Календарне планування з англійської мови 3 клас

Про матеріал
Календарне планування з англійської мови 3 клас І семестр за підручником Карпюк
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків з англійської мови

 3 клас

(3 год  на тиждень. )

уроку

Дата

Тема уроку

 

Мовлен-нєві функції

Засоби вираження

Лексика

Аудіюван-ня

Мовлення

Письмо

Читання

Домашнє завдання

Примітка

 

 

ТЕМА 1. «Літній табір відпочинку »

 

1.

 

 

 

 

 

___

2.

 

 

 

 

 

 

______

     Знайомся з   новими друзями

Формування навичок лексики

____________

Знайомство з новим другом. Формування навичок читання і граматики

Уміти

привітати-ся; проща-тися, назвати себе, друга,

подругу,

батьків;

називати

когось,

щось;

запитувати, повідомля-ти про вік; запитува-ти, пові-домля­ти про місце прожива-ння

 

 

 

 

Hello! Ні! Nice to meet you. Good morning. Do you remember me?

 

 

 

 

 

The ABC, numbers 1-10

 

Ех.1,р.4

 

 

 

 

__________

 

 

 

 

 

 

___________

 

Ех. 2,4, р. 5

 

Ех. 3, р. 5

 

 

__________

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________

 

Ех. 1,4,р.5

Виконати , вправа1 с.4

 

 

 

 

 

______________________

 

 

Виконати , вправа,4 с.5

 

3.

 

 

 

___

4.

 

 

 

 

______

Сім'я друга

Формування навичок граматики

____________

Сім'я друга

Формування навичок читання

 

 

 

 

 

What is your name? Who is this boy/girl? How old is he/she?

 

 

 

 

 

this /that

 

Ех. 2,р.7

 

 

 

 

 

Ех. 3, р.7

 

Ех 4, р.7

Прочитати та перекласти,

вправа,4 с7

 

 

_____________________

Дати відповіді на запитання

 

5.

 

Родина однокласника

Формування навичок аудіювання і читання

What is your name? I'm... I'm from... Who is Tom?

parents, sounds, letters

Ех.1,р.8

Ех. 2,р.8

Ех. 5, р. 8

Ех. 1,2,3,4, р.9

Дати відповіді на запитання , вправа 1 с.8

Виконати , вправи 1,3с.8-9

 

 

 

6.

 

Шкільні речі. Кольори

Формування навичок лексики і навичок говоріння

The pencil case is on the shelf. What colour is...?

verbs, school things; prepositions: on, in, under, near

Ех. 5, р. 13

Ех. 1,2, pp. 12-13

Ех. 5,р.11

Ех. 3,4,0.11

Виконати Вправа 3,4 с.11

 

 

 

7.

 

Я це можу робити!

Формування навичок граматики і письма.

How are you? Theboy/ girl can ...

verbs of movement

Ех. 1,2,4,5, р. 10-11

Ех. 3, р. 11

WB Ex.3, р.10

Ех. 3,4, pp. 12-13

Виконати,вправа1,4 с.4-5

 

8.

 

 

 

 

___

9.

 

 

 

 

 

___

10.

 

 

 

 

___

11.

 

 

 

 

 

_____

 

 

 

______

 

 

______

Ми — європейці!

Формування навичок аудіювання

___________

Ми — європейці!

Формування навичок діалогічного мовлення

____________

Звідки ти?

Формування навичок граматики і письма.

_____________

Звідки ти? Формування навичок читання.

 

 

Are you from England? Nice to meet you

 

 

 

 

 

 

 

 

Where are you from? Can you spell your name?

 

 

Ukraine, England, France, Greece, Italy, Spain

Ukraine, England, France, Greece, Italy, Spain

Ех.1,р.14

 

 

 

 

__________

 

 

Ех. 1, р. 16

Ех. 3,р.15

 

 

 

 

___________

 

Ех. 2,3, pp. 16-17

 

 

 

 

 

__________

Ех. 2, p. 15

 

 

 

 

_____________

 

Ех. 1,5, pp. 16-17

 

Виконати, вправа1,с.14

 

 

______________________

 

Прочитати та перекласти, вправа5,с.17

 

 

 

 

_____________________

 

Виконати завдання на картках

 

 

______________________Дати відповіді на запитання

 

12.

 

Літній табір відпочинку

Формування навичок граматики і письма

 

This is the room for boys. This is a cafe

this/that, here/there

Ех.1, р. 18

Ех. 1,2, pp. 18-19

Ех. 3,р.19

Ех.1-2, pp. 18-19

Виконати, вправа 3,с.19

 

13.

 

Ігри та улюбле­ні заняття

Формування навичок говоріння

Can you ...? Yes, lean. No, І can't. 1 like... Let's...

play games, spell the word, draw pictures

Ех.1,р. 20

Ех. 3,4, р. 21

 

Ех. 1,5, pp. 20-21

Написати, вправа 1,с.20. Виконати, вправа 5,с.21, вивчити вірш.

 

14.

 

 

 

 

 

___

15.

 

 

 

 

 

 

______

Телефонна розмова

Формування навичок лексики і читання.

____________

Телефонна розмова. Формування навичок говоріння

 

 

 

Is it you Mum? How is Kate? Do you like...? Yes, І do. No, І don't

The swimming-room, the room for girls, our party hall, our sport-ground, your house / flat, our classroom

Ех. 1, р. 22

 

 

 

 

 

__________

 

 

 

 

 

 

____________

 

 

Ех. 3,4,5, Р- 23     .

Ех. 2, р. 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________

 

Ех. 1, p. 22

Виконати,  вправа 1,с. 22

 

 

______________________

Скласти діалог

 

16.

 

Відпочинок дітей у таборі

Улюблені заняття.

Формування навичок письма

І don't like playing games

watch a cartoon, play chess, paint, play music, team

Ех. 1,2, р.24

Ех. 4,5, р. 25

 

Ех. 3,4,5,р.25

Вивчити слова

Виконати, вправа 4,с.25

 

17.

 

Систематизація знань з теми «Літній табір відпочинку »

What is your hobby?

riding bikes, reading books, playing football

Ех.1,р. 26

Ех. 2,5,6, р.23

Ех. 5, р. 27

Ех. 1,3,4, pp. 26-27

Виконати,  вправи 4,5, с.27

 

18

 

Узагальнення знань з теми

«Літній табір відпочинку »

 

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчений матеріал

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 2. «Я, моя сім’я і друзі. Людина»

19.

 

 

 

 

___

20.

 

 

 

______

Моя родина

Формування навичок лексики і читання

____________

Моя родина

Формування навичок аудіювання.

Уміти: запитувати про предме-ти, повідом-ля­ти про щось; виконува-ти, відда-вати вка-зівки (ко-манди), описувати когось, щось; запитувати про відчуття, самопо­чуття та відповіда-ти на за-питан­ня; робити пропози-цію та реагувати на неї

 

 

 

 

 

 

 

 

This is... І am ....Who is...

 

 

 

 

family tree, cousins

 

 

 

 

 

__________

 

Ex.1, p. 30

Ex. 4, p. 31

 

 

____________

 

 

 

__________

Ex. 2,3, pp. 30-31

 

 

Прочитати і перекласти, вправа 3,с.31

 

______________________

Дати відповіді на запитання

 

 

 

21.

 

 

 

___

22.

 

 

 

 

_____

Я та моя родина

Формування навичок читання і аудіювання

 

_____________

Я та моя родина

Формування навичок діалогічного мовлення

Who іs it? Where is Bill?

village

Ex.1, p. 32

Ex.3, p. 33

Ex.4, p. 33

Ex. 1,2, p. 33

 

Намалювати родинне дерево

 

 

 

 

 

____________________

Скласти діалог

 

 

 

23.

 

 

 

 

___

24.

 

 

 

______

Ми тут живемо

Формування навичок граматики.

_____________

Ми тут живемо. Формування навичок граматики і письма.

 

 

 

 

This is the bedroom

 

 

 

 

kitchen, bathroom, living-room, bedroom, new, house

Ex. T, p. 34

Ex.3, p. 35 

 

Ex. 1,2,3, pp. 34-35

Вивчити слова

Виконати, вправа 3,с.35\

 

 

 

_____________________

Виконати завдання на картках

 

25.

 

 

 

 

 

___

26.

 

 

 

 

 

 

______

Моя родина

Формування навичок аудіювання і навичок граматики

____________

Моя родина. Формування навичок письма.

Where are you? Where is / are?

Prepositions: in, on, under

Ex. 1; p. 36

Ex. 2-4, pp. 36-37

 

Ex. 1,3, p. 36-37

Виконати, вправа 3, с.37

 

 

 

 

_____________________

Виконати, вправа 3, с.39 Вивчити нові слова

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

____

28.

 

 

 

 

 

 

______

Моя кімната

Формування навичок лексики і навичок говоріння.

____________

Моя кімната. Формування навичок говоріння

 

 

 

Where is the sofa? Where is... in your room?

 

 

 

sofa, armchair, carpet, floor, next to, in front of, near, above

Ex.1, p. 38

 

 

 

__________

Еx. 4,5, p. 39

 

 

 

___________

Ex.1, p. 38

 

 

 

__________

 

 

 

 

 

 

_____________

 

 

Ex. 2,3, p. 39

Вивчити нові слова

 

 

 

 

 

______________________

Намалювати свою кімнату

 

29.

 

 

 

 

 

___

30.

 

 

 

 

Професії

Формування навичок аудіювання і письма

_____________

Систематизація знань з теми

«Я, моя сім’я і друзі. Людина»

Who is this? What is his/her job?

doctor, singer, secretary, driver, dancer, waiter, businessman, farmer

 

 

 

 

 

 

__________

 

 

 

Ex. 1,2,5, pp. 40,42

Ex. 3,6, pp. 41,43

 

 

____________

 

 

 

 

 

Ex. 1,2,4, pp. 40-41

 

 

_____________

Вивчити нові слова, виконати,

вправа5,с.42

 

 

 

_____________________

 

Вивчити пісню

 

31.

 

Узагальнення                знань  з теми

 «Я, моя сім’я і            

друзі. Людина»

Do you like     Does she/he like...? Hike/don't like... He/ She likes/doesn't like..

Revise the words

Ex. 4, p. 45

Ex. 2,3, pp. 44-45

 

Ex. 1,4, pp. 44-45

Виконати, вправа 1,с.44(

Повторити вивчені слова

 

 

 

                                                                                       ТЕМА 3. «Школа. Відпочинок та дозвілля»

32.

 

Дні тижня та

навчальні

предмети

Формування навичок лексики і читання

Реагувати на репліки вчителя та одноклас-ників; визначати час, про­міжки часу; просити, повторити інформа-цію; вислов-

лювати схвальну, несхвальну оцінку предме­там, діям, ситуаціям тощо;

On Monday they have got...

Days of the week, school subjects

Ex.1, p. 48

Ex. 3,4, p. 49

 

Ex. 2, p. 48

Виконати, вправа 2,с.48-49

Вивчити дні тижня

 

33.

 

Шкільні пред­мети. Мій улюблений предмет

Формування навичок аудіювання і граматики

What day is it today? When is Sport? It is on... What lesson do you like?

do sums

Ex.1, p. 50

Ex.3,4,5, pp. 50-51

 

Ex. 2,5, pp. 50-51

Виконати, вправа 5,с.51, вивчити пісню

 

34.

 

Наші улюблені предмети

Формування навичок діалогічного мовлення

What lesson do you like? What is your favourite day?

Days of the week, school subjects

 

Ex. 2,3,4, pp. 52-53

 

Ex.1, p. 53

Написати про свій улюблений урок

 

 

35.

 

Мій улюблений предмет

Формування навичок читання

1 don't like... He doesn't like...

School subjects

Ex.1, p. 54

Ex.2,3,4,5, pp. 54-55

 

Ex.1, p. 55

Виконати, вправа 1,с.54

 

36.

 

Мій однокласник

Формування навичок аудіювання і говоріння

I've got a letter

 

Ex.1, p. 56

Ex.3, p. 57

Ex. 4, p. 57

Ex. 1,2,3, pp. 56-57

Виконати,вправа 4,с.57

 

37.

 

Годинник

Формування навичок граматики і монологічного мовлення

It's one o'clock

It's one o'clock. Wake up. Wash, dress, breakfast

Ex.1, p. 58

Ex. 4, p. 59

 

Ex. 2,3, pp. 58-59

Підготувати розповідь, що ти робиш вранці

 

 

38.

 

Розпорядок дня. Формування навичок говоріння і письма.

реагувати на нього; уміти: описувати предмети людей, давати елемента-рну харак терис­тику комусь, чомусь; визначати час

What day is it today?

Have lunch, do one's homework, club, after, go to bed, help, must

Ex.1, p. 60

Ex. 2,4, pp. 60-61

 

Ex. 2,3,5, pp. 60-63

Вивчити слова, виконати,

вправи 4,с.61, вправи5,с.62-63

 

39.

 

 

 

Систематизація знань з теми «Школа.

Відпочинок та дозвілля

When do you wake up? I wake up...

could, may, can, must

Ex.1, p. 64

Ex. 2, p. 64

Ex. 5, p. 65

Ex. 1,4, pp. 64-65

Вивчити слова, прочитати і перекласти,

вправа 4,с.65

 

40.

 

 

Узагальнення знань з теми «Школа. Відпочинок та дозвілля»

I am late. May I come in? Could you give... Can I help...

 

Ex.1, p. 66

Ex. 2,3,4, pp.67

 

Ex.1, p. 66

Прочитати листа та перекласти,вправа1,с.68

Підготуватися до контрольної роботи.

 

41.

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

Підготуватися до контрольної роботи.

 

42.

 

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

 

Підготуватися до контрольної роботи.

 

43.

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

Підготуватися до контрольної роботи.

 

44.

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

 

Підготуватися до контрольної роботи.

 

45.

 

 Граматичний довідник. Формування навичок граматики і письма.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчений граматичний матеріал

 

46.

 

Цікава англійська. Формування навичок говоріння.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити лексичний матеріал

 

47.

 

Цікава англійська. Формування навичок аудіювання.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчений матеріал

 

48.

 

Повторення і узагальнення вивченого  за І семестр.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчений матеріал

 

 

уроку

Сфера спілкування

Мовлен-нєві функції

Засоби вираження

Лексика

Аудіюван-ня

Мовлення

Письмо

Читання

Домашнє завдання

Приміт

ка

ТЕМА 4. «Дім,мій рідний дім»

33.

У час дозвілля

Уміти: на-зи­вати співрозмов-ників, третіх осіб; запрошува-ти інфор-мацію про співрозмовника,третю особу; описувати когось, щось; запи-тувати про відчуття, самопочут-тя та відпо­відати на запитання; повідомля-ти про сма-ки, уподобання; виражати

своє ставлення до когось, чогось; запрошува-ти на свято, у гості то-що; реагу-вати на чи-єсь запро-шення; ро-бити пропо-зицію та реагувати на неї

Let us watch!

let us watch! Let's watch!

Ex.1, p. 70

Ex.3, p. 71

 

Ex. 1,2,3, pp. 70-71

p. 70, ex. 1

 

34

Різдво на Україні

Do you usually dance? Yes, I do. No, I don't

Ukrainian, usually, Christmas, carol

 

Ex. 2,3,4, p. 73

 

Ex. 1,3, pp. 72-73

p. 72, ex. 1,Portfolio Work: Describe "Christmas in Ukraine"

 

35

У час дозвілля

May I talk to Bill? Can I talk to Kate? Kate is busy

eat, drink, cook, make, lunch, dinner, supper

Ex. 1,2, p. 74

Ex. 3,4, pp.75

 

Ex.2,3, p. 75

p. 75, ex. 3. Portfolio Work: Draw what you do in the afternoon or in the evening

 

36.

Фрукти та овочі

Enjoy your meal. Pass me the salt

vegetables, fruit, carrot, cabbage, cucumber, onion, tomato, apple, banana, lemon, orange

Ex.1, p. 76

Ex. 2,3,4, pp. 70-71

 

Ex. 2,4, pp. 76-77

p. 76, ex. 2; p. 77, ex. 4

 

37.

Обідаймо!

Pass me the salt. Here you are

pass, some, enjoy, meal

Ex.1, p. 78

Ex. 3,4,5, pp. 78-79

Ex. 2,5, pp. 78-79

Ex. 1,2,5, p. 72

p. 78, ex. 1.

 

38

Повсякденні справи

He is busy

go to bed, make the bed, always, alone

Ex.1, p. 80

Ex. 1,2,3, pp. 80-81

 

Ex. 1,2,4, p. 74

p. 80, ex. 2

 

39.

У час дозвілля

Do you go to school on Mondays?

always, never, sometimes

Ex.1, p. 82

Ex. 2,3, p. 82

Ex. 2, p. 83

Ex. 1,3, pp.82-83

p. 83, ex. 3. Portfolio Work: Describe your Sunday

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

Як ми розважаємо

ся. Підсумковий урок

 

 

 

Ex. 2, 3, 5, 6, pp. 84-85

Ex. 4, p. 69

Ex. 1, p. 84

Ex. 6, p. 85

 

41

Контрольна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематична

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 5. «Відпочинок та дозвілля»

42.

Як ти провів

зимові

канікули?

Уміти: про-сити повто-рити інфор-мацію; ви-слов­лювати схвальну, несхвальну оцінку предме­там, діям, ситу-аціям тощо; висловлював

ти прохання та реагувати на нього. Називати

співрозмов­ників, третіх осіб; запрошувати інформацію про співроз­мовника, третю особу; описувати когось, щось; запи­тувати про відчуття, самопочут­тя та відпо­відати на

запитання повідомляти про смаки, уподобання; виражати своє

ставлення до когось, чогось

 

 

Where were you on your winter holidays?

was, were, last, comfortable

Ex.1, p. 86

Ex. 1,3,4, pp. 86-87

Ex. 3, pp.87

Ex. 1,2, p. 86

p. 86, ex.1

 

43.

День за днем

He was at home. Was he at home?

was, wasn't; were, weren't

 

Ex. 2,3, pp.89

Ex. 2, p. 89

Ex. 1,3, pp. 88-89

p. 88, ex. 1

p. 89, ex. 3

 

44.

Де ти був вчора?

Were you at home yesterday?

yesterday

Ex.1, p. 90

Ex. 3,4, p. 91

Ex. 4, p. 91

Ex.1, 2,5, pp. 90-91

p. 91, ex.5

 

45

Як ти провів минулі вихідні?

Where were you last weekend?

garage, stadium

Ex.1, p. 92

Ex.2,3,4, p. 93

Ex.1, p. 92

Ex. 1,2, p. 93

p. 92, ex. 1,2. Portfolio Work: Describe your weekend

 

46.

Чим ми займа­лися вчора

I played in the yard yesterday.

did, did not

 

Ex. 2,3,4, pp. 92-93

Ex. 2, p. 94

Ex. 3,4, p. 95

p. 95, ex. 4. Portfolio Work: Describe your Sunday or any other day last week

 

47.

Робота й до­звілля

Did you help yesterday? Yes, I did. No, I didn't

 

Ex.1, p. 96

Ex. 4, p. 97

Ex. 2,3, p. 97

p. 97, ex. 3

 

48.

Чим ти за­ймався вчора?

I went. I didn't go. Did I go?

see-saw, come-came, learn-learnt, do-did, have-had

Ex. 2, p. 99

Ex. 1,3, pp. 98-99

 

Ex. 1,2,3,4, pp. 98-100

p. 98, ex. 1, p. 100, ex. 4. Portfolio Work: Describe your weekend

 

49.

Чим ти за­ймався на вихідних?

I went. I didn't go. Did I go?

write-wrote blow-blew, bring-brought, buy-bought, take-took, make-made

 

Ex. 2,3, pp. 102

 

Ex.1, p. 101

p. 101, ex. 1, p.102, ex. 3. Portfolio Work: Describe your weekend orally and in writing

 

50.

Чим ми вчора займалися

Wh-questions

 

 

Ex.3, p. 103

Ex. 5, p. 103

Ex. 4,6, p. 103

p.105,ex.5,p..

 

51.

Як ти провів

вчорашній

день?

Wh-questions

Irregular verbs

 

Ex.2,3,4, p. 104-105

Ex. 5, p. 105

Ex. 1,3, p. 104-105

p. 104 ex.3, p. 105 ex. 5

 

52

Як ми розва

жаємося. Підсумковий урок

 

 

 

 

Ex. 2, 3, p. 106-107

Ex. 4, p. 107

Ex. 1, 2, p. 106

Portfolio Work: «My Last Weekend»

 

 

 

53

Контрольна робота

 

 

 

 

 

 

 

повторити

 

 

Тематична

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 6. «Природа й навколишнє середовище. Свята та традиції»

54.

Яка сьогодні погода?

Уміти: за-питувати про відчут-тя, самопо-

чуття та відпо­відати на запитан-ня; повідо-

мляти про

смаки, упо-добання;

виражати

своє ставлення до когось, чогось; за­прошувати

на свято, у гості тощо; повідомляти про когось,

щось; на­зивати дії; описувати погоду;

розпо­відати про пори року; запитувати про по­году; давати ха-рактеристи-ку порам року, погодним явищам

What is the weather like today?

weather, shine, stay

Ex.1,4, p. 108-109

Ex. 1,2,3, pp. 108-109

Ex.3, p.109

Ex. 1,4, pp. 108-109

p. 108, ex.1, p. 109, ex.4

 

55.

Пори року

What is your favourite season?

Seasons, months

Ex.1, p. 110

Ex. 2,3,4, pp. 110-111

 

Ex. 1,3, pp. 110-111

p.111,ex.3

 

56

Календар

How many days are there in a week?

Seasons, months

 

Ex. 1,2,3, p. 112-113

Ex. 3, p. 113

Ex. 5, p. 113

p. 113, ex. 4,5

 

57

У нас неза­баром свято!

I shall go to the party tomorrow

I shall go. I shall not go. Shall I go? You will go. Will you go? You will not go

Ex.1, p. 114

Ex.2,3,4, pp. 114-115

Ex.1, p. 114

Ex.3, p. 115

p. 115, ex.3

 

58

Наші мрії

He will be a doctor

Professions

 

Ex. 1,3,4,5, pp. 116-117

Ex. 5, p. 117

Ex. 2, p. 117

p. 116, ex. 2,3. Portfolio Work: Describe your Sunday or any other day last week

 

59.

Свята. Велик­день

 

Christ, church, Easter, hot cross bun, people, Easter Bunny

Ex. 1,8, pp.118, 120

Ex.5,p.119

Ex. 3,4,6,7, pp. 119-120

Ex. 2, p. 118

p. 118, ex. 1,2, p. 119, ex. 4. Portfolio Work: Describe Easter in your family

 

60.

Незабаром літо!

I shall travel. He will go to the seaside

seaside, river, holidays, travel, visit

Ex. 1,7, pp.121, 123

Ex. 3,4,5, pp. 121-123

Ex.3, p. 121

Ex. 2,4, pp. 121-122

p. 121, ex. 2, p. 122, ex. 4, p. 123, ex. 7

 

61.

Скоро канікули!

 

 

 

 

Ex.1,,2,3,4, pp. 121-122

Ex.5, p. 125

Portfolio

Work: "My

Summer

Holiday

Plans"

 

Portfolio Work: "My Summer Holiday Plans"

 

62

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити граматичний матеріал

 

63.

Контрольна робота: письмо.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити лексичний матеріал

 

64.

Контрольна робота: аудіювання.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити слова

 

65.

Контрольна робота: читання.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити усні теми

 

66.

Контрольна робота:говоріння.

 

 

 

 

 

 

 

Повторити граматичний матеріал

 

67.

Повторення ви вченого за ІІ семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити

 

68

 

Повторення ви вченого за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова для загальноосвітніх навчальних закладів 3 клас (Карпюк О. Д.)
Додано
31 серпня
Переглядів
2485
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку