КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ Англійська мова 2 клас І семестр 2019-2020 н.р. Підручник: Smart Junior 2

Про матеріал
Календарно-тематичне планування навчального матеріалу з англійської мови для 2 класу нової української школи на І семестр 2019-2020 н.р. да підручника : Smart Junior 2
Перегляд файлу
  НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

 

Навчальний рік __________________   Семестр ________    Вчитель ________________________________________   Клас _____________   Підручник:           Smart Junior 2  for Ukraine

 

№ уроку

Дата/

уроки

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Інтегровані змістові лінії

Усна і письмова взаємодія

Мовний інвентар

Очікувані результати навчання

Сприймання на слух/Зорове сприймання

Усна/письмова взаємодія

Лексичний діапазон

Граматика/Фонетика

 

We аre back!  Школа

 

1

1a We are back, p. 4

Шкільне життя

Розуміти і виконувати прості інструкції

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує пісню та виконує завдання (вказує на відповідну літеру)

Групове обговорення малюнку

Book, pen, pencil, ruler

Орфографія та вимова нових слів

Spell “B-O-O-K”.

Розуміє повільне та чітке мовлення з довгими паузами

2

1a We are back, p. 5

Шкільне життя

Розуміти і виконувати прості інструкції

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну гру

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (ordering)

Рольова гра ‘Spelling’

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Орфографія та вимова нових слів

SpellB-O-O-K”.

Ставить і відповідає на прості запитання

3

1b We are back, p. 6

Шкільне приладдя

Називати предмети, що відносяться до шкільного приладдя

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії з новими членами колективу, толерантність щодо інших членів громади та їх майна

Прослуховує комікс та виконує завдання

Інсценування історії

Bag, rubber, computer, pencil case

What’s this?

What’s that?

Ставить і відповідає на прості запитання з метою ідентифікації предмету

4

1b We are back, p. 7

Шкільне приладдя

Називати предмети, що відносяться до шкільного приладдя

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (multiple choice)

Робота в парах : ставити та відповідати на запитання

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Розпізнає знайомі слова, що позначають шкільне приладдя, у знайомому контексті

5

1c We are back, p. 8

Числа 1 - 10

Описувати кількість предметів

Підприємливість і фінансова грамотність: навчання раціонально використовувати час та ресурси

 

Прослуховує комікс та виконує завдання (вказує на відповідний малюнок)

Робота в групі: обговорення малюнку, підрахування кількості предметів

Numbers 1-10

What are these? – They are…

Розпізнає числа у знайомому контексті

6

1c We are back, p. 9

Числа 1 - 10

Описувати кількість предметів

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Читає комікс

Робота в парах: обговорення завдання, ставити та відповідати на запитання

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

 

 

Ставить і відповідає на запитання щодо кількості предметів

7

1 Story Time, pp. 10-11

Числа та кольори

Називати кількість предметів

Громадянська відповідальність:

вибудовувати товариські стосунки з оточуючими людьми

Прослуховує та інсценує історію

Робота в групі: ставить та відповідає на запитання

Star, welcome, kids

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

 

 

Розпізнає числа у знайомому контексті

8

1 Smart World 1, p. 12

Шкільне життя

Описувати предмети, що відносяться до шкільного приладдя

Громадянська відповідальність:

виявляти толерантне ставлення до інших людей

Прослуховує та читає короткі тексти, виконує завдання (matching)

Описує власне шкільне приладдя

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує прості речення з метою опису шкільного приладдя

9

1 Smart Time 1, p. 13

Числа 1-10

Називати число

Підприємливість і фінансова грамотність:уміти використовувати математичні методи (ребуси, шифри) для виконання поставлених завдань і досягнення цілей

Групова гра ‘Bingo

Робота в парах: розшифрування загадки

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Ставить і відповідає на запитання

10

1 Revision/ Now I can Section, pp. 14-15

Шкільне приладдя

Вказувати на певний предмет та описувати його

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Читає речення та виконує завдання (multiple choice)

Групова гра Whispers” (робота з флешкартами, називає колір предмету)

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розпізнає назви кольорів у знайомому контексті

11

Phonics (f/v)

p. 100

Улюблені герої

Правильно вимовляти і читати слoва, які починаються на звуки /f/, /v/

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує та повторює текст римованої історії (чант)

Співає пісню

feet, fat, fish, van, violin, vase

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розпізнає звуки /f/, /v/

12

Test 1

 

 

Party Time! Свята та традиції

 

13

2a Party Time, p.16

Дозвілля (іграшки)

Називати іграшки, вказувати кількість

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує та співає пісню “Presents

Групова робота: надає відповіді на запитання щодо кількості іграшок

Present, doll, yo-yo, teddy bear, ball

How many…?

Розуміє знайомі слова у супроводі малюнків

14

2a Party Time, p.17

Дозвілля (іграшки)

Ставити та відповідати на запитання щодо кількості предметів

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (matching)

Робота в парах: обговорення малюнку у форматі «питання-відповідь»

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Ставить та відповідає на запитання щодо кількості предметів

15

2b Party Time, p. 18

Свято (день народження)

Вітати зі святом

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії з іншими членами суспільства

 

Прослуховує діалог-комікс та виконує завдання

Інсценування коміксу

Balloon, cake, lollipop, hat

What are these? – They are…

Ставить та відповідає на запитання щодо предметів

16

2b Party Time, p. 19

Свято (день народження)

Вітати зі святом

Підприємливість та фінансова

розуміти необхідність планування покупок на святкування в рамках бюджету

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (numbering)

Групова гра “Doodling”

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Продукує короткі фрази, вказуючи на певний предмет

17

2c Party time, p.20

Кольори

Називати колір

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії з іншими членами суспільства

Прослуховує діалог-комікс та виконує завдання (pointing)

Виконує завдання та називає кольори

Colours  (orange, pink, brown, red etc)

What colour are they? – They are…

Розуміє назви кольорів у супроводі малюнків

18

2c Party time, p.21

Кольори

Називати колір

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Читає діалог-комікс, відповідає на запитання

Групова гра “Find the colour”

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Встановлює базовий соціальний контакт, надає відповіді на запитання

19

2 Lets play, p. 22

Дозвілля (іграшки)

Ставити та відповідати на запитання

Громадянська відповідальність:

виявляє толерантне ставлення до інших

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (pointing)

Робота  в парах:рольова гра

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Are they…? – Yes, they are/ No, they aren’t

Ставить та відповідає на запитання щодо предметів

20

2 Project, p. 23

Свято (день народження)

Вітати зі святом

Громадянська відповідальність:

враховує думку товаришів при виборі того чи іншого відпочинку

Прослуховує та виконує інструкції

Рольова гра: підготовка вітальної картки та вітання партнера з днем народження

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Вітає зі святом, будуючи просте речення

21

2 Smart World 2, p. 24

Свято (день матері)

Вітати зі святом

Громадянська відповідальність:

оцінює власні вчинки та вчинки інших людей

Прослуховує та читає текст, відповідає на запитання

Робота в парах: опис малюнків

To make breakfast, card, to give, flower

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі фрази з метою опису подій

22

2 Smart Time 2, p. 25

Кольори

Називати та описувати кольори

Підприємливість і фінансова грамотність: уміння використовувати методи (аналіз і синтез) для виконання поставлених завдань і досягнення цілей

Прослуховує та читає речення, виконує завдання (matching)

Робота в парах: ставить та відповідає на запитання

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі фрази з метою опису предметів

23

2 Revision/Now I can, pp. 26-27

Свято (день народження)

Називати предмети, пов’язані зі святом

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (multiple choice)

Робота в парах: рольова гра Puzzle

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Ставить та відповідає на запитання щодо предметів

24

Phonics (m/n)

p. 101

Улюблені герої

Правильно вимовляти і читати слoва, які починаються на звуки /f/, /v/

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує та повторює текст римованої історії (чант)

Співає пісню

Monkey, mum, mouth, nose, nine, nurse

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розпізнає звуки /m/, /n/

25

Test 2

 

 

Home and family  Я, моя родина і друзі

 

26

3a Home and family, p. 28

Я, моя родина і друзі

Представляти членів  родини

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує пісню, виконує завдання (matching)

Групова гра “Whos that?”

father, mother, sister, brother

Whos that? – It’s my…

Розпізнає знайомі слова у супроводі малюнків та в контексті

27

3a Home and family, p. 29

Я, моя родина і друзі

Представляти членів  родини

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (numbering)

Групова робота: представлення своєї родини згідно малюнку в усній формі

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Розповідає про членів своєї родини

28

3b Home and family ,p. 30

Я, моя родина і друзі

Ставити та відповідати на запитання щодо членів родини

Громадянська відповідальність:

вибудовує товариські стосунки з оточуючими людьми

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (pointing)

Інсценування діалогу

grandfather, grandmother, bird, friend

Is that your mother? – Yes, it is./No, it isn’t.

Розпізнає знайомі слова повсякденного вжитку в знайомому контексті

29

3b Home and family ,p. 31

Я, моя родина і друзі

Ставити та відповідати на запитання щодо членів родини

Громадянська відповідальність:

вибудовує товариські стосунки з оточуючими людьми

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (pointing)

Робота в парах: рольова гра

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Ставить та відповідає на запитання щодо членів родини

30

3c Home and family ,p. 32

Помешкання (умеблювання)

Вказувати на місцезнаходження предметів

Екологічна безпека і сталий розвиток:

Розуміння впливу  наших дій, охайності/

неохайності на наше життя і життєдіяльність оточуючих

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (pointing)

Інсценування діалогу

puzzle, bed, wardrobe

Where’s the (puzzle)? – It’s in/on/under …

Розпізнає знайомі слова повсякденного вжитку в знайомому контексті

31

3c Home and family ,p. 33

Помешкання (умеблювання)

Вказувати на місцезнаходження предметів

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (multiple choice)

Робота в парах: опис малюнку у форматі «запитання-відповідь»

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Будує прості речення з метою встановлення місцезнаходження предмету

32

3 Storytime, pp. 34-35

Я, моя родина і друзі

Представляти членів родини

Громадянська відповідальність:

оцінює власні вчинки та вчинки інших людей

Прослуховує та читає комікс

Ставить та відповідає на запитання щодо змісту коміксу

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі фрази про членів родини

33

3 Smart World 3, p. 36

Помешкання (умеблювання)

Описувати власну кімнату

Громадянська відповідальність:

Усвідомлення унікальності кожної людини

Прослуховує та читає короткий текст та виконує завдання

Описує власну кімнату

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі фрази з метою опису помешкання

34

Smart Time 3, p. 37

Помешкання (умеблювання)

Вказувати на місцезнаходження предметів

Громадянська відповідальність:

усвідомлення важливості культурної спадщини і цінності  різних країн

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (matching)

Групова робота: гра ”Where is it?

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує прості фрази та речення з метою опису помешкання

35

3 Revision/ Now I can, pp. 38-39

Я, моя родина і друзі

Представляти членів родини

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (numbering)

Опис малюнку в усній формі

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує короткі фрази про членів родини

36

Phonics (æ/ɑ)

p. 102

Улюблені герої

Правильно вимовляти і читати слoва, які починаються на звуки /f/, /v/

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує та повторює текст римованої історії (чант)

Співає пісню

Cat, fat, hat, fin, fish, pink

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розпізнає звуки /æ/, /ɑ/

37

Test 3

 

Friends

38

4a Friends, p. 40

Я, моя родина і друзі

Називати кількість предметів

Підприємливість і фінансова грамотність:уміння використовувати математичні дані (цифри) для виконання поставлених завдань і досягнення цілей

Прослуховує та співає пісню, виконує завдання (matching)

Групове обговорення виконаного завдання

Numbers 11-20

To have got

Розпізнає числа у знайомому контексті

39

4a Friends, p. 41

Я, моя родина і друзі

Називати кількість предметів

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

 

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (multiple choice)

Робота в парах: опис малюнка

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Пише короткі фрази для надання базової інформації

40

4b Friends, p. 42

Домашні улюбленці

Називати тварин

Екологічна безпека і сталий  розвиток: висловлюватись про важливість допомоги тваринам

Прослуховує комікс та виконує завдання (pointing)

Інсценування коміксу

Cat, dog, snake, rabbit

Have you got a…? – Yes, I have. / No, I haven’t.

Розпізнає знайомі слова у супроводі малюнків

41

4b Friends, p. 43

Домашні улюбленці

Називати тварин

Екологічна безпека і сталий  розвиток: висловлюватись про важливість допомоги тваринам

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (matching)

Групова робота: проведення інтерв’ю щодо домашніх улюбленців

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Продукує прості фрази про себе, розповідаючи про домашніх улюбленців

42

Friends, p. 44

Зовнішність

Описувати людину

Громадянська відповідальність:

усвідомлення унікальності кожної людини

Прослуховує короткі тексти та виконує завдання (matching)

Робота в парах: опис малюнків

Fair hair, brown hair, green eyes, blue eyes

He / She has got…

Розпізнає знайомі слова у супроводі малюнків

43

Friends, p. 45

Зовнішність

Описувати людину

Громадянська відповідальність:

усвідомлювати унікальності кожної людини

 

Прослуховує аудіо-запис та виконує завдання (numbering)

Робота в парах: опис зовнішності інших людей

Повторення лексичного матеріалу з попереднього заняття

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Продукує прості речення з описом зовнішності людей

44

4 Lets play, p. 46

Зовнішність

Описувати людину

Громадянська відповідальність:

усвідомлювати унікальності кожної людини

Прослуховує короткі тексти та виконує завдання (matching)

Групова гра “Guess who”: слухає опис зовнішності та вгадує людину

Mouth, nose, ears etc.

Повторення граматичного матеріалу з попереднього заняття

Продукує прості речення з описом зовнішності людей

45

4 Project, p. 47

Зовнішність

Описувати тварину

Екологічна безпека і сталий  розвиток:

цінує та бережливо ставиться до природи

Прослуховує презентації домашніх улюбленців від інших учнів

Групова гра “Whose pet”?

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує прості речення з описом тварин

46

4 Smart World 4, p. 48

Одяг

Описувати одяг

Громадянська відповідальність:

Усвідомлення важливості культурної спадщини України

Прослуховує та читає текст, виконує завдання

Робота в парах: описує одяг однокласників

Vyshyvanka, shirt, pattern

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує прості речення з описом одягу людини

47

4 Smart Time 4, p. 49

 

Зовнішність

Описувати тварину

Екологічна безпека і сталий  розвиток:

цінує та бережливо ставиться до природи

Прослуховує та читає текст щодо тварин, виконує завдання

Групова робота: опис малюнку

Pond, duck, frog

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує прості речення з описом тварин

48

4 Revision/Now I can, p. pp. 50-51

Зовнішність

Описувати людину

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

 

Прослуховує короткі тексти та виконує завдання (matching)

Писемне продукування: доповнює речення згідно малюнка

Повторення лексичного матеріалу з попередніх занять

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Продукує прості речення з описом зовнішності людей

49

Phonics (e/o)

p. 103

Улюблені герої

Правильно вимовляти і читати слoва, які починаються на звуки /e/, /o/

Громадянська відповідальність:

розвиток в учнів готовності до взаємодії через спільну діяльність

Прослуховує та повторює текст римованої історії (чант)

Співає пісню

bed, leg, red

Повторення граматичного матеріалу з попередніх занять

Розпізнає звуки /e/, /o/

50

Test 4

51

First term Test

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. МИЩЕНКО ИРИНА
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
Пов’язані теми
Англійська мова, 2 клас, Планування
НУШ
Додано
23 серпня
Переглядів
4224
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку