10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарне планування з біології у 7 класі (за новою програмою)

Про матеріал

Календарне планування з біології

у 7 класі

1.Кількість годин усього 70 год + 4 год рез, 2 рази на тиждень

1 СЕМЕСТР - ; 2 СЕМЕСТР -

2.Навчальна програма з біології для основної школи розроблена відповідно до основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти


Перегляд файлу

ПЕТРІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №2

 

 

 

 

 

Календарне планування з біології

 

у 7  класі

 1. Кількість годин усього 70 год, 2 рази на тиждень, з них 6 год резервних.

1 СЕМЕСТР -_____;  2 СЕМЕСТР -_____.

 1. Програма

 

 1. Підручник

 

 1. Кількість контрольних робіт за рік – 2.
 2. Кількість практичних робіт – ___

   1 СЕМЕСТР-- _____ ;        2 СЕМЕСТР - ___

 1. Кількість лабораторних робіт  –______

1 СЕМЕСТР-- _____;    2 СЕМЕСТР - ______

 1.  Кількість тематичних : ________

1 СЕМЕСТР--_____ ;       2 СЕМЕСТР-- _______

 

Вчитель: Філіпова Анна Василівна

 

7  клас

(70 годин – 2 години на тиждень,  із них  6 годин – резервних)

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Д-з

Дата

 

1

 

Вступ ( 4 год)

Тварина - живий організм. Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Особливості живлення  тварин.

§1,2

 

2

Будова тварин: клітини

§3

 

3

Будова тварин: тканини.

§3

 

4

 Органи та системи органів   тваринних організмів.

§4

Тематична

 

5

Тема 1. Різноманітність тварин ( 26 год )

Поняття про класифікацію тварин.

§

 

6

Кишковопорожнинні. Гідроїдні поліпи. Визначальні ознаки будови,   біологічні особливості, середовища існування,різноманітність, роль у природі та значення в житті людини

Міні-проект (за вибором). Як утворюються коралові острови?

§

 

7

Кільчасті черви. Визначальні ознаки будови,   біологічні особливості, середовища існування Різноманітність кільчастих червів, роль у природі та значення в житті людини.

 1. Лабораторні дослідження : Зовнішня  будова та  рух кільчастих червів (на прикладі дощового черв’яка або трубочника)

§

 

8

Членистоногі

Практична  робота№1

Різноманітність членистоногих.

§

 

 

9

Ракоподібні, визначальні ознаки будови,   біологічні особливості, середовища існування. Різноманітність ракоподібних, роль у природі та значення в житті людини.

§

 

10

Павукоподібні, визначальні ознаки будови,   біологічні особливості, середовища існування

Різноманітність павукоподібних, роль у природі та значення в житті людини.

§

 

11

Комахи. Визначальні ознаки будови,   біологічні особливості, середовища існування,

 1. Лабораторні дослідження : Виявлення ознак пристосованості комах до життя на суходолі

§

 

 

 

12

Типи розвитку комах з неповним перетворенням, комах  з повним перетворенням. Різноманітність, роль у природі та значення в житті людини

 1. Лабораторні дослідження : Вивчення представників різних рядів комах.

§

 

13

Узагальнення знань з теми «Різноманітність безхребетних тварин».

§

Тематична  

14

Молюски.

Визначальні ознаки будови,   біологічні особливості, середовища існування.

4. Лабораторні дослідження : Будова мушлі молюсків.

 Міні-проект (за вибором).Як утворюються перлини?

§

 

15

Різноманітність молюсків, роль у природі та значення в житті людини.

Практична  робота №2

Порівняння і визначення   молюсків за будовою мушлі.

§

 

16

 Паразитичні безхребетні тварини (Паразитизм. Паразитичні черви. Паразитичні членистоногі)

§

 

17

Хордові (загальна характеристика).

Безчерепні і хребетні Риби. Риби. Хрящові риби. Визначальні ознаки будови,   біологічні особливості, середовища існування, різноманітність, роль у природі та значення в житті людини.

 

 

18

Кісткові риби Визначальні ознаки будови,   біологічні особливості, середовища існування,різноманітність, роль у природі та значення в житті людини.

 

§

Тематична

19

Амфібії. Визначальні ознаки будови,   біологічні особливості, середовища існування, різноманітність, роль у природі та значення в житті людини.

§

 

20

 Рептилії. Визначальні ознаки будови,   біологічні особливості, середовища існування, різноманітність, роль у природі та значення в житті людини.

 

 

21

Узагальнення знань з теми «Різноманітність безхребетних тварин».

 

Тематична

22

Птахи. Визначальні ознаки будови,   біологічні особливості, середовища існування.

 1. Лабораторні дослідження : Будова яйця птахів.

§

 

23

Різноманітність птахів.

 

§

 

24

Основні групи птахів, їхнє значення  та охорона.

 Практична робота №3 Екологічні групи птахів

§

 

25

Ссавці. Визначальні ознаки будови,   біологічні особливості, середовища існування,  роль у природі та значення в житті людини

 1.  Лабораторні дослідження : Зуби ссавців.

§

 

26

Практична робота №4 Особливості зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування

§

 

27

 Контрольна робота  №1

§

 

28

Різноманітність ссавців  ( плацентарних ссавців:комахоїдні, рукокрилі, гризуни, зайцеподібні. хоботні, парнокопитні та непарнокопитні, хижі, ластоногі, китоподібні, примати).

§

 

29

Різноманітність ссавців  ( плацентарних ссавців:комахоїдні, рукокрилі, гризуни, зайцеподібні. хоботні, парнокопитні та непарнокопитні, хижі, ластоногі, китоподібні, примати).

 

 

30

Узагальнення і систематизація знань з теми «Різноманітність безхребетних тварин»

Захист міні-проектів (за вибором)

 • Тварини рекордсмени
 • Тварини будівельники

§

Тематична

 

Узгоджено:

 

Затверджено:

 

 

 

Тема 2.  Процеси життєдіяльності тварин (16 год + 2 ГОД РЕЗ)

31

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і  травлення. Різноманітність травних систем.                                                                                                            

 

 

32

 Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині.

 1. Лабораторні дослідження: Вивчення способів дихання тварин (на прикладі хребетних).

§

Завдання для всіх учнів: опрацювати § 31, запитання 1–2 (усно), вивчити нові терміни, особливості гетеротрофного живлення, типи травлення тварин, Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення «Органи дихання тварин»

33

Транспорт речовин  у тварин.   Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.

§

Індивідуальне завдання: підготувати цікаві факти про кров тварин

34

Практична робота№5

Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

§

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію про особливості виділення у найпростіших, кишковопорожнинних, червів, комах, ракоподібних, хребетних

35

Виділення, його значення для організму. Форми  виділення у тварин. Органи виділення тварин.

§32

Індивідуальне завдання: підготувати інформацію про опорно-рухові системи різних тварин

36

 

Опора і рух. Види скелету. Значення опорно-рухової системи

§33-34

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію «Типи симетрії тварин» або «Способи руху тварин»

37

Практична  робота №6 Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

§

 

38

 Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин

§

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію «Покриви безхребетних тварин» або «Покриви хребетних тварин»

39

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції.

 1. Лабораторні дослідження:Вивчення особливостей покривів тіла тварин.

§33

Міні-проект (за вибором).

Майстерність маскування Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію «Нервова регуляція», «Ендокринна регуляція»

40

Захист. Пристосування для активного захисту і нападу.

 

ТЕМАТИЧНА

41

Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин. Поняття про регуляцію діяльності організму тварин.

 1. Лабораторні дослідження: Вивчення реакцій тварин різних груп у відповідь на подразнення

§

Міні-проект (за вибором).

Як бачать тварини.

Як тварини визначають напрям руху Індивідуальне завдання: підготувати цікаву інформацію про органи чуття різних тварин

42

Органи чуття їх значення. Подразливість як загальна властивість тварин.

 1. Лабораторні дослідження:Вивчення органів чуття тварин.

§

 

43

Практична  робота №7

Порівняння будови головного мозку хребетних тварин.

§

 

44

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин.                                                                                                                                                                                               

§

 

45

 Статеві клітини та запліднення.

 

§

 

46

Розвиток тварин (з перетворенням і без перетворення) .

 1. Лабораторне дослідження: Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб)

§38

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію «Типи післязародкового розвитку», «Прямий післязародковий розвиток»

47

 Періоди та тривалість життя тварин. Загальне поняття про регенерацію у тварин

 

 

§

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію «Непрямий тип розвитку», «Неотенія», «Фазова мінливість»

48

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ: «Процеси життєдіяльності тварин». ЗАХИСТ МІНІ-ПРОЕКТІВ.

Міні-проект (за вибором).

 • Майстерність маскування.
 • Як бачать тварини.
 • Турбота про потомство.

Як тварини визначають напрям руху.  

 

ТЕМАТИЧНА

49

 

Тема 3. Поведінка тварин ( 10 год )

Поведінка тварин у природі та методи її вивчення.

Вроджена і набута поведінка

Лабораторні дослідження:

Спостереження за поведінкою тварин (вид   визначається учителем).

 

§

Підготувати міні-проект (на вибір):

• Угруповання тварин.

• Чому мігрують тварини.

• Як спілкуються тварини.

• Як вчаться пташенята.

• Як тварини користуються знаряддями праці.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або

презентацію «Форми вродженої поведінки»

50

Стратегії поведінки. ( Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин)

 

§

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темою «Способи орієнтування птахів» або «Міграції тварин», знайти відеофрагменти міграції тварин

51

Інстинкт.  Біологічне значення інстинкту і научіння.

§

 

52

 Структура поведінкового акту

 

§

 

53

Типи поведінкових реакцій

(Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка та турбота про потомство), територіальна, соціальна)

§§

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію «Конрад Лоренц», «Типи угруповань тварин за К. Лоренцем»

54

Видова схильність до деяких форм поведінки

(Типи угруповань тварин за К. Лоренцем).

§

 

55

Суспільна поведінка тварин. Територіальна поведінка. ( Ієрархія у групі. Комунікація тварин)

 

§

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію за темою «Методи дослідження комунікації тварин», підготувати інформацію за темами «Комунікація водних безхребетних (ракоподібних, молюсків)», «Комунікація мурах або бджіл», «Комунікація риб», «Комунікація пташенят і батьків», «Комунікація китоподібних», «Комунікація у зграї вовків»

56

Практична робота №7: Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відео матеріалами або описом)

§

 

 

57

 Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення

 

 

§

 

58

Узагальнення знань з теми «Поведінка тварин». Захист міні-проектів: (на вибір):

• Спільноти тварин.

• Чому мігрують тварини.

• Як спілкуються тварини.

• Як вчаться пташенята.

• Як тварини користуються знаряддями праці.

 

ТЕМАТИЧНА

59

Тема 4. Організми і середовище існування ( 6 год + 2 год рез )


Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища. 

§

Підготувати міні-проект (на вибір):

• Як тварини пристосовані до життя в різних умовах.

• Заповідні території України.

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію «Середовища життя організмів»

60

 Ланцюги живлення і потік енергії. Взаємозв’язок компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях

§

 

61

Ланцюги живлення і потік енергії. Взаємозв’язок компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях

§

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію «Вплив діяльності людини на організми»

62

Вплив людини та її діяльності на організми. Екологічна етика

§

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію на тему «Тварини, що вимерли за часів людини»; знайти інформацію про різні групи тварин, що занесені до Червоної книги України (молюски, членистоногі, риби, амфібії, рептилії, птахи, ссавці); одному учню вивчити вірш Б. Лепкого «Все на землі, все треба берегти…»

63

 Основи охорони природи . Природоохоронні території.

 

§

Опрацювати параграф, вивчити нові терміни, назви природоохоронних територій України.

Індивідуальне завдання: підготувати запитання  з теми «Організми і середовище існування»

64

Червона книга України.

 

 

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення або презентацію на тему «Заповідники», «Національні парки», «Регіональні ландшафтні парки», «Заказники», «Зоопарки»

65

Контрольна робота №2

 

 

66

 

Узагальнення знань з теми «Організми і середовище існування». Захист міні-проектів ( за вибором):

 • Як тварини пристосовані до життя в різних умовах.

• Заповідні території України.

 

 

 

 

§

ТЕМАТИЧНА

68

Узагальнення ( 2 год)

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої  природи

 

§

Завдання для всіх учнів: опрацювати розділ «Узагальнення», повторити ознаки подібності у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин.

Індивідуальне завдання: знайти загадки про різні організми, підготувати інформацію про бактерії, гриби, рослини, тварин

69

Узагальнення

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої  природи

§

Завдання для всіх учнів: повторити особливості будови та процесів життєдіяльності тварин.

Індивідуальне завдання: підготувати цікаві факти, додаткову інформацію за темою «Різноманітність тварин свого краю»

70

Екскурсії

 1. Різноманітність тварин свого краю.
 2. Пристосування рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні.

 

ТЕМАТИЧНА

 

Узгоджено:

 

Затверджено:

doc
Пов’язані теми
Біологія, 7 клас, Планування
До підручника
Біологія 7 клас (Базанова Т. І., Кузнецова М. О., Кіося Є. О., Павіченко Ю.В.)
Додано
1 липня 2018
Переглядів
1039
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку