Календарне планування на рік за підручником Рівкінд Ф.М.

Про матеріал

Матеріал систематизовано та календаризовано згідно рекомендацій наказу 1009 МОНу.

Табличне розміщення дозволяє вчителю при необхідності ущільнювати матеріал.

Перегляд файлу

 

Дата

Дата

Дата

Тема уроку

Прим.

 

 

 

 

 

І семестр

 

 

 

 

 

 

1. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 1 клас

 

1

 

 

 

 

 

Вступ. Нумерація чисел 1-20. Додавання і віднімання в межах 20. Розв'язування простих задач (№№1-10).

 

2

 

 

 

 

 

Нумерація чисел 1-100. Випадки додавання і віднімання в межах 100, пов'язані з нумерацією чисел. Вартість монет. Знаходження суми вартості монет (№№11-19).

 

3

 

 

 

 

 

Розрядний склад двоцифрових чисел. Порівняння виразів (№№20-26).

 

4

 

 

 

 

 

Доба і тиждень. Додавання і віднімання іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання часу (№№27-36).

 

5

 

 

 

 

 

Додавання і віднімання круглих десятків. Задачі на різницеве порівняння (№№37-43).

 

6

 

 

 

 

 

Промінь. Відрізок. Пряма. Перетин прямих. Творча робота над задачею (№№44-51).

 

7

 

 

 

 

 

Одиниці вимірювання довжини (см, дм, м) і співвідношення між ними. Вимірювання довжини відрізків у см і дм. Розв'язування задач (№№52-60).

 

8

 

 

 

 

 

Назви компонентів дії додавання. Рівняння. Знаходження невідомого доданка (№№61-69).

 

 

Дата

Дата

Дата

Тема уроку

Прим.

9

 

 

 

 

 

Переставний закон додавання (№№70-78).

 

10

 

 

 

 

 

Назви компонентів дії віднімання. Знаходження невідомого зменшуваного (№№79-85).

 

11

 

 

 

 

 

Кілограм. Знаходження невідомого від’ємника (№№86-93).

 

12

 

 

 

 

 

Грошові одиниці – гривня, копійка. Співвідношення між грошовими одиницями. Розв'язування задач (№№94-101).

 

13

 

 

 

 

 

Одиниці вимірювання місткості - літр. Порівняння місткості посудин. Самостійна робота (№№102-109).

 

14

 

 

 

 

 

Повторення вивченого. Розв'язування рівнянь (№№110-117).

 

15

 

 

 

 

 

Тематична контрольна робота №1 "Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 1 клас".

 

 

 

 

 

2. Табличне додавання і віднімання чисел у межах 20 з переходом через розряд

16

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. Таблиці додавання і віднімання числа 2 з переходом через десяток. Розв'язування прямих і обернених задач (№№118-124).

 

17

 

 

 

 

 

Таблиці додавання і віднімання числа 3 з переходом через десяток. Довжина ламаної (№№125-134).

 

 

Дата

Дата

Дата

Тема уроку

Прим.

18

 

 

 

 

 

Таблиці додавання і віднімання числа 4 з переходом через десяток. Знаходження довжини ламаної лінії. Розв’язування і порівняння простих задач (№№135-143).

 

19

 

 

 

 

 

Вирази зі змінною. Позначення змінної буквою. Кут. Види кутів (№№144-152).

 

20

 

 

 

 

 

Таблиці додавання і віднімання числа 5 з переходом через десяток. Вирази зі змінною. Прості і складені задачі (№№153-161).

 

21

 

 

 

 

 

Многокутник та його елементи: вершини, сторони. кути. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Периметр многокутника (№№162-169).

 

22

 

 

 

 

 

Таблиці додавання і віднімання числа 6 з переходом через десяток. Прямокутник. Побудова прямокутника (№№170-179).

 

23

 

 

 

 

 

Таблиці додавання і віднімання числа 7 з переходом через десяток. Складання й розв’язування задач за схематичним записом їх умови (№№180-188).

 

24

 

 

 

 

 

Складання і розв'язування задач за коротким записом їх умови. Квадрат (№№189-198).

 

25

 

 

 

 

 

Таблиці додавання і віднімання числа 8 з переходом через десяток. Розв’язування рівнянь (№№199-208).

 

26

 

 

 

 

 

Перевірка дій додавання і віднімання. Знаходження периметрів трикутника і чотирикутника (№№209-218).

 

27

 

 

 

 

 

Таблиці додавання і віднімання числа 9 з переходом через десяток. Периметр многокутника (№№219-227).

 

 

Дата

Дата

Дата

Тема уроку

Прим.

28

 

 

 

 

 

Таблиця додавання і віднімання чисел. Периметр квадрата (№№228-236).

 

29

 

 

 

 

 

Розв’язування задач двома способами (ознайомлення) (№№237-246).

 

30

 

 

 

 

 

Вирази з дужками. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки. Задачі на дві дії (№№247-255).

 

31

 

 

 

 

 

Додавання числа до суми. Віднімання числа від суми (№№256-264).

 

32

 

 

 

 

 

Тематична контрольна робота №2 "Табличне додавання і віднімання чисел у межах 20 з переходом через розряд".

 

33

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. Додавання до числа суми. Віднімання суми від числа. (№№265-273).

 

34

 

 

 

 

 

Розв’язування задач за допомогою виразу. Порівняння виразів. Знаходження периметра прямокутника (№№274-283).

 

 

 

 

 

3. Усне додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд

 

35

 

 

 

 

 

Додавання одноцифрового числа до двоцифрового виду 37+6 (№№284-291).

 

36

 

 

 

 

 

 Прийом округлення. Розв'язування задач за коротким записом (№№292-300).

 

 

Дата

Дата

Дата

Тема уроку

Прим.

37

 

 

 

 

 

Усне додавання виду 45+7 і 53+9. Додавання способом округлення (№№301-308).

 

38

 

 

 

 

 

Додавання виду 7+15 . Розв’язування задач двома способами (№№309-317).

 

39

 

 

 

 

 

Усне віднімання виду 40-8. Розв'язування задач (№№318-326).

 

40

 

 

 

 

 

Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового виду 35-7. Розв'язування задач (№№327-335).

 

41

 

 

 

 

 

Закріплення віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування складених задач за коротким записом (№№336-342).

 

42

 

 

 

 

 

Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового способом округлення виду: 45-7, 53-9. Розв’язування задач (№№343-351).

 

43

 

 

 

 

 

Закріплення віднімання двоцифрових чисел. Знаходження значень виразів, у яких двічі повторюється та сама буква (№№352-360).

 

44

 

 

 

 

 

Усне додавання виду 27+16. Складання задач за виразом (№№361-369).

 

45

 

 

 

 

 

Два способи додавання двоцифрових чисел виду 45+27. Складені задачі, що включають прості задачі на збільшення (зменшення) числа у непрямій формі (№№370-377).

 

46

 

 

 

 

 

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування рівнянь (№№378-386).

 

47

 

 

 

 

 

Тематична контрольна робота №3 "Усне додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд".

 

 

Дата

Дата

Дата

Тема уроку

Прим.

48

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Порівняння іменованих чисел (№№387-395).

 

49

 

 

 

 

 

 Два способи віднімання двоцифрових чисел виду 45-27. Розв’язування задач. Самостійна робота (№№396-404).

 

50

 

 

 

 

 

 Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Обчислення виразів зручним способом (№№405-414).

 

51

 

 

 

 

 

Одиниця вимірювання маси – центнер. Розв’язування задач (№№415-424).

 

52

 

 

 

 

 

 Три способи віднімання виду 40-27. Розв’язування задач (№№425-433).

 

53

 

 

 

 

 

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів (№№434-442).

 

54

 

 

 

 

 

Вирази з дужками. Розв’язування задач за планом (№№443-451).

 

55

 

 

 

 

 

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Перетворення одиниць вимірювання (№№452-459).

 

56

 

 

 

 

 

Коло, круг та їх елементи. Центр кола (круга), радіус, діаметр. Креслення кола. Розв’язування прикладів і задач на вивчені випадки додавання і віднімання (№№460-467).

 

 

Дата

Дата

Дата

Тема уроку

Прим.

57

 

 

 

 

 

Закріплення вивченого про коло і круг. Порівняння кіл і кругів (№№468-475). Самостійна робота.

 

58

 

 

 

 

 

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Знаходження числових значень буквених виразів (№№476-484).

 

59

 

 

 

 

 

Тематична контрольна робота №4 "Усне додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд".

 

60

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування задач (№№485-492).

 

61

 

 

 

 

 

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Порівняння іменованого числа та суми або різниці іменованих чисел (№№493-500).

 

62

 

 

 

 

 

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування задач (№№501-508).

 

63

 

 

 

 

 

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел .Розв’язування задач (№№509-515).

 

 

 

 

 

 

 

4. Множення і ділення. Табличне множення і ділення

 

64

 

 

 

 

 

Ознайомлення учнів з дією множення. Знак множення. Розв’язування задач (№№516-521).

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр.

 

 

Дата

Дата

Дата

Тема уроку

Прим.

65

 

 

 

 

 

Читання прикладів на множення. Назви чисел при множенні. Розв’язування задач на множення (№№522-530).

 

66

 

 

 

 

 

Переставний закон множення (№№531-539).

 

67

 

 

 

 

 

Таблиці множення числа 2. Розв'язування задач на множення. Периметр квадрата (№№540-547).

 

68

 

 

 

 

 

Збільшення числа на кілька одиниць і в кілька разів (№№548-557).

 

69

 

 

 

 

 

Ознайомлення учнів з дією ділення. Ділення на вміщення і ділення на рівні частини. Розв'язування задач (№№558-566).

 

70

 

 

 

 

 

Взаємозв’язок між множенням і діленням. Складання прикладів на ділення з прикладів на множення. Розв'язування задач (№№567-573).

 

71

 

 

 

 

 

Таблиця ділення на 2. Розв'язування задач на ділення (№№574-582).

 

72

 

 

 

 

 

Порядок виконання дій у виразах без дужок. Застосування таблиці ділення на 2 для розв'язування задач (№№583-592).

 

73

 

 

 

 

 

Назви чисел при діленні. Зменшення числа на кілька одиниць і в кілька разів (№№593-599).

 

74

 

 

 

 

 

Повторення таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Розв'язування задач. Порівняння виразів. Самостійна робота (№№600-609).

 

 

Дата

Дата

Дата

Тема уроку

Прим.

75

 

 

 

 

 

Повторення таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Знаходження значень виразів на дії різних ступенів (№№610-619).

 

76

 

 

 

 

 

Множення і ділення на 1. Ділення рівних чисел (№№620-627).

 

77

 

 

 

 

 

Таблиця множення числа 3. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Розв'язування задач (№№628-635).

 

78

 

 

 

 

 

Порядок дій у виразах на дії різного ступеня без дужок і з дужками. Вправи на запам'ятовування таблиці множеня числа 3 (№№636-644).

 

79

 

 

 

 

 

Вправи на запам'ятовування таблиці множеня числа 3. Повторення взаємозв’язку дій множення і ділення (№№645-655).

 

80

 

 

 

 

 

Таблиця ділення на 3. Обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його периметром. (№№656-663).

 

81

 

 

 

 

 

Повторення таблиць множення та ділення. Розв’язування задач (№№664-673).

 

82

 

 

 

 

 

Розв'язування задач з буквеними даними. Знаходження значень виразів зі змінною (№№674-682)

 

83

 

 

 

 

 

Розв’язування вправ і задач на застосування таблиці ділення на 3. Знаходження периметра прямокутника (№№683-692).

 

84

 

 

 

 

 

Таблиця множення числа 4. Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці множення числа 4 (№№693-700).

 

 

Дата

Дата

Дата

Тема уроку

Прим.

85

 

 

 

 

 

Таблиця ділення на 4. Застосування таблиці ділення для знаходження значень виразів і розв'язування задач (№№701-708).

 

86

 

 

 

 

 

Знаходження невідомого множника. Розв'язування рівнянь (№№709-718).

 

87

 

 

 

 

 

Знаходження невідомого дільника і діленого. Розв'язування рівнянь (№№719-728).

 

88

 

 

 

 

 

Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці ділення на 4. Порівняння задач та їх розв'язання (№№729-735).

 

89

 

 

 

 

 

Таблиця множення числа 5. Розв’язування задач (№№736-743).

 

90

 

 

 

 

 

Таблиця ділення на 5. Застосування таблиці для знаходження значень виразів і розв'язування задач (№№744-752).

 

91

 

 

 

 

 

Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці ділення на 5. Знаходження значень буквених виразів. Самостійна робота (№№753-761).

 

92

 

 

 

 

 

Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці ділення на 5. Розв'язування рівнянь (№№762-772).

 

93

 

 

 

 

 

Повторення і закріплення вивченого.

 

94

 

 

 

 

 

Тематична контрольна робота №5 "Множення і ділення. Табличне множення і ділення".

 

 

Дата

Дата

Дата

Тема уроку

Прим.

95

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 6. Одиниці вимірювання часу. Секунда.

Визначення часу за годинником. Співвідношення між одиницями часу (№№773-781). Тем. бал.

 

96

 

 

 

 

 

Одиниці вимірювання часу. Рік, місяць. Визначення часу за годинником. Співвідношення між одиницями часу (№№782-789).

 

97

 

 

 

 

 

Визначення часу за годинником. Табель-календар. Розв’язування задач (№№790-799).

 

98

 

 

 

 

 

Таблиця ділення на 6. Розв’язування задач і прикладів, що включають ділення на 6. Творча робота над задачею (№№800-809).

 

99

 

 

 

 

 

Засвоєння таблиці ділення на 6. Розв’язування задач і прикладів, які включають ділення на 6 (№№ 810-816).

 

100

 

 

 

 

 

Кратне порівняння чисел. Розв'язування простих задач на порівняння (№№817-825).

 

101

 

 

 

 

 

Таблиця множення числа 7. Розв’язування задач і прикладів, які включають множення числа 7 (№№826-834).

 

102

 

 

 

 

 

Порядок дій у виразах. Розв’язування задач і прикладів, які включають множення числа 7 (№№835-845).

 

103

 

 

 

 

 

Таблиця ділення на 7. Розв’язування задач (№№846-854).

 

104

 

 

 

 

 

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7. Розв’язування задач (№№855-864).

 

 

Дата

Дата

Дата

Тема уроку

Прим.

105

 

 

 

 

 

Залежність результату множення і ділення від зміни одного з компонентів при сталому іншому. Самостійна робота (№№865-877).

 

106

 

 

 

 

 

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7 (№№878-887).

 

107

 

 

 

 

 

Таблиця множення числа 8 (№№888-896).

 

108

 

 

 

 

 

Порядок дій у виразах. Розв'язування задач і прикладів, які включають множення числа 8 (№№897-904).

 

109

 

 

 

 

 

Таблиця ділення на 8. Вправи на засвоєння таблиці ділення на 8. Розв’язування задач (№№905-914).

 

110

 

 

 

 

 

Засвоєння таблиці ділення на 8. Розв'язування задач із буквеними даними (№№915-923).

 

111

 

 

 

 

 

Таблиця множення числа 9. Розв’язування задач (№№924-931).

 

112

 

 

 

 

 

Засвоєння таблиці множення числа 9. Розв’язування задач (№№ 932-941).

 

113

 

 

 

 

 

Таблиця ділення на 9. Застосування таблиці ділення на 9 (№№942-948).

 

114

 

 

 

 

 

Множення і ділення 0. Множення на 0. Неможливість ділення на 0. Розв’язування задач (№№949957).

 

115

 

 

 

 

 

Множення і ділення на 10. Розв’язування задач (№№958-967).

 

116

 

 

 

 

 

Таблиці множення і ділення (№№968-976).

 

 

Дата

Дата

Дата

Тема уроку

Прим.

117

 

 

 

 

 

Таблиці множення і ділення. Розв’язування нестандартних задач (№№977-985)

 

118

 

 

 

 

 

Повторення і закріплення вивченого. Самостійна робота.

 

119

 

 

 

 

 

Розв'язування задач і прикладів, які включають випадки множення та ділення числа та на число.

 

120

 

 

 

 

 

Узагальнення і систематизація знань учнів. Розв’язування нестандартних задач.

 

121

 

 

 

 

 

Тематична контрольна робота №6 "Множення і ділення. Табличне множення і ділення".

 

122

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів. Тем. бал.

 

 

 

 

 

 

5. Повторення вивченого у 2 класі

 

123

 

 

 

 

 

Числові множини. Додавання і віднімання чисел. Розв’язування задач (№№ 1-7).

 

124

 

 

 

 

 

Табличні випадки додавання і віднімання з переходом через десяток. Розв’язування задач (№№8-16).

 

125

 

 

 

 

 

Випадки додавання і віднімання виду 26+8, 26-8. Знаходження значень виразів зі змінною. Розв'язування задач (№№ 8-16).

 

126

 

 

 

 

 

Повторення і закріплення вивченого. Розв’язування задач. Тематична контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень №7

 

 

Дата

Дата

Дата

Тема уроку

Прим.

127

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд виду 35+27.

Розв’язування задач (№№17-26).Тем. бал

 

128

 

 

 

 

 

Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Розв’язування задач.

 

129

 

 

 

 

 

Віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд виду 34-18. Розв’язування задач

(№№27-34)

 

130

 

 

 

 

 

Повторення вивченого матеріалу. Повторення таблиць множення і ділення.

 

131

 

 

 

 

 

 Повторення таблиць множення і ділення. Розв’язування задач.

 

132

 

 

 

 

 

Повторення таблиць множення і ділення. Узагальнення і систематизація знань учнів.

 

133

 

 

 

 

 

Повторення вивченого матеріалу. Величини.

 

134

 

 

 

 

 

Повторення вивченого матеріалу. Просторові відношення. Геометричні фігури.

 

135

 

 

 

 

 

Тематична контрольна робота №7 "Повторення вивченого у 2 класі".

 

136

 

 

 

 

 

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого матеріалу. Розв’язування задач на множення і ділення. Тем. бал

 

137

 

 

 

 

 

Повторення вивченого матеріалу. Розв’язання задач з логічним навантаженням.

 

138

 

 

 

 

 

Повторення вивченого матеріалу. Розв’язання задач з логічним навантаженням.

 


Рівкінд Ф.М., Оляницька Л.В. Підручник для 2 кл. – К.: Освіта, 2012

Дата

Дата

Дата

Тема уроку

Прим.

139

 

 

 

 

 

Повторення вивченого матеріалу. Математична мозаїка.

 

140

 

 

 

 

 

Підсумковий урок за рік. Розв'язування творчих задач.

 

 

pdf
Пов’язані теми
Математика, 2 клас, Планування
Додано
17 січня 2018
Переглядів
752
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку