Календарно-тематичне планування навчального матеріалу з біології у 7 класі

Про матеріал

Календарно-тематичне планування навчального матеріалу з біології у 7 класі відповідає оновленій програмі з предмету, містить пронумеровані теми уроків, практичні роботи та лабораторні дослідження, домашні завдання, графи для запису дати та примітки.

Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Першолиманський навчально-виховний комплекс

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок»

Решетилівської районної ради Полтавської області

 

 

 

Календарно-тематичне планування                                                                 навчального матеріалу з біології                                                                             у 7 класі

 

  Шуть Тетяна Володимирівна,

вчитель біології

 

 

 

Лиман Перший

2018

Біологія

7 клас

І семестр

(70 годин - 2 години на тиждень, з них 6 годин -  резервні)

№ уроку

Тема уроку

Практичні і лабораторні роботи

Дата уроку

Примітка

Домашнє завдання

ВСТУП (4 год)

 1.  

Основні відмінності тварин від рослин та грибів

 

 

 

Опрацювати §4

 1.  

Особливості живлення тварин

 

 

 

Опрацювати §1

 1.  

Будова тварин: клітини, тканини

 

 

 

Опрацювати §2

 1.  

Будова тварин: органи та системи органів

 

 

 

Опрацювати §3

Тема 1. Різноманітність тварин (26 год)

 1.  

Способи класифікації тварин (за середовищем існування, способом пересування, способом життя тощо).

 

 

 

Опрацювати §5

 1.  

Кишковопорожнинні

 

 

 

Опрацювати §6

 1.  

Кільчасті черви

Лабораторне дослідження зовнішньої будови та руху кільчастих червів (на прикладі дощового черв’яка або трубочника)

 

 

Опрацювати §7

 1.  

Членистоногі. Ракоподібні

 

 

 

Опрацювати §8

 1.  

Членистоногі. Павукоподібні

 

 

 

Опрацювати §9

 1.  

Членистоногі. Комахи

 

 

 

Опрацювати §10-11

 1.  

 

Практична робота №1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя в комах.

 

 

Опрацювати §12-13

 1.  

Молюски

Лабораторне дослідження будови черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків.

 

 

Опрацювати §14

 

 1.  

Паразитичні безхребетні тварини

 

 

 

Опрацювати §15-17

 1.  

Підсумковий урок з теми «Вступ. Різноманітність тварин» (різнорівневі завдання двох варіантів).

 

 

Повторити матеріал теми

Тематична

 1.  

Риби. Кісткові риби.

 

 

 

Опрацювати §18

 1.  

Хрящові риби.

 

 

 

Опрацювати §19

 1.  

Амфібії.

 

 

 

Опрацювати §20

 1.  

Рептилії.

 

 

 

Опрацювати §21

 1.  

Рептилії (продовження)

 

 

 

Опрацювати §22

 1.  

Підсумковий урок з теми «Різноманітність тварин» (різнорівневі завдання двох варіантів).

 

 

Повторити матеріал теми

Тематична

 1.  

Птахи.

 

 

 

Опрацювати §23

 1.  

Різноманітність птахів.

 

 

 

Опрацювати §24

 1.  

 

Практична робота №2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп птахів.

 

 

Опрацювати §25

 1.  

Ссавці.

 

 

 

Опрацювати §26

 1.  

Різноманітність ссавців.

 

 

 

Опрацювати §27-28

 1.  

Різноманітність ссавців.

 

 

 

Опрацювати §29-30

 1.  

 

Практична робота №3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування.

 

 

 

 1.  

Міні-проект (за вибором):

Тварини-рекордсмени.

Як утворюються коралові острови?

Як утворюються перлини?

Тварини-будівельники.

 

 

 

Опрацювати §

 1.  

Контрольна робота з теми «Різноманітність тварин» (різнорівневі завдання двох варіантів).

 

 

  Повторити матеріал теми

Тематична

Тема 2.  Процеси життєдіяльності тварин (16 год)

30.

Живлення і травлення. Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Різноманітність травних систем

 

 

 

Опрацювати §31

31.

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання.

 

 

 

Опрацювати §32

32.

Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.

 

 

 

Опрацювати §33

33.

 

Практична робота №4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин

 

 

Повторити §33

34.

Виділення, його значення для організму. Форми виділення у тварин. Органи виділення тварин

 

 

 

Опрацювати §34

35.

Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи.

 

 

 

 

Опрацювати §35

36.

 

Практична робота №5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

 

 

 

Повторити §35

37.

Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин

 

 

 

Опрацювати §36

38.

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції

Лабораторне дослідження особливостей покривів тіла тварин (групова форма)

 

 

 

Опрацювати §37

39.

Підсумковий урок з теми «Процеси життєдіяльності тварин» (різнорівневі завдання двох варіантів)

 

 

Повторити матеріал теми

Тематична

40.

Нервова система, її значення, розвиток у різних тварин

 

 

 

Опрацювати §38

41.

 

Практична робота №6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин.

 

 

Повторити §38

42.

Органи чуття, їх значення

 

 

 

Опрацювати §39

43.

Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення

 

 

 

Опрацювати §40

44.

Розвиток тварин (з перетворенням та без перетво­рення)

 

 

 

Опрацювати §41-42

45.

Періоди та тривалість життя тварин

Лабораторне дослідження визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб)

 

 

Вивчити конспект.

Підготувати міні-проект

46.

Захист міні-проектів (за вибором):

Майстерність маскування.

Як бачать тварини.

Турбота про потомство.

Як тварини визначають напрям руху.

 

 

 

Узагальнити почуту на уроці інформацію, підготуватися до підсумкового уроку

47.

Підсумковий урок з теми «Процеси життєдіяльності тварин» (різнорівневі завдання двох варіантів)

 

 

Повторити матеріал теми

Тематична

Тема 3. Поведінка тварин (10 год + 1 год)

48.

Поведінка тварин, методи її вивчення.

 

Лабораторне дослідження: спостереження за поведінкою тварин (вид   визначається учителем)

 

 

Опрацювати §43

49.

Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин.

 

 

 

Опрацювати §45

50.

Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна

 

 

 

Опрацювати с.184-185

51.

Форми поведінки тварин: територіальна , репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка та турбота про потомство)

 

 

 

Опрацювати с.182-184

52.

Форми поведінки тварин: соціальна. Ієрархія у групі. Комунікація тварин.

 

 

 

Опрацювати §47

53.

 

Практична робота №7. Визначення направленості поведінкових актів тварин (за відеоматеріалами)

 

 

 

54.

Типи угруповань тварин за К. Лоренцем

 

 

 

Опрацювати §48

55.

Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне зна­чення.

 

 

 

Опрацювати §49

56.

Захист міні-проектів (за вибором)

Спільноти тварин.

Чому мігрують тварини.

Як спілкуються тварини.

Як вчаться пташенята.

Як тварини користуються знаряддями праці.

 

 

 

Підготуватися до підсумкового уроку.

57.

Підсумковий урок з теми «Поведінка тварин» (різнорівневі завдання двох варіантів).

  

 

Повторити матеріал теми

Тематична

Тема 4. Організми і середовище існування (6 год + 1 год)

58.

Поняття про екосистему та чинники середовища

 

 

 

Опрацювати §5о

59.

Ланцюги живлення. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемі. Співіснування організмів в угрупованнях

 

 

 

Опрацювати §51

60.

Екскурсія. «Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні»

 

 

 

Скласти звіт про екскурсію

61.

Екологічна етика. Вплив людини та її діяльності на організми.

 

 

 

Опрацювати § 52

62.

Природоохоронні території Червона книга України

 

 

 

Опрацювати § 53 підготувати міні-проект

63.

Захист міні-проектів (за вибором) :

Як тварини пристосовані до життя в різних умовах.

Заповідні території України.

 

 

 

 

Узагальнити почуту на уроці інформацію, підготуватися до КР

64.

Контрольна робота з теми  «Організми і середовище існування» (різнорівневі завдання двох варіантів).

 

 

Підготувати 5 запитань проблемного характеру

Тематична

Узагальнення (1 год)

65.

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин — свідчення єдності живої природи

 

 

 

Повторити вивчений матеріал

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 7 клас, Планування
Додано
1 липня 2018
Переглядів
731
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку