Календарне планування з фізики для 10 класу (рівень стандарту)

Про матеріал
Календарне планування з фізики для 10 класу складено за навчальною програмою «Фізика 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Локтєва В. М., затверджена МОН України наказом № 1539 від 24.11.2017 року. (3 год. на тиждень, разом 105 год), до підручника: Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кірюхіна О.О., Фізика, 10 клас (рівень стандарту). Харків, видавництво «Ранок». В плануванні пропонується провести на протязі року 6 контрольних робіт, 6-8 тематичних оцінювань. В плануванні є стовпчики для скорегованого номера уроку і дати проведення у випадку такої потреби.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з фізики для 10 класу

(рівень стандарту)

складено за навчальною  програмою «Фізика 10-11» (рівень стандарту та профільний рівень), авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Локтєва В. М., затверджена МОН  України наказом № 1539 від 24.11.2017 року.

Підручник: Бар'яхтар В. Г.,  Фізика. 10 клас.  Харків, видавництво «Ранок», 2018 рік.

 (105годин, 3 години на тиждень)

 

 

№ з/п

Скор

з/п

Тема уроку

Дата

Скор. дата

 

ВСТУП

1

 

Первинний інструктаж з БЖД у кабінеті фізики.  Зародження й розвиток фізики як науки. Роль  фізичного  знання  в  житті  людини  та  суспільному  розвитку.

 

 

2

 

Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання. Похибки вимірювань

 

 

3

 

Зв’язки  між  математикою  та  фізикою.  Скалярні та векторні величини

 

 

 

Розділ І. МЕХАНІКА.  Частина 1. КІНЕМАТИКА

4

 

Основна задача механіки. Абетка кінематики

 

 

5

 

Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості

 

 

6

 

Закони додавання переміщень і швидкостей

 

 

7

 

Розв'язування задач

 

 

8

 

Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення

 

 

9

 

Розв'язування задач.

 

 

10

 

Інструктаж з БЖД.  Лабораторна робота № 1. Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху

 

 

11

 

Вільне падіння. Криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння

 

 

12

 

Рівномірний рух матеріальної точки по колу

 

 

13

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 2.     Вивчення руху тіла по колу

 

 

14

 

Розв'язування задач.

 

 

15

 

Контрольна робота № 1 з теми «Механіка. Частина 1. Кінематика»

 

то 1

 

Розділ І. МЕХАНІКА

Частина 2. ДИНАМІКА

16

 

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

 

 

17

 

Сила. Маса. Другий та третій закони Ньютона   

 

 

18

 

Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість

 

 

19

 

Розв'язування задач

 

 

20

 

Сила пружності. Вага тіла

 

 

21

 

Розв'язування задач

 

 

22

 

Сила тертя

 

 

23

 

Розв'язування задач

 

 

24

 

Інструктаж з БЖД.  Лабораторна робота № 3. Дослідження руху зв’язаних тіл.

 

 

25

 

Рівновага тіл. Момент сили

 

 

26

 

Інструктаж з БЖД.  Лабораторна робота № 4. Визначення центра мас плоских пластин.  

 

 

27

 

Розв'язування задач

 

то 2

28

 

Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність

 

 

29

 

Розв'язування задач

 

 

30

 

Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії

 

 

31

 

Розв'язування задач

 

 

32

 

Імпульс тіла. Реактивний рух. Пружне та непружне зіткнення

 

 

33

 

Розв'язування задач

 

 

34

 

Рух рідини та газу. Підіймальна сила крила

 

 

35

 

Розв'язування задач.

 

 

36

 

Контрольна робота № 2 з теми «Механіка. Частина 2. Динаміка та закони збереження в механіці»

 

то 3

 

Розділ І. МЕХАНІКА

Частина 3. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

37

 

Види механічних коливань

 

 

38

 

Розв'язування задач

 

 

39

 

Математичний і пружинний маятники. Енергія коливань

 

 

40

 

Розв'язування задач

 

 

41

 

Інструктаж з БЖД.  Лабораторна робота

№ 5. Дослідження коливань нитяного маятника, вимірювання прискорення вільного падіння.

 

 

42

 

Резонанс

 

 

43

 

Механічні хвилі

 

 

44

 

Звукові хвилі

 

 

45

 

Розв'язування задач.

 

 

46

 

Контрольна робота № 3 з теми «Механіка. Частина 3. Механічні коливання і хвилі»

 

 

47

 

Захист навчальних проектів  з теми  «Механіка. Механічні коливання і хвилі»

 

 

48

 

Захист навчальних проектів  з теми  «Механіка.  Механічні коливання і хвилі»

 

то 4

 

Розділ ІІ. ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

49

 

Постулати теорії відносності. Релятивістський закон додавання  швидкостей

 

 

50

 

Розв'язування задач

 

 

51

 

Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності

 

 

52

 

Розв'язування задач

 

 

 

Розділ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Частина 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

53

 

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії

 

 

54

 

Розв'язування задач

 

 

55

 

Рух і взаємодія молекул

 

 

56

 

Основне рівняння МКТ  ідеального газу

 

 

57

 

Розв'язування задач

 

 

58

 

Температура. Температурна шкала Кельвіна

 

 

59

 

Розв'язування задач

 

 

60

 

Рівняння стану ідеального газу.

 

 

61

 

Розв'язування задач

 

 

62

 

Ізопроцеси

 

 

63

 

Розв'язування задач

 

 

64

 

Інструктаж з БЖД.  Лабораторна робота № 6. Дослідження ізотермічного процесу.

 

 

65

 

Розв'язування задач.

 

то 5

66

 

Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара. Кипіння

 

 

67

 

Вологість повітря. Точка роси

 

 

68

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №7. Вимірювання відносної вологості повітря

 

 

69

 

Розв'язування задач

 

 

70

 

Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища

 

 

71

 

Розв'язування задач

 

 

72

 

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота №8. Вимірювання поверхневого натягу рідини

 

 

73

 

Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів.

Рідкі кристали

 

 

74

 

Механічні властивості твердих тіл

 

 

75

 

Розв'язування задач

 

 

76

 

Контрольна робота № 4 з теми «Молекулярна фізика»

 

 

77

 

Повторення і узагальнення знань

 

то 6

Розділ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Частина 2. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

78

 

Внутрішня енергія і способи її зміни

 

 

79

 

Розв'язування задач

 

 

80

 

Робота в термодинаміці

 

 

81

 

Розв'язування задач

 

 

82

 

Перший закон термодинаміки. Адіабатний процесс

 

 

83

 

Розв'язування задач

 

 

84

 

Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина

 

 

85

 

Розв'язування задач

 

 

86

 

Розв'язування задач.

 

 

87

 

Контрольна робота № 5 з теми «Основи термодинаміки»

 

 

88

 

Захист навчальних проектів  з теми  «Молекулярна фізика і термодинаміка»

 

 

89

 

Захист навчальних проектів  з теми  «Молекулярна фізика і термодинаміка»

 

то 7

 

Розділ ІV. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

 

90

 

Абетка електростатики

 

 

91

 

Розв'язування задач

 

 

92

 

Електричне поле

 

 

93

 

Розв'язування задач

 

 

94

 

Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал

 

 

95

 

Розв'язування задач

 

 

96

 

Розв'язування задач

 

 

97

 

Провідники і діелектрики в електричному полі   

 

 

98

 

Розв'язування задач

 

 

99

 

Розв'язування задач

 

 

100

 

Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора

 

 

101

 

Розв'язування задач

 

 

102

 

Розв'язування задач.

 

 

103

 

Контрольна робота № 6 з теми «Електричне поле»

 

 

104

 

Захист навчальних проектів  з теми  «Електричне поле»

 

 

105

 

Захист навчальних проектів  з теми  «Електричне поле»

 

то 8

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Планування
До підручника
Фізика (академічний рівень) 10 клас (Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я.)
Додано
23 січня
Переглядів
662
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку