21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Календарне планування "Я Досліджую Світ" 3 клас

Про матеріал
Інформатична освітня галузь 3 КЛАС I семестр до підручника «Я Досліджую Світ.Частина 2» (автори Н.Морзе, О.Барни)
Перегляд файлу

                                                                                                                   Інформатична освітня галузь

                                                                                                     3 КЛАС

                                                                                                    I семестр

                                              до підручника «Я Досліджую Світ.Частина 2» (автори Н.Морзе, О.Барни)

уроку

 

          Тема

Змістові        лінії

Ключові компетентності

Очікувані результати

Дата

1

Яке значення має інформація для мене? (Ч.2, с.3-9)

Інформація. Дії з Інформацією.

 

Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій. Інноваційність.

Інформаційно-комунікаційна компетентність.

Знаннєвий компонент:

 знають і пояснюють значення інформації для жития людини. Володіння ПК.

 

Діяльнісний компонент:

наводять

приклади із власного досвіду.

 

Ціннісний компонент:

пояснюють наслідки для власного здоров’я надмірного використання цифрових пристроїв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Від чого залежить спосіб подання повідомлень?

(Ч. 2 , с.10-13)

Інформація. Дії з Інформацією.

 

Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій. Інноваційність.                Інформаційно-комунікаційна компетентність.

Знаннєвий компонент:

 знають та розрізняютть види інформації  за способом подання .

Діяльнісний компонент:

 уміють перетворити  одну форму подання інформації в іншу: ( текстове  - в гр афічне, числове – в текстове тощо).

Ціннісний компонент:

впевнено висловлюють свої думки

 

3.

Як зберігати свої повідомлення ?і (Ч2, с.14-18).

Комп'ютерні

пристрої (для

здійснення дій із інформацією.

Інформація.

Дії інформацією.

 

Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій. Інноваційність.

Інформаційно-комунікаційна компетентність.

Знаннєвий компонент:

знають і називають носії інформацію. Володіння ПК.

Діяльнісний компонент:

 уміють перетворити  одну форму подання інформації в іншу: ( текстове  - в графічне, числове – в текстове тощо).

Ціннісний компонент:

пояснюють наслідки для власного здоров’я надмірного використання цифрових пристроїв.

 

4.

Як люди винайшли комп’ютер?

(Ч2,с.19-23)

Комп'ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією.

Інформація.

Дії з інформацією.

 

Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій. Інноваційність.

Інформаційно-комунікаційна компетентність.

Знаннєвий компонент: знають і розповідають про історію виникнення комп'ютерних пристроїв. Володіння ПК.

Діяльнісний компонент:  використовують пристрій для передавання інформації; наводять приклади пристроїв для ведення та виведення інформації; уміють увімкнути та вимкнути комп’ютер та інші пристрої(за умови їх використання).

Ціннісний компонент: впевнено висловлюють свої думки.

 

5.

Які пристрої комп’ютера використовують для роботи з інформацією?

(Ч2,с.24-27)

Комп'ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією.

Інформація.

Дії з інформацією.

 

Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій. Інноваційність.

Інформаційно-комунікаційна компетентність.

Знаннєвий компонент: знають і розрізняють технічні засоби для передавання,зберігання інформації. Володіння ПК.

Діяльнісний компонент:  використовують пристрій для передавання інформації; Наводять приклади пристроїв для введення та виведення інформації; умієють увімкнути та вимкнути комп’ютер та інші пристрої(за умови їх використання).

Ціннісний компонент: впевнено висловлюють свої думки.

 

6.

Як я можу структурувати інформацію на комп’ютері?

(Ч2,с.29-32)

Інформація. Дії з інформацією.

 

Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій. Інноваційність.

Інформаційно-комунікаційна компетентність. Громадянська та соціальна компетентності.

Знаннєвий компонент: знають і розрізняють технічні засоби для передавання,зберігання інформації.

Діяльнісний компонент:  використовують пристрій для передавання інформації; Наводять приклади пристроїв для введення та виведення інформації; умієють увімкнути та вимкнути комп’ютер та інші пристрої(за умови їх використання).

Ціннісний компонент: впевнено висловлюють свої думки .

 

7.

Що я знаю про інтернет?

(Ч2,с.33-36)

Інформація. Дії з інформацією

 

Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій. Інноваційність.

Інформаційно-комунікаційна компетентність.

Знаннєвий компонент: пояснюють поняття комп’ютерна мережа; вміють   використовувати гіпер посилання .

Діяльнісний компонент:  добувають інформацію з різних джерел інтернету;поєднують інформацію з різних джерел.

 Ціннісний компонент: впорядковують свої знання.

 

8.

Для чого використовують браузер?

(Ч2,с.38-42)

Інформація. Дії з інформацією

 

Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій. Інноваційність.І нформаційно-комунікаційна компетентність. Навчання впродовж життя.

Знаннєвий компонент: знають і розуміють призначення програми браузера.Добувають інформацію з різних джерел інтернету.

Діяльнісний компонент:  виділяють потрібне із масиву інформації; поєднують інформацію з різних джерел; впорядковують свої знання.

Ціннісний компонент: критично оцінюють інформацію.

 

9.

Як знайти достовірну інформацію в інтернеті ?

(Ч2,с.43-47)

Інформація. Дії з інформацією

 

Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій. Інноваційність.

Інформаційно-комунікаційна компетентність. Громадянська та соціальна компетентності.

Знаннєвий компонент: знають і використовують мережі для отримання достовірної інформації.

Діяльнісний компонент:  висловлюють припущення про достовірність інформації, отриманої з цифрових та інших джерел; дотримуються правил використання власних і чужих творів.

Ціннісний компонент: виявляють повагу до авторства інших осіб .

 

10.

Тексти. Як працювати з електронним текстовим документом?

(Ч2,с.49-53)

Об’єкт. Властивості

Об’єкта. Комп’ютерні

Пристрої здійснення дій із інформацією.

 

Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій. Інноваційність.  Інформаційно-комунікаційна компетентність.

Знаннєвий компонент: знають і описують текстові і графічні об’єкти; добувають інформацію з різних джерел.

Діяльнісний компонент:  розрізняють сучасні пристрої для роботи з інформацією; орієнтуються в середовищах для читання текстів, завершують роботу з ними.

Ціннісний компонент: виявляють повагу до авторства інших осіб .

 

11.

Де можна отримати електронні тексти?

(Ч2,с.54-57)

Інформація. Дії з інформацією

 

Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій. Інноваційність. Інформаційно-комунікаційна компетентність. Громадянська та соціальна компетентності.

Знаннєвий компонент: знають і використовують мережі для отримання достовірної інформації.

Діяльнісний компонент:  розрізняють сучасні пристрої для роботи з інформацією; орієнтуються в середовищах для читання текстів, завершують роботу з ними.

Ціннісний компонент: пояснюють наслідки для власного здоров’я надмірного використання цифрових пристроїв.

 

12.

За допомогою яких програм можна працювати з електронними текстами ?

(Ч2,с.58-61)

Інформація. Дії з Інформацією.

Об’єкт. Властивості обєкта.

 

Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій. Інноваційність. Інформаційно-комунікаційна компетентність.

Знаннєвий компонент: знають  і використовують необхідні значки на робочому столі для запуску і роботи в програмах; описують текстові і графічні об’єкти.

Діяльнісний компонент:  розрізняють сучасні пристрої для роботи з інформацією; орієнтуються в середовищах для читання текстів, завершують роботу з ними.

Ціннісний компонент: пояснюють наслідки для власного здоров’я надмірного використання цифрових пристроїв.

 

13.

Як створюють і редагують електронний текст?

(Ч2,с.63-68)

Створення інформаційних моделей. Змінення готових. Використання інформації. Дії з інформацією.

 

Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій. Інноваційність.               Інформаційно-комунікаційна компетентність.

Знаннєвий компонент:  знають і створюють інформаційні продукти з окрема тексти ;уміють перетворювати одну форму подання інформації в іншу: (текстове в графічне, числове – в текстове тощо);

Діяльнісний компонент:  розрізняють сучасні пристрої для роботи з інформацією; орієнтуються в середовищах для читання текстів, завершують роботу з ними.

Ціннісний компонент: пояснюють наслідки для власного здоров’я надмірного використання цифрових пристроїв.

 

14.

Які дії виконують із фрагментами тексту?

(Ч2,с.69-73)

Створення інформаційних моделей. Змінення готових. Використання

 

Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій. Інноваційність. Інформаційно-комунікаційна компетентність.

Знаннєвий компонент:  знають і вмієють змінювати значення властивостей текстових об’єктів.

Діяльнісний компонент:  розрізняють сучасні пристрої для роботи з інформацією; орієнтуються в середовищах для читання текстів, завершують роботу з ними.

Ціннісний компонент: пояснюють наслідки для власного здоров’я надмірного використання цифрових пристроїв.

 

15.

Як можна змінювати значення властивостей об’єктів тексту?

(Ч.2,с.74-79)

Створення інформаційних моделей. Змінення готових. Використання.

Об’єкт. Властивості об’єкта

 

Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій. Інноваційність.      Інформаційно-комунікаційна компетентність. Громадянська та соціальна компетентності.

Знаннєвий компонент:  знають і досліджують об’єкти за допомогою створених моделей.

Діяльнісний компонент:   порівнюють властивості текстових об’єктів за спільними і відмінними ознаками; визначають об’єкти, які відповідають заданим властивостям; вміють змінювати значення властивостей текстових та графічних об’єктів.

Ціннісний компонент: пояснюють наслідки для власного здоров’я надмірного використання цифрових пристроїв.

 

16.

Як додавати зображення текстових документ?

(Ч.2,с.80-84)

Створення інформаційних моделей. Змінення готових. Використання.

Об’єкт. Властивості об’єкта.

 

Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій. Інноваційність .      Інформаційно-комунікаційна компетентність. Культурна компетентність.

Знаннєвий компонент:  знають і створюють зображення освітніх об’єктів.

 Діяльнісний компонент:  

Порівнюють властивості графічних об’єктів за спільними і відмінними ознаками; визначаєють об’єкти які відповідають заданим властивостям; вміють змінювати значення властивостей графічних об’єктів; досліджують об’єкти за допомогою створених моделей.

Ціннісний компонент: пояснюють наслідки для власного здоров’я надмірного використання цифрових пристроїв.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  1

 

docx
Пов’язані теми
Я досліджую світ, 3 клас, Планування
НУШ
Додано
1 листопада 2020
Переглядів
1573
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку