календарне планування з математики для 5-го класу

Про матеріал

Так як я за фахом ще і вчитель математики, то поділюсь своїм плануванням. Це календарне планування я розробила за підручником Мерзляк, враховуючи особливості вивчення учнями математики. Я враховувала вимоги програми, та опрацювала календарне по темам.

Перегляд файлу

 

 

 

 

«ПОГОДЖЕНО»

ДИРЕКТОР НВК         Радченко Л.І.

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування 

з математики

для  5-6 КЛАСІВ

на  2018/ 2019н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика, 5 клас 

(4 годна тиждень, І семестр – 64 год,  ІІ семестр – 76 год)

№ уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ І ВЕЛИЧИНИ (48 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: натуральних чисел; шкал; числових і буквених виразів, формул; рівнянь;

знаходить на малюнках: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри;  геометричні фігури, вказані у змісті;

розпізнає у просторі та співвідносить з об’єктами навколишньої дійсності: куб, прямокутний паралелепіпед, піраміду;

розрізняє: цифри і числа

читає і записує: натуральні числа в межах мільярда;

використовує: властивості арифметичних дій з натуральними числами;

записує і пояснює формули: периметра вказаних у змісті геометричних фігур; площі прямокутника, квадрата; об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

пояснює, що таке: натуральне число; квадрат і куб натурального числа; пряма; промінь; координатний промінь; кут; трикутник; квадрат; прямокутник; прямокутний паралелепіпед; куб; рівняння; розв’язати рівняння;

пояснює правила: додавання, віднімання, множення, ділення, порівняння; виконання ділення з остачею;

класифікує: кути за градусною мірою; трикутники за видами їхніх кутів;

зображує: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; вказані у змісті геометричні фігури за допомогою лінійки, косинця, транспортира; координатний промінь, натуральні числа на координатному промені;

вимірює та обчислює: довжину відрізка; градусну міру кута; периметр трикутника та прямокутника;

розв’язує вправи, що передбачають: запис числа у вигляді суми розрядних доданків; виконання чотирьох арифметичних дій з натуральними числами; піднесення натурального числа до квадрата та куба; порівняння натуральних чисел; ділення з остачею; обчислення значень числових і буквених виразів, периметра і площі прямокутника, квадрата і об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

розв’язує: рівняння на основі залежностей між компонентами та результатом арифметичних дій; текстові задачі, зокрема комбінаторні

1

 

Повторення вивченого матеріалу за 4 клас

 

2

 

Повторення вивченого матеріалу за 4 клас

 

3

 

Повторення вивченого матеріалу за 4 клас

 

4

 

Контрольна робота  «Діагностична»

 

5

 

Натуральні числа. Число нуль

 

6

 

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

 

7

 

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

 

8

 

Порівняння натуральних чисел

 

9

 

Порівняння натуральних чисел

 

10

 

Додавання натуральних чисел.

 

11

 

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

 

12

 

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

 

13

 

Віднімання натуральних чисел

 

14

 

Додавання. Віднімання і порівняння натуральних чисел

 

15

 

Контрольна робота № 1 за темою: «Додавання і віднімання натуральних чисел»

 

16

 

Множення натуральних чисел

 

17

 

Множення натуральних чисел

 

18

 

Властивості множення

 

19

 

Властивості множення

 

20

 

Степінь натурального числа з натуральним показником

 

21

 

Степінь натурального числа з натуральним показником

 

22

 

Розв’язування задач на додавання, віднімання і множення натуральних чисел

 

23

 

Множення натуральних чисел

 

24

 

Контрольна робота №  за темою: « «Множення натуральних чисел

 

25

 

Ділення натуральних чисел

 

26

 

Ділення натуральних чисел

 

27

 

Ділення з остачею

 

28

 

Ділення з остачею

 

29

 

Розв’язування задач і вправ

 

30

 

Розв’язування задач і вправ

 

31

 

Розв’язування задач і вправ

 

32

 

Контрольна робота № 3 за темою: «« Ділення натуральних чисел»

 

33

 

Числові вирази

 

34

 

Буквені вирази

 

35

 

Формули

 

36

 

Числові, буквені вирази. Формули

 

37

 

Рівняння

 

38

 

Розв’язування рівнянь

 

39

 

Розв’язування рівнянь

 

40

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

 

41

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

 

42

 

Розв’язування рівнянь і задач

 

43

 

Комбінаторні задачі

 

44

 

Комбінаторні задачі

 

45

 

Вирази. Формули. Розв’язування рівнянь і задач

 

46

 

Контрольна робота № 4

 

47

 

Відрізок та його довжина

 

48

 

Пряма промінь, площина

 

49

 

Шкала. Координатний промінь

 

50

 

Кут та його величина. Позначення кутів

 

51

 

Кути. Види кутів

 

52

 

Кут та його величина. Види кутів

 

 

 

53

 

Многокутник та його периметр. Рівні фігури

 

54

 

Трикутники. Види трикутників

 

55

 

Контрольна робота № 5

 

56

 

Прямокутник. Квадрат

 

57

 

Площа прямокутника і квадрата

 

58

 

Площа прямокутника і квадрата

 

59

 

Прямокутний паралелепіпед

 

60

 

Куб

 

61

 

Піраміда

 

62

 

Обєм прямокутного паралелепіпеда

 

63

 

Прямокутник і квадрат. Площа прямокутника і квадрата.Прямокутний паралелепіпед, куб, піраміда. Обєм прямокутного паралелепіпеда й куба

 

64

 

Контрольна робота № 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ(62 год)

IIсеместр

Учень/учениця:

наводить приклади: звичайних і десяткових дробів;

розрізняє: звичайні і десяткові дроби; правильні і неправильні дроби

пояснює, що таке: чисельник і знаменник дробу; мішане число;

читає і записує: звичайні та десяткові дроби; мішані числа;

формулює означення: правильного і неправильного дробу; відсотка; середнього арифметичного;

розв’язує вправи, що передбачають: порівняння, додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками; порівняння, округлення, додавання, множення і ділення десяткових дробів; перетворення мішаного числа у неправильний дріб; перетворення неправильного дробу в мішане число або натуральне число; знаходження відсотка від числа та числа за його відсотком; знаходження середнього арифметичного кількох чисел, середнього значення величини

65

 

Звичайні дроби.

 

66

 

Розв’язування задач і вправ

 

67

 

Правильні й неправильні дроби.Мішані числа

 

68

 

Розв’язування задач і вправ

 

69

 

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

70

 

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

71

 

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

72

 

Розв’язування задач і вправ

 

73

 

Розв’язування задач і вправ

 

74

 

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками. Розв’язування задач і вправ

 

75

 

Розв’язування задач і вправ

 

76

 

Контрольна робота № 7 за темою: «Звичайнідроби»

 

77

 

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

 

78

 

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

 

79

 

Порівняння десяткових дробів

 

80

 

Порівняння десяткових дробів

 

81

 

Округлення десяткових дробів

 

82

 

Округлення десяткових дробів

 

83

 

Додавання і віднімання десяткових дробів

 

84

 

Додавання і віднімання десяткових дробів

 

85

 

Розв’язування задач і вправ

 

86

 

Розв’язування задач і вправ

 

87

 

Розв’язування задач і вправ

 

88

 

Контрольна робота № 8 за темою: «Десяткові дроби. Додавання та віднімання десяткових дробів»

 

89

 

Множення десяткових дробів

 

90

 

Розв’язування задач і вправ

 

91

 

Множення десяткових дробів на розрядну одиницю

 

92

 

Множення десяткових дробів на розрядну одиницю

 

93

 

Властивості множення десяткових дробів

 

94

 

Ділення десяткового дробу на натуральне число

 

95

 

Розв’язування задач і вправ

 

96

 

Ділення на десятковий дріб

 

97

 

Розв’язування задач і вправ

 

98

 

Розв’язування задач і вправ

 

99

 

Ділення десяткового дробу на розрядну одиницю

 

100

 

Ділення десяткового дробу на розрядну одиницю

 

101

 

Розв’язування задач і вправ

 

102

 

Розв’язування задач і вправ

 

103

 

Розв’язування задач і вправ

 

104

 

Контрольна робота № 9 за темою: «Множення та ділення десяткових дробів»

 

105

 

Поняття відсотка

 

106

 

Поняття відсотка

 

107

 

Знаходження відсотка від числа

 

108

 

Розв’язування задач і вправ

 

109

 

Розв’язування задач і вправ

 

110

 

Знаходження числа за його відсотками

 

111

 

Розв’язування задач і вправ

 

112

 

Розв’язування задач і вправ

 

113

 

Розв’язування задач на відсотки

 

114

 

Розв’язування задач на відсотки

 

115

 

Розв’язування задач на відсотки

 

116

 

Контрольна робота № 10 за темою: «Відсотки. Знаходження числа за відсотками»

 

117

 

Середнє арифметичне

 

118

 

Середнє арифметичне

 

119

 

Середнє значення величини

 

120

 

Середнє значення величини

 

121

 

Розв’язування задач практичного характеру

 

122

 

Розв’язування задач практичного характеру

 

123

 

Розв’язування текстових задач

 

124

 

Розв’язування текстових задач

 

125

 

Розв’язування текстових задач

 

126

 

Контрольна робота № 11 за темою: «Середнє арифметичне»

 

127

 

Узагальнюючий урок за темою «Середнє арифметичне»

 

 

128

 

Узагальнюючий урок за темою «Дробові числа»

 

Тема 3. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (12 год)

129

 

Розв’язування задач на рух

 

130

 

Розв’язування задач на рух

 

131

 

Розв’язування задач на знаходження чисел за їх сумою і різницею та кратними відношеннями

 

132

 

Розв’язування задач на знаходження чисел за їх сумою і різницею та кратними відношеннями

 

133

 

Розв’язування задач на відсотки

 

134

 

Розв’язування задач на відсотки

 

135

 

Розв’язування задач геометричного змісту

 

136

 

Розв’язування задач геометричного змісту

 

137

 

Підсумкова контрольна робота за рік

 

138

 

Розв’язування задач логічного характеру

 

139

 

Розв’язування цікавих і складних задач

 

140

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
7 грудня 2018
Переглядів
327
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку