Календарне планування уроків біології 11 клас

Про матеріал
Календарне планування уроків біології 11 клас за підручником Р.Шаламова рівень стандарт
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне

планування уроків

біології

11 клас

 

 

 

 

Учитель Шеіна Т.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біологія 

11 клас

70 години (2 години на тиждень)

уроку

Дата

пров.

Факт. пров.

Назва теми

Д/з

Тема 5. Адаптація (16 год.)

1

 

 

Адаптація як загальна властивість біологічних систем. Принцип єдності організмів та середовища мешкання.

&1

2

 

 

Загальні закономірності формування адаптацій. Властивості адаптацій. Поняття про преадаптацію та постадаптацію.

&2

3

 

 

Стратегії адаптацій організмів. Поняття про адаптивну радіацію. Поняття про спряжену еволюцію (коеволюцію) та коадаптацію.

&3

4

 

 

Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях організації.

&4

5

 

 

Екологічна ніша як наслідок адаптацій організмів певного виду до існування в екосистемі.

&5

6

 

 

Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види.

&5

7

 

 

Основні середовища існування та адаптації до них організмів.

&6

8

 

 

Життєві форми тварин та рослин як адаптації до середовища мешкання.

Тематична

&7

9

 

 

Способи терморегуляції організмів.

&8

 10

 

 

Організм як середовище мешкання. Симбіоз та його форми.

&9

11

 

 

Поширення паразитизму серед різних груп організмів.

&10

12

 

 

Адаптації паразитів до мешкання в організмі хазяїна. Відповідь організму хазяїна на оселення паразитів.

Пов. &9-10

13

 

 

Практична робота «Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища існування»

Пов. &6-10

14

 

 

Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного рівня організації.

&11

15

 

 

Типи адаптивних біологічних ритмів організмів. Фотоперіодизм та його адаптивне значення.

11&

16

 

 

Узагальнення та контроль знань з теми «Адаптації»

Тематична

Пов. &1-11

Тема 6. Екологія (15 год.)

17

 

 

Предмет вивчення екології, її завдання та методи. Зв’язки екології з іншими науками.

&12

18

 

 

Екологічні чинники та їхня класифікація. Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їх угруповання.

&13

19

 

 

Екологічні закони.

&14

20

 

 

Популяції. Класифікація популяцій. Структура та характеристики популяцій. Стено- та еврибіонтні види.

&15

21

 

 

Механізми регуляції густоти (щільності) та чисельності популяцій. Функціональна роль популяцій в екосистемах.

&15

22

 

 

Властивості та характеристики екосистем.

&16

23

 

 

Типи зв’язків між популяціями різних видів в екосистемах.

Тематична

&17

24

 

 

Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем. Причини сукцесій та їхні типи. Закономірності сукцесій.

&18

25

 

 

Агроценози, їхня структура та особливості функціонування. Шляхи підвищення продуктивності агроценозів.

&19

26

 

 

Біосфера як глобальна екосистема, її структура та межі.

&20

27

 

 

Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу та його значення для уникнення глобальної екологічної кризи.

&20

28

 

 

Біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери.

&21

29

 

 

Тематична контрольна робота з теми «Екологія»

Пов. &12-20

30

 

 

Проект

  • Дослідження особливостей структури місцевих екосистем (природних чи штучних).

Пов. &18

31

 

 

Узагальнення і контроль знань з теми «Екологія»

Тематична

Пов. &12-20

Тема 7. Сталий розвиток та раціональне природокористування (15 год.)

32

 

 

Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні.

&22

33

 

 

Поняття про якість довкілля. Критерії забруднення довкілля.

&23

34

 

 

Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та людини.

&23

35

 

 

Антропічний вплив на атмосферу Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона.

&24

36

 

 

Антропічний вплив на гідросферу. Причини порушення якості природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного стану водойм. Охорона водойм.

&25

37

 

 

Основні джерела антропічного забруднення ґрунтів, їхні наслідки. Необхідність охорони ґрунтів.

&26

38

 

 

Антропічний вплив на біорізноманіття.

Тематична

&27

39

 

 

Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери.

&27

40

 

 

Проблеми акліматизації та реакліматизації видів.

&27

41

 

 

Практична робота «Оцінка екологічного стану свого регіону» 

Пов. &24-27

42

 

 

Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в контексті сталого розвитку.

&28

43

 

 

Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України.

&29

44

 

 

Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, міждержавні угоди.

&30

45

 

 

Поняття про екологічне мислення. Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля.

&30

46

 

 

Узагальнення і контроль знань з теми «Сталий розвиток та раціональне природокористування»

Тематична

Пов. &22-30

Тема 8. Біологічні основи здорового способу життя (12 год.)

47

 

 

Науки, що вивчають здоров’я людини. Принципи здорового способу життя.

&31

48

 

 

Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини.

&32

49

 

 

Складові здорового способу життя: раціональне харчування, рухова активність, особиста і побутова гігієна, відпочинок.

&33

50

 

 

Вплив стресових факторів на організм людини.

&34

51

 

 

Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю, куріння та наркотиків.

&35

52

 

 

Безпека і статева культура. Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом.

&36

53

 

 

Профілактика захворювань людини. Профілактика неінфекційних, інфекційних, інвазійних захворювань людини.

&37

54

 

 

Практична робота «Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань»

Пов. &37

55

 

 

Імунна система людини, особливості її функціонування. Імунокорекція. Імунотерапія.

&38

56

 

 

Тематична контрольна робота з теми «Біологічні основи здорового способу життя»

Пов. &31-37

57

 

 

Навчальний проект

  • Особиста програма зміцнення здоров’я

Пов. &31-37

58

 

 

Узагальнення та контроль знань з теми «Біологічні основи здорового способу життя»

Тематична

Пов. &31-37

Тема 9. Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології (12 год.)

59

 

 

Завдання та досягнення сучасної селекції. Внесок вітчизняних учених-селекціонерів. Значення для планування селекційної роботи вчення М. І. Вавилова про центри різноманітності та походження культурних рослин, закону гомологічних рядів спадкової мінливості.

&39

60

 

 

Сучасні методи селекції тварин, рослин. Явище гетерозису та його генетичні основи.

&40

61

 

 

Сучасні методи селекції мікроорганізмів.

&41

62

 

 

Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції.

&42

63

 

 

Генна інженерія людини: досягнення та ризики.

Біоетичні проблеми сучасної медицини.

&43

64

 

 

Сучасна біотехнологія та її основні напрямки.

&44

65

 

 

Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології.

&45

66

 

 

Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист. Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації.

&46

67

 

 

Біологія та майбутнє людства.

&47

68

 

 

Проект (один на вибір; створення бук-трейлеру, презентації, буклету, скрайбу, постеру тощо)

  • Клонування організмів.
  • Нанотехнології в біології.
  • Трансгенні організми: за і проти.

Пов. &39-46

69

 

 

Проект (один на вибір; створення бук-трейлеру, презентації, буклету, скрайбу, постеру тощо)

  • Клонування організмів.
  • Нанотехнології в біології.
  • Трансгенні організми: за і проти.

Пов. &39-46

70

 

 

Узагальнення: роль біології у вирішенні сучасних глобальних проблем людства.

Тематична

Пов. &39-46

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, Планування
Додано
8 жовтня
Переглядів
86
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку