Календарне планування з алгебри 8 клас

Про матеріал
Календарне планування з алгебри 8 клас за новою програмою до підручника Мерзляк
Перегляд файлу

8 клас алгебра

Дата

Тема уроку

Домашнє

завдання

Примітка

1

 

Розв’язування вправ на повторення

 

 

2

 

Розв’язування типових вправ

 

 

3

 

Контрольна робота №1 (діагностична)

 

 

Тема 1. Раціональні вирази (24 год + 8 год (резерв))

Учень/учениця:

наводить приклади: раціонального виразу; раціонального дробу; степеня із цілим показником;

розпізнає: цілі раціональні вирази; дробові раціональні вирази;

пояснює:

·   як виконати скорочення дробу; як звести дріб до нового знаменника; як звести дроби до спільного знаменника;

·   що таке стандартний вигляд числа;

формулює:

·   основну властивість дробу; властивості степеня з цілим показником;

·   правила: додавання, віднімання, множення, ділення дробів, піднесення дробу до степеня;

·   умову рівності дробу нулю;

·   означення: степеня з нульовим показником; степеня з цілим від’ємним показником;

описує властивості функції за її графіком;

розв’язує вправи, що передбачають: скорочення дробів; зведення дробів до спільного знаменника; знаходження суми, різниці, добутку, частки дробів; тотожні перетворення раціональних виразів; розв’язування рівнянь зі змінною в знаменнику дробу; перетворення степенів з цілим показником; запис числа в стандартному вигляді; побудову графіка функції 

4

 

Аналіз контрольної роботи. Означення степеня з цілим показником

 

 

5

 

Властивості степеня з цілим показником

 

 

6

 

Властивості степеня з цілим показником. Розв’язування вправ.

 

 

7

 

Стандартний вигляд числа

 

 

8

 

Стандартний вигляд числа. Самостійна робота.

 

 

9

 

Функція , її графік та властивості.

 

 

10

 

Розв’язування вправ.

 

 

11

 

Розв’язування типових задач.

 

 

12

 

Контрольна робота №2 ТО

 

 

13

 

Аналіз контрольної роботи. Раціональні вирази. Раціональні дроби.

 

 

14

 

Розв’язування задач на застосування поняття раціонального виразу, раціонального дробу.

 

 

15

 

Основна властивість раціонального дробу.

 

 

16

 

Розв’язування вправ.

 

 

17

 

Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками.

 

 

18

 

Розв’язування задач на застосування додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.

 

 

19

 

Додавання і віднімання раціональних дробів із різними знаменниками.

 

 

20

 

Додавання і віднімання раціональних дробів із різними знаменниками. Розв’язування вправ.

 

 

21

 

Самостійна робота.

 

 

22

 

Розв’язування типових задач.

 

 

23

 

Контрольна робота №3.    ТО

 

 

24

 

Аналіз контрольної роботи. Множення раціональних дробів.  Піднесення раціонального дробу до степеня

 

 

25

 

Розв’язування задач на множення раціональних дробів та піднесення раціонального дробу до степеня.

 

 

26

 

Ділення раціональних дробів.

 

 

27

 

Розв’язування задач на ділення раціональних дробів.

 

 

28

 

Тотожні перетворення раціональних виразів.

 

 

29

 

Розв’язування вправ.

 

 

30

 

Рівносильні рівняння. Раціональні рівняння.

 

 

31

 

Розв’язування раціональних рівнянь.

 

 

32

 

Самостійна робота.

 

 

33

 

Розв’язування типових задач.

 

 

34

 

Контрольна робота №4 ТО.

 

 

35

 

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення матеріалу з теми «Раціональні вирази»

 

 

Тема 2. Квадратні корені. Дійсні числа (10 год + 4 год (резерв))

Учень/учениця:

наводить приклади: раціональних чисел; ірраціональних чисел;

пояснює, що таке: раціональне число; ірраціональне число; дійсне число;

формулює: означення арифметичного квадратного кореня з числа; властивості арифметичного квадратного кореня;

характеризує: властивості функцій   ,  за їх графіками;

розв’язує вправи, що передбачають: застосування поняття арифметичного квадратного кореня для обчислення значень виразів, спрощення виразів, розв’язування рівнянь, порівняння значень виразів; перетворення виразів із застосуванням винесення множника з-під знака кореня, внесення множника під знак кореня, звільнення від ірраціональності в знаменнику дробу; побудову графіків функцій

;

36

 

Функція її графік та властивості.

 

 

37

 

Арифметичний квадратний корінь

 

 

38

 

Самостійна робота

 

 

39

 

Рівняння . Тотожність

 

 

40

 

Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа. Числові множини.

 

 

41

 

Властивості арифметичного квадратного кореня.

 

 

42

 

Розв’язування задач на застосування властивостей арифметичного квадратного кореня.

 

 

43

 

Самостійна робота.

 

 

44

 

Тотожні перетворення виразів, що містять квадраті корені.

 

 

45

 

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені. Розв’язування вправ.

 

 

46

 

Розв’язування задач на тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені.

 

 

47

 

Функція , її графік та властивості.

 

 

48

 

Розв’язування типових задач.

 

 

49

 

Контрольна робота №5 ТО.

 

 

Тема 3. Квадратні рівняння (16 год +2 год (резерв))

Учень/учениця:

наводить приклади: квадратних рівнянь; квадратних тричленів;

формулює:

·  означення квадратного рівняння та квадратного тричлена; кореня квадратного рівняння;

·   теорему Вієта;

записує: формулу коренів квадратного рівняння; формулу розкладання квадратного тричлена на лінійні множники;

складає квадратне рівняння за умовою текстової задачі;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження коренів квадратних рівнянь; розкладання квадратного тричлена на множники; знаходження коренів рівнянь, що зводяться до квадратних; складання і розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до них, як математичних моделей прикладних задач

50

 

Аналіз контрольної роботи. Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування.

 

 

51

 

Розв’язування неповних квадратних рівнянь.

 

 

52

 

Формула коренів квадратного рівняння.

 

 

53

 

Розв’язування вправ на застосування формули коренів квадратного рівняння.

 

 

54

 

Теорема Вієта.

 

 

55

 

Розв’язування вправ на застосування теореми Вієта.

 

 

56

 

Розв’язування типових задач.

 

 

57

 

Контрольна робота №6 ТО.

 

 

58

 

Аналіз контрольної роботи. Квадратний тричлен і його корені.

 

 

59

 

Розкладання квадратного тричлена на множники.

 

 

60

 

Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних.

 

 

61

 

Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних.

 

 

62

 

Самостійна робота

 

 

63

 

Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі.

 

 

64

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь, які зводяться до квадратних.

 

 

65

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь, які зводяться до квадратних.

 

 

66

 

Контрольна робота №7 ТО

 

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу (4 год (резерв))

67

 

Аналіз контрольної роботи. Тотожні перетворення раціональних виразів

 

 

68

 

Функції , їх властивості та графіки.

 

 

69

 

Степінь з цілим показником. Квадратні корені.

 

 

70

 

Підсумкова контрольна робота.

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 8 клас, Планування
Додано
15 червня 2019
Переглядів
582
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку