Календарне планування з інформатики для 8 класу

Про матеріал

Календарне планування з інформатики для 8 класу на 2018-2019 н.р. за навчальною програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів (для учнів, що вивчають інформатику з 2 класу)

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків

інформатики

для 8 класу на 2018-2019 навчальний рік

 

Підручник: Інформатика 8 клас Автор(и): Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер Рік видання: 2016 Мова: Українська Видавництво: Оріон

1-й семестр (30 години)

№ уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

Тема 1. Кодування даних (3 години)

 1.  

__.__.__

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі.

Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Кодування символів

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду.

Практична робота 1. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних

 

Тема 2. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера (5 годин)

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам'ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Технічні характеристики складових комп’ютера. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування. Практична робота 2. Конфігурація комп’ютера під потребу.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. Системне програмне забезпечення. Класифікація та основні функції операційних систем. Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення. Проблеми сумісності програмного забезпечення. Службове програмне забезпечення. Форматування носіїв даних.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівів. Операції над архівами.

Практична робота 3. Архівування та розархівування даних.

 

Тема 3. Опрацювання текстових даних (7 годин)

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Створення, редагування та форматування символів, колонок, списків в текстовому документі. Недруковані знаки.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Створення, редагування та форматування таблиць в текстовому документі.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Створення, редагування та форматування графічних об’єктів в текстовому документі.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Створення, редагування та форматування формул в текстовому документі.

Практична робота 4. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Структура документа. Розділи. Колонтитули. Стильове оформлення абзаців.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Шаблони документів. Робота з кількома документами. Формати файлів текстових документів.

Практична робота 5. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач.

 

Тема 4. Опрацювання об’єктів мультимедіа (6 годин)

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для  опрацювання об’єктів мультимедіа. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Програми для редагування аудіо- та відеоданих. Загальні поняття про відеофільм. Розробка сценарію відеофільму.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Практична робота 6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Сервіси розміщення аудіо та  відео файлів в Інтернеті.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Практична робота 7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті.

 

Тема 5. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування (9 годин)

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Поняття мови програмування. Складові мови програмування.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування. Поняття форми. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Поняття події, обробника події. Редагування коду обробника події. Використання вікон повідомлень. Запис програми засобами середовища програмування.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Практична робота № 8. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Елемент керування «кнопка». Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Елемент керування «кнопка». Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Елемент керування «напис». Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Практична робота № 9. Створення програми з кнопками та написами.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач.

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування уроків

інформатики

для 8 класу на 2018-2019 навчальний рік

 

Підручник: Інформатика 8 клас Автор(и): Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер Рік видання: 2016 Мова: Українська Видавництво: Оріон

2-й семестр (40 години)

№ уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

Тема 6. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами (22 години)

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Поле, його властивості.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Величини (змінні і константи), їхні властивості.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Практична робота 10. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Налагодження програм.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Практична робота 11. Налагодження готової програми.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Величини логічного типу, операції над ними.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Величини логічного типу, операції над ними.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин. Цикл з лічильником.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Цикл з лічильником. Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Цикл з передумовою. Співвідношення типів даних та елементів для введення даних, зчитування даних з елементів введення

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Цикл з передумовою.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Цикл з передумовою.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Практична робота 12. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування.

Відображення рисунків із зовнішніх файлів.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Практична робота 13. Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Контрольна робота №5 з теми: «Алгоритми роботи з об’єктами та величинами»

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач.

 

Тема 7. Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора (11 годин)

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці.

Практична робота 14. Розв’язування задач на обчислення.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Призначення й використання математичних, статистичних функцій табличного процесора.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Призначення й використання логічних функцій табличного процесора.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Практична робота 15. Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Упорядковування даних у таблицях.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Автоматичні та розширені фільтри.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Проміжні підсумки. Умовне форматування.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Практична робота 16. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач.

 

Тема 8. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» (7 годин)

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Оформлення матеріалів про  виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Захист проекту.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Розв’язування компетентнісних задач.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за ІІ семестр.

 

 1.  

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

 

 

doc
Пов’язані теми
Інформатика, 8 клас, Планування
Додано
18 жовтня 2018
Переглядів
1723
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку