Календарне планування уроків математики для 5 класу за програмою НУШ

Про матеріал

Календарне планування уроків математики для 5 класу складене за модельною навчальною програмою «Математика 5-6 класи.» Для закладів загальної середньої освіти

Автори програми:М. В. Беденко., Клочко І. Я., Кордиш Т. Г., Тадеєв В. О.

Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795

Перегляд файлу

5 – В клас ( НУШ)

Математика

 

 

 

 

 

з/п

Дата

Примітка

Тема уроку

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Тема 1. Адаптаційне повторення вивченого з математики у початковій школі

 

 1.  

 

 

 Запис чисел за допомогою цифр. Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел.

Учень/учениця:

 Знаннєвий компонент:

застосовує набуті в початковій школі знання про багатоцифрові числа; рівняння та компоненти рівняння; периметр прямокутникататрикутника;звичайнідроби;

володіє навичкою письмового додавання і віднімання натуральних чисел; навичкоюписьмовогомноженнятаділеннянатуральнихчисел;

Діяльнісний компонент:

застосовує прийоми раціональних обчислень;

перевіряє правильність обчислень;

розуміє значення буквених позначень для запису та розв'язуваннярівнянь;

Ціннісний компонент:

розв’язує прості і  складені текстові задачі господарського змісту; прості і складені сюжетні за- дачі, задачі на знаходження периметра прямокутника та трикутника;

розв’язує задачі на знаходження частини від цілого, на звичайні дроби.

 1.  

 

 

Письмове множення багатоцифрових чисел 

 1.  

 

 

Письмове ділення багатоцифрових чисел.

 1.  

 

 

Розв’язування задач.

 1.  

 

 

Розв’язування текстових задач господарського змісту.

 1.  

 

 

Розв’язування текстових задач на рух.

 1.  

 

 

Розв’язування розгалужених текстових задач.

 1.  

 

 

Буквені позначення чисел і величин. Рівняння, компоненти рівнянь.

 1.  

 

 

Розв’язування задач.

 1.  

 

 

Периметр прямокутника, квадрата і трикутника, прикладні задачі.

 1.  

 

 

Розв’язування задач.

 1.  

 

 

Звичайні дроби та мішані числа. Задачі на обчислення дробу від числа та числа за його дробом.

 1.  

 

 

Розв’язування задач.

 1.  

 

 

Підготовка до контрольної роботи.

 1.  

 

 

Контрольна робота № 1 з теми « Повторення вивченого у початковій школі»

Тема 2. Натуральні числа.

 1.  

 

 

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач.

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент:

пояснює,що таке натуральне число,цифра;

пояснює правила читання і запису натуральних чисел; правилапорівняннянатуральнихчисел;

Діяльнісний компонент:

записує натуральні числа;

пояснює правила порівняння натуральних чисел;

порівнює натуральні числа;

Ціннісний компонент:

Застосовує порівняння натуральних чисел для оцінювання значеньвеличин та розв’язування текстових і сюжетних задач.

 1.  

 

 

 Натуральні числа. Натуральний ряд.

 1.  

 

 

Десятковий запис і читання натуральних чисел

 1.  

 

 

Десятковий запис і читання натуральних чисел.

 1.  

 

 

Розв’язування задач.

 1.  

 

 

Округлення натуральних чисел.

 1.  

 

 

Округлення натуральних чисел.

 1.  

 

 

Розв’язування задач.

 1.  

 

 

Порівняння натуральних чисел.

 1.  

 

 

Порівняння натуральних чисел.

 1.  

 

 

Текстові задачі на порівняння натуральних чисел.

 1.  

 

 

Текстові задачі на оцінювання значень величин.

 1.  

 

 

Текстові задачі господарського змісту.

 1.  

 

 

Підготовка до  контрольної роботи.

 1.  

 

 

Контрольна робота № 2 з теми «Натуральні числа. Порівняння і округлення натуральних чисел.»

Реалізація наскрізних ліній

   «Здоров'я і безпека»  реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів, відсотковими обчисленнями і графіками, що стосуються чинників ризику). Особливо важливий аналіз причин ДТП, пов’язаних із перевищенням швидкості.   реалізується через розв. текстових задач на рух, як пішоходів так і транспортних засобів.

 «Підприємливість і фінансова грамотність» реалізується через   розв'язування практичних задач щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей

 Знаходження периметрів та площ земельних ділянок, підлоги класної кімнати, об'єму об'єктів, що мають форму прямокутного паралелепіпеда;  

   

Тема 3. Додавання та віднімання натуральних  чисел

 1.  

 

 

Аналіз контрольної роботи. Додавання натуральних чисел. 

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент:

пояснює застосування переставної та сполучної властивостей додавання натуральних чисел; застосування властивості віднімання натуральних чисел;

 Діяльнісний компонент:

застосовує переставну та сполучну властивості дії додавання для обчислень значень числових виразів;

знаходить невідомі доданки, зменшуване, від’ємник;

Ціннісний компонент:

застосовує додавання та віднімання натуральних чисел для розв’язування текстових задач.

 1.  

 

 

Додавання натуральних чисел.

 1.  

 

 

Додавання натуральних чисел.

 1.  

 

 

Переставна та сполучна властивості додавання натуральнихчисел.

 1.  

 

 

Переставна та сполучна властивості додавання натуральнихчисел.

 1.  

 

 

Віднімання натуральних чисел.

 1.  

 

 

Віднімання натуральних чисел.

 1.  

 

 

Розв’язування вправ та задач.

 1.  

 

 

Властивості відніманнянатуральнихчисел.

 1.  

 

 

Властивостівідніманнянатуральнихчисел.

 1.  

 

 

Знаходження невідомих доданків,зменшуваноготарізниці.

 1.  

 

 

Знаходження невідомих доданків,зменшуваноготарізниці.

 1.  

 

 

Розв’язування текстових за-дач на додавання та відніманнянатуральнихчисел.

 1.  

 

 

Контрольна робота № 3 з теми «Додавання і віднімання натуральних чисел.»

                                                                               Тема 4. Відрізки і кути та їхнє вимірювання

 1.  

 

 

Порівняння відрізків. Ламана.Відстань.

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент:

зображає та знаходить на рисунках і в довкіллі відрізки, ламані, прямі, кути;

будує та вимірює відрізки і кути;

розпізнає відрізок,  пряму, промінь, ламану, кут;

розпізнає різні види шкал(термометр) і стовпчасті діаграми;

Діяльнісний компонент:

розв’язує задачі на обчислення довжин відрізків, довжини ламаної;

застосовує різні види шкал і стовпчасті діаграми для  розв’язування  текстових задач

позначає точки на координатному промені;

Ціннісний компонент:

знаходить  координати точок  на координатному промені;

розпізнає різні види кутів  (гострі, прямі, тупі, розгорнуті);

вимірює та обчислює градусну міру кута;

розпізнає кругові діаграми;

застосовує віднімання натуральних чисел для порівняння від-різків і кутів;

застосовує кругові діаграми для розв’язування текстових задач:

 розв'язує практичні завдання і текстові задачі з круговими діаграмами.

 1.  

 

 

Текстовізадачі.

 1.  

 

 

Шкала. Види шкал.

 1.  

 

 

Стовпчасті діаграми.

 1.  

 

 

Стовпчасті діаграми.

 1.  

 

 

Текстові задачі на вимірювання відрізків, відстаней та застосування шкал і стовпчастихдіаграм

 1.  

 

 

Пряма і промінь. Повтореннявивченого у початковій школі.

 1.  

 

 

Координатний промінь.

 1.  

 

 

Застосування координатного променя для зображення та порівняння натуральних чисел.

 1.  

 

 

Застосування координатного променя для зображення та порівняння натуральнихчисел.

 1.  

 

 

Кути. Повторення  вивченого у початковій школі.

 1.  

 

 

Вимірювання  та побудова кутів. Види  кутів.

 1.  

 

 

Розв’язування задач на обчислення, оцінювання та порівняння кутів.

 1.  

 

 

Кругові діаграми.

 1.  

 

 

Розв’язування задач на по-рівняння величин, оцінювання їхніх значень за допомогою кругових діаграм.

 1.  

 

 

Контрольна робота № 4 з теми «Відрізки і кути та їхнє вимірювання.»

 Реалізація наскрізних ліній

 «Екологічна безпека й сталий розвиток»  

«Екологічна безпека та сталий розвиток» реалізується в курсі математики, насамперед, через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі. При розгляді цієї лінії важливе місце займають відсоткові обчислення, функції, елементи статистики.

 «Громадянська відповідальність» сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує математику з іншими навчальними предметами і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

 

Тема 5.Множення та ділення натуральних чисел

 1.  

 

 

 Множення натуральних чисел. Письмове множення натуральних чисел.

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент:

пояснює властивості множення натуральних чисел;

застосовує властивості множення натуральних чисел для знаходження  значень числових  виразів;

володіє навичками множення та ділення  натуральних чисел;

Діяльнісний компонент:

застосовує правило множення для визначення кількості сполучень;

володіє навичками  ділення з остачею;

застосовує множення та ділення натуральних чисел для розв’язування текстових задач господарського змісту;

пояснює застосування множення натуральних чисел для знаходження площ прямокутника і квадрата;

розуміє поняття квадрата  натурального числа;

обчислює площі квадрата і прямокутника; квадрат натурального числа;

Ціннісний компонент:

застосовує поняття площі прямокутника і  квадрата, квадра та натурального числа для розв’язування прикладних задач.

 1.  

 

 

Письмове множення натуральних чисел.

 1.  

 

 

Площа квадрата та прямокутника. Повторення вивченого у початковій школі.

 1.  

 

 

Квадрат натурального числа.

 1.  

 

 

Властивості множення натуральних чисел (переставна, розподільна, сполучна).

 1.  

 

 

Властивості множення натуральних чисел (переставна, розподільна, сполучна).

 1.  

 

 

Правило множення для визначення кількості сполучень.

 1.  

 

 

Прості комбінаторні задачі.

 1.  

 

 

Ділення натуральних чисел.Письмове ділення натуральнихчисел.

 1.  

 

 

Ділення натуральних чисел.Письмове ділення натуральнихчисел.

 1.  

 

 

Ділення з остачею. Повторення вивченого у початковійшколі.

 1.  

 

 

Текстові задачі господарського змісту на множення і діленнянатуральнихчисел.

 1.  

 

 

Розв’язування розгалужених текстових задач на множення і ділення натуральних чисел.

 1.  

 

 

Прикладні задачі на обчислення, порівняння та оцінюванняплощпрямокутників(площпід-логи,стін,земельнихділянок,матеріал для ремонту, вартість тощо).

 1.  

 

 

Контрольна робота № 5 з теми «Множення та ділення натуральних чисел»

Тема 6. Буквені вирази та рівняння

 1.  

 

 

Числові та буквені вирази. Повторення вивченого у початковій школі.

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент:

читає та  записує числові та буквені вирази;

знаходить значення числового та буквеного виразу із заданим значенням букви;

Діяльнісний компонент:

застосовує числові та буквені вирази для обчислення периметрів  фігур, вартості товарів тощо;

Ціннісний компонент:

розуміє сутність поняття «рівняння», «розв’язок рівняння»; —розвязує рівняння на основі правил знаходження невідомого компоненту арифметичної дії та іншими способами;

застосовує рівняння для розв’язування текстовихзадач.

 1.  

 

 

Порядок  виконання дій у виразах.

 1.  

 

 

Порядок  виконання дій у виразах.

 1.  

 

 

Розв’язування вправ та задач.

 1.  

 

 

Складання буквених виразів на обчислення периметрів фігур, вартості товарів тощо.

 1.  

 

 

Складання буквених виразів на обчислення периметрів фігур, вартості товарів тощо.

 1.  

 

 

Складання буквених виразів на обчислення периметрів фігур, вартості товарів тощо.

 1.  

 

 

Рівняння, компоненти рівнянь. Повторення вивченого упочатковій  школі

 1.  

 

 

Розв’язування рівнянь.

 1.  

 

 

Розв’язування рівнянь.

 1.  

 

 

Розв’язування  текстових  задач за допомогою рівнянь.

 1.  

 

 

Розв’язування  текстових  задач за допомогою рівнянь.

 1.  

 

 

Підготовка до контрольної роботи.

 1.  

 

 

Контрольна робота № 6 з теми «Буквені вирази та рівняння»

 

 

 

Реалізація наскрізних ліній

 «Здоров'я і безпека»   в курсі математики реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів, відсотковими обчисленнями і графіками, що стосуються чинників ризику). Особливо важливий аналіз причин ДТП, пов’язаних із перевищенням швидкості. Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я при вивченні основ математичної статистики. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом»[1], розгляд красивих геометричних конструкцій, пошук оптимальних методів розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

 «Підприємливість і фінансова грамотність» націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

 

Тема 7.Трикутник,чотирикутник. Трикутна і чотирикутна піраміда. Куб і прямокутний паралелепіпед

 1.  

 

 

Геометричні фігури. Повторення вивченого у початковійшколі.

  Знаннєвий компонент:

пояснює, що таке трикутник та чотирикутник, трикутна та чотирикутна піраміда, прямокутний паралелепіпеді куб;

розпізнає види трикутників закутами і сторонами, а з чотирикутників — прямокутник і квадрат; трикутні і чотирикутні піраміди; прямокутний паралелепіпеді куб;

розуміє поняття куба натурального числа;

Діяльнісний компонент:

обчислює об'єми прямокутного паралелепіпеда і куба,куб натурального числа;

Ціннісний компонент:

застосовує вимірювання відрізків для обчислення периметрів трикутників і чотирикутників;—застосовує  обчислення площі поверхні та об’єму куба і прямокутного паралелепіпеда для розв’язування текстових задач

 1.  

 

 

Трикутник, різновиди трикутників.

 1.  

 

 

Трикутна піраміда.

 1.  

 

 

Чотирикутник і чотирикутна піраміда.

 1.  

 

 

Периметр  трикутника і чотирикутника . Повторення вивченого у початковій школі.

 1.  

 

 

Периметр прямокутника і квадрата. Повторення ви-вченого у початковій школі.

 1.  

 

 

Розв’язування текстових задач наобчислення та порівняння периметрів.

 1.  

 

 

Куб і прямокутний паралелепіпед. Повторення вивченого упочатковійшколі.

 1.  

 

 

Площа поверхні куба та прямокутного паралелепіпеда.

 1.  

 

 

Площа поверхні куба та прямокутного паралелепіпеда.

 1.                    

 

 

Об’єм куба та прямокутного паралелепіпеда.

 1.                    

 

 

Об’єм куба та прямокутного паралелепіпеда.

 1.                    

 

 

Куб натурального числа.

 1.                    

 

 

Розв’язування  текстових задач на обчислення площ поверхонь та об’ємів куба і прямокутного паралелепіпеда.

 1.                    

 

 

Контрольна робота № 7 з теми «Трикутник,  чотирикутник. Трикутна і чотирикутна піраміда. Куб і прямокутний паралелепіпед»

Реалізація наскрізних ліній

 «Підприємливість і фінансова грамотність» реалізується через   розв'язування практичних задач щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей

 Знаходження периметрів та площ земельних ділянок, підлоги класної кімнати, об'єму об'єктів, що мають форму прямокутного паралелепіпеда;  «Екологічна безпека й сталий розвиток»  

«Екологічна безпека та сталий розвиток» реалізується в курсі математики, насамперед, через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі. При розгляді цієї лінії важливе місце займають відсоткові обчислення, функції, елементи статистики.

 

   

Тема 8. Звичайні дроби.

 1.                    

 

 

Поняття звичайного дробу. Повторення вивченого у початковій школі.  

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент:

наводить приклади звичайних дробів, правильних та неправильних дробів,мішаних чисел;

порівнює дроби з однаковими знаменниками;

Діяльнісний компонент:

розв’язує вправи на додавання та віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками та мішаних чисел; перетворення неправильного дробу на мішане число; перетворення мішаного числана

Неправильнийдріб;

Ціннісний компонент:

Застосовує правило знаходження дробу від числа та числа за значенням його дробу для розв’язування текстових задач.

 1.                    

 

 

Правильні та неправильні звичайні дроби.

 1.                    

 

 

Мішанічисла.

 1.                    

 

 

Мішанічисла.

 1.                    

 

 

Порівняння звичайних дробів та мішаних чисел.

 1.                    

 

 

Порівняння звичайних дробів та мішаних чисел.

 1.                    

 

 

Розв’язування вправ.

 1.                    

 

 

Додавання звичайних дробів з однаковими знаменниками.

 1.                    

 

 

Додавання звичайних дробів з однаковими знаменниками.

 1.                    

 

 

Віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.

 1.                    

 

 

Віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.

 1.                    

 

 

Додавання та віднімання мішанихчисел.

 1.                    

 

 

Розв’язування текстових задач на рух, задач господарськогозмісту тощо зі звичайними дробами.

 1.                    

 

 

Розв’язування текстових задач на рух, задач господарського змісту тощо зі звичайними дробами.

 1.                    

 

 

Контрольна робота № 8 з теми «Звичайні дроби.»

Тема 9.   Десяткові дроби

 1.                    

 

 

Поняття десяткового дробу.

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент:

Пояснює поняття десяткового дробу; правило округлення десяткових дробів; правила додавання та віднімання десяткових дробів

Діяльнісний компонент:

записує звичайні дроби із знаменниками, кратними10, у вигляді десяткового дробу і навпаки;

читає і записує десяткові дроби;

порівнює десяткові дроби;

Ціннісний компонент:

розв’язує вправи на округлення десяткових дробів;

застосовує десяткові дроби для розв’язування текстових задач.

 1.                    

 

 

Читання і запис десяткових дробів.

 1.                    

 

 

Округлення десяткових дробів

 1.                    

 

 

Округлення десяткових дробів

 1.                    

 

 

Порівняння десяткових дробів.

 1.                    

 

 

Порівняння десяткових дробів.

 1.                    

 

 

Розв’язування вправ.

 1.                    

 

 

Додавання десяткових дробів.

 1.                    

 

 

Додавання десяткових дробів.

 1.                    

 

 

Віднімання десяткових дробів.

 1.                    

 

 

Віднімання десяткових дробів.

 1.                    

 

 

Розв’язування вправ.

 1.                    

 

 

Розв’язування текстових задач з десятковими дробами.

 1.                    

 

 

Розв’язування текстових задач з десятковими дробами.

 1.                    

 

 

Підготовка до контрольної роботи.

 1.                    

 

 

Контрольна робота № 9 з теми «Десяткові  дроби.»

 

Тема 10.      Множення  та ділення десяткових дробів

 

 1.                    

 

 

Множення десяткових дробів.

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент:

пояснює поняття відсотка; середнього арифметичного;

володіє навичками знаходження відсотків від числа та числа за його відсотком; обчислення середнього арифметичного та середнього значення величини;

 Діяльнісний компонент:

розв’язує вправи, що передбачають знаходження відсотків відданого числа, знаходження числа за його відсотком;

Ціннісний компонент:

застосовує відсотки для розв’язування текстових задач;—застосовує поняття середнього арифметичного для найпрості-ших статистичних обчислень.

 1.                    

 

 

Множення десяткових дробів

 1.                    

 

 

Розв’язування вправ.

 1.                    

 

 

Окремі випадки множення десяткових дробів на розрядні одиниці.

 1.                    

 

 

Окремі випадки множення десяткових дробів на розрядні одиниці.

 1.                    

 

 

Ділення десяткових дробів.

 1.                    

 

 

Ділення десяткових дробів.

 1.                    

 

 

Ділення десяткового дробу на натуральне число.

 1.                    

 

 

Ділення десяткового дробу на натуральне число.

 1.                    

 

 

Ділення десяткового дробу на десятковий дріб.

 1.                    

 

 

Ділення  десяткового дробу на десятковий дріб.

 1.                    

 

 

Розв’язування вправ на всі дії з десятковими дробами.

 1.                    

 

 

Розв’язування текстових задач з десятковими дробами.

 1.                    

 

 

Контрольна робота № 10 з теми «Множення  та ділення десяткових дробів.»

Тема 11.    Відсотки. Середнє арифметичне кількох чисел

 

 1.                    

 

 

Поняття відсотка(процента).

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент:

пояснює поняття відсотка; середнього  арифметичного;

володіє навичками знаходження відсотків від числа та числа за його відсотком; обчислення середнього арифметичного та середнього значення величини;

Діяльнісний компонент:

розв’язує вправи, що передбачають знаходження відсотків відданого числа, знаходження числа за його відсотком;

Ціннісний компонент:

застосовує відсотки для розв’язування текстових задач;—застосовує поняття середнього арифметичного для найпростіших статистичних обчислень.

 1.                    

 

 

Прикладні задачі,що приводять до поняття відсотка

 1.                    

 

 

Знаходження відсотків від  даного числа.

 1.                    

 

 

Знаходження відсотків від  даного числа.

 1.                    

 

 

Знаходження числа за його відсотком.

 1.                    

 

 

Знаходження числа за його відсотком.

 1.                    

 

 

Розв’язування текстових задач на відсотки.

 1.                    

 

 

Середнє арифметичне кількох чисел

 1.                    

 

 

Середнє арифметичне кількох чисел

 1.                    

 

 

Середнє значення величини.

 1.                    

 

 

Прикладні задачі на середнє арифметичне чисел.

 1.                    

 

 

Розв’язування текстових задач на середнє арифметичне чисел

 1.                    

 

 

Елементи статистичних обчислень. Статистичні таблиці.

Реалізація наскрізних ліній

«Екологічна безпека та сталий розвиток» Розв'язує сюжетні задачі з реальними даними щодо: використання природних ресурсів рідного краю; безпеки руху; знаходження периметрів та площ земельних ділянок, підлоги класної кімнати, об'єму об'єктів, що мають форму прямокутного паралелепіпеда; розрахунку сімейного бюджету, можливості здійснення масштабних покупок; розрахунків, пов'язаних із календарем і годинником тощо

 

Тема 12.     Повторення  та систематизація вивченого у 5 класі

 

 1.                    

 

 

Розв’язування вправ на всі дії з натуральними числами.

 Учень/учениця:

Знаннєвий компонент:

Володіє навичками виконання дій з натуральними числами; з десятковими дробами; зі звичайними дробами та мішаними числами;

Діяльнісний компонент:

Застосовує натуральні числа для знаходження значень числових виразів, розв’язування рівнянь;

застосовує звичайні дроби з однаковими знаменниками та десяткові дроби для знаходження значень виразів,розв’язування рівнянь,текстових задач, задач геометричного змісту.

 1.                    

 

 

Розв’язування вправ на додавання та віднімання звичайних дробів та мішаних чисел.

 1.                    

 

 

Розв’язування вправ на додавання та віднімання звичайних дробів та мішаних чисел.

 1.                    

 

 

Розв’язування текстових задач зі звичайними дробами та мішаними числами.

 1.                    

 

 

Розв’язування вправ на всі дії з десятковими дробами.

 1.                    

 

 

Розв’язування розгалужених текстових задач на всі дії з натуральними числами і десятко-вими дробами.

 1.                    

 

 

Розв’язування задач геометричного змісту

 1.                    

 

 

Підсумкова контрольна робота.

 1.                    

 

 

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування текстових задач

 1.                    

 

 

Розв’язування текстових задач

 1.                    

 

 

Розв’язування текстових задач

 1.                    

 

 

Розв’язування   задач підвищеної складності.

 1.                    

 

 

Підсумкове повторення.

 


[1]Під «ага-ефектом» мається на увазі спільне вирішення задачі з ефектом раптового здогаду, «еврики».

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 7
Оцінки та відгуки
 1. Павлюк Наталія Степанівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Єнікеєва Тетяна Степанівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Кобринчук Антоніна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Безух Тетяна Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Лазорко Наталія Борисівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Сушко Наталія Валеріївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Пустовгар Олександр Миколайович
  Ви працювали за програмою і підручником як пілотник? Яке ваше враження та чи є ще додаткове КМЗ під цей підручник крім того інтерактиву, що є за посиланням на початку підручника?
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 4 відгука
docx
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
4 жовтня 2021
Переглядів
5422
Оцінка розробки
5.0 (7 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку