Календарне планування до підручника О.Карпюк ( 9 клас, нова програма ) зі змістовими лініями

Про матеріал

Календарне планування до підручника " Англійська мова" ( 9-й рік навчання), О. Карпюк,( видавництво " Астон") 9 клас, 2017,нова програма, зі змістовими лініями.

Перегляд файлу

 

Мовний інвентар

Комунікативна компетентність

Змістові лінії

 

 

Підприєм-ливість та фінансова грамотність .

 

Дата

Тема і підтема ситуативного спілкування

Очікуваний результат

Фоне

ти

ка

 

Граматика

Лексика

Зорове

сприймання

Сприймання на слух

Усна взаємодія

Писемне продукування

Екологічна безпека

 та сталий розвиток

Громадянська
відповідальність

Здоров'я і безпека

                               Хто ти?

 

1

3.09

Люди навколо нас

Порівнює

безпосереднє спілкування з віртуальним

[ei ]

 

 

although, digital, a sense of humour

ex 2.p 6

ex 3.p 7

ex 6.p 8

 

dialogue

ex/5 p8

5 sentences

 

Визна-чення власних уподо-бань і потреб.

 

 

2

5.09

Яка ти людина?

Формулює особисті ціннісні пріоритети.

 

[ e ]

 

 

ex 8-9.p10

 

ex 11.p11

 

 

 

5 sentences

 

Визна-чення власних уподо-бань і потреб

 

 Розрахунок фінансів на щоденно проживання

3

10.09

У світі граматики

Порівнює свої ціннісні пріоритети та своїх друзів

[ æ ]

 

Gerund

ex 2.p13

ex 3-4.p14

 

 

 

 

ex 5.p14

 

making up sentences

 

Визначення власних уподо-бань і потреб

 

 

4

12.09

 Більше про тебе

Наводить приклади взаємодопомоги членам родини.

 

 

[ ɔ: ]

 

Gerund

 

divorce, male, female, single

ex 1.p15

 

ex 1.p15

ex 3-4

.p16-17

 

ex 2.p16

ex 5-7.p18-19

 

making up sentences

 

Формулюван-ня особистіс-них ціннісних пріоритетів.

 

 Уміє презентувати себе і створювати тексти (усно і письмово) іноземною мовою, які сприятимуть майбутній кар’єрі

5

17.09

Давай поговоримо…

Розповідає про спілкування зі своїм другом

 

[ju: ]

[ Λ]

 

chatterbox, to admire, to complain, to prove, rely, gossipy

ex 1.p19

ex 5a.p22

 

 

ex 2.p20

ex 4.p21

 

ex 3.p20

Опис власно-го стилю життя

 

 

 

6

19.09

 Дозвольте представитись

Складає автобіографію

[u: ]

 

Verb forms Gerund

 

 

ex 1.p24

 

 

ex 1.p25

 

chart with positive and negative traits of character

Опис власно-го стилю життя

 

 

 

 

7

24.09

Ми такі різні

Описує різні підліткові групи

 

 

[ s ]

[z  ]

 

outfit, software, trend, victim, to grab, to irritate, picky, casual

Ex. 2,  p.28

Ex.5 p.31

 

 

Ex. 1,  p.27

Ex. 3-4 p.29-30

 

Ex. 4 p.30

 

Кри-тичне оцінювання деструктивних молодіж

них рухів на життя однолітків.

Наводить приклади впливу музики на здоров’я і самопочуття.

 

 

 

8

26.09

Покращуємо навички граматики

Розповідає про свої вподобання та хобі

 

[ u ]

 

Gerund (Passive/

Active)

to  be/ ing

 

Ex.1-2 p.32-33

text “My friend’s problem”

 

Ex.5 p.34

Ex.8 p.35

Ex.1,  p.32

Ex.4 p.34

 

 

Кри-тичне оцінювання деструктивних молодіж

них рухів на життя

 

 

9

1.10

Здорові звички

Співвідносить власні потреби з можливостями сімейного бюджету.

 

 

[u: ]

 

 

 

well groomed, hostel, colourful hair, scooter, accessories

Ex. 3 p. 38

Ex.2 p.36

Ex.5 p.38

 

 

Ex. 3p.38

Ex.2a, p.36

 

Кри-тичне оцінювання деструктивних молодіж

них рухів на життя

 

 

Розрізняє безпечні та небезпечні ситуації під час активного відпочинку

 

 

10

3.10

Розкажи мені,що ти носиш

Співвідносить власні потреби з можливостями сімейного бюджету.

 

[I ]

 

Gerund (Passive/

Active)

to  be/ ing

 

 

Ex.2a p.39

 

Ex.1-3p. 38-41

Ex.2c, p.40

 

 

Демонструє розуміння впливу вибору одягу на стан здоров’я.

 

11

8.10

Молодіжні клуби

Оцінює інфраструктуру дозвілля власної громади

[ ə ]

 

Gerund

 

Ex. 2a,  p.42

 

 

Ex.1,  p.42

 

Висловлення власно-го ставлення до розмаїття моло-діжних субкультур

 

Вибір безпечних молодіжних клубів

 

 

 

 

 

 

12

10.10

 Субкультури

Висловлює власне ставлення до розмаїття молодіжних субкультур і течій.

 

[ ʒ ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerund

computer geek, hip hoppers,  fascinated

Ex.2-3,  p.43

Ex. 1,  p. 25

 

Ex. 3b p.44

Ex. 1,  p. 43

Ex.4-5 p. 46

Висловлення власно-го ставлення до розмаїття моло-діжних субкультур

 

 

Критично оцінює вплив деструктивних молодіжних рухів на життя однолітків.

 

 

 

13

17.10

Стилі життя

Описує власний стиль життя та визначає пріоритети

 

 

 

[ dʒ ]

 

 

 

Do you know (box p.50)

Ex.9 p50

Ex.11p.52

 

text “E-mails”

Ex.8 p.49

Ex.10,12 p.52-53

 

 

 

 

Ex.9b p. 51

completing the table

 

 

 

 

Ex.12p.53

 

Розрахунок грошей на придбання одягу

14

22.10

Виконання лексико граматичних вправ

 

 

Gerund

 

Ex. 1b p.54

 

Ex. 3,p.57

 

 

 

Прогнозує наслідки необачної поведінки в мережі Інтернет

 

 

                                                                                 Який твій вибір?

 

 

 

 

15

24.10

Телевізійні стереотипи

Демонструє розуміння основ медіа-грамотності

 

[ai]

 

website, chat room, native speaker, education, excitement, password

Ex.1b p.63

Ex.2 p.63

Ex.5-6p.66

Ex.2 p.62

 

Ex.3 p.63

Ex.5 p.66

Ex.6 p.66

Ex.9 p.69

Ex. 3,  p. 64

complete thetable

 

 

Демонстрація розуміння основ медіа грамот ності.

 

 

16

5.11

Найшвидший спосіб розповсюдження інформації

Визначає достовірність інформації.

 

 

[ ɔ: ]

 

 

to take a picture, to switch channels, brand, turn on, an addict

Ex.4a p.72

Ex.1 p. 69

Ex.2a p.70

 

Ex. 2-5p.71-72

 

Ex. 5,  p. 42

 

 

Визна чення досто вірності інформації.

Пояс нення правил безпеч ної пове дінки онлайн.

 

17

7.11

Світ граматичних явищ

Визначає достовірність інформації.

 

 

[ju: ]

[ Λ]

Relative defining and non-defining clauses

Ex.6 p.76-77

 

 

reading the letter

 

Ex.4  p.76

complete the dialogue

Ex.1  p.73

Ex.2 p.74

 

 

 

Визна чення досто вірності інформації

 

 

18

12.11

Твій онлайн друг

Запитує партнера про його  преференції у телепрограмах

 

[ t ]

[ dʒ ]

 

 

 

Relative defining and non-defining clauses

 

commercial, politics, preference, to advertise

Ex. 3p.79

Ex. 4 p.80

 

Ex. 2a p.78

 

Ex.2b-c p.78-79

 

complete the table

 

 

Безпека при онлайн спілкуванні

 

19

14.11

ЗМІ у нашому житті

Демонструє розуміння основ медіа-грамотності.

 

 

[ Ƞ ]

 

relative pronouns:

who/ where/ which/ what

 

Descriptions of British TV shows

Ex. 1 p.82

reconstruct the description

Ex. 3,  p. 51

Ex. 1 p.82

make a plan

 

 

 

Розрахунок гошей витрачених на пресу

20

19.11

Розмова про працевлаштування

Повідомляє про перспективи свого професійного вибору.

 

 [ g ]

 

 

employment

career, require, in smb’s  footstep’s

Ex. 1 p.83

Ex. 4 p.86

 

“Digital Age”

Ex.5b-6 p.87

Ex.2 p.83

 

 

 

Прояв обізна ності і свого ставлення до фінансових можли востей сучас них профе сій.

 

21

21.11

Незвичайні професії

Проявляє обізнаність і своє ставлення до фінансових можливостей сучасних професій

 

[ i: ]

Relative defining and non-defining clauses

 

a career, a job, an occupation, a profession

Ex. 6p. 89

 

Ex. 2-4 p.88

 

Ex. 1p.87

male and female occupation discussion

 

 

 

Проекція власної професійної діяльності відповідно до своїх схильностей і потреб суспільства.

Пові-домлення про перспективи свого профе сійного вибору.

 

 

22

23.11

Виконання творчих завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Мої плани на майбутнє

          23

26.11

 

What a relative noun

Урок граматики

Проявляє обізнаність і своє ставлення до фінансових можливостей сучасних професій

 

[ e ]

 

relative pronouns:

who/ where/ which/ what

 

 

 

Ex. 3p. 91

Ex. 5p. 92 Ex. 7p. 92

write a poem

Ex. 1b p. 90

 

Демонстрація розуміння основ  граматики

 

 

24

28.11

Час поговорити про професії

Проектує власну професійну діяльність

[ s ]

[z]

 

to take up, babysitting, a volunteer

Ex. 1ap. 93

Ex. 5p. 95

 

Ex. 3-4p. 94

Ex.7p. 96

Ex. 1bp. 94

 

 

 

 

Безпечний вибір професії

25

3.12

Що змушує мене почуватись краще

 

 

 

 

 

 

[u: ]

 

 

relative pronouns:

who/ where/ which/ what

 

 

 

 

 

 

text “ Summer jobs”

 

Ex.1a-bp. 97

matching words

 

 

Турбота про здоровя

 

26

5.12

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

27

10.12

Контроль читання

28

12.12

Контроль письма

29

17.12

Контроль говоріння

30

19.12

Ще раз про ТВ

Демонструє розуміння основ медіа-грамотності

 

[ t ]

[ dʒ ]

 

 

 

Relative defining and non-defining clauses

 

 

Ex.1p. 98

Ex.9 p. 103

“Watching TV”

Ex.5p.99

Ex.2 p. 98

Ex.4 p.99

Ex.2p. 98

 

 

 

Демонстрація розуміння необхідності сплати подат ків як складни ка гро мадянської відповідальності.

 

31

24.12

Чарівний світ професій

Демонструє розуміння основ медіа-грамотності

 [ g ]

 

 

 

Ex.10p. 103

Ex.12p.104

 

Ex.13ap.105

Ex.15bp.107

Ex.11p.104

Ex.12bp.105

 

 

Прояв обізна ності і свого ставлення до фінансових можли востей сучас них профе сій

 

[ æ ]

 

32

26.12

Узагальнююче-підсумковий урок

 

 

 

 

 

Ex.1p.108

Ex.2p.108

Ex.3-5p.113

complete the sentences

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 клас Карпюк ( 2 год. ІI семестр)

Мовний інвентар

Комунікативна компетентність

 

 

 

 

Інтегровані змістові лінії

 

 

Дата

Тема і підтема ситуативного спілкування

Урок в НМК

Очікуваний результат

Фонети

ка

 

Граматика

Лексика

Сприймання на слух

 

 

Зорове

сприймання

Усна взаємодія

Писемне продукування

Дом. завд.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Unit 3 What’s Your Knowledge?

Lesson 1 Inventions And Discoveries

 

 

 

Inventions

Listening

1

Розпізнавати деталі у почутому тексті та говорити про винаходи.

[ei ]

 

Past Simple

inventor, escape, launch, crash

in reverse, pedal, description, hot-air balloon, flip

ex.2c,3,4-pp.119-120

 

ex.2a-p.118

ex.5-p.120

Ex.1,2b-p.118-119

WB ex 2a-p.59  Ex.7c,8,9 - pp.122-123

WB ex.2b-p.60

WB ex.5,7 – p.62-63

 Громадянська відповідальність

 

Здоров'я і безпека

Ex.6-p.121

 

Ex.3,4  pp.60-61

 

 

Inventions and inventor Vocabulary

2

ознайомитись та активізувати лексику

[ e ]

 

 

 

 

 

 

invention, theory, construct, observer, discovery, invent, scientist, explorer,

to succeed in

 

Ex.1,3b-pp.124-125

Ex.2,3a,4,5,6 – pp.124-127

Ex.6-p.127

Громадянська відповідальність

WB ex.8,9  pp.63-64

 

 

Academician S.P Korolyov Reading

3

Розпізнавати деталі у прочитаному тексті

[ æ ]

 

Present/ Past passive

achievement, cell, humanity, affordable, awesome, harmful, remote

 

Ex.1a,2,3a,5,6-pp.128-133

Ex.1b-p.129, ex.3b,c,4 – p.131

WB ex.10-pp.64-65

Громадянська відповідальність

WB ex.11-p.65

 

 

Grammar

4

Висловлювати думки у пасивному стані

 

[ju: ]

[ Λ]

Present/ Past passive

 

 

Ex.7-pp.134-135

GB ex.1,2a-pp.44-45, ex.6-p.48

Ex.8-p.136

Ex.9-p.136

WB ex.12-pp.65-66

 

Громадянська відповідальність

WB ex.13-pp.66-67

 

 

Сучасні технолог ії

Speaking

5

працювати в парах та говорити про важливість

[u: ]

 

 

 

Ex.3-p.138

Ex.2,4a,5-pp.137-140

Ex.1,4b,5-pp.136-141

WB ex.14-p.68

Громадянська відповідальність

WB ex.15-p.69, ex.17-p.71

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

Важливі винаходи

Speaking

6

розовідати  про важливість винаходів

[ s ]

[z]

 

disease, apply, curious, overseas, mainly

Ex.6a-p.142

WB ex.17, , 19,20-pp.71-73

Ex.6b,7,8,9,10-pp.142-145

WB ex.16-p.70

 

Громадянська відповідальність

WB ex.21,22-pp.73-74

 

 

 

Biography Chart

Writing

7

складати біографію знаменитих вчених

 

[ u ]

 

 

 

 

 

Ex.2b-p.145

Ex.1,2a-p.145

Громадянська відповідальність

WB ex.23-p.74

Lesson 2    Nature and Environment

 

 

 

Nature and Environment

Vocabulary

8

опрацювати та активізувати лексику

 

[u: ]

 

 

disappear, rubbish, pollution, danger, endangered, environment, protect, recycle, reduce,

 

 

Ex.1,2,3,4-pp.146-149

WB ex.2-p.76

 

WB ex.1-p.76

Екологічна безпека

 та сталий розвиток/

Здоров'я і безпека

WB ex.3,4-pp.77-78

 

 

Environment Reading

9

Розрізняти загальну інформацію у прочитаному тексті та давати відповіді на питання

[I ]

 

 

 

Ex.7,9a - pp.150-152

Ex.5,6,8,9b-pp.149-152

 

Екологічна безпека

 та сталий розвиток

 Здоров'я і безпека

WB ex.5-pp.78-79

 

 

Environment protection Programme

Listening

10

Розпізнавати деталі у почутому тексті та говорити про винаходи.

[ ə ]

 

container, oxygen, surface, survival, waste, coastal

 

Ex.2,3a-p.153

 

Ex.1-p.152, ex.3b,4,5-pp.154-155

 

Екологічна безпека

 та сталий розвиток

WB ex.6-p.79

 

 

 

 

Grammar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Висловлювати думки використовуючи реальні умовні речення

[ ʒ ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditional 1

 

Ex.2a-p.159, Do you know? – p.161, WB ex.16-p.85

Ex.1,2b,3,4-pp.159-162

WB ex.13,14-pp.82-83

Здоров'я і безпека

 

WB 15-pp.84-85, ex.18-p.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

14

 

 

Зникаючі види тварин та рослин

Speaking

12

Обговорювати проблему зникнення тварин

 

 

[ dʒ ]

 

habitat, oxygen,

to preserve,

to spill,

to survive, extinct,

 

 

Ex.2a-p.159, Do you know? – p.161, WB ex.16-p.85

Ex.1,2b,3,4-pp.159-162

WB ex.13,14-pp.82-83

Здоров'я і безпека

Ex.12p.53

 

WB 15-pp.84-85, ex.18-p.87

 

 

День Землі

Speaking

13

Складати  правила захисту навколишнього середовища

 

to get rid of, to run out of

Conditional 1

 

Ex.5a-p.162

Ex.5b,6,7-pp.163-164

Ex.8,9-pp.165-166

Екологічна безпека

 та сталий розвиток

WB ex.17-p.86, ex.19-p.88

 

 

Захисти свій світ!

Writing

14

Писати неофіційного листа

 

 

 

 

Do you know?-pp.166-167

 

Ex.1,2-p.167

Екологічна безпека

 та сталий розвиток

WB ex.20-pp.88-89

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу

Unit 4                 Why not Take a closer Look?

 

                                   Lesson 1             The UK today

 

 

The Uk Today

Vocabulary

 

1

опрацювати та активізувати лексику

[ai]

independent, linked, located, govern, diverse, society, varied

 

 

Ex.2a,b-p.182 ex.3,4-pp.184-185

Ex.1b-p.182 ex.2d-p.183

Ex.1a,2c-p.182

Громадянська відповідальність

WB ex.3-pp.91-92

 

 

Geographical Position of the Uk Reading

2

Розрізняти загальну інформацію у прочитаному тексті та давати відповіді на питання

 

[ ɔ: ]

 

patron saint, boarder, population

 

 

Ex.6,7-pp.186-187

WB ex.2-p.91, ex.5-p.93

Ex.5-p.185

Ex.8-p.187

WB ex1-p.91

Громадянська відповідальність

WB ex.4,6-pp.92-93

 

 

Around  Great Britain

listening

3

Розпізнавати деталі у почутому тексті та говорити про Британію

 

[ju: ]

[ Λ]

accent, Cardiff, Edinburgh, Glasgow

 

Ex.2,3,4-pp.188-191

Ex.5a-p.191

Ex.1-p.188

Ex.5b-p.191

 

Громадянська відповідальність

WB ex.7,8-pp.94-95

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

Grammar

4

висловлювати думки в минулих та майбутніх часах

 

[ t ]

[ dʒ ]

 

 

 

 

Tense Forms Revision

 

Ex.1,2,3,4,5-pp.192-194

 

 

Ex.6.7-p.194

 

Громадянська відповідальність

Ex.20,21-pp.78-80

 

 

UK Quiz

Speaking

5

обговорювати загальні знання про Британію

 

[ Ƞ ]

 

thistle, tartan, shamrok, daffodil, leek

 

 

Ex.3-pp.196-197

Ex.1,2-pp.194-195, ex.4-p.198

WB ex.10,11,12-pp.97-98

Громадянська відповідальність

WB ex.13,14-pp.98-100

 

 

4 Parts of  UK

Speaking

6

працювати в парах

 [ g ]

 

to share, scenary, impression

 

Ex.5-p.198

Ex.6a-pp.199-200

WB ex.15-p.100

Ex.6b,7,8-p.200

 

Громадянська відповідальність

WB ex.16,17-p.101

 

 

A British Culture Blog

Writing

7

Писати блог

[ i: ]

 

 

 

 

 

Ex.1-p.200

Громадянська відповідальність

WB ex.18-p.102

 

Lesson 2 Cities of the UK

 

 

 

London

Reading

 

 

8

Розрізняти загальну інформацію у прочитаному тексті та давати відповіді на питання про Лондон

[ e ]

 

unique, to originate, worth seeing, district, contain

 

 

Ex.1a,2a -pp.201-204

WB ex.1,2 – pp.103-105

Ex.1b-p.202, ex.2b,3-p.204

 

Громадянська відповідальність

WB ex.3,4-pp.105-107

 

 

Sightseeing of London

Reading

9

Розрізняти загальну інформацію у прочитаному тексті та давати відповіді на питання про визначні місця Лондона

[ s ]

[z]

Lord Mayor, bay, abbey, gherkin, millennium

 

Ex.6a,b-p.205

Ex.4a-p.204

Ex.4b,5a,6c,7-pp.205-207

Ex.5b-p.205

Громадянська відповідальність

WB ex.5,6-pp.108-110

 

 

Birmingham

Listening

 

10

Розпізнавати деталі у почутому тексті та говорити про Бірмінгем

 

upland, county, borough, ore

 

Ex.1,2,3-pp.207-209

 

Ex.4,5-p.210

WB ex.7,8,9,10-pp.110-114

Громадянська відповідальність

WB ex.11,12-pp.114-115

 

 

Grammar

11

висловлювати думки у різних часових формах

 

 

Active

Voice vs Passive Voice

 

Ex.1,2-pp.210-211

Ex.3,4-pp.211-212

GB ex.22-p.80

 

Громадянська відповідальність

GB ex.23-p.81

 

 

Контроль читання

 

 

 

 

London mini-quiz

Speaking

12

ділитись знаннями про Лондон

 

[u: ]

 

 

industrial, financial, vivid, vision, to reveal, breathtaking, astonishing, craftsman ship

 

 

 

Ex.1,2,3,4-pp.213-215

 

 

Громадянська відповідальність

WB ex.13-p.116

 

 

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

Asking the Way

Speaking

 

13

Працювати в парах

 

[ t ]

[ dʒ ]

 

 

 

magnify-cence, stunning, medieval, restored, dedicated

 

 

Ex.6a-p.216

Ex.5,6b-pp.216-217

WB ex.14-pp.116-117

Громадянська відповідальність

WB ex.15-p.118

 

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

Advertisement

Writing

14

складати рекламне оголошення

 [ g ]

 

 

 

 

 

 

Ex.1-p.217

WB ex.16-p.118

Громадянська відповідальність

WB ex.17-p.119

[ æ ]

 

 

 

Контроль письма

 

 

Узагальнення вивченого матеріалу

 

 

 

Підведення підсумків за ІI семестр

 

docx
Додав(-ла)
Burova Vita
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання) 9 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
9 січня 2019
Переглядів
6312
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку