18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Календарне планування для 7 класу

Про матеріал

Календарне планування складено відповідно до підручника – Трудове навчання (для хлопців): підручник для 7класу загальноосвіт. навч. закл. / В.К. Сидоренко, Д.В. Лебедев, А. М. Гедзик, В. В. Юрженко. – Харків.: СИЦИЯ, 2015.- 256 с.: іл.

Перегляд файлу

Матриця 7 клас (35 годин, 1 година на тиждень)

Об'єкт проектно технологічної діяльності учнів

Основна

технологія

Додаткова

технологія

Кількість годин

 

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Розділ І. Основи проектування, матеріалознавства та технології обробки

Проект 1

Свічник

 

Технологія ручної обробки деревини

Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням

 ( пірографія )

 

 

7

Знаннєвий компонент

Розуміє призначення методу фокальних об'єктів.

Пояснює сутність моделі-аналогу для проектування  виробу.

Розуміє вплив властивостей конструкційних матеріалів на технологію обробки.

Діяльнісний компонент

Планує власну проектну діяльність.

Застосовує методи проектування.

Використовує моделі-аналоги для вдосконалення виробу.

Характеризує властивості конструкційних матеріалів.

Виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

Добирає матеріали, інструменти та обладнання для виготовлення виробу.

Дотримується прийомів роботи з інструментами, пристосуваннями та обладнанням.

Визначає необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу.

Вирізняє за характерними ознаками технології виготовлення та оздоблення виробів, поширені в регіоні проживання.

Визначає сфери застосування різних видів технологій.

Виготовляє виріб.

Використовує контрольно-вимірювальний інструмент.

Комбінує композицію для оздоблення виробу.

Оздоблює виріб.

Розраховує орієнтовну вартість витрачених матеріалів.

Дотримується правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій.

Читає та виконує графічне зображення (схеми) на дві площини проекцій

(за потреби при виконанні проекту).

Розрізняє види механізмів перетворення та передачі руху.

Ціннісний компонент

Усвідомлює важливість правильного добору конструкційних матеріалів.

Обґрунтовує послідовність виготовлення виробу. Усвідомлює важливість дотримання технологічної послідовності при виготовленні виробу.

Усвідомлює важливість грамотного виконання графічного зображення для виготовлення виробу.

Проект 2

Скринька

Технологія ручної обробки деревини

Технологія декупажу.

8

Розділ 2. Технологія побутової діяльності та самообслуговування

Проект 3

«Малярні роботи у побуті власними руками»

Технологія малярних робіт

 

2

Знаннєвий компонент

Наводить приклади призначення етикеток та екологічних символів.

Наводить приклади застосування відповідних технологій при виконанні малярних робіт

Знає про шкідливий вплив фарб і може йому запобігати.

Діяльнісний компонент

Читає та розуміє значення спеціальних символів, штрих-кодів.

Розрізняє  екологічні символи і стандарти якості та безпеки.

Добирає матеріали та інструменти для виконання малярних робіт.

Ціннісний компонент

Усвідомлює важливість правильного добору матеріалів для малярних робіт з погляду  доцільності та безпеки їх використання.

Критично ставиться до інформації  про товари для збереження здоров’я.

Висловлює власні судження

про необхідність маркування споживчих товарів.

Усвідомлює важливість дотримання рекомендацій щодо утилізації тари

Проект 4

«Я - споживач»

Технологія придбання продуктів харчування та інших товарів

 

2

Розділ І. Основи проектування, матеріалознавства та технології обробки

Проект 5

Декоративна ваза

Технологія механічної обробки деревини

 

7

Знаннєвий компонент

Називає вироби, виготовлені токарним способом; їх застосування; вимоги до заготовок для обробки токарним способом; розрізняє породи деревини; характеризує матеріали, які використовуються для токарної обробки.

Діяльнісний компонент

Добирає інструменти та пристосування для роботи; обґрунтовує добір конструкційних матеріалів залежно від призначення виробу.

Виконує вправи з токарної обробки деревини.

Організовує робоче місце; дотримується правил безпечної праці, санітарно-

гігієнічних вимог.

Здійснює міні-маркетингове дослідження; вибирає та обґрунтовує тему проекту; формулює тему, мету і завдання проекту; розробляє вимоги до виробу; проектну документацію.

Складає план роботи з виконання проекту з визначенням термінів; здійснює пошук інформації та моделей-аналогів; виконує опис об’єкта проектування; застосовує методи проектування.

Виконує конструювання виробу; розробляє графічне зображення виробу. Добирає матеріал, інструменти, пристосування; визначає спосіб кріплення

заготовки, спосіб з’єднання деталей між собою та з основою виробу;

Складає технологічну послідовність виготовлення виробу.

Виготовляє та оздоблює виріб, застосовує технологічні пристрої для верстата; здійснює чорнове та чистове обточування циліндричних і фасонних поверхонь.

Контролює розміри, якість виробу; виконує розрахунок вартості витрачених матеріалів.

Організовує робоче місце під час виконання різних робіт;

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог.

Презентує виріб; здійснює оцінку виготовленого виробу

Проект 6

Набір для спецій.

Технологія механічної обробки деревини

 

7

Резерв часу

 

 

2

 

 

 

Календарне планування складено відповідно до підручника – Трудове навчання (для хлопців): підручник для 7класу загальноосвіт. навч. закл. / В.К. Сидоренко, Д.В. Лебедев, А. М. Гедзик, В. В. Юрженко. – Харків.: СИЦИЯ, 2015.- 256 с.: іл.

Календарне планування для 7 класу

І семестр

№ уроку

Тема уроків та лабораторно – практичних робіт

Вимоги до рівня підготовки учнів

Кі-ть

год.

Дата

Провед.

Примітка

Домашнє

завдання

Розділ І. Основи матеріалознавства та технології обробки.

Об’єкт проектної діяльності №1: Свічник. ( 7 годин )

Технологія: технологія ручної обробки деревини.

1

Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Добір конструкційних матеріалів для виготовлення виробу.

Практична робота. Вибір об’єкту праці. Виконання ескізу виробу Складання плану роботи з виконання проекту.

вибирає та обґрунтовує - конструкцію об’єкта проектування;

складає - план роботи з виконання проекту та план проектної діяльності з виготовлення виробу;

обґрунтовує - добір конструкційних матеріалів залежно від призначення виробу.

1

 

 

§§ 26 – 28

с. 162 -179

Виконати загальний опис виробу та сформулювати технічні вимоги до нього.

2

Технічне конструювання. Масштаб, типи ліній, нанесення розмірів, ескіз, креслення.

Практична робота. Виконання графічного зображення обраного об’єкта праці.

розкриває - поняття технічного малюнка, ескізу, масштабу;

виконує - графічне зображення виробу.

1

 

 

§§ 9 – 10

с. 59 – 67

Розробити ескіз проектованого виробу

3

Розмічання заготовки. Інструменти для розмічання. Прийоми вимірювання заготовок із пиломатеріалів та їх розмічання.  Припуски на обробку пиломатеріалів. Економне використання матеріалів.

Практична робота. Розмітка деталей запланованого виробу за допомогою розмічального інструменту. Виготовлення деталей запланованого виробу.

здійснює - підготовку заготовки до роботи;

називає види інструментів для вимірювання та розмічання;

виконує - розмічання заготовок із деревини;

організовує - робоче місце;

дотримується - правил безпечної праці, санітарно -

гігієнічних вимог.

1

 

 

§§ 11 – 12

с. 68 – 79

Оформити супровідну документацію.

4

Інструменти для пиляння деревини. Будова ножівки. Форма зубців ножівки. Розведення та заточування зубців. Пиляння вздовж і впоперек волокон. Припуски на пиляння. Прийоми запилювання. Стусло та його застосування.

Практична робота. Випилювання та стругання заготовок у заданий розмір згідно розмітки. Перевірка якості поверхні.

добирає - ножівки та пристосування для різних видів пиляння;

виконує - запилювання та пиляння;

дотримується - припусків для пиляння;

використовує – пристосування для пиляння.

1

 

 

§§ 13 – 15

с. 80 – 100

Розробити технологічну карту на виготовлення деталей запланованого виробу.

5

Технологічна послідовність виготовлення виробу.

Практична робота. Виготовлення деталей запланованого виробу. Контроль якості виробу.

добирає - інструменти, які

використовуються для виготовлення виробу;

виконує - безпечні прийоми

роботи інструментами;

виготовляє - виріб;

здійснює контроль якості

виготовленого виробу.

1

 

 

Оформити супровідну документацію.

Підготовити матеріал та інструменти

6

Технологічна послідовність виготовлення виробу.

Практична робота. Виготовлення деталей запланованого виробу. Контроль якості виробу. Усунення недоліків.

виготовляє - деталі (за необхідністю)

організовує - робоче місце під час виконання різних робіт.

дотримується - правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог.

1

 

 

Оформити супровідну документацію.

7

Технологічний процес виготовлення проектованого виробу.

Практична робота. Складання виробу. Оздоблення виробу. Презентація виготовленого виробу.

характеризує - процес підготовки виробу до оздоблення;

здійснює - оздоблення виробів виготовленого з тонколистового металу;

Презентує свій виріб;

оцінює виріб.

1

 

 

Оформити супровідну документацію.

Розділ І. Основи матеріалознавства та технології обробки.

Об’єкт проектної діяльності №2: Скринька. ( 8 годин )

Технологія: технологія ручної обробки деревини.

8

Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Планування роботи з виконання проекту.

Практична робота. Вибір та обґрунтування виробу для проектування та виготовлення. Складання плану роботи з виконання проекту. Виконання графічного зображення обраного об’єкта праці 

вибирає та обґрунтовує - конструкцію об’єкта проектування;

складає - план роботи з виконання проекту та план проектної діяльності.

1

 

 

Визначити мету і завдання творчого проекту.

Розробити ескіз проектованого виробу

9

Технологічна послідовність виготовлення виробу.

Практична роботаю. Підготовка матеріалу для виготовлення виробу. Перенесення малюнка запланованого виробу на заготовку.

вибирає - матеріали для виготовлення виробу;

виконує - розмічання деталей на заготовці;

дотримується - правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог.

1

 

 

Підготовити матеріал та інструменти.

Оформити супровідну документацію.

10

Види з’єднань. Шипові з’єднання. Розмічання шипового з’єднання. Послідовність виготовлення одинарного шипового з’єднання

Практична роботаю. Підготовка матеріалу для виготовлення виробу. Розмітка заготовок запланованого виробу.

характеризує - види шипових з’єднань;

розраховує - шипове з’єднання;

виконує - розмічання шипових з’єднань. Підготовити матеріал та інструменти.

1

 

 

§§ 16 – 18

с. 101 – 114

Вивчити правила безпечної роботи під час довбання.

11

Технологічна послідовність виготовлення виробу.

Практична робота. Виготовлення деталей запланованого виробу. Контроль якості виготовлених деталей.

добирає - інструменти, які

використовуються для виготовлення виробу;

виконує - безпечні прийоми

роботи інструментами;

виготовляє - виріб з обраних матеріалів;

здійснює - контроль якості

виготовленого виробу.

1

 

 

Оформити супровідну документацію.

Підготовити матеріал.

12

Технологічна послідовність виготовлення виробу.

Практична робота. Виготовлення деталей запланованого виробу. Контроль якості виготовлених деталей. Усунення недоліків.

добирає - інструменти, які

використовуються для виготовлення виробу;

виготовляє - виріб з обраних матеріалів;

здійснює - контроль якості

виготовленого виробу.

1

 

 

Оформити супровідну документацію.

13

Технологічна послідовність виготовлення виробу.

Практична робота. Виготовлення і з’єднання деталей запланованого виробу. Контроль якості виготовленого виробу.

добирає - інструменти, які

використовуються для виготовлення виробу;

виконує - безпечні прийоми

роботи інструментами;

виготовляє - виріб з обраних матеріалів;

здійснює - контроль якості

виготовленого виробу.

1

 

 

Оформити супровідну документацію.

14

Технологічна послідовність виготовлення виробу.

Практична робота. Виготовлення і з’єднання деталей запланованого виробу. Контроль якості виготовленого виробу.

Усунення недоліків виготовленого виробу. Опорядження та оздоблення виробу.

виготовляє - виріб з необхідних матеріалів;

здійснює контроль якості

виготовленого виробу;

усуває – виявленні недоліки;

виконує - оздоблення поверхонь виготовленого вироб

1

 

 

§§ 20 – 21

с. 120 - 131

Підготовити виріб до презентації

15

Презентація виготовленого виробу

Презентує - свій виріб;

оцінює - виріб.

1

 

 

 

Календарне планування для 7 класу

ІІ семестр

Розділ 2. Технологія побутової діяльності та самообслуговування.

Об’єкт проектної діяльності №3: Малярні роботи у побуті власними руками. ( 2 години)

Технологія: Технологія малярних робіт.

16

Технологія малярних робіт

Практична робота (міні-проект).

Малярні роботи у побуті власними руками

характеризує матеріали та інструменти для малярних робіт;

обґрунтовує необхідність застосування  ґрунтовок;

називає інструменти для малярних робіт;

визначає технологію виконання малярних робіт;

добирає види фарб для різних типів поверхонь

1

 

 

§§ 29 – 30

с. 180 – 192

 

 

 

17

1

 

 

§§31 – 32

с. 192 - 202

Розділ 2. Технологія побутової діяльності та самообслуговування.

Об’єкт проектної діяльності №4: Я - споживач. ( 2 години)

Технологія: Технологія придбання продуктів харчування та інших товарів.

18

Технологія придбання продуктів харчування та інших товарів.

Практична робота (міні-проект).

Я - споживач

Наводить - приклади призначення етикеток та екологічних символів;

читає та розуміє - значення спеціальних символів, штрих - кодів.

розрізняє - екологічні символи і стандарти якості та безпеки.

критично ставиться - до інформації  про товари для збереження здоров’я.

висловлює - власні судження

про необхідність маркування споживчих товарів.

усвідомлює - важливість дотримання рекомендацій щодо утилізації тари

1

 

 

§§ 33 – 34

с. 203 – 216

 

 

 

 

 

 

19

1

 

 

§§ 35 с.

Календарне планування складено відповідно до підручника – Трудове навчання (для хлопців): підручник для 7кл. загальноосвіт. навч. закл. / Б. М. Терещук, В. І. Тутушанський, В. К. Загорний. – К.: Генеза, 2007. – 240 с.: іл.

Розділ І. Основи матеріалознавства та технології обробки.

Об’єкт проектної діяльності №5: Декоративна ваза. ( 7 годин )

Технологія: Технологія механічної обробки деревини.

20

Токарний верстат для обробки деревини, інструменти та пристосування для токарних робіт. Правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні вимоги.  Організація робочого місця.

Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту.

Практична робота. Організація робочого місця. Пошук інформації та виробів-аналогів. Розроблення ескізу точеного  виробу.

Характеризує - матеріали, які використовуються для токарної обробки;

добирає - інструменти та пристосування для роботи;

обґрунтовує - добір конструкційних матеріалів залежно від призначення виробу;

дотримується - правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог.

організовує - робоче місце.

1

 

 

§§ 10 – 12

с. 52 -67

Вивчити правила безпечної роботи на токарному верстаті.

21

Ознайомлення з технологією токарної обробки (вибір та закріплення заготовки, розмічання чорнове  та чистове точіння, шліфування та лощіння, відрізання заготовок).

Практична робота. Вибір та закріплення заготовки. Чорнове та чистове обточування циліндричних і фасонних поверхонь.

Вибирає - та закріплює заготовку;

здійснює - чорнове та чистове точіння, шліфування, лощіння;

дотримується - правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог.

організовує - робоче місце.

1

 

 

§13

с. 67 – 79

Оформити супровідну документацію.

Підготовити матеріал.

22

Технологічна послідовність виготовлення виробу: - чорнове та чистове обточування циліндричних і фасонних поверхонь;

Практична робота. Чорнове та чистове обточування циліндричних і фасонних поверхонь. Розробка технологічної карти на виготовлення виробу.

Здійснює - чорнове та чистове обточування циліндричних і фасонних поверхонь.

 

1

 

 

Доопрацювати технологічну карту на виготовлення виробу.

23

Технологічна послідовність виготовлення виробу: - чорнове та чистове обточування циліндричних і фасонних поверхонь;

Практична робота. Чорнове та чистове обточування циліндричних і фасонних поверхонь. Контроль якості виробу.

виготовляє - виріб з необхідних матеріалів;

здійснює контроль якості

виготовленого виробу;

усуває – виявленні недоліки.

1

 

 

Оформити супровідну документацію.

Повторити теоретичні відомості.

24

Технологічна послідовність виготовлення виробу: - чорнове та чистове обточування циліндричних і фасонних поверхонь;

Практична робота. Чорнове та чистове обточування циліндричних і фасонних поверхонь. Контроль якості виробу. Усунення виробу.

виготовляє - виріб з необхідних матеріалів;

здійснює контроль якості

виготовленого виробу;

усуває – виявленні недоліки.

1

 

 

Оформити супровідну документацію

25

Технологічна послідовність виготовлення виробу:

Практична робота. Контроль розмірів; шліфування та лощіння (за потребою);

 підрізання і відрізання заготовок;

 оздоблення  та опорядження виробу.

Оздоблює - виріб;

контролює - розміри, якість виробу;

дотримується - правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог.

1

 

 

§ 14

с. 80 – 84

Оформити супровідну документацію

26

Презентація виготовленого виробу.

Презентує свій виріб;

оцінює виріб.

 

1

 

 

 

Розділ І. Основи матеріалознавства та технології обробки.

Об’єкт проектної діяльності №6: Набір для спецій. ( 7 годин )

Технологія: Технологія механічної обробки деревини.

27

Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Створення банку ідей. Аналіз та систематизація інформації. Створення графічного зображення запланованого виробу.

Практична робота. Пошук інформації та виробів-аналогів. Розроблення ескізу точеного  виробу.

Аналізує - та систематизує - інформацію;

розробляє - ескіз виробу;

складає - план роботи з виконання проекту та план проектної діяльності;

здійснює - пошук інформації та виробів-аналогів;

1

 

 

Повторити теоретичні відомості.

Виконати малюнок або ескіз запланованого виробу.

28

Технологічна послідовність виготовлення виробу:

Практична робота. Підготовка заготовок до роботи,  закріплення заготовок, розмічання.

Добирає - матеріал, інструменти, пристосування;

визначає - спосіб кріплення заготовки, спосіб з’єднання деталей між собою та з основою виробу;

застосовує - технологічні пристрої для верстата

1

 

 

Оформити супровідну документацію.

Повторити теоретичні відомості.

29

Технологічна послідовність виготовлення виробу.

Практична робота. Чорнове та чистове обточування циліндричних і фасонних поверхонь. Контроль якості виробу.

виготовляє - виріб з необхідних матеріалів;

здійснює контроль якості

виготовленого виробу;

контролює розміри, якість виробу.

1

 

 

Оформити супровідну документацію.

Повторити відомості про деревину.

30

Технологічна послідовність виготовлення виробу.

Практична робота. Чорнове та чистове обточування циліндричних і фасонних поверхонь. Контроль якості виробу. Усунення виробу.

виготовляє - виріб з необхідних матеріалів;

здійснює контроль якості

виготовленого виробу;

контролює розміри, якість виробу;

усуває – виявленні недоліки.

1

 

 

Оформити супровідну документацію.

Підготувати матеріал для оздоблення.

31

Технологічна послідовність виготовлення виробу.

Практична робота. Чорнове та чистове обточування циліндричних і фасонних поверхонь. Контроль якості виробу. Усунення недоліків виробу. Оздоблення  та опорядження виробу.

Оздоблює - виріб;

контролює - розміри, якість виробу;

організовує - робоче місце під час виконання різних робіт;

дотримується - правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог;

1

 

 

Оформити супровідну документацію.

32

Технологічна послідовність виготовлення виробу.

Практична робота. Контроль якості виробу. Догляд за виробом.

Економічне обґрунтування виробу.

Контролює - розміри, якість виробу;

визначає - собівартість виробу;

організовує - робоче місце під час виконання різних робіт;

дотримується - правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог.

1

 

 

Оформити супровідну документацію.

Підготовити виріб до презентації.

33

Презентація виготовленого виробу.

Презентує свій виріб;

оцінює виріб.

1

 

 

 

34-35

Резерв часу

 

2

 

 

 

 

docx
Додано
10 березня 2018
Переглядів
1488
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку