2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Календарне планування для 9 класу за підручником Карп'юк 2 години на тиждень

Про матеріал
Календарно-тематичне планування для 9 класу за підручником Карп'.юк дві години на тиждень
Перегляд файлу

9-А 9-Г класи 2 години на тиждень (За  Карпюк  О. Д.  Англійська мова (9-й рік навчання): підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: Видавництво “Астон”, 2017. – 288 с.)

ІІ семестр

 

Дата

Підтема

Змістові лінії

Ключові компетентності

Мовний інвентар (лексика)

Мовний інвентар (грамати ка)

Аудію вання

Письмо

Говоріння

Читання

 

Примітка

 

Тема 5.  Засоби масової інформації

 

 

 

 

33

 

Засоби масової інформації в нашому житті.    Усне введення ЛО теми

Громадянська відповідаль ність:

 

Демонструє розуміння основ медіа грамотності

Визначає достовірність інформації

Здоров’я  і                  безпека:

 

Пояснює правила безпечної поведінки онлайн

 

Спілкування державною і іноземною мовами- використовувати українознавчий компонент в усіх видах мовленнєвої діяльності популізувати Украаїну ії традиціі.

Уміння вчитися впродовж життя- визначати комунікативні проблеми та цілі використовувати навчальні стратегії для вивчення іноземної мови.

Інформаційно-цифрова- вивчати іноземну мову з використанням спец. Засобів ігор соціальних мереж застосовувати ІКТ для пошуку обробки аналізу інформаціі

An inventor, to exist, impossible

Past simple

Ex 3,4 p 118

Ex 5 p 120

Ex 6 p 121

Ex 7 з 122-124

 

34

 

Роль ЗМІ у суспільстві. Практика говоріння

Biology, astronomy, linguistics, phycology

Adjectives and nouns

 

Ex 1 p 124

Ex 2 p124

Ex 3 p 125

 

35

 

Телебачення та радіо. Ситуативне мовлення

Invention, theory, to discover

un

текст

Ex 6 p 127

Ex 5 p 126

 

 

36

 

Спілкування в мережі Інтернет. Навчання аудіювання

To be visited by

Passive Voice

 

Ex 2,3 p 130

Ex 1 и з 129

Ex 1 p 128

 

37

 

 

Інтернет в житті людини.

 

Achievement, cell, humanity, affordable, awasome

Passive voice

 

Ex 5 p 132-133

Ex 6 p 134

Ex 7 p 135

 

 

38

 

 

 

Моя улюблена телевізійна програма

39

 

Проектно-пошукова робота.

40

 

Виконання тестових завдань з теми  Засоби масової інформації

 

 

Ex 6p 142

 

тест

 

 

 

Тема 6.  Природа і погода.

 

 

 

 

41

 

Це наша Земля.      Усне введення нових ЛО

Єкологічна безпека та сталий розвиток

Розглядає природу як цілісну систему . Робить повідомлення про складні погодні умови

Здоров я та безпека.

 Розробляє план дій щодо проведення шкільних екологічних заходів. Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров ’я людей свого регіону.

Підприємливість та фінансова грамотність

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

Компетентність в природничих науках- описувати іноземною мовою природні явища технології аналізувати та оцінювати їх роль у житті людини.

Ініціативність і підприємливість-

Ініціювати усну писемну та он-лайн взаємодію для розв’язання конкретної життєвої проблеми генерувати нові ідеї переконувати в їх доцільності.

Соціальна та громадянська- формувати власну позицію, співпрацювати з іншими, розвязувти конфлікти

 

Climate change, endangered

 

 

Ex1 p 146

Ex 2, 3 p 147

Ex 4 p 147

 

42

 

 

Довкілля.  Розвиток навичок читання.

Environment, pollution, to protect

 

Ex 6 p 150

 

Ex8

Ex 7 p 150

 

 

43

 

Виконання граматичних вправ

Вживання модальних дієслів.

44

 

 

Національні парки.

 

To reuse, to recycle,to save

Ex 1,2,3 p 152

Ex 4 p 154

Ex 6 p 156

 

Ex 5 p 155

 

 

45

 

Проектно-пошукова робота.

Навчання письма

46

 

 

Вихідні на природі.

 

 

 

Ex2,3,4 p 158

Ex 1 p 157

Ex7 p 156

 

 

 

47

 

 Розвиток ситуативного мовлення

48

 

Охорона довкілля.

 

 

Ex 2 p 159-160

Ex 3 p 161

 

Ex 4 p 162

 

49

 

 

Рослинний і тваринний світ.

 

 

 

 

тест

 

 

 

50

 

 

Виконання тестових завдань з теми 

 

Тема 7 .  Одяг.

 

 

 

 

51

 

Зовнішність молодої людини. Усне введення ЛО теми

 

 

 

 

 

Підприємливість та фінансова грамотність

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

Здоров’я  і  безпека:

Пояснює вибір одягу залежно від погоди

 

Підприємли вість                    та фінансова грамотність:

 

Співвідносить власні потреби з можливостями сімейного бюджету

 

 

Ініціативність і підприємливість-

Інціювати усну писемну та он-лайн взаємодію для розв’язання конкретної життєвої проблеми генерувати нові ідеї переконувати в їх доцільності.

Математична компетентність-  розв’язувати комунікативні та навчальні проблеми, застосовувати логіко-математичний інтелект, обґрунтовувати свою думку, використовувати схеми графіки.

Соціальна та громадянська- формувати власну позицію, співпрацювати з іншими, розвязувти конфлікти

Інформаційно-цифрова- вивчати іноземну мову з використанням спец. Засобів ігор соціальних мереж застосовувати ІКТ для пошуку обробки аналізу інформаціі

 

I like dealing with

 

 

Впр.2 (с.16)

 

Речення з непрямою мовою

Контрасту вання часів

Впр. 9 (с.18)

Впр.10 (с.19)

 

Впр.3 (с.19)

 

 

Впр.1 (с.15)

Впр.4 (с.16)

Впр.7 (с.18)

Впр.8 (с.18)

 

52

 

Елементи одягу. Практика говоріння

 

 

 

 

I prefer to wear…

 

 

Впр.2 (с.16)

 

Передача питальних речень непрямою мовою

Впр.7 (с.26)

 

Впр.6 (с.21)

 

Впр.8 (с.22)

 

Впр.7 (с.21)

 

Впр.6 (с.25)

 

53

 

Зовнішність молодої людини. Усне введення ЛО теми

I would like to take part in…

Конрасту вання часів

 

Впр.4 (с.25)

Впр.3 (с.28)

 

Впр.1 (с.26)

Впр.2 (с.27)

 

 

54

 

 

 

Мода в Україні.

 

 

When we have free time, mostly we

Граматич ні часи дієслів активного та пасивного станів

 

 

 

Впр.6 (с.28)

Впр.7 (с.29)

 

 

 

 

55

 

Проектно-пошукова робота.

 

 

56

 

Улюблений стиль одягу. Монологічне мовлення

Впр.2 (с.34)

 

Граматич ні часи дієслів активного та пасивного станів

Впр.4с (с.34)

Впр.4б (с.34)

 

 

Впр.1б (с.33)

 

Впр.4 а (с.34)

 

Впр.1 а (с.33)

 

Впр.3 (с.34)

 

 

57

 

 

 

Традиційний одяг українців.

 

Впр.7 (с.37)

 

Граматичні часи дієслів активного та пасивного станів

Впр.1 (с.35)

Впр.4 (с.36)

 

Впр.5 (с.37)

Впр.3 (с.36)

 

Впр.6 (с.37)

 

 

Впр.2 (с.36)

 

 

 

 

58

 

 Святковий одяг. Розвиток діалогічно го мовлення

59

 

Виконання тестових завдань з теми Одяг

 

 

 

 

 

тест

 

 

 

Тема 8.  Англомовні країни.

 

60

 

Столиці різних країн.            Усне введення ЛО теми

 

 

 

 

Підприємли вість                       та фінансова грамотність:

Визначає орієнтовну вартість перебування в країні виучуваної мови

 

Екологічна безпека                та сталий розвиток:

Описує види екотуризму

Розпитує про правила поведінки в європейських столицях

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі

 

Підприємли вість                       та  фінансова грамотність:

Визначає орієнтовну вартість перебування в країні виучуваної мови

 

Екологічна безпека                та  сталий розвиток:

Описує види екотуризму

Уміння вчитися впродовж життя- визначати комунікативні проблеми та цілі використовувати навчальні стратегії для вивчення іноземної мови.

Ініціативність і підприємливість- ініціювати усну пи семну он-лайн взаємодію для розв’язання конкретної життєвої мети генерувати нові ідеї переконувати в їх доцільності.

Ініціативність і підприємливість-

Ініціювати усну писемну та он-лайн взаємодію для розв’язання конкретної життєвої проблеми генерувати нові ідеї переконувати в їх доцільності.

Соціальна та громадянська- формувати власну позицію, співпрацювати з іншими, розвязувти конфлікти

 

 

 

Впр.2 (с.118)

 

 (с.67)

Пасивний стан дієслова

(с.240-241)

 

 

Впр.3 (с.118)

 

Вибірко вий диктант

 

Впр.2с (с.118)

 

Впр.1 (с.117)

 

 

Впр.4-5

(с.119)

 

 

 

61

 

Великі міста: Белфаст та Кардіф. Розвиток навичко говоріння

 

Appendices

(c.121-122)

 

Пасивний стан дієслів

(с.241-242)

 

Впр.12 (с.124)

 

 

 

Впр.10-12

(с.122-124)

 

 

Впр.8-9 (с.122)

 

Впр.7 (с.120)

 

 

 

62

 

Загальна

 характери тика Великої Британії.

 Ситуативне мовлення

с.125-126

с. 225

 

Герундій

Впр.6 (с.127)

 

 

 

Впр.7 (с.127)

 

 

 

Впр.5 (с.127)

 

 

Впр.3 (с.126) 

 

Пере каз тексту

 

Впр.3

(с.126)

 

 

 

63

 

Історичні пам’ятки Великої Британії. Навчання читання

Впр.10 (с.129)

 

Герундій

 

Впр.6 (с.128)

 

Власні назви

(с.129)

 

Впр.8 (с.128)

 

Впр.9 (с.129)

 

Впр.4 (с.127)

 

 

 

 

64

 

 

 

 

Столиці різних країн.   Усне введення ЛО теми.

 

 

 

Впр.6а (с.133)

 

 

Впр.6б (с.133)

 

 

Впр.7, 8 (с.133)

 

Впр.9 (с.133)

 

Впр.6б (с.133)

 

 

Впр.10 (с.133)

 

 

 

65

 

 

 

Географічне положення Великої Британії.

 

66

 

 

Лондон- столиця Англії.

 

67

 

 

 

Проектна робота з теми. «Англомовні країни. »

 

 

 

 

 

 

Тема 9.  Україна

 

Великі міста: Белфаст та Кардіф. Розвиток навичко говоріння

 

68

 

Україна – моя Батьківщина.           Усне введення ЛО теми

Громадянська відповідаль ність:

Робить повідомлення про основні пам’ятки історії та культури України

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі

Підприємли вість                       та фінансова грамотність:

Визначає орієнтовну вартість перебування в країні виучуваної мови

Екологічна безпека  та сталий розвиток:

Описує види екотуризму

Розпитує про правила поведінки в європейських столицях

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі

 

Інформаційно-цифрова- вивчати іноземну мову з використанням спец. Засобів ігор соціальних мереж застосовувати ІКТ для пошуку обробки аналізу інформаціі.

Уміння вчитися впродовж життя- визначати комунікативні проблеми та цілі використовувати навчальні стратегії для вивчення іноземної мови.

Ініціативність і підприємливість- ініціювати усну пи семну он-лайн взаємодію для розв’язання конкретної життєвої мети генерувати нові ідеї переконувати в їх доцільності.

Обізнаність і самовираження у сфері культури-  формувати влсну позицію і висловлювати іноземною мовою власні почуття

Впр.1,2 (с.93)

Непряма мова - накази

Впр.2 (с.94)

 

 

Впр.5 (с.95)

 

 

 

Впр.4 (с.94)

с.92

Wisdom Quotes

 

 

 

69

 

Великі міста України. Ситуативне мовлення

Впр.3-4

(с.94-95)

Пряма та непряма мова.

Запитання у непрямій мові

 

 

Вислов люван ня вчителя

 

 

Впр.6 (с.97)

 

Впр.9 (с.97)

 

 

Впр.8 (с.97)

Впр. 6,7

(с.97)

 

 

 

70

 

Державні символи України. Розвиток діалогічного мовлення

 

Впр.3-5 (c.99)

Непряма мова – інструкції

 

Впр.3 (с.98)

 

 

 

Впр.5 (с.99)

 

 

 

Впр.1 (с.97)

 

 

 

 

Впр.3 (с.98)

 

 

 

71

72

73

74

 

Контроль читання.

Контроль говоріння

Контроль письма

Контроль аудіювання

Непряма мова – загальні питання

Впр.3 (с.103)

 

 

Поясню вальний диктант

Впр.5 (с.104)

 

Впр.6 (с.105)

 

Впр.1 (с.102)

 

Id like to talk about…

 

 

 

75

 

Видатні памятки України.

 

 

 

Зміни у виразах часу та місця при непрямій мові

 

Вислов люван ня вчителя

 

 

Впр.6 (с.105)

 

 

Впр.9 (с.106)

 

Впр.4-5 (c.104)

 

 

This is followed by…

 

76

 

Проектно-пошукова робота

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Oleksiienko Inna
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання) 9 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
13 березня
Переглядів
399
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку