29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

Календарне планування з математики для 5 класу (Росток)

Про матеріал

Календарне планування з математики для 5 класу за програмою науково-педагогічного проекту "Росток" складено з розрахунку 5 годин на тиждень (175 годин на рік).

Перегляд файлу

Календарне планування з математики для 5 класу (Росток). Вчитель Чусов С.Є.

Математика, 5 клас   (175 годин,  5 годин  на тиждень)

з/п

№ ур

ущ.

Тема уроку

Год.

Дата

Прим.

Повторення /10 годин/

1

1

 

Дії з натуральними числами.

1

 

 

2

2

 

Порядок дій

1

 

 

3

3

 

Розв’язування задач на рух

1

 

 

4

4

 

Дробові числа

1

 

 

5

5

 

Відрізок. Промінь. Координатний промінь. Координатний кут.

1

 

 

6

6

 

Розв’язування задач

1

 

 

7

7

 

Розв’язування вправ.

1

 

 

8

8

 

Узагальнення та систематизація знань.

1

 

 

9

9

 

Контрольна робота №1.

1

 

 

10

10

 

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

Вирази. Властивості дій над натуральними числами /14 годин/

11

1

 

Натуральні числа. Побудова натурального ряду чисел. Класи і розряди натуральних чисел.

1

 

 

12

2

 

Порівняння натуральних чисел.

1

 

 

13

3

 

Округлення натуральних чисел.

1

 

 

14

4

 

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання.

1

 

 

15

5

 

Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання.

1

 

 

16

6

 

Множення натуральних чисел. Властивості множення.

1

 

 

17

7

 

Квадрат і куб числа.

1

 

 

18

8

 

Ділення натуральних чисел. Властивості ділення.

1

 

 

19

9

 

Ділення з остачею.

1

 

 

20

10

 

Числові вирази. Значення виразу. Буквені вирази.

1

 

 

21

11

 

Формули

1

 

 

22

12

 

Узагальнення та систематизація знань.

1

 

 

23

13

 

Контрольна робота №2.

1

 

 

24

14

 

Аналіз контрольної роботи

1

 

 

Рівняння  /14 годин/

25

1

 

Переклад умови задачі на математичну мову.

1

 

 

26

2

 

Математичні моделі. Робота з математичними моделями.

1

 

 

27

3

 

Метод спроб та помилок

1

 

 

28

4

 

Метод перебору

1

 

 

29

5

 

Рівняння та його корені.

1

 

 

30

6

 

Розв’язування рівнянь.

1

 

 

31

7

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь.

1

 

 

32

8

 

Розв’язування задач.

1

 

 

з/п

№ ур

ущ.

Тема уроку

Год.

Дата

Прим.

33

9

 

Висловлювання.

1

 

 

34

10

 

Загальні висловлювання.

1

 

 

35

11

 

Мова та логіка.

1

 

 

36

12

 

Узагальнення та систематизація знань.

1

 

 

37

13

 

Контрольна робота №3.

1

 

 

38

14

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

Подільність натуральних чисел /11 годин /

39

1

 

Дільники та кратні натурального числа.

1

 

 

40

2

 

Прості та складені числа. Таблиця простих чисел.

1

 

 

41

3

 

Основні властивості подільності добутку.

1

 

 

42

4

 

Основні властивості подільності суми та різниці.

1

 

 

43

5

 

Ознаки подільності на 2, 5, 10.

1

 

 

44

6

 

Ознаки подільності на 3, 9.

1

 

 

45

7

 

Ознаки подільності на 4, 25.

1

 

 

46

8

 

Узагальнення та систематизація знань.

1

 

 

47

9

 

Контрольна робота №4.

1

 

 

48

10

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

Прості числа та подільність  /11 годин /

49

1

 

Розкладання чисел на прості множники

1

 

 

50

2

 

Спільний дільник кількох чисел. Найбільший спільний дільник.

1

 

 

51

3

 

Взаємно прості числа.

1

 

 

52

4

 

Спільне кратне кількох чисел. Найменше спільне кратне.

1

 

 

53

5

 

Степінь числа.

1

 

 

54

6

 

Знаходження НСД.

1

 

 

55

7

 

Знаходження НСК.

1

 

 

56

8

 

Додаткові властивості множення і додавання.

1

 

 

57

9

 

Узагальнення та систематизація знань.

1

 

 

58

10

 

Контрольна робота №5.

1

 

 

59

11

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

Геометричні фігури /16 годин/

60

1

 

Відрізок. Кут. Площина, пряма, промінь.

1

 

 

61

2

 

Многокутник та його периметр. Рівність фігур.

1

 

 

62

3

 

Трикутник. Види трикутників.

1

 

 

63

4

 

Площа прямокутника, квадрата.

1

 

 

64

5

 

Площа трикутника.

1

 

 

65

6

 

Паралелограм. Площа паралелограма.

1

 

 

66

7

 

Коло та круг.  Круговий сектор. Площа круга, довжина кола.

1

 

 

67

8

 

Призма. Прямокутний паралелепіпед. Куб.

1

 

 

з/п

№ ур

ущ.

Тема уроку

Год.

Дата

Прим.

68

9

 

Циліндр. Куля.

1

 

 

69

10

 

Формули об’ємів та площ поверхонь.

1

 

 

70

11

 

Співвідношення між одиницями площі, об’єму.

1

 

 

71

12

 

Узагальнення та систематизація знань.

1

 

 

72

13

 

Контрольна робота №6.

1

 

 

73

14

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

74

15

 

Розв’язування вправ

1

 

 

75

16

 

Підсумковий урок першого семестру

1

 

 

Поняття дробу /14 годин/

76

1

 

Дробові числа. Звичайні дроби. Правильні і неправильні дроби.

1

 

 

77

2

 

Мішані числа.

1

 

 

78

3

 

Основна властивість дробу.

1

 

 

79

4

 

Скорочення дробів.

1

 

 

80

5

 

Найменший спільний знаменник.

1

 

 

81

6

 

Зведення дробів до спільного знаменника.

1

 

 

82

7

 

Розв’язування вправ

1

 

 

83

8

 

Порівняння дробів.

1

 

 

84

9

 

Додавання і віднімання звичайних дробів.

1

 

 

85

10

 

Додавання і віднімання мішаних чисел.

1

 

 

86

11

 

Дії зі звичайними дробами.

1

 

 

87

12

 

Узагальнення та систематизація знань.

1

 

 

88

13

 

Контрольна робота №7.

1

 

 

89

14

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

Десяткові дроби /16 годин/

90

1

 

Новий запис чисел. Десятковий дріб. Розряди десяткового дробу. Запис і читання десяткових дробів.

1

 

 

91

2

 

Розв’язування вправ.

1

 

 

92

3

 

Порівняння десяткових дробів.

1

 

 

93

4

 

Приблизні обчислення.

1

 

 

94

5

 

Округлення десяткових дробів

1

 

 

95

6

 

Додавання десяткових дробів.

1

 

 

96

7

 

Рівняння з десятковими дробами.

1

 

 

97

8

 

Віднімання десяткових дробів.

1

 

 

98

9

 

Розв’язування вправ

 

 

 

99

10

 

Задачі з десятковими дробами.

1

 

 

100

11

 

Розв’язування задач на рух.

1

 

 

101,  102

12, 13

 

Задачі з десятковими дробами, що розв’язуються за допомогою рівнянь.

2

 

 

з/п

№ ур

ущ.

Тема уроку

Год.

Дата

Прим.

103

14

 

Узагальнення та систематизація знань.

1

 

 

104

15

 

Контрольна робота №8.

1

 

 

105

16

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

Множення і ділення десяткових дробів /16 годин/

106

1

 

Множення десяткового дробу на натуральне число.

1

 

 

107

2

 

Множення десяткових дробів.

1

 

 

108

3

 

Множення десяткового дробу на 10; 100; 1000….

1

 

 

109

4

 

Множення десяткового дробу на 0,1; 0,01; 0,001….

1

 

 

110

5

 

Задачі на знаходження дробу від числа.

1

 

 

111

6

 

Задачі з десятковими дробами, що розв’язуються за допомогою рівнянь.

1

 

 

112

7

 

Ділення десяткового дробу на натуральне число.

1

 

 

113

8

 

Ділення десяткових дробів.

1

 

 

114

9

 

Ділення десяткового дробу на 10; 100; 1000….

1

 

 

115

10

 

Ділення десяткового дробу на 0,1; 0,01; 0,001….

1

 

 

116

11

 

Задачі на знаходження числа за його дробом.

1

 

 

117

12

 

Задачі на рух.

1

 

 

118

13

 

Задачі з десятковими дробами, що розв’язуються за допомогою рівнянь.

1

 

 

119

14

 

Узагальнення та систематизація знань.

1

 

 

120

15

 

Контрольна робота №9.

1

 

 

121

16

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

Звичайні і десяткові дроби /16 годин/

122

1

 

Звичайні і десяткові дроби

1

 

 

123

2

 

Перетворення звичайних дробів у десяткові.

1

 

 

124

3

 

Наближена частка.

1

 

 

125

4

 

Нескінченний десятковий дріб.

1

 

 

126

5

 

Періодичний десятковий дріб.

1

 

 

127

6

 

Спільні дії з десятковими і звичайними дробами.

1

 

 

128

7

 

Масштаб.

1

 

 

129

8

 

Середнє арифметичне.

1

 

 

130

9

 

Використання середнього арифметичного для розв’язування задач практичного змісту.

1

 

 

131

10

 

Задачі з десятковими дробами, що розв’язуються за допомогою рівнянь.

1

 

 

132

11

 

Середнє значення величини.

1

 

 

133, 134

12, 13

 

Розв’язування текстових задач.

2

 

 

135

14

 

Узагальнення та систематизація знань.

1

 

 

136

15

 

Контрольна робота №10.

1

 

 

137

16

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

з/п

№ ур

ущ.

Тема уроку

Год.

Дата

Прим.

Відсотки /17 годин/

138

1

 

Відсотки.

1

 

 

139

2

 

Відсотки та дріб.

1

 

 

140

3

 

Знаходження відсотків від числа.

1

 

 

141

4

 

Розв’язування текстових задач з відсотками.

1

 

 

142

5

 

Знаходження числа за його відсотками.

1

 

 

143

6

 

Розв’язування текстових задач з відсотками.

1

 

 

144

7

 

Зміна величини у відсотках.

1

 

 

145

8

 

Задачі економічного змісту.

1

 

 

146, 147

9,10

 

Основні типи задач на відсотки.

2

 

 

148

11

 

Прості та складені відсотки.

1

 

 

149

12

 

Відсоткове відношення двох чисел.

1

 

 

150

13

 

Знаходження відсоткового відношення двох чисел.

1

 

 

151

14

 

Задачі з відсотками, що розв’язуються за допомогою рівнянь.

1

 

 

152

15

 

Узагальнення та систематизація знань.

1

 

 

153

16

 

Контрольна робота №11.

1

 

 

154

17

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

Повторення /21 година/

155

1

 

Натуральні числа. Дії з натуральними числами.

1

 

 

156

2

 

Рівняння.

1

 

 

157

3

 

Розв’язування задач за допомогою рівнянь.

1

 

 

158

4

 

Звичайні дроби.

1

 

 

159

5

 

Десяткові дроби.

1

 

 

160

6

 

Дії з десятковими та звичайними дробами.

1

 

 

161

7

 

Відсотки.

1

 

 

162

8

 

Задачі на відсотки.

1

 

 

163

9

 

Розв’язування вправ.

1

 

 

164

10

 

Геометричні фігури.

1

 

 

165,166

11,12

 

Розв’язування текстових задач

2

 

 

167

13

 

Контрольна робота №12.

1

 

 

168

14

 

Аналіз контрольної роботи.

1

 

 

169,170

15,16

 

Розв’язування задач практичної спрямованості.

2

 

 

171,172

17,18

 

Математика навколо нас.

2

 

 

173,174

19,20

 

Розв’язування вправ.

2

 

 

175

21

 

Підсумковий урок.

1

 

 

 

docx
Додано
22 травня
Переглядів
33
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку