24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

Календарне планування 5 клас. І семестр. з інтегрованими змістовними лініями

Про матеріал

Календарне планування 5 клас. І семестр. Підручник – Німецька мова. 5 клас (1-й рік навчання) С.І. Сотникова, Т.В.Білоусова. В-во «Ранок», 2018) Кількість годин на тиждень: 2.

Перегляд файлу

№ п/п

Дата

Підтема

Мовний інвентар

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти

(Комунікативна компетентність)

Інтегровані змістовні лінії

 (1-4)*

Домашнє завдання

лексика

граматика

рецептивні

(зорове сприйняття, сприйняття на слух)

інтеракційні

(писемна та усна взаємодія)

продуктивні

говоріння

письмо

*Інтегровані змістовні лінії: 1. Екологічна безпека та сталий розвиток, 2. Громадянська відповідальність, 3. Здоров’я і безпека, 4. Підприємливість та фінансова грамотність.

Тема 1. Привіт. 12  годин

1.

 

Привіт! Доброго дня!

Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! Gute Nacht! Hallo! Ich heiße…Wie heißt du? Wie ist dein Name? Mein Name ist… sehr angenehm. Tschüs! Auf Wiedersehen!

Порядок слів у розповідному реченні

Впр.1 ст.6

 

Впр.4,5 ст.7

Впр.6 ст.8

 

Впр.2 ст.6

3.інструктаж по ТБ у школі

Вивчити нові ЛО

2

 

Як Вас звати?

Wie heißen Sie? Wie ist Ihr Name? freut mich

Herr . Frau

 

Впр 1,3 ст.9

Впр 1 ст.9

Впр 5 ст.10

Впр 5 в) ст.10

2.Формулює особисті ціннісні пріоритети.

Вивчити нові ЛО

3

 

Так чи ні?

der Affe, die Maus, der Delfin, die Note, der Tiger, das Mädchen (die Mädchen), Heißt du…?

Heißen, ja, nein. Und du?

Порядок слів у питальному реченні

Впр 1,3 ст.11

Впр 4a)  ст.11

Впр 4b)  ст.11

Впр 6  ст.13

2.Пояснює вибір особистих символів.

Вивчити нові ЛО

4

 

Хто це?

Wer? Wer ist das? Und wer ist das? Das ist…

Das sind… der Igel, der Wolf, die Sonne, der Elefant, die Rose, dein, mein

 

Впр.1 ст.14

 

Впр.2 ст.14

 

Впр.5 ст.15

 

Впр.2 ст.14

 

2.Обговорює особливості взає-модії особистості та групи.

Вивчити нові ЛО

5

 

Що це?

Was? Was ist das?  Das ist ein(e)…  Das sind…das Buch, der Ochse, der Uhu, der Computer, das Haus, im Haus,

raus, der Hund, oder, und,…ist da.…sind da.

Рід іменника. Артикль

Впр.1 ст.16

 

Впр.3 ст.17

 

Впр.4 ст.17

 

Впр.5 ст.17

 

2.Формулює особисті ціннісні пріоритети.

 

Вивчити нові ЛО

6

 

Ти − Тіна?

das Lineal, das Känguru, die Puppe, die Gans, der Ball, das Kind, sein, Bist du…? Ja, ich bin…Nein, ich bin nicht… Ist das ein(e)…? Ja, das ist еin(e)…

Дієслово sein

Впр.1 ст.18

 

Впр.3 ст.18

Впр.4 ст.18

Впр.2 ст.18

2.Обговорює осо-бливості взаємодії особистості та групи.

Вивчити нові ЛО

7

 

Скільки тобі років?

Wie alt bist du? Wie alt ist...? Wie alt sind...? Ich bin schon/bald … (Jahre alt) der Fuchs, der Junge, der Vogel, die Ziege, die Katze, die Vase, der Junge, 1 - ein (eins) , 2 – zwei, 3 – drei, 4 – vier, 5 – fünf, 6 - sechs,  7 – sieben,   8 – acht, 9 – neun, 10 – zehn, 11 – elf, 12 - zwölf

Кількісні числівники 1-‘12

Впр.1 ст.20

 

Впр.3 ст.20

Впр.4 ст.21

Впр.6 ст.21

3.Формулює правила безпеки онлайн спілкування.

 

Вивчити нові ЛО

8

 

Як у тебе справи?

Wie geht es dir? Und dir? Wie geht’s? Wie geht es Ihnen? Und Ihnen? Danke, gut! Danke, es geht.

Danke, prima! Danke schön! die Schule. Ich gehe in die Schule. Und wer bist du?

 

Впр.1 ст.22

 

Впр.3 ст.22

Впр.4 ст.23

Впр.5 ст.23

2.Обговорює осо бливості взаємодії особистості та групи.

Вивчити нові ЛО

9

 

Це правильно?

Stimmt das? Ja, das stimmt. Nein, das stimmt nicht.  Ist das richtig? Das ist richtig. Das ist  falsch. Das ist kein(e)...(іменник)
der Freund (mein Freund), die Freundin (meine Freundin), fleißig, der Apfel, kein, nicht

Зaперечні частки nicht/ kein/keine

Впр.1 ст.24

 

Впр.3 ст.24

Впр.4 ст.24

Впр.5 ст.24

 

Вивчити нові ЛО

10

 

Ми знаємо весь алфавіт.

Woher kommst du? Ich komme aus… Sehr gut. das Alphabet,das Bild, die Gymnastik, die Möbel, der Fisch, schön, schlecht

 

Впр.1 ст.26

 

Впр.3 ст.26

Впр.4 ст.26

Впр.5 ст.27

2.Формулює особисті ціннісні пріоритети.

Ст. 27, впр 5

11

 

Урок корекції знань, умінь та навичок по темі «Привіт»

ЛО теми

 

Ст. 28-29 Тестування вмінь та навичок

 

 

Тема 2. Моя родина та мої друзі!

12

 

Моя родина.

Die Familie, die Eltern, die Mutter, der Vater,

die Oma, der Opa, die Schwester, der Bruder,

die Großeltern, die Geschwister, haben,  mein, dein

Присвійні займенники mein(е), dein(е)

Особ. займенники

Впр.1,2, с.30

 

Впр.3, с.31

 

Впр.5, с.31

РЗ впр.3 с.22

 

 

Впр.4, с.31

РЗ впр.1,2 с.22,

РЗ впр.5 с.23

 

 

Скласти розповідь про свою родину

13

 

Мої рідні

Die Tante, der Onkel, die Tochter, der Sohn,

die Kusine, der Cousin,das Kind/die Kinder,

die Verwandten

Особ. займенники

Впр.1,2, с.33

 

Впр.3, с.33

 

Впр 1 ст 33, впр 3 ст 33

Впр 5 ст 34

1 Наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

 

Скласти розповідь про рідних

14

 

Які рідні є в тебе?

Die Tante — die Tanten, die Kusine
— die Kusinen, die Schwester — die Schwestern, die Oma — die Omas, die Großmutter — die Großmütter, der Onkel — die Onkel, der Cousin — die Cousins, der Opa — die Opas, der Großvater — die Großväter, der Bruder
— die Brüder.

Дієслово «haben» у теперішньому часі, знахідний відмінок іменників

Впр. 2, 3 (с. 35)

Впр.  3 (с. 31)

Впр 4 ст 36

Впр.  3 с. 31

2 Порівнює сімейні традиції.

 

Впр 5 ст 36

15

 

Скільки років цим людям?

Dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig, sechzig, siebzig, achtzig, neunzig, hundert.

Числівники 13-100

Впр. 1,2 ст. 38

Впр. 2 ст. 38

Впр 4 ст 39

 

2 обговорює особливості взаємодії особистості та групи.

Розкажи про вік членів своєї родини

16

 

Яка твоя адреса?

die Adresse, die Telefonnummer,

Die Straße

Присвійні займенники

Впр. 1,2 ст. 41

Впр. 4 ст. 42

Впр. 3ст. 42

Впр. 5 ст. 42

2 Наводить приклади участі родини у житті місцевої громади.

Впр 7 ст 43

17

 

Де ти живеш?

leben, wohnen, in Österreich, in Dutschland, in der Ukraine,  in der Schweiz, wo?

 

Вживання дієслів leben, wohnen

Впр. 1 ст. 44

Впр. 2 ст. 44

Впр. 5 ст. 45

Впр. 3 ст. 44

1 Наводить приклади внеску своєї родини у сталий розвиток.

впр 4 ст 45

18

 

Звідки ти?

Wo?, Woher?, kommen, Woher kommst du? aus der Ukraine, aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Österreich

 

Впр. 1 ст. 47

Впр. 2 ст. 47

Впр. 3,4 ст. 48

Впр. 5 ст. 49

2 Пояснює вибір особистих символів.

Впр. 6 ст. 49

19

 

Урок корекції знань, умінь та навичок по темі «Моя родина та мої друзі!»

ЛО теми

 

Ст. 50-51 Тестування вмінь та навичок

 

 

Тема 3. Школа

 20

 

Що ми робимо у школі?

spielen, rechnen, turnen,  schreiben, lesen, sprechen, sehen, essen, laufen, zeichnen, springen, tanzen

Відмінювання сильних дієслів

Впр. 1 ст. 52

Впр. 2 ст. 52

Впр.4, 5ст. 53

Впр. 3ст. 49

3 Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя.

Скласти 5 речень

21

 

На уроці німецької мови

geben, nehmen, übersetzen, ein Lied singen, neue Wörter lernen, auswendig, die Aufgaben machen,

das Gedicht wiederholen

Відмінювання сильних дієслів

Впр. 1 ст. 54

Впр. 2 ст. 54

Впр.4 ст. 55

Впр. 3ст. 55

2 Обговорює шкільні правила.

 

впр 5 ст 56

22

 

Наша класна кімната

die Tafel, der Tisch, der Stuhl, die Bank, das Bild, der Bücherschrank, rot, grün, braun, gelb, schwarz, blau, weiß,grau,

Множина іменників

Впр. 1 ст. 57

Впр. 2 ст. 57

Впр.4 ст. 57

Впр. 7 ст. 58

2 Пропонує варіанти участі школи/класу в житті громади.

Впр 8 ст 58

23

 

Шкільні речі

die Schulsachen, die Schultasche, 

das Mäppchen, das Lineal, der Radiergummi, der Kugelschreiber, der Bleistift, der Anspitzer, der Pinsel, das Heft,

das Buch

Заперечний займенник kein

Впр. 1 ст. 59

Впр. 2 ст. 59

Впр.5 ст. 60

Впр. 4 ст.  60

3 Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя.

Впр. 4 ст.  60

24

 

Діти, вчіть німецьку!

Die Regel, diktieren, erklären, bitte

Наказовий спосіб

Впр. 1 ст. 61

Впр. 2 ст.61

Впр.3 ст. 62

Впр. 4 ст.  62

2. Демонструє розуміння потреби працювати разом

Впр 5 ст 63

25

 

Урок корекції знань, умінь та навичок по темі «Школа»

ЛО теми

 

Ст. 64-65 Тестування вмінь та навичок

 

 

26

 

Контроль навичок аудіювання

27

 

Контроль навичок письма

28

 

Контроль навичок читання

29

 

Контроль навичок говоріння

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Біндюков Юрій
  Дякую! респект За учительську солідарність!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Біндюков Юрій
  Дякую! респект За учительську солідарність!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Смірнова Юлія Валеріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Ткаченко Світлана Валеріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
doc
Додано
15 січня 2019
Переглядів
938
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку