Календарне планування 5 клас, НУШ, математика ( 5 год на тиждень)

Про матеріал
Орієнтовне календарно-тематичне планування. Математика ,НУШ. Складено відповідно до Модельної навчальної програми адаптаційного циклу для закладів загальної середньої освіти (автор Істер О.С.), затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 12.07.2021 р. №795
Перегляд файлу

5 клас

Математика

Календарне планування
(5 год на тиждень, І семестр – 80 год, ІІ семестр – 95 год)

Складено  відповідно до Модельної навчальної програми адаптаційного циклу для закладів загальної середньої освіти (автор Істер О.С.), затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 12.07.2021 р. №795)

 

Назва теми

Кількість

годин

Кількість контрольних робіт

Узагальнення та систематизація знань за курс початкової школи

12

1

Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фiгури і величини 

68

4

Подільність натуральних чисел

13

1

Дробові числа та дії з ними

64

4

Повторення і систематизація навчального матеріалу

18

1

 

 

 
 

Дата

Тема уроку

Тема 1. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ЗА КУРС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (12 год )

 1.  

 

Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел

 1.  

 

Арифметичні дії з натуральними числами

 1.  

 

Арифметичні дії з натуральними числами

 1.  

 

Поняття дробу. Порівняння дробів

 1.  

 

Знаходження дробу від числа. Знаходження числа за значенням його дробу

 1.  

 

Величини: довжина, маса, місткість, час. Дії з величинами

 1.  

 

Величини: довжина, маса, місткість, час. Дії з величинами

 1.  

 

Числові та буквені вирази. 

 1.  

 

 Розв’язування рівнянь .Самостійна робота 

 1.  

 

Геометричні фігури на площині: точка, відрізок, промінь, пряма, кут, ламана.

 1.  

 

Геометричні фігури на площині: трикутник, квадрат, прямокутник, многокутник, коло, круг.

 1.  

 

Тематична контрольна (діагностична) робота № 1 «Повторення вивченого»

Тема 2. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ

 

 1.  

 

Аналіз  контрольної  роботи. Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

 1.  

 

Розв’язування вправ на запис натуральних чисел

 1.  

 

Порівняння натуральних чисел. Числові нерівності

 1.  

 

 Розв’язування вправ на порівняння натуральних чисел

 1.  

 

Округлення натуральних чисел

 1.  

 

Розв’язування вправ на округлення натуральних чисел. Самостійна робота 

 1.  

 

Арифметичні дії з натуральними числами. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

 1.  

 

  Розв’язування вправ на додавання натуральних чисел

 1.  

 

Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання

 1.  

 

Розв’язування вправ на застосування властивостей віднімання натуральних чисел

 1.  

 

Розв’язування вправ на додавання і віднімання натуральних чисел. Самостійна робота   

 1.  

 

 Розв’язування задач і вправ

 1.  

 

Тематична контрольна (діагностична) робота № 2 «Порівняння, округлення додавання, віднімання натуральних чисел

 1.  

 

Аналіз контрольної роботи. Множення натуральних чисел

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 1.  

 

Властивості множення натуральних чисел

 1.  

 

Переставна, сполучна, розподільна властивості множення

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ . Самостійна робота   

 1.  

 

Степінь натурального числа. Квадрат і куб натурального числа

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 1.  

 

Ділення натуральних чисел

 1.  

 

 Розв’язування задач і вправ

 1.  

 

 Розв’язування задач і вправ

 1.  

 

Окремі випадки ділення натуральних чисел

 1.  

 

Ділення з остачею. Самостійна робота 

 1.  

 

 Розв’язування задач і вправ

 1.  

 

Тематична контрольна (діагностична) робота № 3 «Множення і ділення натуральних чисел»

 1.  

 

Аналіз контрольної  роботи .Числові вирази. Буквені вирази та формули

 1.  

 

 Розв’язування задач і вправ

 1.  

 

Рівняння. Корені рівняння

 1.  

 

Розв’язування рівнянь 

 1.  

 

Розв’язування рівнянь . Самостійна робота 

 1.  

 

 Розв’язування задач за допомогою рівнянь

 1.  

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

 1.  

 

Текстові задачі на рух

 1.  

 

Розв’язування задач на рух

 1.  

 

Текстові задачі економічного змісту

 1.  

 

Розв’язування задач економічного змісту

 1.  

 

Розв’язування задач

 1.  

 

 Розв’язування задач. Самостійна робота 

 1.  

 

Вправи на всі дії з натуральними числами

 1.  

 

Розв’язування вправ на всі дії з натуральними числами.

 1.  

 

 Розв’язування задач і вправ на всі дії з натуральними числами

 1.  

 

Тематична контрольна (діагностична) робота № 4 «Рівняння, вирази, формули»

 1.  

 

Аналіз діагностувальної роботи. Відрізок та його довжина. Одиниці вимірювання довжини відрізка

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 1.  

 

Промінь, пряма

 1.  

 

Промінь, пряма. Координатний промінь

 1.  

 

Координатний промінь. Шкала

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ Самостійна робота   

 1.  

 

Лінійні та стовпчасті діаграми

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 1.  

 

Кут. Види кутів

 1.  

 

  Розв’язування задач і вправ

 1.  

 

Величина кута. Вимірювання кутів

 1.  

 

Величина кута. Побудова кутів

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ

 1.  

 

Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами та сторонами

 1.  

 

 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота 

 1.  

 

Прямокутник. Квадрат. Периметр квадрата і прямокутника

 1.  

 

 Розв’язування задач і вправ

 1.  

 

Рівність фігур

 1.  

 

Площа прямокутника і квадрата. Одиниці вимірювання

площі

 1.  

 

Розв’язування задач

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота   

 1.  

 

Тематична контрольна (діагностична) робота № 5 «Відрізок, промінь, пряма, кути, трикутники»

 1.  

 

Найпростіші комбінаторні задачі

 1.  

 

Розв’язування найпростіших комбінаторних задач

               Тема 3. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

 1.  

 

Дільники та кратні натурального числа

 1.  

 

Розв’язування вправ 

 1.  

 

Ознаки подільності на 2, 5, 10

 1.  

 

Ознаки подільності на 9 і 3

 1.  

 

Прості та складені числа

 1.  

 

Прості та складені числа. Самостійна робота 

 1.  

 

Розкладання чисел на прості множники

 1.  

 

Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа

 1.  

 

 Розв’язування задач і вправ

 1.  

 

Найменше спільне кратне

 1.  

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота 

 1.  

 

 Розв’язування задач і вправ

 1.  

 

Тематична контрольна (діагностична) робота № 6 «Подільність натуральних чисел»

                      Тема 4. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ 

 1.  

 

Аналіз контрольної  роботи .Звичайні дроби

 1.  

 

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом

 1.  

 

 Розв’язування задач і вправ

 1.  

 

Дріб як частка двох натуральних чисел

 1.  

 

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

 1.  

 

 Розв’язування задач і вправ

 1.      

 

Правильні і неправильні дроби

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота 

 1.      

 

Мішані числа

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ

 1.      

 

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

 1.      

 

Розв’язування   вправна додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ

 1.      

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

 1.      

 

Розв’язування   вправ на додавання і віднімання мішаних чисел

 1.      

 

 Розв’язування   вправ на додавання і віднімання мішаних чисел. Самостійна робота 

 1.      

 

 Розв’язування текстових задач

 1.      

 

 Розв’язування задач і вправ

 1.      

 

Тематична контрольна (діагностична) робота № 7 «Звичайні дроби»

 1.      

 

Аналіз контрольної  роботи .Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

 1.      

 

 Розв’язування   вправ

 1.      

 

 Порівняння десяткових дробів

 1.      

 

 Розв’язування   вправ

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота 

 1.      

 

Округлення десяткових дробів

 1.      

 

Округлення десяткових дробів

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ

 1.      

 

Додавання і віднімання десяткових дробів

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ на додавання і віднімання десяткових дробів. Властивості додавання

 1.      

 

 Розв’язування задач і вправ.

Самостійна робота 

 1.      

 

 Розв’язування задач і вправ

 1.      

 

Тематична контрольна (діагностична) робота № 8 «Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів»

 1.      

 

Аналіз контрольної  роботи .Множення десяткових дробів

 1.      

 

 Розв’язування задач і вправ

 1.      

 

Множення десяткових дробів. Властивості множення

 1.      

 

Множення десяткових дробів. Властивості множення

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ

 1.      

 

Окремі випадки множення десяткових дробів

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота 

 1.      

 

Ділення десяткового дробу на натуральне число

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ

 1.      

 

Ділення десяткових дробів на 10, 100, 1000, ...

 1.      

 

Ділення десяткових дробів на натуральне число

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ

 1.      

 

Ділення на десятковий дріб

 1.      

 

Розв’язування   вправ на ділення на десятковий дріб

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ

 1.      

 

Вправи на всі дії з десятковими дробами

 1.      

 

Вправи на всі дії з десятковими дробами

 1.      

 

 Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота 

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ

 1.      

 

Тематична контрольна (діагностична) робота №9 «Множення і ділення десяткових дробів»

 1.      

 

Аналіз контрольної  роботи .Середнє арифметичне

 1.      

 

Розв’язування задач   на знаходження середнього  значення

 1.      

 

Середнє значення величини

 1.      

 

Середнє значення величини

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота 

 1.      

 

Вправи на всі дії з натуральними числами

 1.      

 

Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 1.      

 

Розв’язування вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 1.      

 

Задачі на всі дії  із натуральними числами і десятковими дробами

 1.      

 

 Розв’язування задач на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами. Самостійна робота 

 1.      

 

Розв’язування вправі задач на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами.

 1.      

 

Тематична контрольна (діагностична) робота №10 «Середнє арифметичне. Середні величини»

 

Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 1.      

 

Аналіз контрольної  роботи .Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел. Округлення натуральних чисел. Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості

 1.      

 

Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості. Квадрат і куб числа. Порядок виконання арифметичних дій у виразах. Ділення з остачею

 1.      

 

Числові та буквені вирази. Формули. Рівняння. Текстові задачі

 1.      

 

Текстові задачі .Відрізок, пряма, промінь. Координатний промінь.

 1.      

 

Кут, трикутник, прямокутник, квадрат. Площа та периметр квадрата і прямокутника

 1.      

 

Подільність натуральних чисел

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ

 1.      

 

Звичайні дроби

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ

 1.      

 

Десятковий дріб. Порівняння десяткових дробів .Округлення десяткових дробів

 1.      

 

Арифметичні дії з десятковими дробами

 1.      

 

Розв’язування задач і вправ

 1.      

 

Середнє арифметичне

 1.      

 

Підсумкова контрольна робота №11

 1.      

 

Розв’язування текстових задач алгебраїчним методом

 1.      

 

Розкладання натуральних чисел, більших за тисячу, на прості множники. Логічні задачі

 1.      

 

Знаходження найбільшого спільного дільника (НСД) і найменшого спільного кратного (НСК) двох (кількох) чисел в межах тисячі

 1.      

 

Підсумковий урок

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.3
Оригінальність викладу
4.3
Відповідність темі
4.3
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Литвинова Ксения
  Дякую за матеріал і вашу роботу
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
 2. Репринцева Віталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Стельмашук Світлана Михайлівна
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
29 серпня 2022
Переглядів
12447
Оцінка розробки
4.3 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку