми. 4 клас: методичні рекомендації щодо  організації навчально-виховного процесу в 2016/2017 н.р. з коментарем провідних фахівців. – Х: Вид-во «Ранок», 2016. – 176с. Автори-укладачі:     Лотоцька А.В., Цимбалару А.Д.

        Підручник 

Українська мова. М.Д. Захарійчук. 4 кл. – К.: Грамота, 2013

 

 

        Додаткова література

Посібник «Мій конспект» Українська мова. М.О.Володарська.     4 кл. – Х.: Видавничий дім «Основа», 2013.

Зошити  з друкованою основою: для уроків розвитку зв’язного мовлення, для контрольних робіт, бліц-контроль.

 

 

Зведений перелік робіт з підсумкової перевірки,

які проводяться в 4 класі з мови

 

Вид перевірки

 

 

І

сем.

ІІ

сем.

Списування

1

1

Диктант

1

2

Перевірка мовних знань і вмінь

1

2

Письмовий переказ

1

Діалог (усно або письмово)**

1

 

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

1

Загальна кількість перевірок за семестр

5

6

 

 

з/п

Тема уроку

Впр.

Дата

МОВА І МОВЛЕННЯ

1

Вступ. Державні символи України. Мова – жива скарбниця історії народу. Складання тексту-розповіді

1-4

 

2

Розвиток мови. Старі і нові слова в мові. Сучасна українська мова. Висловлювання про мову

5-8

 

3

Культура мовлення та спілкування. Складання речень. Узагальнення знань і вмінь учнів з розділу «Мова і мовлення»

9-12

 

ТЕКСТ

4

Тема, основна думка, заголовок тексту

13-16

 

5

Тема, основна думка в текстах – розповіддях, описах, міркуваннях

17-20

 

6

Засоби звязку речень у тексті. Редагування тексту

21-24

 

7

Поділ тексту на частини. Складання плану тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті

25-28

 

8/ 1

УРЗМ. Складання запитань і відповідей на задану тему

с.3-6

29

 

9

Текст-міркування. Побудова тексту-міркування

30-33

 

10

Спостереження за особливостями змісту та побудови тексту-міркування: наявність певного твердження, доказів, висновків

34-37

 

11

Текст-опис, його мета. Складання текстів-описів за поданим планом і малюнками.

38-41

 

12

Художній і науково-популярний тексти-описи. Складання художнього і науково-популярного текстів-описів птаха

42-45

 

13

Замітка в газету. Вправляння у написанні замітки до стінгазети, листа

46-49

 

14

Особливості змісту та побудови есе. Узагальнення знань і вмінь учнів з розділу «Текст»

 

 

15

Контрольна робота. Діалог. Тема

 

 

РЕЧЕННЯ

16

Аналіз контрольної роботи.  Речення за метою висловлювання та інтонацією. Повторення вивченого

50-35

 

17

 

Головні та другорядні члени речення.

54-57

 

18

2

УРЗМ. Складання тексту опису за змістом малюнка

с.7-8

58

 

19

Встановлення звязку слів у реченнях: виділення головних і другорядних членів.

59-62

 

20

Поширення речень словами та словосполученнями. Складання речень за зразком, за схемою. Відновлення змісту деформованих речень

63-66

 

21

Однорідні члени речення. Головні і другорядні однорідні члени речення.

67-70

 

22

Кома при однорідних членах речення. Поєднання однорідних членів за допомогою інтонації, сполучників. Інтонація перелічування та протиставлення

71-74

 

23

Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами. Граматичні питання до однорідних членів речення.

75-78

 

24

Закріплення знань про однорідні члени речення. Узагальнення знань і вмінь учнів із розділу «Речення»

79-82

 

 

25

Контрольна робота. Письмовий переказ. Тема

 

 

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ

26

Аналіз контрольної роботи.  Повторення й узагальнення вивченого про слово

83-86

 

27

 

3

Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом: переставляння частин тексту, додавання кінцівки

с.9-12

87

 

28

Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова

88-92

 

29

Частини мови. Узагальнення й повторення вивченого

93-96

 

ІМЕННИК

30

Іменник як частина мови. Повторення вивченого. Значення, в яких уживаються іменники в мовленні

97-100

 

31

Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Багатозначність окремих іменників. Вживання іменників у прямому і переносному значеннях

101-104

 

32

Рід іменників. Віднесення іменника до одного з родів

105-108

 

33

Змінювання іменників за числами

109-112

 

34

Відмінювання іменників за відмінками.

Формування умінь ставити іменники в початкову форму

113-116

 

35

4

Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом (заміна недоречно повторюваних слів)

с.13-15

117

 

36

Розрізнення  відмінків іменників з однаковими закінченнями. Редагування тексту

118-121

 

37

Закінчення іменників жіночого роду на - а, (-я) в родовому відмінку однини  

122-125

 

38

Закінчення іменників в орудному відмінку однини. Навчальний діалог

126-129

 

39

Закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини. Складання речень

130-133

 

40

Закінчення іменників чоловічого роду на – ар, - яр у родовому й орудному відмінках однини

134-137

 

41

Закінчення іменників чоловічого роду – назв істот у давальному та місцевому відмінках однини

138-141

 

42

Відмінювання іменників середнього роду в однині. Складання словосполучень

142-145

 

43

5

Урок розвитку писемного мовлення. Вибірковий переказ тексту з елементами опису

с.16-18

146

 

44

Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з'], [ц'], [с'] перед закінченням – і в іменниках різного роду

147-150

 

45

Закінчення іменників жіночого роду з кінцевим приголосним основи. Робота з фразеологізмами і прислів’ями

151-157

 

46

Чергування кореневих звуків [о], [е] з  [і] в іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний

158-161

 

47

Відмінювання іменників у множині. Вправи на вживання правильних відмінкових закінчень іменників у множині

162-165

 

48

Розбір іменника як частини мови. Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів із розділу «Іменник».

166-169

 

49

Контрольна робота. Перевірка мовних знань і вмінь Тема

 

 

ПРИКМЕТНИК

50

Аналіз контрольної роботи. Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні

170-173

 

51

6

Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання за прочитаним твором.

с.19-22

174

 

52

Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значенні

175-178

 

53

Уживання прикметників у художніх та науково-популярних текстах (без термінів)

179-182

 

54

Змінювання прикметників за родами й числами в сполученні з іменниками

183-186

 

55

Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині. Закінчення прикметників з основою на твердий приголосний

187-190

 

56

Відмінювання прикметників з основою на м’який приголосний в однині та множині

191-194

 

57

Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників. Утворення словосполучень. Усний переказ тексту

195-202

 

58

7

Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом

203

 

59

Контрольна робота. Диктант. Тема

 

 

60

Аналіз контрольної роботи. Закріплення вживання ь перед закінченнями прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини

204-207

 

60

Закріплення вживання знака м’якшення (ь) перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини

208-219

 

61

Вимова та написання найуживаніших прикметників на -ський, -зький, -цький

220-223

 

62

Відмінювання прикметників у множині.

Контрольна робота (списування)

224-227

 

63

Аналіз контрольної роботи. Закріплення відмінювання прикметників у множині. Робота з прислів’ями. Усний переказ тексту

228-231

 

64

8

Урок розвитку писемного мовлення. Складання запрошення

С.28-29

232

 

65

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст

233-236

 

66

Побудова сполучень слів і речень із прикметниками. Складання тексту-розповіді за поданим початком.

237-244

 

67

Доповнення речень і текстів прикметниками. Складання тексту-розповіді на тему «За що я дякую батькам»

245-248

 

68

Розбір прикметника як частини мови. Узагальнення і систематизація знань  і вмінь із розділу «Прикметник»

228-231

 

69

9

Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом

С.30-34

 

70

Контрольна робота. Диктант. Тема

 

 

ЧИСЛІВНИК

71

Аналіз контрольної роботи. Числівник як частина мови. Правильна вимова числівників

254-257

 

72

Вимова та правопис найуживаніших числівників, уживання іх у мовленні

258-261

 

73

Відмінкові форми числівників.Практичне засвоєння вимови і письма та відмінкових  форм окремих числівників

262-265

 

74

Словесні формули на означення показників часу протягом доби.

266-269

 

ЗАЙМЕННИК

75

Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю різних займенників  у тексті

270-273

 

76

 

10

Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-розповіді з елементами міркування про прочитаний текст

С.35-37

274

 

77

Особові займенники

275-279

 

78

Відмінювання особових займенників 1-ї та 2-ї особи однини й множини

280-284

 

79

Відмінювання особових займенників 3-ї особи однини й множини

285-288

 

80

Уживання займенників із прийменниками. Побудова сполучень слів і речень із займенниками в різних формах

289-296

 

81

 

11

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання й записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка

С.38-42

297

 

82

 

Удосконалення текстів, шляхом використання займенників замість лексичних повторів. Узагальнення знань про займенник

297-301

 

83

Контрольна робота. Перевірка мовних знань і вмінь Тема

 

 

ДІЄСЛОВО

84

Аналіз контрольної роботи. Дієслово як частина мови. Повторення вивченого питання, значення, роль у реченні, зв’язок з іменниками)

302-305

 

85

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова. Пряме й переносне значення дієслів

306-309

 

86

Вживання дієслів в прямому і переносному значеннях

310-313

 

87

Побудова речень з однорідними присудками

314-317

 

88

 

12

Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання типу розповіді про ситуацію з життя класу

С.43-45

318

 

89

Спостереження за роллю дієслів у текстах розповідного  та описового  характеру

319-322

 

90

Неозначена форма дієслова (початкова форма)

323-326

 

91

Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами й числами

327-331

 

92

Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за числами

332-335

 

93

Теперішній час. Змінювання дієслів теперішнього часу за числами

336-339

 

94

 

13

Урок розвитку писемного мовлення. Детальний переказ тексту (за колективно складеним планом і поданою кінцівкою)

с.46-49

340

 

95

Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за числами

341-348

 

96

Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу

349-352

 

97

Перевірка написання букв е, є, и, ї в особових закінченнях дієслів

353-360

 

98

 

  14

Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту-опису за колективно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали

С.50-54

361

 

99

Визначення часу и числа дієслів. Редагування тексту

362-369

 

100

Дієслова на ся. Вимова і правопис дієслів на ся. Складання словосполучень

370-373

 

101

Розбір дієслова як частини мови. Узагальнення і систематизація знань і вмінь із розділу «Дієслово» Контрольна робота (списування). Тема

374-377

 

ПРИСЛІВНИК

102

Аналіз контрольної роботи. Прислівник як частина мови

378-381

 

103

15

Урок розвитку писемного мовлення. Удосконалення написаного тексту

С.55-57

382

 

104

Зв'язок прислівників із дієсловами. Складання речень. Навчальний діалог

383-390

 

105

Прислівники, близькі й протилежні за значенням

391-394

 

106

Поширення речень прислівниками. Усний переказ тексту

395-398

 

107

Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками

399-402

 

10816

Урок розвитку писемного мовлення. Складання привітання до Дня матері

С.58-60

 403

 

109

Спостереження за роллю прислівників у тексті.

404-407

 

110

 

Вибір із поданих прислівників тих, які найбільше відповідають меті та типу висловлювання.Уживання прислівників під час побудови текстів.

408-411

 

 

111

Контрольна робота. Перевірка мовних знань і вмінь Тема

 

 

 

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

112

Аналіз контрольної роботи. Що ми знаємо про текст, речення, слово

412-413

 

113

Контрольна робота. Диктант

 

 

114

Що ми знаємо про іменник і прикметник. Утворення словосполучень

414-415

 

115

Що ми знаємо про займенник і числівник

416-417

 

116

Підсумкова контрольна робота (ДПА)

 

 

117

Що ми знаємо про дієслово та прислівник

418-419

 

118

Урок розвитку писемного мовлення. Складання письмового висловлювання типу розповіді з елементами опису

С.60

420

 

119

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумковий урок за рік

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖУЮ                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

 

ЗДНВР _______                                                 Директор _______ 

 

«03» вересня   2018 р.                                       «03» вересня 2018 р.

 

Розглянуто на засіданні МО початкових класів

Протокол  від «28» серпня 2018 р. № 1

Керівник   МО початкових класів ________

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УРОКІВ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ

Клас 4-

Учитель   

Кількість годин на рік:   119  год 

На тиждень:     І сесестр – 3 год

                          ІІ семестр – 4 год

Контрольних робіт – 9

Тематичних оцінювань – 9

 

Планування складено на основі

Навчальні програми. 4 клас: методичні рекомендації щодо  організації навчально-виховного процесу в 2016/2017 н.р. з коментарем провідних фахівців. – Х: Вид-во «Ранок», 2016. – 176с. Автори-укладачі:     Лотоцька А.В., Цимбалару А.Д.

 

       Підручник   

 Літературне читання.  О.Я. Савченко. 4 кл. – К.: Грамота, 2013

 

      Додаткова література

Посібник «Мій конспект» Літературне читання. Н.О.Ковальчук. 4 кл. – Х.: Видавничий дім «Основа», 2014.   

Робочий зошити  з друкованою основою, зошити  з друкованою основою для контрольних робіт.

 

Зведений перелік робіт для підсумкових перевірок, які проводяться

в 4 класі з літературного читання

 

Вид перевірки

4 клас

І

сем

ІІ

сем

Навичка читання вголос (усно).

Контрольні роботи № 4 і № 8

1

1

Навичка читання мовчки (письмово).

Контрольні роботи № 2 і № 6

1

1

Аудіювання (письмово). Контрольні роботи № 1 і № 5

1

1

Усний переказ прочитаного твору (усно). Контрольна робота № 3

1

-

Робота з літературним твором (письмово). Контрольна робота № 7

-

1

Підсумкова контрольна робота/ДПА

1

Загальна кількість перевірок за семестр

4

5

 

 

Орієнтовний розподіл поточної перевірки уміння читати напам’ять

 

Вид поточної перевірки

4 клас

І

сем.

ІІ

сем.

Читання напам’ять віршованих текстів

3

3

Читання напам’ять

прозових текстів

1уривок з казки

(35-40 слів)

1 уривок з оповідання (35-40 слів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема уроку

Д/з

Дата

ІЗ СКАРБНИЦІ УСНОЇ НАРОДНОЇ МУДРОСТІ

1

За С. Грицою «Наші джерела»

С. 4-5

 

2

Українська народна казка «Мудра дівчина»

С. 6-9

 

3

Українська народна казка «Мудра дівчина»

С. 9-12

 

4

Народні притчі «Без труда нема плода», «У пригоді». Навчальне аудіювання

С. 14-16

 

5

Народні легенди  «Звідки пішло прізвище та імя Богдана Хмельцького», «Місто Сміла»

С. 14-16

 

6/1

УПЧ. Казка мудрістю багата. Побутові казки

 

 

7

Українські народні пісні  «Стоїть явір над водою»,  «Котився віночок по полю». Народні усмішки «Швачка», «Син та мати»

С. 16-18

 

8

Українські народні прислів'я. Прислів'я народів світу

С. 19-20

 

9

Скоромовки. Загадки. Галина Кирпа «Мова моя»

С. 21-12

 

10

 Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом. Тест.

С. 23 Тема

 

ЩО БУЛО НА ПОЧАТКУ СВІТУ...

11

Міф  «Створення світу»

С. 25-26

 

12/2

УПЧ.  Народні легенди

 

 

13

Ольга Бондарук  «Міфи про створення світу та людей»

С. 26-28

 

14

Катерина Гловацька  «Дедал та Ікар»

С. 28-31

 

15

Обрядова пісня  «Як ще не було початку світа...», За С.Плачиндою «Гнів Перуна»

С. 31-32

 

16

За С.Плачиндою «Гнів Перуна»

С. 33-34

 

17

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом. Тест

С. 35

 

18/3

УПЧ. Сторінками народної творчості

 

 

19

Контрольна робота  № 1. Аудіювання (письмово).

Тема

 

СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

20

Аналіз контрольної роботи. Олександр Олесь «Наші предки — слов'яни»

С. 37-39

 

21

О. Олесь «Ярослав Мудрий»

С. 39-41

 

22

І. Крип'якевич «Книги за княжих часів». Навчальне аудіювання

С. 42

 

23

Д. Білоус «У назвах міст і сіл слова...», А. Коваль «Місто Чернігів», Марія Хоросницька «Звідки в міста назва — Львів»

С. 43-45

 

24/4

УПЧ. Міфи Стародавньої Греції

 

 

25

В. Сосюра «Дзвін шабель…», М. Пригара «Козак Голота»

С. 45-47

 

26

М. Пригара «Козак Голота». Складання плану оповідання

С. 47-50

 

27

Прислів’я. І. Гнатюк «Козацький дуб»

С. 50-51

 

28

І. Боднарчук «На новій землі»

С. 5253

 

29/5

УПЧ.  Сторінками історії України 

 

 

30

Т. Коломієць  «Ялинка мого дитинства»

С. 54-55

 

31

«Як давно в Україні з'явився жовто-блакитний прапор?»

С. 56-57

 

32

Д. Павличко «Наш прапор», Н. Поклад «Гімн»

С. 58

 

33

Опрацювання творів із «Хрестоматії сучасної української дитячої література для читання в 3,4 класах»

 

 

34

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом. Тест

С.59

 

35/6

УПЧ. Козацькому роду нема переводу

 

 

36

Контрольна робота№ 2

Навичка читання мовчки (письмово).

Тема

 

ЯК НЕ ЛЮБИТЬ ТОЙ КРАЙ...

37

Аналіз контрольної роботи. В. Сосюра «Як не любить той край...», Л. Костенко «Усе моє, все зветься Україна...»

С. 61-62

 

38

В. Сухомлинський «Восени пахне яблуками»

С.62-63

 

39

О. Олесь «Степ» (напам’ять)

С. 63-65

 

40

М. Вовчок «Літній ранок», М. Коцюбин­ський «Літній день» (уривок напам’ять). Порівняння творів. Навчальне аудіювання

С. 65-66

 

41/7

УПЧ. Без верби й калини нема України 

 

 

42

Н. Кир'ян «Євшан». Контрольна робота № 3. Усний переказ прочитаного твору

С.66-67

 

43

Г. Тютюнник «Ласочка». Контрольна робота № 3. Усний переказ прочитаного твору

С.67-68

 

44

Г. Тютюнник «Ласочка». Контрольна робота № 3. Усний переказ прочитаного твору

С.69-70

 

45

Т. Кара-Васильєва «Співуча глина»

С.71-72

 

46

В. Лучук «Скільки річок в Україні?»,  С. Жупанин «Загадка-добавлянка», «Світязь», Л. Костенко «Я хочу на озеро Світязь...»

 С.73-74

 

47/8

УПЧ. Державні символи у творах українських поетів

 

 

48

В. Сухомлинський «Не забувай про джерело». Контрольна робота № 4. Навичка читання вголос (усно).

С. 75-76

 

49

А. Качан «Летючий корабель». Контрольна робота №4. Навичка читання вголос (усно).

С. 77-78

 

50

Контрольна робота № 4. Навичка читання вголос (усно). Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом. Тест.

 

С. 78 Тема

 

ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ

51

Т. Шевченко «Про себе»

С. 80-82

 

52

Т. Шевченко «Про себе»

С. 83-84

 

53

Т. Шевченко «Вітер віє-повіває..», «Вітер з гаєм розмовляє…», «Реве та стогне Дніпр широ­кий...» (напам’ять)

С. 84-85

 

54

«Музей «Заповіту» Тараса Григоровича Шевченка в Переяславі (за матеріалами музею)

С. 85-86

 

55

Навчальний проект: «Мандрівка шляхами Тараса Шевченка»

 

 

56/9

УПЧ. Чарівний світ природи

 

 

57

Р. Завадович «Поет-Каменяр» (скорочено)

С.89-90

 

58

І. Франко «Дивувалась зима...», «Дрімають села...» (напам’ять)

С. 91-92

 

59

Навчальний проект: «Дитячі роки Івана Франка»

 

 

60

І. Франко «Лисичка-кума» (читання в особах)

С.92-94

 

61

І. Франко «Лисичка-кума» (розігрування епізоду казки)

С.95-96

 

62

М. Олійник «Леся»

С. 97-98

 

63

М. Олійник «Леся»

С.89-100

 

64/10

УПЧ. Шевченкове слово в віках не старіє…

 

 

65

Леся Українка «Конвалія»,  «Давня весна» (напам’ять)

С.101-103

 

66

Навчальний проект: «Леся Українка – поетична квітка України»

 

 

67

Леся Українка «Біда навчить»

С. 102-104

 

68

Леся Українка «Біда навчить»

С.105-106

 

69

Леся Українка «Біда навчить» (інсценізація)

С. 108-109

 

70

П.Тичина «Де не глянь — колоски...», «Хор лісових дзвіночків», «Сонце і дим»

С. 110-112

 

71

М. Рильський  «Дитинство», «Ким хочеш бути, хлопчику, в житті..?»

С. 113-114

 

72/11

УПЧ. Дитячі оповідання Івана Франка

 

 

73

Опрацювання творів із «Хрестоматії сучасної української дитячої література для читання в 3,4 класах»

 

 

74

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом. Тест.

С. 115

 

75

Контрольна робота  № 5. Аудіювання (письмово).

Тема

 

РОЗПОВІДІ ПРО НАС САМИХ

 

76

Аналіз контрольної роботи. Езоп «Двоє приятелів і ведмідь». Навчальне аудіювання

С. 117-118

 

77

Л. Глібов «Зозуля і Півень» (напам’ять). Інсценізація

С. 119-121

 

78

О. Пчілка «Котова наука». Розігрування за ролями

С. 121-123

 

79/12

УПЧ. Вірші українських поетів для дітей

 

 

80

Н. Шейко-Медведєва «Лисиця, що впала з неба» (дія І)

С. 124-128

 

81

 Н. Шейко-Медведєва «Лисиця, що впала з неба» (дія ІІ)

С. 129-133

 

82

Н. Шейко-Медведєва «Лисиця, що впала з неба». Інсценізація

С. 124-133

 

83

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом. Тест.

С. 34

 

ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ ЗАРУБІЖНИХ ПИСЬМЕННИКІВ

84

 Л. Костенко «Затишно дітям в пазусі казок», О.Пушкін «Казка про царя  Салтана…»

С. 135

 

85

О. Пушкін «Казка про царя  Салтана…»

С. 136-142

 

86

Г. Крістіан Андерсен «Гидке каченя»

С. 143-146

 

87

Г. Крістіан Андерсен «Гидке каченя»

С. 147-150

 

88/13

УПЧ. Байки

 

 

89

Г. Крістіан Андерсен «Гидке каченя». Складання плану

С. 143-150

 

90

Дж. Родарі «Дорога, що нікуди не вела»             

С. 151-152

 

91

Дж. Родарі «Дорога, що нікуди не вела»             

С. 153

 

92

Опрацювання творів із «Хрестоматії сучасної української дитячої література для читання в 3,4 класах»

 

 

 

93

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом. Тест.

С. 154

 

94

Контрольна робота № 6. Навичка читання мовчки (письмово)

Тема

 

СВІТ ДИТИНСТВА В ЛІТЕРАТУРІ

Людина починається з добра

95

Аналіз контрольної роботи. Л.Забашта «Сказав мудрець...»,  А. Костецький «Мрія»                                                       

С. 156-157

 

96/14

УПЧ. Казки зарубіжних писменників

 

 

97

А. Костецький «Спішу додому». Розігрування сценки

С. 158

 

 

98

В. Сухомлинський «Не загубив, а знайшов»

С. 159-160

 

99

В. Нестайко «Шура і ІІІурко»

С. 161-163

 

100

В. Нестайко «Шура і ІІІурко». Складання породовження

С. 164-166

 

101

М.Чумарна «Казка про друга»

С. 166-168

 

102

М.Чумарна «Казка про друга»

С. 168-171

 

103

 М.Чумарна «Казка про друга». Переказування

С. 166-171

 

104

В. Нестайко «Із сміхом треба бути обережним...» Г.Малик «Мавпині іменини». Розігрування сценки

С. 171-172

 

105

Г. Бойко «Консультант», М. Сингаївський «Сміх для всіх»

С. 172-173

 

106/15

УПЧ. Школа добрих учинкі 

 

 

107

Опрацювання творів із «Хрестоматії сучасної української дитячої література для читання в 3,4 класах»

 

 

108

Контрольна робота № 7.

Робота з літературним твором (письмово).

Тема

 

У кожного є співуча пірїнка

109

Аналіз контрольної роботи. В.Сухомлинський «Співуча пір'їнка»

С. 174-175

 

110

Г.  Чубач «Найрідніші голоси», С. Жупанин «Намалюю вітер»,  Л. Костенко «Якщо не можеш вітер змалювати...»

С. 175-176

 

111

О. Єфімов «Тут усе є...», Е.  Саталкіна «Кожний знає своє діло». Навчальне аудіювання

С. 177-178

 

112/16

УПЧ. Майстер веселого цеху

 

 

 

113

В. Рутківський  «Як складають вірші». Контрольна робота  № 8. Навичка читання вголос (усно)

С. 179-180

 

114

 В. Рутківський  «Як складають вірші». Контрольна робота  № 8. Навичка читання вголос (усно)

С. 180-183

 

115

 М. Сингаївський «Дощ із краплі почина­ється» (напам’ять).   Контрольна робота  № 8

Навичка читання вголос (усно)

С. 184

 

116

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом. Тест.   

С. 185

 

117

Підсумкова контрольна робота (ДПА)

Тема

 

118/17

УПЧ. Літню пору ми чекаєм

 

 

119

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумковий урок за рік.

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖУЮ                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

 

ЗДНВР _______                                                Директор _______ 

 

«03» вересня   2018 р.                                       «03» вересня 2018 р.

 

Розглянуто на засіданні МО початкових класів

Протокол  від «28» серпня 2018 р. № 1

Керівник   МО початкових класів ________

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

           УРОКІВ  МАТЕМАТИКИ

Клас 4- 

Учитель   

Кількість годин на рік:   136  год

На тиждень:     4  год

 

Контрольних робіт – 9

Тематичних оцінювань – 9 

 

Планування складено на основі

Навчальні програми. 4 клас: методичні рекомендації щодо  організації навчально-виховного процесу в 2016/2017 н.р. з коментарем провідних фахівців. – Х: Вид-во «Ранок», 2016. – 176с. Автори-укладачі:     Лотоцька А.В., Цимбалару А.Д.

 

       Підручник   

Математика. М.В.Богданович, Г.П.Лишенко 4 кл. – К.: Видавничий дім «Генеза», 2015

 

         Додаткова література

Посібник «Мій конспект» Математика. М.О.Володарська.          4 кл. – Х.: Видавничий дім «Основа», 2013.

Зошити  з друкованою основою: зошит для контрольних робіт, бліц-контроль.

 

Зведений перелік тематичних перевірних робіт,

які проводять в 4 класі з математики

 

Вид перевірки

4 клас

І

сем.

ІІ

сем.

Тематична контрольна робота

4

3

Тематична контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень

 

1

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

1

Загальна кількість перевірок за семестр

4

5

 

 

 

 

з/п

Дата

 

Тема уроку

Номе-ри

Дата

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3-ГО КЛАСУ.

ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000

1

Нумерація трицифрових чисел. Табличне мно­ження

1-10

 

2

Нумерація трицифрових чисел Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів

11-21

 

3

Додавання і віднімання трицифрових чисел. Складання й обчислення вира­зів. Складання і розв’язування задач за коротким записом

22-31

 

4

Множення і ділен­ня з числами 1 і 0. Множення і ділен­ня суми на число та ділення числа на добуток. Розв’язування задачі двома способами

32-41

 

5

Письмове множення на одноцифрове число. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків

42-51

 

6

Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число. Дії з іменованими числами. Задачі на зведення до одиниці

52-61

 

7

Письмове ділення на одноцифрове число. Знаходження частини числа. Задачі на знаходження частини числа

62-70

 

8

 Знаходження числа за його частиною. Перевірка письмового ділення множенням.

71-81

 

9

Множення й ділення на 10, 100. Задачі, що містять  знаходження частини числа або числа  за його частиною

82-91

 

10

Множення числа на добуток. Письмове множення на двоцифрове число. Складання і розв’язування задач

92-101

 

11

Письмове множення на двоцифрове число. Вправи з нерівностями. Розв’язування задач складанням виразу

102-111

 

12

Письмове множення на двоцифрове число. Ділення з остачею. Розв’язування задач

112-119

 

13

Ділення числа на добуток. Письмове ділення на двоцифрове число. Розв’язування рівнянь і задач

120-129

 

14

Письмове    ділення    на    двоцифрове    число. Складені  задачі з різницевим і кратним порівнянням чисел

130-138

 

15

   Ділення    на   одноцифрове і  двоцифрове    число. Складені задачі, що містять знаходження частини числа. Самостійна робота

139-145

 

16

Письмове ділення на одноцифрове число з остачею. Розв'язування рів­нянь і задач. Многокутник, прямокутник, квадрат

146-154

 

17

Контрольна робота № 1 

Тема

 

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

ЧОТИРИЦИФРОВІ ЧИСЛА

18

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань

155-166

 

19

Утворення, читан­ня і запис чотирицифрових чисел в межах 2000. Читання і записування чотирицифрових чисел у межах 2000. Лічба тисячами до 10000. Розв’язування задач

167-175

 

20

Утворення і читання чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Кут

176-184

 

21

Читання і записування чотирицифрових чисел. Утворення чотирицифрових чисел із розрядних доданків. Розв’язування задач двома способами

185-193

 

22

Визначення кількості десятків, сотень, тисяч у числах. Круг і коло. Побудова кола. Задачі з буквеними даними

194-205

 

П’ятицифрові числа

 

23

Читання і записування п'ятицифрових чисел у межах 20 000. Письмове додавання трицифрових чисел. Нерівності. Складання і розв’язування задач

206-216

 

24

Читання і записування  чисел у межах 20000. Утворення числа 20000. Лічба десятками тисяч до 100000. Письмове віднімання  трицифрових чисел. Обчислення периметра трикутника

217-225

 

25

Читання і записування п’ятицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Письмове додавання і віднімання трьох компонентів

226-235

 

26

Порівняння багатоцифрових чисел. Перетворення іменованих чисел. Розв’язування задач

236-245

 

Шестицифрові числа

 

27

Нумерація шестицифрових чисел у межах 200000. Повторення письмо­вого ділення на одноцифрове число. Розв’язування задач

246-256

 

28

Читання і записування чисел у межах

200 000. Лічба сотнями тисяч. Мільйон. Перетворення іменованих чисел

257-266

 

29

Нумерація шестицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Визначення числа тисяч у числі. Порівняння багатоцифрових чисел.

267-274

 

30

Клас. Таблиці розрядів і класів. Склад числа за розрядами і за класами. Лічба розрядними одиницями. Розв’язування задач

275-282

 

31

Читання і записування шестицифрових чисел. Множен­ня і ділення на 10,100, 1000. Розв’язування складених задач

283-293

 

32

Читання і записування багатоцифрових чисел. Визначення загальної кількості одиниць певного розряду в числі. Задачі, що розв’язуються за допомогою відношення. Самостійна робота

294-304

 

33

Десяткова система числення. Збільшення (зменшення) числа у 10,100,1000 разів. Розв’язування рівнянь і задач

305-314

 

34

Контрольна робота № 2

Тема

 

ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИНИ

35

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань

 

 

 

36

Одиниці вимірювання довжини. Перетворення  одиниць вимірювання  довжини. Визначення відстаней на карті.

315-326

 

37

Одиниці вимірювання маси. Перетворення  оди­ниць вимірювання маси. Задачі, що розв’язуються за допомогою відношення

327-337

 

38

Заміна одних одиниць вимірювання величин іншими. Розв’язування задач на дві дії та складання обернених задач.

338-349

 

39

Одиниці вимірювання часу. Перетворення одиниць вимірювання часу. Задачі, що розв’язуються за допомогою відношення.

350-361

 

40

Табель-календар. Визначення тривалості подій за календарем. Перетворення одиниць вимірювання часу. Розв’язування задач на час.

362-373

 

41

Дія додавання. Закони додавання. Табличне й поза табличне додавання.

374-381

 

 ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

42

Дія віднімання. Властивості дії віднімання та їх використання для обчислень

382-389

 

43

Письмове додавання відніманням багатоцифрових чисел.  Розв’язування задач і рівнянь

390-396

 

44

Перевірка додавання відніманням. Складені за­дачі на знаходження невідомого доданка

397-404

 

45

Перевірка додавання відніманням. Розв’язування рівнянь. Розширені задачі на знаходження третього доданка

405-411

 

46

Знаходження різниці, якщо зменшуване містить кілька нулів. Додавання кількох доданків. Задачі на обчислення периметра трикутника. Самостійна робота

412-420

 

47

Знаходження значень виразів на сумісні дії пер­шого ступеня. Задачі з буквеними даними

421-430

 

48

Контрольна робота №3 

Тема

 

49

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань

 

 

ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ

50

Додавання і віднімання іменованих чисел, вира­жених в одиницях вимірювання довжини і маси. Задачі на зведення до одиниці

431-438

 

51

Круглі числа. Периметр прямокутної ділянки. Складання виразів за задачами з буквеними даними

439-447

 

52

Додавання і віднімання іменованих чисел. Розв’язування задач

448-462

 

53

Дії з іменованими числами. Розв’язування задач на визначення тривалості подій

463-472

 

54

Дії з іменованими числами. Розв’язування задач на визначення часу. Розв'язування рівнянь. Побудова кола, поділ його на частини

473-481

 

55

Співвідношення між величинами. Діаграма. Побудова лінійної або стовпчастої діаграми. Розв'язування зада

482-489

 

ШВИДКІСТЬ. ЧАС. ВІДСТАНЬ

56

Швидкість. Одиниці швидкості. Задачі на знаходження швидкості руху

490-499

 

57

Задачі на знаходження відстані за даними швидкістю і ча­сом. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

500-509

 

58

Задачі на знаходження часу за відомими  відстанню і швид­кістю. Дії з іменованими числами. Самостійна робота

510-519

 

59

Геометричні тіла: конус, циліндр, піраміда, куб, куля. Прості і складені задачі на визначення швидкості, часу і відстані. Дії з іменованими числами                       

520-530

 

60

Контрольна робота №4

Тема

 

61

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань

 

 

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ  НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

МНОЖЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

62

Дія множення. Закони множення та їх застосування. Розв’язування задач на рух

531-549

 

63

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові (алгоритм множення). Розв'язування задач

550-557

 

64

Множення багатоцифрових чисел, які закінчуються нулями (67000 ·7). Задачі на спільну роботу

558-566

 

65

Множення одноцифрового числа на багатоцифрове. Знаходження значень виразів на сумісні дії різного ступеня . Задачі на спільну роботу

567-575

 

ПЛОЩА ФІГУРИ. ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ПЛОЩІ

66

Площа фігури. Ква­дратний сантиметр. Задачі на спільну роботу

576-582

 

67

Правило обчислення площі прямокутника та його застосування. Знаходження  значень виразів на сумісні дії. Зада­чі, аналогічні до задач на спільну роботу

583-592

 

68

Обчислення площі прямокутника. Розв’язування задач, пов’язаних із площею прямокутника

593-601

 

69

Одиниці вимірювання площі. Задачі, які включа­ють дії над величинами, вираженими одиницями площі

602-608

 

70

Обчислення площі прямокутних ділянок за планом. Розв’язування задач

609-616

 

71

Знаходження довжини сторони прямокутника за даною площею та відомою стороною. Дії з іменованими числами. Самостійна робота

617-624

 

72

Задачі, пов'язані з площею прямокутника. Складання й обчислення виразів

625-633

 

73

Контрольна робота №5

Тема

 

74

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань

 

 

ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

75

Дія ділення. Властивості частки. Задачі,що розв’язуються дією ділення

634-644

 

76

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові числа (загальний випадок) . Ускладнені задачі на зведення до одиниці

645-654

 

77

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Дії  з іменованими числами. Задачі на зведення до одиниці

655-662

 

78

Перевірка ділення множенням. Розв’язування рівнянь. Ускладнені зада­чі на зведення до одиниці

663-671

 

79

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, якщо частка містить всередині нуль. Розв’язування задач.

681-687

 

80

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями, на одноцифрове число. Розв’язування задач.

688-696

 

81

Ділення складених іменованих чисел на одноцифрові. Складання і обчислення виразів. Розв’язування задач.

697-705

 

82

Ділення складеного  іменованого числа на просте іменоване число. Розв’язування задач.

706-714

 

83

Повторення порядку виконання арифметичних дій. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух

715-722

 

84

Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на одноцифрові. Задачі на рух.

723-731

 

85

Обчислення значень виразів на сумісні дії. Обчислення значень виразів із буквою. Задачі на зустрічний рух. Самостійна робота

732-740

 

86

Ділення багатоцифрових чисел на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу

741-750

 

87

Контрольна робота № 6

Тема

 

88

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань

 

 

ДРОБИ

 

89

Повторення вивченого про частини. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Порівняння частин

751-759

 

90

Поняття «дріб». Чисель­ник і знаменник дробу. Складені задачі, які включають знаходження частини числа

760-769

 

91

Читання і запис дробу. Знаходження дробу від числа. Задачі на знахо­дження дробу від числа                                       

770-776

 

92

Дроби, які дорівнюють одиниці. Побудова відрізків. Задачі на знахо­дження дробу від числа                                       

777-787

 

93

Знаходження числа за значенням його дробу. Дії з іменованими числами. Задачі на знахо­дження дробу від числа                                       

788-796

 

94

Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа. Обчислення значень виразів на сумісні дії різного ступеню.

797-805

 

МНОЖЕННЯ НА РОЗРЯДНІ ЧИСЛА

95

Повторення переставно­го та сполучного законів множення. Зображен­ня круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10, 100, 1000

806-822

 

96

Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування рівнянь. Підготовка до розв’язування задач на пропорційне ділення

823-830

 

97

Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення

831-838

 

98

Множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення

839-848

 

99

Складання і розв’язування задач на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь та нерівностей

849-857

 

ДІЛЕННЯ НА РОЗРЯДНІ ЧИСЛА

 

100

Повторення  ділення з остачею. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа.         

858-866

 

101

Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Розв’язування рівнянь і задач

867-875

 

102

Письмове ділення трицифрових чисел на розрядні числа з остачею. Задачі на пропорційне ділен­ня.                           

876-884

 

103

Письмове ділення трицифрових чисел на розрядні числа з остачею. Задачі на пропорційне ділен­ня.                           

885-892

 

104

Ділення виду 45 780 : 60  і  299 600 : 700. Задачі на рух

893-901

 

105

Ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування рівнянь. Задачі з буквеними даними. Самостійна робота

902-910

 

106

Ділення чисел, що закінчуються нулями. Ділення іменованих чисел. Розв'язування задач

911-920

 

107

Контрольна робота №7 перевірка сформованості навичок усних обчислень                            

Тема  

 

 

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

 

Множення на двоцифрове число

108

Аналіз контрольної роботи. Письмове  множення двоцифрових чисел на двоцифрові. Зада­чі на знаходження числа за двома різницями

921-927

 

109

Письмове множення трицифрових чисел на двоцифрові. За­дачі на знаходження числа за двома різницями.

928-934

 

110

Письмове множення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями

935-941

 

111

Множення складених іменованих чисел на двоцифрові чи­сла. Розв’язування і порівняння задач

942-949

 

112

Знаходження значень виразів на сумісні дії різного ступеня. За­дачі на знаходження числа за двома різницями

950-958

 

113

Складання і розв’язування задач на зустрічний рух

959-967

 

114

Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифро­ві. Задачі на рух і на знаходження площі

968-976

 

 

Ділення на двоцифрове число

 

 

 

115

Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові без остачі та  з оста­чею. Задачі на знаходження середнього арифметичного

977-986

 

116

Письмове ділення з остачею трицифрових чисел на двоцифрові, якщо часта двоцифрова. За­дачі на знаходження середнього арифметичного.

987-995

 

117

Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Розв’язування рівнянь. Задачі на знаходження середнього арифметичного

996-1003

 

118

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). За­дачі на знаходження середнього арифметичного

1004-1012

 

119

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Розв'язування задач

1013-1019

 

120

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Обчислення значень виразів із буквою. За­дачі на знаходження середнього арифметичного

1020-1027

 

121

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові, якщо частка містить нулі (45066:74). Задачі на зведення до одиниці

1028-1035

 

122

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові ,якщо частка містить нулі в кінці (304500:75). Задачі з буквеними даними

1036-1042

 

123

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові з остачею, якщо частка містить нуль одиниць. Задачі на спільну роботу

1043-1050

 

124

Ділення складених іменованих чисел на двоцифрові числа. Обчислення значень виразів на сумісні дії різного ступеня. Розв’язування задач

 

1051-1058

 

125

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розв’язування рівнянь . Задачі на спільну роботу

1059-1066

 

126

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Ділення  іменованих чисел. Розширені задачі на зведення до одиниці

 

1067-1075

 

127

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Дії з іменованими числами. Складання і розв’язування рівнянь

1076-1084

 

128

Письмове ділення багатоцифрових чисел на трицифрові числа (ознайомлення). Задачі на зустрічний рух. Самостійна робота

1085-1092

 

129

Письмове ділення багатоцифрових чисел на трицифрові числа. Складання і розв’язування задач

1093-1100

 

130

Контрольна робота №8 

Тема

 

131

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів

1104-1114

 

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

132

Натуральний ряд чисел. Будова натурального числа в десятковій системі числення. Порівняння чисел.

172-174

 

133

Додавання і віднімання. Закони додавання та властивості різниці. Множення. Закони множення. Самостійна робота

1742-175

 

134

Контрольна робота ДПА

175

 

135

Аналіз контрольної роботи. Повторення матеріалу та узагальнення матема­тичних знань учнів

176

 

136

Підсумковий урок за рік Повторення матеріалу та узагальнення матема­тичних знань учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖУЮ                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

 

ЗДНВР _______                                                 Директор _______

 

«03» вересня   2018 р.                                       «03» вересня 2018 р.

 

Розглянуто на засіданні МО початкових класів

Протокол  від «28» серпня 2018 р. № 1

Керівник   МО початкових класів ________

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

  УРОКІВ РИРОДОЗНАВСТВА

 

Клас 4- 

Учитель   

Кількість годин на рік:  68 год

На тиждень:     2 год

 

Контрольних робіт – 6

Тематичних оцінювань – 6

 

Планування складено на основі

Навчальні програми. 4 клас: методичні рекомендації щодо  організації навчально-виховного процесу в 2016/2017 н.р. з коментарем провідних фахівців. – Х: Вид-во «Ранок», 2016. – 176с. Автори-укладачі:     Лотоцька А.В., Цимбалару А.Д.

 

        Підручник   

     Природознавство. Т. Гільберг, Т. Сак. 4 кл. – К.: Видавничий дім «Генезаа», 2014

 

                 Додаткова література

Посібник «Мій конспект» Природознавство. М.О.Володарська.     4 кл. – Х.: Видавничий дім «Основа», 2013.

Зошити  з друкованою основою: робочий зошит, зошит для контрольних робіт, бліц-контроль.

 

Тема уроку

 

д/з

Дата

ВСЕСВІТ І СОНЯЧНА СИСТЕМА

1

Уявлення давніх людей про Землю й Всесвіт

с.7-8,§2

 

2

Сонячна система, її склад

с.8-10,§3

 

3

Сонце – зоря, центральне тіло сонячної системи

с.10-12,§4

 

4

Планети земної групи

с.13-15,§5

 

5

Планети- гіганти

с.15-16,§6

 

6

Навчальний проект. Мандрівка просторами Всесвіту, про яку ти мрієш

с.26

 

7

Теплові пояси Землі

с.16-19,§7

 

8

Земля. Добовий і річний рух Землі

с.19-22,§8

 

9

Місяць – природний супутник Землі

 

 

10

Зорі. Сузір’я. Великий та Малий Віз, Полярна зоря

с.22-24,§9

 

11

Молочний Шлях наша Галактика

с.25,§10

 

12

Сучасні уявлення про Всесвіт

с.25-26,§10

 

13

Узагальнення і систематизація знань учнів. Контрольна робота №1

Тема

 

                                             ПЛАН І КАРТА

14

Аналіз контрольної роботи. Горизонт. Сторони  горизонту

с.27-29, §11

 

15

Орієнтування на місцевості за допомогою Сонця, компасу та місцевих ознак

с.29-32,

§12

 

16

Екскурсія. Визначення сторін горизонту за допомогою Сонця, компасу та місцевих ознак

 

 

17

План місцевості

с.32-35,§13

 

18

Масштаб

с.36-38,§14

 

19

Географічна карта, умовні знаки на карті.

Практична робота: читання плану і карти

с.36-38,

§15

 

20

 

Робота з планом і картою.

Практична робота: порівняння  плану і карти

 

 

21

 Узагальнення і систематизація знань учнів.

Контрольна  робота №2

 Тема

 

                                  ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

22

Аналіз контрольної роботи. Розселення людей на Землі. Чисельність населення Землі, її зміна

с. 41-43, §16

 

23

Материки, океани і частини світу на географічних картах. Практична робота: читання карти світу, позначення на контурній карті назв материків і океанів 

с. 43-47,

§17

 

24

 Практична робота: ознайомлення з картою світу, вивчення материків та океанів  із використанням електронних ресурсів

 

 

25

Природа океанів. Тихий океан

с.47-50,§17

 

26

Атлантичний океан

с.51-52,§18

 

27

Північний Льодовитий океан

с.52,§18

 

28

Індійський океан

с.52-55,§18

 

29

Навчальний проект. «Земля – планета «Вода»(природа океанів)

 

 

30

Узагальнення і систематизація знань учнів.

Контрольна робота№3

Тема

 

31

Євразія – найбільший материк

с.55-57,§20

 

32

Рослинний і тваринний світ Євразії

с.57-62,§21

 

33

Африка – найспекотніший материк Землі

с.62-65,§22

 

34

Рослинний  і тваринний світ Африки

с.65-71,§23

 

35

Північна Америка

с71-74,§24

 

36

Рослинний  і тваринний світ Північної  Америки.

с.74-77,§25

 

37

Південна Америка

с.78-80,§26

 

38

Рослинний  і тваринний світ Південної  Америки

с.80-85,§27

 

39

Австралія – найсухіший материк

с.85-88,§28

 

40

Рослинний  і тваринний  світ Австралії

с 88-93,§29

 

41

Антарктида – найхолодніший материк

с.94-96,§30

 

42

Рослинний і тваринний світ Антарктиди

с.96-100,§31

 

43

Навчальний проект. Цікавий  світ материка, на який я хочу потрапити

 

 

44

Узагальнення і систематизація знань учнів.

Контрольна робота№4

 

 

ПРИРОДА УКРАЇНИ

45

Аналіз контрольної роботи. Україна на карті світу. Карта України. Практична робота: позначення на контурну карту столиці та міст України                               

с. 101-103, §32

 

 

46

Форми земної поверхні України і свого краю

с.103-106, §33

 

47

Корисні копалини України, їх види

с. 107-109,

§34

 

48

Природне паливо та його запаси України

с. 110-112,

§35

 

49

Водойми України. Рівнинні і гірські річки. Практична робота: позначення на контурну карту водойм України                               

с. 113-115,

§36

 

 

50

Озера і болота. Штучні водойми. Охорона водойм

с.116-119, §37

 

51

Чорне море

с.119-121,

§38

 

52

Рослинний і тваринний світ Чорного моря. Охорона Чорного моря

с.121-124,

§38

 

53

Азовське море

с.124-125, §39

 

54

Рослинний і тваринний світ Азовського моря. Охорона Азовського моря

с.125-128, §39

 

55

Використання і охорона природних багатств водойм

 

 

56

Ґрунти України їх охорона

с.128-131, §40

 

57

Узагальнення і систематизація знань учнів.

Контрольна робота№5

 

 

58

Природні  зони  України. Карта природних зон

с.132-134, §41

 

59

Мішані ліси (Полісся)

с.134-138, §42

 

60

Лісостеп

с.139-142, §43

 

61

Степ

с.142-146, §44

 

62

Гори Карпати

с.147-151, §45

 

63

Кримські гори

с.151-155, §46

 

65

Екскурсія. Ознайомлення з формами рельєфу, водоймами, рослинним та тваринним світом, ґрунтами рідного краю

 

 

66

Узагальнення і систематизація знань учнів.

Контрольна робота№6

 

 

67

Начальний проект. «Добра справа для природи»

 

 

68

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖУЮ                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

 

ЗДНВР _______                                                    Директор _______

«03» вересня   2018 р.                                       «03» вересня 2018 р.

 

Розглянуто на засіданні МО початкових класів

Протокол  від «28» серпня 2018 р. № 1

Керівник   МО початкових класів ________

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

                                   УРОКІВ Я У СВІТІ

 

Клас 4-

Учитель   

Кількість годин на рік:   34  год

На тиждень:     1 год

 

Планування складено на основі

 Навчальні програми. 4 клас: методичні рекомендації щодо  організації навчально-виховного процесу в 2016/2017 н.р. з коментарем провідних фахівців. – Х: Вид-во «Ранок», 2016. – 176с. Автори-укладачі:     Лотоцька А.В., Цимбалару А.Д.

 

         Підручник   

 

       Я у світі. Н. Бібік, 4 кл. –  Х.: Видавничий дiм «Основа», 2013

 

 

           Додаткова література

 Посібник «Мій конспект» Я у світі. Н.О. Будна. 4 кл. – Т.: Навчальна  книга «Богдан», 2015.

 

Робочий зошити  з друкованою основою.

 

 

 

Тема уроку

 

Стор.

Дата

ЛЮДИНА

1

Радість життя

 

 

2

Ти звичайний чи незвичайний?

 

 

3

Людське «Я»

 

 

4

Винаходи людства

 

 

5

Дорога до успіху

 

 

6

Великі досягнення малих українців

 

 

7

Не витрачай даремно час!

 

 

8

Робимо висновки з теми «Людина»

 

 

ЛЮДИНА СЕРЕД ЛЮДЕЙ

9

Школа вихованості

 

 

10

Чемним треба бути скрізь

 

 

11

Правила гостинності

 

 

12

Людські чесноти

 

 

13

Про акуратність

 

 

14

Будьте дружелюбними!

 

 

15

Не роби нікому зла!

 

 

16

Чи варто бути правдивим?

 

 

17

Культура спілкування. Робимо висновки з теми «Людина серед людей»

 

 

ЛЮДИНА В СУСПІЛЬСТВІ

18

Вчимося любити свою Батьківщину

 

 

19

Людина живе в суспільстві

 

 

20

Символіка. Що це таке?

 

 

21

Державні символи України

 

 

22

Українська мова — державна мова України

 

 

23

Батьки зобов'язані — діти зобов'язані

 

 

24

Навчання — основний обов'язок дітей

 

 

25

Про правопорушення

 

 

26

Передбачай наслідки своїх вчинків

 

 

27

За скоєне відповідають перед законом

 

 

28

Культурна спадщина народу

 

 

29

Робимо висновки з теми «Людина в суспільстві»

 

 

ЛЮДИНА І СВІТ

30

Україна і світ      

 

 

31

Українці, які вдосконалили світ

 

 

32

За що шанують українців

 

 

33

Ти і світ людей

 

 

34

У кожному куточку світу свої традиції і звичаї

 

 

35

Охорона довкілля — спільна справа всіх землян. Робимо висновки з теми «Людина і світ»

 

 

 

 

 

ПОГОДЖУЮ                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

 

ЗДНВР _______                                                Директор _______ 

«03» вересня   2018 р.                                       «03» вересня 2018 р.

 

Розглянуто на засіданні МО початкових класів

Протокол  від «28» серпня 2018 р. № 1

Керівник   МО початкових класів ________

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

                                    УРОКІВ ІНФОРМАТИКИ

 

 

Клас 4- 

Учитель   

Кількість годин на рік:   35 год

На тиждень:     1 год

 

Планування складено на основі

Навчальні програми. 4 клас: методичні рекомендації щодо  організації навчально-виховного процесу в 2016/2017 н.р. з коментарем провідних фахівців. – Х: Вид-во «Ранок», 2016. – 176с. Автори-укладачі:     Лотоцька А.В., Цимбалару А.Д.

 

       Підручник   

    Інформатика. М.М.Корнієнко, С.М.Крамаровська, І.Т.Зарецька. 4 кл. – Х.: «Ранок», 2013

 

       Додаткова література

Посібник «Мій конспект» Інформатика. М.О.Володарська.     4кл. – Х.: Видавничий дім «Основа», 2013.

Робочий зошити  з друкованою основою.

 

 

 

Тема уроку

 

Дата

1

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Повторення начального матеріалу за 3 клас. Інструктаж з БЖД

 

2

Поняття файлу та папки

 

3

Створення і видалення папок, видалення файлів

 

4

Копіювання файлів та папок

 

5

Тексти і текстовий редактор

 

6

Середовище текстового редактора. Відкриття та створення   текстового документа. Збереження текстового документа

 

7

Правила введення тексту

 

8

Редагування тексту

 

9

Копіювання і переміщення фрагментів тексту

 

10

Форматування тексту

 

11

Вставлення зображень у текстовий документ

 

12

Графічні редактори та їх призначення. Середовище графічного редактора

 

13

Панель інструментів

 

14

Інструменти виділення фрагментів зображення

 

15

Вставлення підпису до малюнка. Зміна кольору й розміру шрифта

 

16

Правила безпечного користування Інтернетом при пошуку  інформаційних матеріалів (повідомлень)

 

17

Веб-сторінки для дітей

 

18

Дитячі бібліотеки

 

19

Навчаємось онлайн. Малюємо онлайн

 

20

Електронне спілкування. Безпека спілкування в спільнотах

 

21

Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання

 

22

Заперечення висловлювань

 

23

Аналіз тексту задачі

 

24

Середовище виконання алгоритмів Scratch

 

25

Алгоритми з розгалуженням. Логічне слідування «Якщо – то – інакше»

 

 

26

Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням для виконавців у середовищі Scratch

 

27

Алгоритми з повторенням

 

28

Створення та виконання програм у середовищі Scratch

 

29

Середовище редактора презентацій

 

30

Комп’ютерна презентація, її об’єкти.

Робота з об’єктами на слайдах презентації

 

31

Анімаційні ефекти у комп’ютерній презентації

 

32

Створення презентацій на основі шаблону. Розробка плану створення презентації на задану тему

 

33

Створення навчального проекту «Найближчі сусіди України» (віртуальна подорож)

 

34

Створення навчального проекту «Найближчі сусіди України» (віртуальна подорож)

 

35

Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік Підсумковий урок за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖУЮ                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

 

ЗДНВР _______                                               Директор _______ 

 

«03» вересня   2018 р.                                       «03» вересня 2018 р.

 

Розглянуто на засіданні МО початкових класів

Протокол  від «28» серпня 2018 р. № 1

Керівник   МО початкових класів ________

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

 УРОКІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

 

 

Клас 4- 

Учитель   

Кількість годин на рік:   35  год  __

На тиждень:     1 год

 

Планування складено на основі

Навчальні програми. 4 клас: методичні рекомендації щодо  організації навчально-виховного процесу в 2016/2017 н.р. з коментарем провідних фахівців. – Х: Вид-во «Ранок», 2016. – 176с. Автори-укладачі:     Лотоцька А.В., Цимбалару А.Д.

 

        Підручник   

     Образотворче мистецтво. М. Резніченко, С. Трач,  4 кл. –       Т.: Видавничий дiм «Богдан», 2013

 

 

         Додаткова література

Посібник «Мій конспект» Образотворче мистецтво.     Н.В. Чен.     4 кл. – Х.: Видавничий дім «Основа», 2014.

 

 

Тема уроку

 

Дата

1

 

Вступ. БЖД на уроках образотворчого мистецтва. Поняття про художній образ в мистецтві. Способи створення художнього образу в різних видах образотворчого мистецтва. Орієнтовне практичне завдання: «Спогади про літо»

 

2

 

Створення художнього образу за допомогою графічних засобів виразності: ліній, штрихів, крапок, плям. Орієнтовне практичне завдання: «Могутні сосни»

 

3

 

Значення вибору графічної техніки для створення виразного художнього образу. Орієнтовне практичне завдання:  «Природні стихії»

 

4

 

Поглиблення знань про колір як засіб виразності живопису. Створення засобами кольору певного за характером образу. Орієнтовне практичне завдання:  «Кольорові пори року. Мелодія осені»

 

5

 

Значення вибору живописної техніки для створення виразного художнього образу. Орієнтовне практичне завдання:  «Синій туман»

 

6

Форма, колір, декор у створенні певних за характером образів. Орієнтовне практичне завдання: «Екзотичний птах»

 

7

 

Поглиблення знань про скульптуру, її види. Особливості створення художнього образу   в об`ємі. Орієнтовне практичне завдання: «Мешканці казкового лісу»

 

8

 

Незвичайні матеріали художника-скульптора. Створення казкового образу з природних матеріалів. Орієнтовне практичне завдання: «Веселий лісовик»

 

9

 

Відмінність декоративної манери зображення від реалістичної. Особливості декоративного образу. Орієнтовне практичне завдання: «Світ декоративної іграшки»

 

10

 

Ознайомлення з українським народним мистецтвом петриківського розпису. Композиційне та колірне рішення творів петриківських майстрів. Орієнтовне практичне завдання:  «Казкова квітка Петриківки»

 

11

 

Народне мистецтво витинанки. Витинанки прості і складені. Значення осі симетрії при створенні витинанки. Орієнтовне практичне завдання: «Вазонова композиція»

 

12

 

Архітектура як будівельне мистецтво. Образ будівлі, її призначення. Створення на основі асоціацій образу казкового будинку. Орієнтовне практичне завдання:  «Будинок для казкового персонажа»

 

13

Дизайн та художнє конструювання. Створення художнього образу в техніках паперопластики, орігамі. Орієнтовне практичне завдання:  «У  селянській хаті»

 

14

Дизайн та художнє конструювання. Створення художнього образу в техніках паперопластики, орігамі. Орієнтовне практичне завдання: «Чарівний ліхтарик»

 

15

 

Ознайомлення зі шрифтом. Уведення слів та чисел у декоративно-орнаментальну композицію. Орієнтовне практичне завдання: «Святкова листівка».

 

16

Узагальнення та систематизація знань учнів.

 

17

Зображення явищ природи, глибини простору в пейзажі. Засоби створення художнього образу у пейзажі. Свідомий вибір формату, положення аркуша, межі зламу простору (вище, нижче на аркуші). Орієнтовне практичне завдання: «Караван у пустелі»

 

18

Пропедевтичні відомості про ілюзорне зближення паралельних горизонтальних ліній, що йдуть у глибину (річка, доріжка тощо). Передавання плановості  відкритого простору за допомогою кольору та тону. Орієнтовне практичне завдання: «Морські фантазії»

 

19

Актуалізація знань про колір як засіб вираження настрою у пейзажі. Усвідомлення залежності колірної гами від кольору неба. Орієнтовне практичне завдання: «Свято весняної природи»»

 

20

Казкові звірі та істоти у творах образотворчого мистецтва. Трансформація форми як засіб створення фантастичного образу. Орієнтовне практичне завдання: «Чудо –юдо»

 

21

Фантастичні та реалістичні образи в мистецтві. Ознайомлення з графічною технікою штампування. Виготовлення кліше (картон, гумка, морква, картопля). Орієнтовне практичне завдання: «Невідома планета»

 

22

Виражальні засоби під час створення образів фантастичних істот за мотивами творів народних художників. ). Орієнтовне практичне завдання: «Фантастична істота»

 

23

Образи тварин у творах художників-анімалістів. Поняття  “пропорції”, “динаміка”, “статика”. Зображення фігури тварини (на площині чи в обємі) у статичному або динамічному станах. ). Орієнтовне практичне завдання: «Мій чотирилапий друг»

 

24

Портрет як художній образ. Засоби створення виразного портрету казкового образу.  Орієнтовне практичне завдання: «Портрет козака (Котигорошка. Кирила Кожум’яки тощо)»

 

25

Зображення людини у статичному та динамічному станах. рієнтовне практичне завдання: «Веселі старти»

 

 

26

Ознайомлення з художніми традиціями рідного краю. Орієнтовне практичне завдання: «Український рушничок»

 

27

Особливості природного середовища  рідного міста (села).  Розвиток спостережливості, зорової памяті, вміння сприймати красу природи  рідного краю та  відтворювати її на площині.

Орієнтовне практичне завдання: «Пам’ятки архітектури»

 

28

Особливості архітектури рідного міста (села).

Важливість збереження памяток архітектури. Значення вибору формату для створення виразної врівноваженої композиції. Орієнтовне практичне завдання: «Садки цвітуть»

 

29

Зв’язок архітектури з природним середовищем. Уявлення про ландшафтну архітектуру. Вибір колірної гами, художньої техніки та манери зображення, визначення композиційного центру під час створення пейзажу. Орієнтовне практичне завдання: «Садки цвітуть»

 

30

Розширення уявлень про роботу художника-дизайнера. Ознайомлення з поняттям малих архітектурних форм (ліхтарі, альтанки, фонтани, лави тощо). Орієнтовне практичне завдання: «Чарівні ліхтарі», «Шпаківня»

 

31

Різноманітність форм металевих виробів. Поняття про ковальське та ливарське мистецтво.  Розвиток навичок створювати ажурні витинанки. Орієнтовне практичне завдання: «Металеве мереживо міста (села)»

 

32

Поняття про оформлення вітрин як один з різновидів прикладного мистецтва.  Прийоми групування предметів різних за розміром та кольором. Орієнтовне практичне завдання: «Вітрини магазинів»

 

33

Створення святкового настрою за допомогою  кольору та декору у багатоплановій тематичній композиції. Орієнтовне практичне завдання: «Україна – моя Батьківщина»

 

34

Узагальнення та систематизація знань учнів. Виставка робіт. 

 

35

Узагальнення та систематизація знань учнів. Підсумок за рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖУЮ                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

 

ЗДНВР _______                                                           Директор _______ 

 

«03» вересня   2018 р.                                             «03» вересня 2018 р.

 

Розглянуто на засіданні МО початкових класів

Протокол  від «28» серпня 2018 р. № 1

Керівник   МО початкових класів ________

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

    УРОКІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Клас 4- 

Учитель   

Кількість годин на рік:   35 год

На тиждень:     1 год

 

Планування складено на основі

Навчальні програми. 4 клас: методичні рекомендації щодо  організації навчально-виховного процесу в 2016/2017 н.р. з коментарем провідних фахівців. – Х: Вид-во «Ранок», 2016. – 176с. Автори-укладачі:     Лотоцька А.В., Цимбалару А.Д.

 

          Підручник   

    Трудове навчання. І, Веремійчик, В. Тименко. – 4 кл. К.: «Генеза», 2013

 

          Додаткова література

Посібник «Мій конспект» Образотворче мистецтво.                Л.В. Ліннікова.     4 кл. – Х.: Видавничий дім «Основа», 2015.

 

 

 

 

 

 

 

Тема уроку

 

Дата

1

Комбінування  природних, штучних і пластичних ма- теріалів. Послідовність дій під час виготовлення виробів із природних і пластичних матеріалів. Практична робота. Виготовлення виробів із природних і пластичних матеріалів

 

2

Конструювання  рухомих моделей з картону та папе- ру. Загальні відомості про способи виготовлення рухомих моделей з паперу та картону.  Матеріали, інструменти та пристосування для виготовлення рухомих моделей. Практична  робота. Виготовлення рухомої гри «Веселий клоун»

 

3

Конструювання рухомих моделей з картону та паперу. Послідовність дій під час виготовлення моделей з рухомими деталями. Практична робота. Виготовлення моделей з рухомими деталями

 

4

Конструювання рухомих моделей з картону та паперу. Послідовність дій під час виготовлення моделей з паперу і картону з рухомими деталями. Практична робота. Виготовлення моделей з паперу та картону з рухомими деталями

 

5

Сюжетна витинанка. Уявлення про особливості сюжетної витинанки різних регіонів України. Послідовність виготов- лення виробів технікою витинанки. Практична робота. Виготовлення сюжетної витинанки «Ангелятка»

 

6

Сюжетна витинанка. Послідовність виготовлення виробів технікою витинанки. Практична робота. Виготовлення сюжетної композиції «Жадібні ведмежата»

 

7

Сюжетна витинанка. Послідовність виготовлення сюжет- ної витинанки. Практична робота. Виготовлення сюжетної композиції  «Півник»