26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Календарне планування з математики 6 клас

Про матеріал
Складено до підручника: О.С. Істер Математика: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів К.: Генеза, 2014 р. згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.
Перегляд файлу

 

Зеленівська загальноосвітня школа I-III ступенів № 38

Херсонської міської ради

 

 

 

 

«ПОГОДЖЕНО»

 

Заступник директора з НВР

 

 __________     А. М. Вільгельм

 

«______» __________________20____ р.

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування 

з математики

для 6 - А класу

на  2020 / 2021  н.р.

 

 

 

 

Присяжна Оксана Миколаївна

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні МО вчителів математики та інформатики

 

Протокол № ________ від «_____»__________________20_____  р.

 

Керівник  МО _________  О. М. Присяжна

    

 

 

Складено до підручника: О.С. Істер Математика: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів К.: Генеза, 2014 р. згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.


Математика, 6 клас 

(4 год на тиждень, І семестр – 64 год,  ІІ семестр – 76 год)

 

№ уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

 

 

 

ПОВТОРЕННЯ (7 год)

 

 

1

 

Множення десяткових дробів

 

2

 

Ділення десяткового дробу на натуральне число

 

3

 

Ділення на десятковий дріб

 

4

 

Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа

 

5

 

Знаходження числа за його відсотком

 

6

 

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

 

7

 

Діагностична контрольна робота

 

 

ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ (12 год)

 

8

 

Аналіз контрольної роботи. Дільники та кратні натурального числа

 

9

 

Ознаки подільності на 2, 5 і 10

 

10

 

Ознаки подільності на 3 і 9

 

11

 

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота

 

12

 

Прості та складені числа. Розкладання чисел на прості множники

 

13

 

Розв'язування задач і вправ

 

14

 

Найбільший спільний дільник

 

15

 

Розв'язування задач і вправ

 

16

 

Найменше спільне кратне

 

17

 

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота

 

18

 

Узагальнення і систематизація знань

 

19

 

Контрольна робота № 1 за темою: «Подільність натуральних чисел»

 

 

ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ (30 год)

 

20

 

Аналіз контрольної роботи. Основна властивість дробу.  Скорочення дробу

 

21

 

Розв'язування задач і вправ

 

22

 

Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів

 

23

 

Розв'язування задач і вправ

 

24

 

Додавання та віднімання звичайних дробів з різними знаменниками

 

25

 

Розв'язування задач і вправ

 

26

 

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота

 

27

 

Додавання та віднімання мішаних чисел

 

28

 

Розв'язування задач і вправ

 

29

 

Розв'язування задач і вправ

 

30

 

Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткове наближення звичайного дробу

 

31

 

Розв'язування задач і вправ

 

32

 

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота

 

33

 

Узагальнення і систематизація знань

 

34

 

Контрольна робота № 2 за темою: «Додавання та віднімання звичайних дробів»

 

35

 

Аналіз контрольної роботи. Множення звичайних дробів

 

36

 

Розв'язування задач і вправ

 

37

 

Розв'язування задач і вправ

 

38

 

Знаходження дробу від числа

 

39

 

Розв'язування задач і вправ

 

40

 

Взаємно обернені числа

 

41

 

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота

 

42

 

Ділення звичайних дробів

 

43

 

Розв'язування задач і вправ

 

44

 

Знаходження числа за його дробом

 

45

 

Розв'язування задач і вправ

 

46

 

Розв'язування задач і вправ на всі дії з дробами

 

47

 

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота

 

48

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

49

 

Контрольна робота № 3 за темою: «Множення і ділення звичайних дробів»

 

 

ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ (25 год)

 

50

 

Аналіз контрольної роботи. Відношення. Основна властивість відношення

 

51

 

Розв'язування задач і вправ

 

52

 

Пропорція. Основна властивість пропорції

 

53

 

Розв'язування задач і вправ

 

54

 

Пряма пропорційна залежність

 

55

 

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота

 

56

 

Масштаб. Знаходження відстаней на карті

 

57

 

Розв'язування задач і вправ

 

58

 

Поділ числа у даному відношенні

 

59

 

Розв'язування задач і вправ

 

60

 

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота

 

61

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

62

 

Контрольна робота № 4 за темою: «Відношення і пропорції»

 

63

 

Аналіз контрольної роботи. Обернена пропорційна залежність

 

64

 

Відсоткове відношення двох чисел

 

65

 

Розв'язування задач і вправ

 

66

 

Відсоткові розрахунки

 

67

 

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота

 

68

 

Коло. Довжина кола

 

69

 

Круг. Круговий сектор. Площа круга

 

70

 

Розв'язування задач і вправ

 

71

 

Стовпчасті та кругові діаграми

 

72

 

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота

 

73

 

Узагальнення і систематизація знань

 

74

 

Контрольна робота № 5 за темою: «Коло. Круг. Відсоткові розрахунки»

 

 

РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ З НИМИ (60 год)

 

 

Розв’язування задач.

75

 

Аналіз контрольної роботи. Додатні та від’ємні числа. Число нуль

 

76

 

Координатна пряма

 

77

 

Розв'язування задач і вправ

 

78

 

Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа

 

79

 

Модуль числа

 

80

 

Розв'язування задач і вправ

 

81

 

Порівняння раціональних чисел

 

82

 

Розв'язування задач і вправ

 

83

 

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота

 

84

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

85

 

Контрольна робота № 6 за темою: «Раціональні числа. Порівняння раціональних чисел»

 

86

 

Аналіз контрольної роботи. Додавання двох від’ємних чисел

 

87

 

Розв'язування задач і вправ

 

88

 

Додавання двох  чисел з різними знаками

 

89

 

Властивості додавання

 

90

 

Розв'язування задач і вправ

 

91

 

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота

 

92

 

Віднімання раціональних чисел

 

93

 

Розв'язування задач і вправ

 

94

 

Розкриття дужок

 

95

 

Розв'язування задач і вправ

 

96

 

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота

 

97

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

98

 

Контрольна робота № 7 за темою: «Додавання і віднімання раціональних чисел»

 

99

 

Аналіз контрольної роботи. Множення раціональних чисел

 

100

 

Розв'язування задач і вправ

 

101

 

Властивості множення раціональних чисел

 

102

 

Розв'язування задач і вправ

 

103

 

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота

 

104

 

Подібні доданки та їх зведення

 

105

 

Розв'язування задач і вправ

 

106

 

Розв'язування задач і вправ

 

107

 

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота

 

108

 

Узагальнення і систематизація знань

 

109

 

Контрольна робота № 8 за темою: «Множення раціональних чисел. Вирази»

 

110

 

Аналіз контрольної роботи. Ділення раціональних чисел

 

111

 

Розв'язування задач і вправ

 

112

 

Розв'язування задач і вправ

 

113

 

Рівняння. Основні властивості рівнянь

 

114

 

Розв’язування рівнянь

 

115

 

Розв’язування рівнянь

 

116

 

Розв’язування рівнянь. Самостійна робота

 

117

 

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 

118

 

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 

119

 

Розв'язування задач і вправ

 

120

 

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота

 

121

 

Узагальнення і систематизація знань

 

122

 

Контрольна робота № 9 за темою: «Ділення раціональних чисел. Рівняння»

 

123

 

Аналіз контрольної роботи. Перпендикулярні прямі

 

124

 

Розв'язування задач і вправ

 

125

 

Паралельні прямі

 

126

 

Розв'язування задач і вправ

 

127

 

Координатна площина

 

128

 

Розв'язування задач і вправ

 

129

 

Розв'язування задач і вправ

 

130

 

Приклади графіків залежності між величинами

 

131

 

Розв'язування задач і вправ

 

132

 

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота

 

133

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

134

 

Контрольна робота № 10 за темою: «Перпендикулярні і паралельні прямі. Координатна площина»

 

 

ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (6 год)

 

135

 

Аналіз контрольної роботи. Подільність натуральних чисел

 

136

 

Звичайні дроби

 

137

 

Відношення і пропорції. Відсоткові розрахунки

 

138

 

Додатні та від’ємні числа. Модуль числа

 

139

 

Підсумкова контрольна робота за рік

 

140

 

Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 6 клас, Планування
Додано
9 листопада 2020
Переглядів
176
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку