10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарне планування з математики. 5 клас.

Про матеріал

Календарне планування складено відповідно до Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

 з математики у 5 класі

Кількість навчальних годин 135

Кількість годин на тиждень 4

Кількість самостійних робіт 9

Кількість контрольних робіт 10

Кількість тематичних 10

Програма:

 «Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Укладачі програми (2012 р.): М. І. Бурда, Ю.І. Мальований, Є.П. Нелін, Д.А. Номировський, А.В. Паньков, Н.А. Тарасенкова, М.В. Чемерис, М.С. Якір.

У розвантаженні програми (2015 рік) брали участь: М.І. Бурда, А.В. Паньков,М.С. Якір,Д.А. Номіровський.

Над оновленням програми (2017 рік) працювали: М.І. Бурда, Б.В. Кудренко, О.Я. Біляніна, А.І. Азаренкова, О.І. Буковська, Т.С. Кіндюх, О.Є. Лисенко, А.В. Миляник, Н.В. Панова, А.В. Паньков.

Підручник:

Математика. 5 клас: підруч. для закладів загальної середньої освіти / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. – Вид. 2-ге, доопрац. відповідно до чинної навч. програми. – Х. : Гімназія, 2018. – 272 с.: іл.

 

№ уроку

Зміст уроку

Дата проведення

Примітка

Тема №1. Натуральні числа і дії з ними.  Геометричні фігури і величини.

( 62 год.)

Учень/учениця:

наводить приклади: натуральних чисел; шкал; числових і буквених виразів, формул; рівнянь;

знаходить на малюнках: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри;  геометричні фігури, вказані у змісті;

розпізнає у просторі та співвідносить з об’єктами навколишньої дійсності: куб, прямокутний паралелепіпед, піраміду;

розрізняє: цифри і числа

читає і записує: натуральні числа в межах мільярда;

використовує: властивості арифметичних дій з натуральними числами;

записує і пояснює формули: периметра вказаних у змісті геометричних фігур; площі прямокутника, квадрата; об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

пояснює, що таке: натуральне число; квадрат і куб натурального числа; пряма; промінь; координатний промінь; кут; трикутник; квадрат; прямокутник; прямокутний паралелепіпед; куб; рівняння; розв’язати рівняння;

пояснює правила: додавання, віднімання, множення, ділення, порівняння; виконання ділення з остачею;

класифікує: кути за градусною мірою; трикутники за видами їхніх кутів;

зображує: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; вказані у змісті геометричні фігури за допомогою лінійки, косинця, транспортира; координатний промінь, натуральні числа на координатному промені;

вимірює та обчислює: довжину відрізка; градусну міру кута; периметр трикутника та прямокутника;

розв’язує вправи, що передбачають: запис числа у вигляді суми розрядних доданків; виконання чотирьох арифметичних дій з натуральними числами; піднесення натурального числа до квадрата та куба; порівняння натуральних чисел; ділення з остачею; обчислення значень числових і буквених виразів, периметра і площі прямокутника, квадрата і об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

розв’язує: рівняння на основі залежностей між компонентами та результатом арифметичних дій; текстові задачі, зокрема комбінаторні

 1. Натуральні числа. (16 год.)
 1.  

Повторення матеріалу, вивченого в 14 класах.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Натуральні числа. Число нуль.

 

 

 1.  

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Відрізок та його довжина.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Пряма, промінь.

 

 

 1.  

Координатний промінь. Шкала.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Порівняння  натуральних чисел.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Самостійна робота № 1

 

 

 1.  

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 1

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ підвищеної складності.

 

 

 1. Додавання і віднімання натуральних чисел. (10 год.)
 1.  

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Віднімання натуральних чисел.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Числові вирази. Буквені вирази та формули.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Самостійна робота № 2

 

 

 1.  

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 2

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ підвищеної складності.

 

 

 1. Рівняння. Кут. (12 год.)
 1.  

Рівняння.

 

 

 1.  

Розв’язування рівнянь.

 

 

 1.  

Кут та його градусна міра.

 

 

 1.  

Види кутів.

 

 

 1.  

Трикутник. Види трикутників за кутами.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Прямокутник. Квадрат. Периметр прямокутника і квадрата.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Самостійна робота № 3

 

 

 1.  

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 3

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ підвищеної складності.

 

 

 1.               Множення і ділення натуральних чисел. (11 год.)
 1.  

Множення натуральних чисел.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Властивості  множення.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Ділення натуральних чисел.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Самостійна робота № 4

 

 

 1.  

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 4

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ підвищеної складності.

 

 

 1.  Пямокутний паралелепіпед. (13 год.)
 1.  

Ділення з остачею.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Степінь натурального числа з натуральним показником.

 

 

 1.  

Площа прямокутника і квадрата.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Самостійна робота № 5

 

 

 1.  

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 5

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ підвищеної складності.

 

 

            Тема №2.  Дробові числа і дії над ними. (64год.)

Учень/учениця:

наводить приклади: звичайних і десяткових дробів;

розрізняє: звичайні і десяткові дроби; правильні і неправильні дроби

пояснює, що таке: чисельник і знаменник дробу; мішане число;

читає і записує: звичайні та десяткові дроби; мішані числа;

формулює означення: правильного і неправильного дробу; відсотка; середнього арифметичного;

розв’язує вправи, що передбачають: порівняння, додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками; порівняння, округлення, додавання, множення і ділення десяткових дробів; перетворення мішаного числа у неправильний дріб; перетворення неправильного дробу в мішане число або натуральне число; знаходження відсотка від числа та числа за його відсотком; знаходження середнього арифметичного кількох чисел, середнього значення величини

 1. Звичайні дроби і дії з ними. (15 год.)
 1.  

Звичайні дроби.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Правильні і неправильні дроби. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.  

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел.

 

 

 1.  

Мішані числа.

 

 

 1.  

Додавання й віднімання мішаних чисел.

 

 

 1.  

Розв'язування задач.

 

 

 1.  

Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Самостійна робота № 6

 

 

 1.  

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 6

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ підвищеної складності.

 

 

 1. Десяткові дроби. Порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів. (14 год.)
 1.  

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів.

 

 

 1.  

Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Порівняння десяткових дробів.

 

 

 1.  

Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Округлення  натуральних чисел і десяткових дробів.

 

 

 1.  

Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Додавання і віднімання десяткових дробів.

 

 

 1.  

Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Розв'язування вправ і задач на додавання і віднімання десяткових дробів.

 

 

 1.  

Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Самостійна робота № 7

 

 

 1.  

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Контрольна робота № 7

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ підвищеної складності.

 

 

 1. Множення та ділення десяткових дробів. (16 год.)
 1.  

Множення десяткових дробів.

 

 

 1.  

Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Ділення десяткового  дробу  на натуральне число.

 

 

 1.  

Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Розв'язування вправ.

 

 

 1.  

Ділення на десятковий дріб.

 

 

 1.  

Розв'язування вправ.

 

 

 1.                  

Розв'язування вправ.

 

 

 1.                  

Розв'язування задач на всі дії з десятковими дробами.

 

 

 1.                  

Розв'язування вправ.

 

 

 1.                  

Розв'язування вправ.

 

 

 1.                  

Самостійна робота № 8

 

 

 1.                  

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ.

 

 

 1.                  

Контрольна робота № 8

 

 

 1.                  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ підвищеної складності.

 

 

 1. Відсотки. Середнє арифметичнє. (14 год.)
 1.                  

Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа.

 

 

 1.                  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.                  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.                  

Знаходження числа за його відсотками.

 

 

 1.                  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.                  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.                  

Розв’язування задач на відсотки.

 

 

 1.                  

Середнє арифметичне. Середнє значення величини.

 

 

 1.                  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.                  

Розв’язування вправ.

 

 

 1.                  

Самостійна робота № 9

 

 

 1.                  

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ.

 

 

 1.                  

Контрольна робота № 9

 

 

 1.                  

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ підвищеної складності.

 

 

Тема №3. Повторення і систематизація навчального матеріалу. (14 год)

 1.                  

Лічба, вимірювання і числа.

 

 

 1.                  

Розв'язування вправ на всі дії з числами.

 

 

 1.                  

Розв'язування вправ.

 

 

 1.                  

Розв'язування рівнянь.

 

 

 1.                  

Розв'язування задач геометричного змісту.

 

 

 1.                  

Звичайні дроби.

 

 

 1.                  

Відсоткові розрахунки.

 

 

 1.                  

Розв'язування задач на відсотки.

 

 

 1.                  

Середнє арифметичне.

 

 

 1.                  

Підсумкова контрольна робота  № 10

 

 

 1.                  

Аналіз  підсумкової контрольної роботи.

 

 

 1.                  

Розв'язування вправ підвищеної складності.

 

 

 1.                  

Розв'язування вправ підвищеної складності.

 

 

 1.                  

Підсумковий урок.

 

 

             Розв'язує сюжетні задачі з реальними даними щодо: використання природних ресурсів рідного краю; безпеки руху; знаходження периметрів та площ земельних ділянок, підлоги класної кімнати, об'єму об'єктів, що мають форму прямокутного паралелепіпеда; розрахунку сімейного бюджету, можливості здійснення масштабних покупок; розрахунків, пов'язаних із календарем і годинником тощо.

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
24 жовтня 2018
Переглядів
353
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку