9 грудня о 18:00Вебінар: Лайфхаки для формування ключових умінь педагога ХХІ століття

Календарне планування з математики 5 клас

Про матеріал
Календарне планування для 5 класу до підручника Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. М., Бочко О. П.
Перегляд файлу

Математика 5 клас

Дата

Тема уроку

Домашнє завдання

Примітка

Тема 1. Натуральні числа і дії з ними. Геометричні фігури та величини. (63 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: натуральних чисел; шкал; числових і буквених виразів, формул; рівнянь;

знаходить на малюнках: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри;  геометричні фігури, вказані у змісті;

розпізнає у просторі та співвідносить з обєктами навколишньої дійсності: куб, прямокутний паралелепіпед, піраміду;

розрізняє: цифри і числа

читає і записує: натуральні числа в межах мільярда;

використовує: властивості арифметичних дій з натуральними числами;

записує і пояснює формули: периметра вказаних у змісті геометричних фігур; площі прямокутника, квадрата; об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

пояснює, що таке: натуральне число; квадрат і куб натурального числа; пряма; промінь; координатний промінь; кут; трикутник; квадрат; прямокутник; прямокутний паралелепіпед; куб; рівняння; розв’язати рівняння;

пояснює правила: додавання, віднімання, множення, ділення, порівняння; виконання ділення з остачею;

класифікує: кути за градусною мірою; трикутники за видами їхніх кутів;

зображує: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; вказані у змісті геометричні фігури за допомогою лінійки, косинця, транспортира; координатний промінь, натуральні числа на координатному промені;

вимірює та обчислює: довжину відрізка; градусну міру кута; периметр трикутника та прямокутника;

розв’язує вправи, що передбачають: запис числа у вигляді суми розрядних доданків; виконання чотирьох арифметичних дій з натуральними числами; піднесення натурального числа до квадрата та куба; порівняння натуральних чисел; ділення з остачею; обчислення значень числових і буквених виразів, периметра і площі прямокутника, квадрата і об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

розв’язує: рівняння на основі залежностей між компонентами та результатом арифметичних дій; текстові задачі, зокрема комбінаторні

1

 

Повторення матеріалу, вивченого в 1-4 класах.

 

 

2

 

Повторення матеріалу, вивченого в 1-4 класах. Розв’язування вправ.

 

 

3

 

Діагностична контрольна робота.

 

 

4

 

Предмет та одиниці лічби.

 

 

5

 

Лічба, вимірювання і числа.

 

 

6

 

Пряма. Промінь. Відрізок. Вимірювання відрізків.

 

 

7

 

Координатний промінь.

 

 

8

 

Числові вирази. Рівності. Нерівності.

 

 

9

 

Порівняння натуральних чисел.

 

 

10

 

Порівняння натуральних чисел.

 

 

11

 

Кути та їх вимірювання.

 

 

12

 

Кути та їх вимірювання.

 

 

13

 

Контрольна робота №1.

 

 

14

 

Аналіз контрольної роботи. Буквені вирази. Формули.

 

 

15

 

Буквені вирази. Формули.

 

 

16

 

Додавання натуральних чисел.

 

 

17

 

Додавання натуральних чисел.

 

 

18

 

Віднімання натуральних чисел.

 

 

19

 

Віднімання натуральних чисел.

 

 

20

 

Многокутник та його периметр. Рівні фігури.

 

 

21

 

Прямокутник.

 

 

22

 

Трикутник та його види.

 

 

23

 

Трикутник та його види.

 

 

24

 

Розв’язування задач.

 

 

25

 

Контрольна робота №2.

 

 

26

 

Множення натуральних чисел.

 

 

27

 

Множення натуральних чисел.

 

 

28

 

Множення натуральних чисел.

 

 

29

 

Розподільний закон.

 

 

30

 

Розподільний закон.

 

 

31

 

Ділення натуральних чисел.

 

 

32

 

Ділення натуральних чисел.

 

 

33

 

Ділення натуральних чисел.

 

 

34

 

Ділення з остачею.

 

 

35

 

Ділення з остачею.

 

 

36

 

Розв’язування задач.

 

 

37

 

Контрольна робота №3.

 

 

38

 

Порядок виконання дій у виразах.

 

 

39

 

Порядок виконання дій у виразах.

 

 

40

 

Рівняння.

 

 

41

 

Рівняння.

 

42

 

Рівняння.

 

43

 

Типи задач та способи їх розв’язання.

 

 

44

 

Типи задач та способи їх розв’язання.

 

 

45

 

Типи задач та способи їх розв’язання.

 

 

46

 

Типи задач та способи їх розв’язання.

 

 

47

 

Типи задач та способи їх розв’язання.

 

 

48

 

Розв’язування задач.

 

 

49

 

Контрольна робота №4.

 

 

50

 

Степінь числа.

 

 

51

 

Степінь числа.

 

 

52

 

Степінь числа.

 

 

53

 

Площа прямокутника і квадрата.

 

 

54

 

Площа прямокутника і квадрата.

 

 

55

 

Прямокутний паралелепіпед. Куб.  Піраміда.

 

 

56

 

Об’єм прямокутного паралелепіпеда.

 

 

57

 

Об’єм прямокутного паралелепіпеда.

 

 

58

 

Комбінаторні задачі.

 

 

59

 

Комбінаторні задачі.

 

 

60

 

Розв’язування задач.

 

 

61

 

Контрольна робота №5.

 

 

62

 

Розв’язування задач. Узагальнення і систематизація матеріалу, вивченого у І семестрі.

 

 

63

 

Розв’язування задач. Узагальнення і систематизація матеріалу, вивченого у І семестрі.

 

 

Тема 2. Дробові числа та дії з ними (63 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: звичайних і десяткових дробів;

розрізняє: звичайні і десяткові дроби; правильні і неправильні дроби

пояснює, що таке: чисельник і знаменник дробу; мішане число;

читає і записує: звичайні та десяткові дроби; мішані числа;

формулює означення: правильного і неправильного дробу; відсотка; середнього арифметичного;

розв’язує вправи, що передбачають: порівняння, додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками; порівняння, округлення, додавання, множення і ділення десяткових дробів; перетворення мішаного числа у неправильний дріб; перетворення неправильного дробу в мішане число або натуральне число; знаходження відсотка від числа та числа за його відсотком; знаходження середнього арифметичного кількох чисел, середнього значення величини

Розв'язує сюжетні задачі з реальними даними щодо: використання природних ресурсів рідного краю; безпеки руху; знаходження периметрів та площ земельних ділянок, підлоги класної кімнати, об'єму об'єктів, що мають форму прямокутного паралелепіпеда; розрахунку сімейного бюджету, можливості здійснення масштабних покупок; розрахунків, пов'язаних із календарем і годинником тощо

64

 

Що таке звичайний дріб.

 

 

65

 

Що таке звичайний дріб.

 

 

66

 

Правильні і неправильні дроби.

 

 

67

 

Правильні і неправильні дроби.

 

 

68

 

Порівняння дробів.

 

 

69

 

Порівняння дробів.

 

 

70

 

Дроби і ділення.

 

 

71

 

Дроби і ділення.

 

 

72

 

Дроби і ділення.

 

 

73

 

Знаходження дробі від числа.

 

 

74

 

Знаходження дробу від числа.

 

 

75

 

Знаходження числа за його дробом.

 

 

76

 

Знаходження числа за його дробом.

 

 

77

 

Контрольна робота №6.

 

 

78

 

Додавання дробів з однаковими знаменниками.

 

 

79

 

Віднімання дробів з однаковими знаменниками.

 

 

80

 

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.

 

 

81

 

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.

 

 

82

 

Доповнення правильного дробу до одиниці.

 

 

83

 

Віднімання дробу від натурального числа.

 

 

84

 

Віднімання дробу від натурального числа.

 

 

85

 

Віднімання дробу від натурального числа.

 

 

86

 

Додавання мішаних чисел.

 

 

87

 

Віднімання мішаних чисел.

 

 

88

 

Додавання і віднімання мішаних чисел.

 

 

89

 

Додавання і віднімання мішаних чисел.

 

 

90

 

Розв’язування задач.

 

 

91

 

Контрольна робота №7.

 

 

92

 

Що таке десятковий дріб.

 

 

93

 

Порівняння десяткових дробів.

 

 

94

 

Порівняння десяткових дробів.

 

 

95

 

Додавання і віднімання десяткових дробів.

 

 

96

 

Додавання і віднімання десяткових дробів.

 

 

97

 

Додавання і віднімання десяткових дробів.

 

 

98

 

Додавання і віднімання десяткових дробів.

 

 

99

 

Додавання і віднімання десяткових дробів.

 

 

100

 

Розв’язування задач.

 

 

101

 

Контрольна робота №8.

 

 

102

 

Множення десяткових дробів.

 

 

103

 

Множення десяткових дробів.

 

 

104

 

Множення десяткових дробів.

 

 

105

 

Множення десяткових дробів.

 

 

106

 

Ділення десяткових дробів.

 

 

107

 

Ділення десяткових дробів.

 

 

108

 

Ділення десяткових дробів.

 

 

109

 

Ділення десяткових дробів.

 

 

110

 

Округлення чисел.

 

 

111

 

Округлення чисел.

 

 

112

 

Розв’язування задач.

 

 

113

 

Контрольна робота №9.

 

 

114

 

Що таке відсоток.

 

 

115

 

Знаходження відсотків від числа.

 

 

116

 

Знаходження відсотків від числа.

 

 

117

 

Знаходження відсотків від числа.

 

 

118

 

Знаходження числа за його відсотком.

 

 

119

 

Знаходження числа за його відсотком.

 

 

120

 

Знаходження числа за його відсотком.

 

 

121

 

Середнє арифметичне.

 

 

122

 

Середнє арифметичне.

 

 

123

 

Середнє значення величин.

 

 

124

 

Середнє значення величин.

 

 

125

 

Розв’язування вправ.

 

 

126

 

Контрольна робота №10.

 

 

Повторення (12год)

127

 

Лічба. Вимірювання і числа.

 

 

128

 

Дії першого ступеня з натуральними числами.

 

 

129

 

Дії другого ступеня з натуральними числами.

 

 

130

 

Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об’єми фігур.

 

 

131

 

Звичайні дроби.

 

 

132

 

Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками.

 

 

133

 

Десяткові дроби та дії з ними.

 

 

134

 

Відсотки. Середнє значення.

 

 

135

 

Підсумкова контрольна робота.

 

 

136

 

Розв’язування задач.

 

 

137

 

Розв’язування задач.

 

 

138

 

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік.

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
15 червня 2019
Переглядів
544
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку