10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарне планування "Біологія" 7 клас

Про матеріал
Календарне планування "Біологія" 7 клас складено згідно програми «Біологія для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)», затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.
Перегляд файлу

Календарне планування навчального матеріалу

БІОЛОГІЯ 7 клас

(70 год – 2 години на тиждень, з них 6 год – резервні)

Складено згідно програми «Біологія  для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)»,

затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

 

 

№п/п

уроку

 

Тема уроку

Практичні роботи

Лабораторні дослідження

Міні-проекти

 

Дата проведення уроку

 

Корекція

Вступ – 4 години

 

1

Основні відмінності тварин від рослин та грибів.

Вступний інструктаж з БЖД.

 

 

 

2

Особливості живлення  тварин.

 

 

 

3

Будова тварин: клітини і тканини.

 

 

 

4

Будова тварин: органи і системиорганів.

 

 

 

Тема 1. Різноманітність тварин – 26 годин

 

5

Способи класифікації тварин (за середовищем існування. способом пересування, способом життя тощо).

 

 

 

6

Кишковопорожнинні.

Міні-проект

Як утворюються коралові острови?

 

 

7

Кільчасті черви.

Лабораторне дослідження № 1

зовнішньої  будови та  руху кільчастих червив (на прикладі дощового черв’яка або трубочника);

 

 

8

Членистоногі.

 

 

 

9

Ракоподібні.

 

 

 

10

Павукоподібні.

 

 

 

11

Будова комах.

 

 

 

12

 

Практична робота № 1

 Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах.

 

 

13

Різноманітність комах.

 

 

 

14

Молюски.

Лабораторне  дослідження № 2.

будови черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків.

Міні-проект

Як утворюються перлини?

 

 

15

Паразитичні безхребетні тварини.

 

 

 

16

Узагальнення з теми  "  Різноманітність Тварин" (І частина)

 

 

 

17

Риби.

 

 

 

 

18

Різноманітність риб.

 

 

 

19

Амфібії.

 

 

 

20

Рептилії.

 

 

 

21

Птахи: риси пристосованості до польоту.

 

 

 

22

Птахи: розмноження та розвиток. Сезонні явища в житті птахів.

 

 

 

23

Різноманітність птахів, їхня роль у природі та житті людини.

 

 

 

24

 

Практична  робота № 2

 Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представниківрізних  екологічних груп птахів

 

 

25

Ссавці: загальна характеристика.

Міні-проект

Зуби ссавців.

 

 

26

 

Практична робота № 3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування.                                                                                                                      

 

 

27

Різноманітність ссавців: Яйцекладні, сумчасті, комахоїдні, рукокрилі.

 

 

 

28

Різноманітність ссавців: гризуни, зайцеподібні, копитні.

Міні-проект

Тварини - будівельники.

 

 

 

29

Різноманітність ссавців: хижі, китоподібні, примати.

Міні-проект

Тварини рекордсмени.

 

 

30

Узагальнення з теми  "  Різноманітність Тварин" (ІІ частина)

Контрольна робота №1

 

 

 

 

Тема 2.Процеси життєдіяльності тварин – 16 годин + 2 година резерв

 

31

Живлення і  травлення.Особливості обміну речовин гетеротрофного організму.

 

 

 

32

Різноманітність травних систем.

 

 

 

33

Дихання та газообмін у тварин. Значення процесів дихання.

 

 

 

 

34

Органи дихання, їх різноманітність.

 

 

 

35

Транспорт речовин  у тварин.   Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції

 

 

 

36

 

 

Практична робота № 4.

Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

 

 

37

Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин.

 

 

 

 

38

Узагальнення з теми «Процеси життєдіяльності тварин» (І частина)

 

 

 

39

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи. Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин

 

 

 

40

 

Практична робота № 5.

Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

 

 

 

41

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції.   

 

Лабораторне дослідження      № 3

особливостей покривів тіла тварин;

 

 

 

42

Органи чуття їх значення.

 

Міні-проект

Як бачать тварини.

Як тварини визначають напрям руху.

 

 

43

Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин.

 

 

 

 

44

 

Практична робота № 6.Порівняння будови головного мозку хребетних тварин (на муляжах/моделях

 

 

45

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин.   Статеві клітини та запліднення.

 

 

 

 

46

Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення).

 

 

 

Лабораторне дослідження № 4

визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб).

 

 

 

47

Періоди та тривалість життя тварин.

 

 

 

 

48

Узагальнення вивченого з    теми «Процеси життєдіяльності тварин»  ( ІІ частина)

 

 

 

Тема 3. Поведінка тварин – 10 годин

49

Поведінка тварин, методи її вивчення.

 

 

Лабораторне дослідження № 5

спостереження за поведінкою тварин (вид   визначається учителем).

 

 

50

Вроджена і набута поведінка.

 

 

 

51

Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин.

 

 

 

52

Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка та турбота про потомство), територіальна.

 

 

 

53

 Соціальна поведінка тварин.

Типи угруповань тварин за К. Лоренцем. Ієрархія у групі.

Міні-проект (за вибором):

Угруповання тварин.

Чому мігрують тварини.

 

 

54

 

Практична  робота № 7

Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відео матеріалами або описом).

 

 

55

Комунікація тварин.

Міні-проект

Як спілкуються тварини.

 

 

56

Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність.

Міні-проект

Як вчаться пташенята.

Як тварини користуються знаряддями праці.

 

 

57

Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.

 

 

 

58

Узагальнення вивченого з теми «Поведінка тварин». Контрольна робота№2

 

 

 

Тема 4. Організми і середовище існування – 6 годин + 2 години резервних

59

 Поняття про екосистему та чинники середовища. 

 

Міні-проект

Як тварини пристосовані до життя в різних умовах.

 

 

60

Ланцюги живлення. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемі.

 

 

 

61

Співіснування організмів в угрупованнях. 

 

 

 

 

 

62

 

Екскурсія.  Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні.

 

 

63

 

Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика.

 

 

 

64

Природоохоронні території.

 

Міні-проект:

Заповідні території України.

 

 

65

Червона книга України.

 

 

 

66

 

 

Екскурсія. Різноманітність тварин свого краю.

 

 

Узагальнення  - 2 години + 2 години резервних

67

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої  природи

 

 

 

68

Узагальнення вивченого з теми «Організми і середовище існування».

 

 

 

69

Узагальнююче повторення

 

 

 

70

Підсумок роботи за рік

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 7 клас, Планування
Додано
15 жовтня 2019
Переглядів
1027
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку