28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Календарне планування для 7 класу з історії України, інклюзивне навчання

Про матеріал
Календарне планування для 7 класу з історії України за програмою МОН на 1 годину на тиждень для створення роботи з дітьми з інклюзивного класу. Навантаження включає деякі аспекти пратичної робіти, передбачено узагальнення
Перегляд файлу

Навчальний предмет: Історія України

Цілі навчання

Зміст

Дата

Оцінювання знань, які

засвоїв учень

РОЗДІЛ 1. ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ

Знаю:

 • час утворення Русі-України, повстання древлян проти князя Ігоря;

Розумію:

 • основні версії походження назви «Русь»;
 • поняття «Русь», «князь», «дружина», « полюддя», «данина», «язичництво».

Умію:

 • охарактеризувати спосіб життя слов’ян;

визначити внесок у розбудову Русі-України її перших правителів.

Розселення слов’янських племен на території України.

 

 

Господарство та суспільство слов’ян.

 

 

Сусіди східних слов’ян. Утворення Русі-України.

 

 

 

Руські князі середини ІХ-Хст.

 

 

Практична робота:  на підставі доступних джерел укласти (за допомогою вчителя) історичний портрет княгині Ольги або князя Святослава.

 

 

Узагальнення.

 

 

РОЗДІЛ 2. РУСЬ-УКРАЇНА НАПРИКІНЦІ X – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XI СТ.

Знаю:

 • роки правління князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого, дата впровадження християнства як державної релігії;

Розумію:

 • суспільну роль різних верст населення  Русі-України;
 • місце Русі-України серед європейських держав після прийняття християнства
 • поняття «бояри», «собор», «ікона», « графіті», «мозаїка», «фреска».

Умію:

 • охарактеризувати життя населення в Русі-України Х-ХІ ст.;
 • визначити передумови та причини  впровадження християнства.
 • Розпізнати пам’ятки архітектури з часів Русі-України.

 

 

Внутрішня і зовнішня політика руських князів наприкінці Х- у першій половині ХІ ст.

 

 

Впровадження християнства.

 

 

«Руська правда». Суспільний устрій. Влада князя.

 

 

Практична робота: охарактеризувати – на основі витягів з відомих правових пам’яток доби («Руська правда» Ярослава Мудрого, «Правда Ярославичів», «Статут» Володимира Мономаха) – правове становище різних верств населення Русі-України.

 

 

Повсякденне життя. Господарство. Практична робота: зіставити (за доступними текстовими джерелами) світосприйняття, господарство (економіку), структуру та політичний устрій руського суспільства в період становлення (ІХ – перша половина Х ст.) і розквіту (кінець Х – перша половина ХІ ст.) Русі-України

 

 

Міста. Ремесла. Торгівля. Культура.

 

 

Узагальнення.

 

 

РОЗДІЛ 3. РУСЬ-УКРАЇНА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XI – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIII СТ.

Знаю:

 • роки правління князя Володимира Мономаха, дату першої писемної згадки назви «Україна»;

Розумію:

 • поняття «ярлик», «баскак», «берестяна грамота»;
 • особливості господарського розвитку і культури русько-українського суспільства під час монгольського завоювання.

Умію:

 • показати на карті території князівств періоду роздробленості Русі-України

охарактеризувати культуру Русі-України в ХІІ- першій половині ХІІІст..

Передумови політичного дроблення Київської держави. Любецький з’їзд князів.

 

 

 

Русь-Україна в другій половині ХІ-першій третині ХІІ ст.

 

 

 

Київське, Переяславське та Чернігівське князівства в середині XII – першій половині XIIІ ст. Політичне і соціально-економічне життя (оглядово).

 

 

 

Галицьке і Волинське князівства в другій половині ХІІ ст. (оглядово).

 

 

 

Культура Русі-України в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст. Кочові народи степів України Х–ХІІІ ст. Крим у складі Візантійської імперії (оглядово).

 

 

 

Узагальнення.

 

 

 

Розділ 4. КОРОЛІВСТВО РУСЬКЕ (ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА)

Знаю:

 • дати утворення Галицько-Волинської держави, коронування Данила Романовича

Розумію:

 • існування відмінностей між елітарною культурою Русі-України та народною культурою, яка була просякнута старими , племінними відмінностями

Умію:

 • показати на карті території королівства Руського;

охарактеризувати внутрішню та зовнішню політику короля Данила.

Утворення Галицько-Волинської держави.

 

 

Походи монголів на Русь-Україну. Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді).

 

 

Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) в період піднесення (друга третина – середина ХІІІ ст.)

 

 

Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) в періоди стабільності та поступового занепаду (середина ХІІІ ст.- перша половина ХІⅤ)

 

 

Культура королівства Руського (Галицько-Волинської держави) ХІІІ – першої половини XІV ст.

 

 

Узагальнення.

 

 

РОЗДІЛ 5. РУСЬКІ УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА У СКЛАДІ СУСІДНІХ ДЕРЖАВ. КРИМСЬКЕ ХАНСТВО

Знаю:

 • територію русько-українських земель у складі різних держав;
 • дату Кревської унії.

Розумію:

 • поняття «унія», «шляхта», «магнат», «султан»;
 • європейський характер культури русько-українського суспільства післякняжої доби;
 • роль у житті давньоукраїнського суспільства різних соціальних верств і етнічних груп.

Умію:

 • визначити особливості господарського і культурного розвитку;
 • визначити причини та наслідки Кревської унії для українського суспільства;

охарактеризувати господарство та культуру Кримського ханства

Інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, інших держав.

 

 

Кревська унія 1385 р. і українські території. Опір руських князів політиці централізації та його наслідки.

 

 

Держава Феодоро в Криму. Утворення Кримського ханства. Суспільний устрій та культура ханства. (оглядово).

 

 

Суспільне і церковне життя на теренах України в XІV–XV ст. Сільське господарство. Ремесла і торгівля. Міста, магдебурзьке право.

 

 

Пам’ятки середньовічної культури XІV–XV ст.

 

 

Узагальнення.

 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО КУРСУ. ІСТОРІЯ РУСІ-УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ СЕРЕДНІХ ВІКІВ

Знаю:

 • взаємопов’язаність і взаємозалежність процесів господарського, соціального і культурного життя русько-українського суспільства

Розумію:

визначити внесок русько-українського суспільства ІХ-ХⅤ ст. в загальноєвропейську культурну спадщину

Здобутки середньовічного русько-українського суспільства. Особливості суспільного життя Русі-України. Внесок Русі-України у формування європейської цивілізації..

 

 

Повторення та систематизація навчального матеріалу за навчальний рік

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Історія України, Планування
Інкл
Додано
23 липня
Переглядів
433
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку