Календарне планування фізика 11 клас академічний рівень

Про матеріал

Розміщую календарне планування з фізики. Для 11 класу. Академічний рівень. Розраховано на 3 години на тиждень. Пишу багато тексту, бо вказано, щоб було 155 символів )

Перегляд файлу

11-й клас

(3 год на тиждень, разом 105 годин, у тому числі резерв – 3 год)

№ з/п

№ уроку в темі

Н а з в а

ДАТА

ЕЛЕКТРОРДИНАМІКА

1. Електричне поле (11 год)

1

1

Електричне поле. Напруженість електричного поля.

 

2

2

Силові лінії електричного поля. Електричне поле точкових зарядів.

 

3

3

Речовина в електричному полі. Провідники та діелектрики в електричному полі.

 

4

4

Лабораторна робота №1.  Дослідження взаємодії електризованих тіл.

 

5

5

Робота під час переміщення заряду в однорідному електростатичному полі. Потенціал електричного поля.

 

6

6

Різниця потенціалів. Зв’язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів.

 

7

7

Розв’язування вправ та задач

 

8

8

Електроємність. Види конденсаторів. З’єднання конденсаторів

 

9

9

Розв’язування вправ та задач

 

10

10

Енергія електричного поля. Використання конденсаторів у техніці.

 

11

11

Тематичне оцінювання з теми "Електричне поле"

 

2.  Електричний струм (16 год)

12

1

Електричний струм. Електричне коло та його складові.

 

13

2

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.

 

14

3

Лабораторна робота №2. Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму

 

15

4

Розв’язування вправ та задач

 

16

5

Електричні кола з послідовним та паралельним з’єднанням провідників

 

17

6

Розв’язування вправ та задач

 

18

7

Робота і потужність електричного струму (Теплова дія струму). ТБ при роботі з електричними пристроями.

 

19

8

Розв’язування вправ та задач

 

20

9

Електричний струм в різних середовищах. Плазма та її властивості.

 

21

10

Електропровідність напівпровідників та її види. Власна та домішкова провідність

 

22

11

Електронно-дірковий перехід: його властивості та застосування

 

23

12

Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові прилади та їх застосування.

 

24

13

Лабораторна робота №3. Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом.

 

25

14

Струм у вакуумі та його застосування. Електронно-променева трубка.

 

26

15

Розв’язування вправ та задач

 

27

16

Тематичне оцінювання з теми "Електричний струм"

 

3. Електромагнітне поле (16 год)

28

1

Електрична та магнітна взаємодія. Взаємодія провідників зі струмом.

 

29

2

Магнітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого й колового струмів.

 

30

3

Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.

 

31

4

Розв’язування вправ та задач

 

32

5

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера.

 

33

6

Розв’язування вправ та задач

 

34

7

Сила Лоренца. Розв’язування вправ та задач

 

35

8

Момент сили, що діє на прямокутну рамку зі струмом у магнітному полі. Принцип роботи електродвигуна

 

36

9

Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- та феромагнетики.

 

37

10

Лабораторна робота №4. Дослідження магнітних властивостей речовини.

 

38

11

Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Індуктивність.

 

39

12

Лабораторна робота №5. Дослідження явища електромагнітної індукції.

 

40

13

Змінний струм. Генератор змінного струму.

 

41

14

Трансформатор. Виробництво, використання та передача електричної енергії.

 

42

15

Розв’язування вправ та задач

 

43

16

Тематичне оцінювання з теми "Електромагнітне поле"

 

4.  Електромагнітні коливання та хвилі (16 год)

44

1

Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань в коливальному контурі.

 

45

2

Гармонічні електромагнітні коливання та їх рівняння

 

46

3

Розв’язування вправ та задач

 

47

4

Частота власних коливань контуру. Перетворення енергії в коливальному контурі.

 

48

5

Розв’язування вправ та задач

 

49

6

Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання.

 

50

7

Розв’язування вправ та задач

 

51

8

Утворення й поширення електромагнітних коливань. Досліди Герца.

 

52

9

Швидкість поширення електромагнітних коливань, їх довжина та частота.

 

53

10

Розв’язування вправ та задач

 

54

11

Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот.

 

55

12

Принцип дії радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення та телебачення.

 

56

13

Радіолокація. Стільниковий та супутниковий зв’язок.

 

57

14

Розв’язування вправ та задач

 

58

15

Узагальнюючий урок

 

59

16

Тематичне оцінювання з теми " Електромагнітні коливання та хвилі "

 

ОПТИКА

5. Хвильова та квантова оптика (19 год)

60

1

Розвиток уявлень про природу світла

 

61

2

Поширення світла в різних середовищах. Джерела та приймачі світла.

 

62

3

Поглинання та розсіювання світла. Відбивання світла. Побудова зображень в дзеркалах.

 

63

4

Розв’язування вправ та задач

 

64

5

Заломлення світла та його закони.

 

65

6

Розв’язування вправ та задач

 

66

7

Лінзи. Побудова зображень в лінзах. оптичні прилади та їх застосування.

 

67

8

Розв’язування вправ та задач

 

68

9

Світло як електромагнітна хвиля. Когерентність світлових хвиль.

 

69

10

Інтерференція світла. Голографія.

 

70

11

Лабораторна робота №6. Спостереження інтерференції світла.

 

71

12

Дифракція світла.

 

72

13

Лабораторна робота №7. Спостереження дифракції світла.

 

73

14

Дисперсія світла.  Спектр світла та його види. Спектроскоп. Поляризація.

 

74

15

Розв’язування вправ та задач

 

75

16

Квантові властивості світла. Енергія та імпульс фотона.

 

76

17

Рівняння фотоефекту. Квантові генератори. Корпускулярно-хвильвий дуалізм.

 

77

18

Розв’язування вправ та задач

 

78

19

Тематичне оцінювання з теми " Хвильова та квантова оптика "

 

АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА

6. Атомна та ядерна фізика (15 год)

79

1

Історія вивчення атома. Моделі атома.

 

80

2

Випромінювання та поглинання світла атомами. Спектри. Рентгенівське випромінювання.

 

81

3

Лабораторна робота №8. Спостереження непевного і лінійчатого спектрів речовини.

 

82

4

Спектральний аналіз та його застосування

 

83

5

Методи реєстрації іонізуючого випромінювання

 

84

6

Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони.

 

85

7

Лабораторна робота №9. Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями.

 

86

8

Ядерні сили та їх властивості. Стійкість ядер.

 

87

9

Фізичні основи ядерної енергетики. Енергія зв’язку атомного ядра. Дефект мас.

 

88

10

Розв’язування вправ та задач

 

89

11

Ядерні реакції. Ядерний реактор. Період піврозпаду. Радіонукліди.

 

90

12

Розв’язування вправ та задач

 

91

13

Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Кварки, космічне випромінювання

 

92

14

Розв’язування вправ та задач

 

93

15

Тематичне оцінювання з теми " Атомна та ядерна фізика "

 

7. Фізичний практикум (7 год)

94

1

Дослідження магнітного поля Землі, соленоїда.

 

95

2

Дослідження конденсатора.

 

96

3

Дослідження напівпровідникового діода, транзистора.

 

97

4

Дослідження законів оптики. Лінзи.

 

98

5

Дослідження властивостей електромагнітних хвиль.

 

99

6

Вивчення будови дозиметра

 

100

7

Підсумковий урок. Захист робіт. Тематичне оцінювання

 

7.  УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ЗАНЯТТЯ (5год)

101

1

Фізика та НТП. Фізична картина світу. Роль науки в житті людини.

 

102

2

Сучасні погляди на простір і час.

 

103

3

Взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки.

 

104

4

Нанотехнології

 

105

5

Узагальнюючий урок з фізики

 

 

doc
Пов’язані теми
Фізика, 11 клас, Планування
До підручника
Фізика (академічний рівень, профільний рівень) 11 клас (Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О., Кірюхін М.М.)
Додано
25 листопада 2018
Переглядів
687
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку