2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Календарне планування "Математика"

Про матеріал
Календарне планування з математики (І семестр) для 3 класу за програмою О.Савченко на основі нового Державного стандарту початкової освіти НУШ
Перегляд файлу

МАТЕМАТИКА

За підручником Н. Листопад (5 годин на тиждень)

І семестр

Тема уроку

Дата

Повторення вивченого в 2 класі

1.

Повторення вивченого в 2 класі. Вхідна діагностична ро­бота.

01.09.2020

 

2.

Лічба в межах 100. Робота з нумераційною таблицею. Додавання і віднімання чисел на основі нумерації. Розв’язування задач(№№ 1-10).

02.09.2020

3.

Додавання і віднімання чисел частинами. Порівняння виразу і числа. Розв’язування задач (№№ 11-18).

03.09.2020

4.

Назви чисел при додаван­ні. Доповнення рівностей. Визначення часу за годинником (№№ 19-27).

04.09.2020

5.

Назви чисел при відніманні. Доповнення рівностей. Розв’язування задач (№№28-36).

07.09.2020

6.

Додавання і віднімання двоцифрових чисел. Побудова відрізків. Розв’язування задач (№№ 37-45).

08.09.2020

7.

Задачі на знаходження суми і різниці. Позначення чисел, величин і геометричних фігур буквами (№№ 46-52).

09.09.2020

8.

Порядок дій у виразах із дужками. Периметр квадрата і прямокутника. Розв’язування задач з двома запитаннями (№№ 53-60).

10.09.2020

9.

Дія множення. Перестав­ний закон множення. Розв’язування задач (№№ 61-73).

11.09.2020

10.

Вирази на дві дії різного ступеня. Порівняння виразу і числа. Розв’язування задач (№№ 74-83).

14.09.2020

11.

Дія ділення. Дії з іменова­ними числами. Розв’язування задач (№№ 84-91).

15.09.2020

12.

Короткий запис умови задачі. Розв’язування задач. Побудова відрізків і прямокут­ника (№№ 92-100).

16.09.2020

13.

Відновлення рівностей на множення. Множення і ділення на 1. Обчислення перимет­ра прямокутників. Розв’язування задач (№№ 101-112).

17.09.2020

14.

Відновлення рівностей на ділення. Множення на 0 і ділення числа 0. Розв’язування і порівняння задач (№№ 113-121).

18.09.2020

15.

Відновлення рівностей на ділення. Обчислення виразів із буквою. Розв’язування за­дач (№№ 122-130).

21.09.2020

16.

Дії з іменованими числа­ми. Ділення рівних чисел. Розв’язування задач (№№ 131- 139)

22.09.2020

17.

Співвідношення між оди­ницями довжини. Складання і обчислення виразів. Розв’язування задач (№№ 140-149).

23.09.2020

18.

Узагальнення і систематизація знань учнів. Діагностична робота.  

24.09.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

19.

Множення числа 2 і ділення на 2. Парні й непарні числа. Порівняння виразів. Розв’язування задач (№№ 150-160).

25.09.2020

20.

Половина. Знаходження половини числа. Розв’язування задач (№№ 161-169).

28.09.2020

21.

Множення числа 3 і ділення на 3. Третина. Складання і обчислення виразів. Розв’язування задач (№№ 170-179).

29.09.2020

22.

Множення числа 4 та ділення на 4. Відновлення рівностей. Розв’язування задач (№№ 180-188).

30.09.2020

23.

Обчислення виразів на дві і три дії. Визначення часу за годинником. Розв’язування задач (№№ 189-199).

01.10.2020

24.

Четвертина. Визначення часу за годинником. Квартал. Розв’язування задач (№№ 200-212).

02.10.2020

25.

Множення числа 5 та ділення на 5. П’ята частина від числа. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач (№№213- 224).

05.10.2020

26.

Визначення тривалості події. Обчислення значень виразів на дві дії. Розв’язування задач (№№ 225-233).

06.10.2020

27.

Закріплення множення числа 5 та ділення на 5. Визначення часу за годинником. Розв’язування задач на визначення тривалості події (№№ 234-244).

07.10.2020

28.

Рівняння. Розв’язування рівнянь. Дії з іменованими числа­ми. Розв’язування задач (№№245-255).

08.10.2020

29.

Множення числа 6 та ділення на 6. Розв’язування рівнянь. Обчислення виразів із буквами. Розв’язування задач (№№ 256-265).

09.10.2020

30.

Розв’язування рівнянь. Складання і розв’язування задач за поданою умовою і запитаннями. Блок-схеми (№№ 266-274).

12.10.2020

31.

Шоста частина від числа. Обчислення значень виразів. Розв’язування задач і рівнянь (№№275-283).

13.10.2020

32.

Числовий відрізок. Обчислення значень виразів із буквами. Розв’язування рівнянь і задач (№№ 284-294).

15.10.2020

33.

Множення числа 7 та ділення на 7. Сьома частина від чис­ла. Діаграма. Розв’язування задач (№№ 295-305).

16.10.2020

34.

Закріплення таблиць множення і ділення. Дії з іменованими числами. Складання і розв’язування рівнянь. Розв'язування задач (№№ 306-314).

19.10.2020

35.

Задачі на зведення до одиниці. Розв’язування задач за пода­ним планом. Робота з геометричним матеріалом (№№315- 322).

20.10.2020

36.

Обчислення значення виразів. Робота з геометричним ма­теріалом. Розв’язування задач (№№323-332).

21.10.2020

37.

Множення числа 8 та ділення на 8. Розв’язування рівнянь і задач. Творча робота над задачею (№№ 333-341).

22.10.2020

38.

Закріплення таблиць множення і ділення. Робота з геомет­ричним матеріалом. Розв’язування і порівняння задач (№№ 342-351).

23.10.2020

39.

Обчислення значень виразів. Складання й розв’язування задачі за малюнком і запитаннями. Творча робота над зада­чею. Периметр трикутника (№№ 352-360).

02.11.2020

40.

Множення числа 9 та ділення на 9. Робота з таблицею Пі- фагора. Порівняння виразів. Розв’язування задач (№№ 361- 371).

03.11.2020

41.

Блок-схема до задачі. Дії з іменованими числами. Складан­ня і обчислення виразів (№№ 372-381).

04.11.2020

42.

Закріплення таблиць множення і ділення. Складання і об­числення виразів за схемами. Робота з геометричним мате­ріалом. Розв’язування задач (№№ 382-390).

05.11.2020

43.

Задачі з буквеними даними. Доповнення рівностей. Обчис­лення виразів із буквами (№№ 391-399).

06.11.2020

44.

Множення і ділення чисел на 10. Частини. Обчислення значень виразів. Розв’язування задач (№№ 400-409).

09.11.2020

45.

Закріплення множення і ділення чисел на 10. Складання і обчислення виразів. Розв’язування рівнянь і задач (№ 410-418).

10.11.2020

46.

Використання переставної властивості множення. Розв’я­зування задач з буквеними даними (№№ 419-427).

11.11.2020

47.

Дроби. Читання дробів. Розв’язування задач (№№ 428-437).

12.11.2020

48.

Читання і записування дробів. Знаходження частини числа і числа за його частиною. Розв’язування задач (№№ 438-447).

13.11.2020

49.

Знаходження частини числа і числа за його частиною. Обчислення значень виразів. Розв’язування задач, викорис­товуючи схему (№№ 448-456).

16.11.2020

50.

Знаходження частини числа і числа за його частиною. Розв’язування задач, використовуючи малюнок. Побудова відрізків (№№ 457-465).

17.11.2020

51.

Знаходження частини числа і числа за його частиною. Складання і обчислення виразів за схемами. Розв’язування задач з буквеними даними (№№ 466-474).

18.11.2020

52.

Узагальнення і систематизація знань учнів. Діагностична робота.  

19.11.2020

Нумерація трицифрових чисел

53.

Сотня. Утворення і називання трицифрових чисел у межах 199. Нумераційна таблиця. Утворення наступного і попере­днього чисел. Розв’язування задач (№№ 475-487).

20.11.2020

54.

Читанні і записування трицифрових чисел у нумераційній таблиці. Порівняння чисел. Розв’язування задач (№№ 488- 501).

23.11.2020

55.

Утворення числа 200. Розряди. Розкладання чисел на роз­рядні доданки. Розв’язування задач (№№ 502-511).

24.11.2020

56.

Грошові купюри України. Дії з іменованими числами. Кру­глі число третього розряду. Тисяча. Розв’язування рівнянь і задач (№№ 512-523).

25.11.2020

57.

Одиниці вимірювання довжини. Кілометр. Дії з іменованими числами. Порівняння чисел. Розв’язування задач (Ns№ 524- 535).

26.11.2020

58.

Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Розкладання чисел на розрядні доданки. Розв’язування задач(№№ 536-547).

27.11.2020

59.

Одиниці вимірювання маси. Співвідношення між одиниця­ми вимірювання маси. Розв’язування задач (№№ 548-557).

30.11.2020

60.

Лічба сотнями. Розкладання чисел на розрядні доданки. Дії з іменованими числами. Розв’язування рівнянь і задач (№№ 558-569).

01.12.2020

61.

Утворення і записування трицифрових чисел. Обчислення значень виразів. Розв’язування задач (№№ 570-579).

02.12.2020

62.

Лічба десятками і сотнями. Додавання і віднімання сотень. Розв’язування задач, використовуючи схеми (№№ 580- 589).

03.12.2020

63.

Одиниці вимірювання часу. Рік. Декада. Доба. Робота з календарем. Розв’язування задач на обчислення часу закін­чення події (№№ 590-597).

04.12.2020

64.

Співвідношення між одиницями вимірювання часу. Розв’язування рівнянь і задач (№№ 598-606).

07.12.2020

65.

Порівняння трицифрових чисел. Округлення чисел до деся­тків, сотень, тисяч. Розв’язування задач (№№ 607-617).

08.12.2020

66.

Округлення чисел до десятків, сотень, тисяч. Дії з іменова­ними числами. Розв’язування задач на обчислення часу початку події (№№ 618-627).

09.12.2020

67.

Утворення і записування трицифрових чисел. Порівняння чисел. Розв’язування задач (№№ 628-637).

10.12.2020

68.

Утворення і записування трицифрових чисел. Дії з імено­ваними числами. Обчислення периметра квадрата. Розв’язування задач (№№ 638-646).

11.12.2020

69.

Утворення і записування трицифрових чисел. Коло. Радіус кола. Побудова кола. Розв’язування рівнянь(№№ 647-657).

14.12.2020

70.

Утворення і записування трицифрових чисел. Порівняння виразів. Побудова кола. Розв’язування задач (№№ 658-667).

15.12.2020

71.

Утворення малюнків із декількох кіл. Побудова фігур за допомогою циркуля (№№ 668-674).

16.12.2020

72.

Узагальнення і систематизація знань учнів. Діагностична робота. 

17.12.2020

Додаткові завдання

73.

Повторення вивченого матеріалу (№№ 1-5, с. 122).

18.12.2020

74.

Повторення вивченого матеріалу (№№ 6-10, с. 122-123).

21.12.2020

75.

Повторення вивченого матеріалу (№№ 11-15, с. 123-124).

22.12.2020

76.

Повторення вивченого матеріалу (№№ 16-19, с. 124).

23.12.2020

77.

Міцні горішки під ялинку (завдання з логічним наванта­женням) (№№ 1-4, с. 125).

24.12.2020

78.

Міцні горішки під ялинку (завдання з логічним наванта­женням) (№№ 5-7, с. 126).

28.12.2020

79.

Міцні горішки під ялинку (завдання з логічним наванта­женням) (№№ 8-11, с. 127). Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за семестр.              

29.12.2020

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 3 клас, Планування
НУШ
Додано
12 жовтня 2020
Переглядів
3152
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку