Календарне планування "Біологія та екологія, 10 клас" рівень стандарту

Про матеріал

Календарне планування уроків біології для 10-го класу складено відповідно до чинної програми, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407

Перегляд файлу

БІОЛОГІЯ

10-й клас

(2 год. на тиждень)

уроку

Дата

Тема уроку

Примітки

Вступ (4 години)

1

03.09.2018

Міждисциплінарні зв’язки біології та екології

 

2

06.09.2018

Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок

 

3

10.09.2018

Фундаментальні  властивості живого

 

4

13.09.2018

Стратегія сталого розвитку природи і суспільства

 

Тема 1. Біорізноманіття  (13 годин)

5

17.09.2018

Систематика – наука про різноманітність організмів. Принципи наукової класифікації організмів

 

6

20.09.2018

Сучасні критерії виду

 

7

24.09.2018

Віруси, віроїди, пріони. Особливості їхньої організації та функціонування

 

8

27.09.2018

Гіпотези походження вірусів. Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування. Роль вірусів в еволюції організмів

 

9

01.10.2018

Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами

 

10

04.10.2018

Прокаріотичні організми: археї та бактерії. Особливості їхньої організації та функціонування

 

11

08.10.2018

Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів

 

12

11.10.2018

Рослини

 

13

18.10.2018

Гриби

 

14

29.10.2018

Тварини. Лабораторна робота 1. Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу

 

15

01.11.2018

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції

 

16

05.11.2018

Навчальний проект 1. Складання характеристики виду за видовими критеріями

 

17

08.11.2018

Узагальнюючий урок з тем «Вступ», «Біорізноманіття»

 

Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії  (14 годин)

18

12.11.2018

Білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі

 

19

15.11.2018

Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем. Особливості обміну речовин в автотрофних та гетеротрофних організмів

 

20

19.11.2018

Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів.

 

21

22.11.2018

Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією

 

22

26.11.2018

Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму

 

23

29.11.2018

Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму

 

24

03.12.2018

Вітаміни, їх роль в обміні речовин

 

25

06.12.2018

Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин

 

26

10.12.2018

Значення якості питної води для збереження здоров’я людини

 

27

13.12.2018

Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин

 

28

17.12.2018

Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини

 

29

20.12.2018

Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму

 

30

22.12.2018

Практична  робота 1. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини

 

31

27.12.2018

Контрольна робота з теми  «Обмін речовин і перетворення енергії»

 

Тема 3. Спадковість і мінливість (21 година)

32

14.01.2019

Основні поняття генетики

 

33

17.01.2019

Закономірності спадковості

 

34

21.01.2019

Закономірності спадковості

 

35

24.01.2019

Практична  робота  2. Розв’язування типових генетичних задач

 

36

28.01.2019

Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки

 

37

31.01.2019

Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини

 

38

04.02.2019

Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація

 

39

07.02.2019

Гени структурні та регуляторні. Регуляція активності генів в еукаріотичній клітині

 

40

11.02.2019

Каріотип людини та його особливості

 

41

14.02.2019

Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу.

 

42

17.02.2019

Сучасний стан досліджень геному людини. Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини

 

43

21.02.2019

Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини

 

44

25.02.2019

Закономірності неспадкової мінливості людини. Лабораторна робота 2. Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості

 

45

28.02.2019

 Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації

 

46

04.03.2019

Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів

 

47

07.03.2019

Генетичний моніторинг в людських спільнотах

 

48

11.03.2019

Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування. Закономірності розподілу алелів в популяціях

 

49

14.03.2019

Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини.

 

50

19.03.2019

Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико-генетичне консультування та його організація

 

51

21.03.2019

Контрольна робота з теми  «Спадковість і мінливість»

 

52

01.04.2019

Проект: створення буклету, постеру,  презентації, бук-трейлеру, скрайбу тощо

 

Тема 4. Репродукція та розвиток  (12 годин)

53

04.04.2019

Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів

 

54

08.04.2019

Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи.  Правила біологічної етики

 

55

11.04.2019

Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливають. Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки

 

56

15.04.2019

Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань

 

57

18.04.2019

Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини. Лабораторна робота 3. Вивчення будови статевих клітин людини

 

58

22.04.2019

Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини

 

59

25.04.2019

Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю. Репродуктивне здоров’я.

 

60

02.05.2019

Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини. Біологічні і соціальні аспекти регуляції розмноження у людини

 

61

06.05.2019

Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції). Лабораторна робота 4. Вивчення етапів ембріогенезу

 

62

13.05.2019

Постембріональний розвиток людини

 

63

16.05.2019

Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини

 

64

20.05.2019

Узагальнюючий урок з теми «Репродукція та розвиток»

 

Узагальнення

65

23.05.2019

Повторення та узагальнення вивченого

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 10 клас, Планування
Додано
19 серпня 2018
Переглядів
1286
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку