24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Календарне планування з трудового навчання на ІІ семестр для 6 класу (дівчата) за оновленою програмою

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків трудового навчання на 2 семестр 2017/2018 н.р. за новою програмою 2017 року в 6 класі (дівчата). В плані передбачені практичні заняття, що пропонуються новою програмою.

Перегляд файлу

Матриця. 6 клас

Складено за Навчальною програмою з трудо­вого навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи, що затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Кількість проектів

(6 – 10)

Об'єкти проектно-технологічної діяльності учнів

Основна технологія

Додаткова технологія

К-сть годин

(70 год)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Розділ І. Основи матеріалознавства та технології обробки

Проект 1

Закладка для книги

 

Технологія виготовлення аплікації (з текстильних та природних матеріалів).

 

 •  

10

Учень знайомиться з правилами внутрішнього розпорядку навчальної майстерні  та елементами технологічної діяльності.

Визначає у співпраці з учителем та іншими учнями алгоритм взаємодії в майстерні.

Знає етапи проектування.

Розуміє сутність методу фантазування.

Називає конструкційні матеріали необхідні для виготовлення запланованого виробу.

Розрізняє та називає інструменти та пристосування для обробки конструкційних матеріалів.

Розуміє необхідність дотримання правил  безпечної праці та організації робочого місця.

Дотримується послідовності етапів проектної діяльності.

Застосовує метод фантазування при проектуванні виробу.

Розпізнає конструкційні матеріали.

Виконує малюнок виробу.

Виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

Добирає інструменти та матеріали для виготовлення виробу.

Дотримується прийомів роботи з інструментами та пристосуваннями.

Визначає необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу.

Виготовляє виріб.

Оздоблює виріб за готовою композицією.

Дотримується правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій.

Добирає та використовує знаряддя праці при розв’язанні практичних завдань.

Робить висновки  про необхідність економного використання конструкційних матеріалів.

Усвідомлює важливість дотримання безпечних прийомів праці.

Усвідомлює значущість виробу, що виготовляється.

 

Проект 2

Листів­ка

Техно­ло­гія нитко­графії

 

Техно­логія вигото­влення аплікації (з тексти­льних та природ­них матері­алів)

 

10

Знаннєвий компонент

Розуміє моделі-аналоги як історію розвитку технічного об'єкту; розуміє  сутність базової моделі.

Має уявлення про масштаб.

Діяльнісний компонент

Розрізняє етапи проектної діяльності.

Виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення Добирає інструменти та матеріали для виготовлення виробу.

Дотримується прийомів роботи з інструментами та пристосуваннями.

Виготовляє виріб. Оздоблює виріб за готовою композицією.

Дотримується правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій.

Проект 3

Ялинкова прикраса

Технологія обробки текстиль­них матеріалів ручним способом

Технологія виготов­лення аплікації

(з текстиль­них матеріалів)

10

Дотримується послідовності етапів проектної діяльності.

Застосовує метод фантазування при проектуванні виробу.

Виконує малюнок виробу.

Виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

Добирає інструменти та матеріали для виготовлення виробу.

Дотримується прийомів роботи з інструментами та пристосуваннями.

Визначає необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу.

Виготовляє виріб.

Усвідомлює значущість виробу, який виготовляється.

Проект

4

Технологія

побутової

діяльності та самообслу­-­

говування

Міні-проект 1:

Охайне житло

 

Техно­логія догляду за житлом

 

 

2

 

Знає правила добору миючих засобів для догляду за різними видами поверхонь.

Знає правила безпечного користуван ня миючими засобами та побутовою технікою.

Читає і розуміє інформацію про товари.

Розрізняє та добирає миючі засоби та інструменти для прибирання житла

 

Проект 5

Торбин­ка для дрібни­чок

 

Техно­логія обробки текстильних матері­алів ма­шинним спосо­бом

 

 

20

 

Знаннєвий компонент

Розуміє моделі-аналоги як історію розвитку технічного об'єкту; розуміє  сутність базової моделі.

Застосовує методи фантазування  та біоформ при проектуванні виробу.

Має уявлення про масштаб. Читає та виконує зображення плоскої деталі (схеми).

Діяльнісний компонент

Розрізняє етапи проектної діяльності.

Виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення

Виготовляє виріб. Оздоблює виріб за готовою композицією.

Дотримується правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій.

 

Проект 6

Писанка

Технологія виготовлення писанок

Технологія виготовлення виробів з бісеру

8

Знаннєвий компонент

Розуміє моделі-аналоги як історію розвитку технічного об'єкту; розуміє  сутність базової моделі.

Розуміє роль природних матеріалів, як важливого екологічного ресурсу у збереженні довкілля.

Має уявлення про масштаб.

Діяльнісний компонент

Розрізняє етапи проектної діяльності.

Виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення Добирає інструменти та матеріали для виготовлення виробу.

Дотримується прийомів роботи з інструментами та пристосуваннями.

Виготовляє виріб.

Оздоблює виріб за готовою композицією.

Дотримується правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій.

 

Проект 7

Брелок

Технологія виготовлення виробів у техніці «макраме»

Технологія виготовлення виробів з бісеру

8

Знаннєвий компонент

Розуміє моделі-аналоги як історію розвитку технічного об'єкту; розуміє  сутність базової моделі.

Діяльнісний компонент Застосовує методи фантазування  та біоформ при проектуванні виробу.

Розрізняє моделі-аналоги стосовно об’єкта проектування.

Добирає конструкційні матеріали залежно від їх властивостей.

Визначає необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу Виготовляє виріб.

Дотримується правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій.

Ціннісний компонент

Обґрунтовує взаємозв’язок між дотриманням технології виготовлення та якістю виробу.

 

Проект 8

Технологія побутової діяльності та самообслуговування

Міні-проект 2:

Здоров’я та краса мого волосся

 

Технологія догляду за волоссям

 

 

2

Знаннєвий компонент

Знає, які чинники впливають на стан волосся.

Визначає комплекс процедур та засобів для догляду за своїм волоссям залежно від його типу.

Планує дії по догляду за власним волоссям.

Ціннісний компонент

Критично ставиться до інформації  про товари для збереження здоров’я.

Усвідомлює необхідність догляду за волоссям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Календарно-тематичний план

6 клас (2 год на тиждень)

ІІ семестр

№ з/п

Дата проведення

Тема уроку та її зміст

Кіл-ть годин

 

Об’єкт проектної діяльності5. ТОРБИН­КА ДЛЯ ДРІБНИЧОК

Основні технології: технологія обробки текстильних матеріалів ма­шинним способом

20

33-34

 

Види швейних виробів. Вимоги  до швейних виробів (гігієнічні, естетичні, економічні). Конструкційні матеріали та їх вибір. Текстильні матеріали: тканина, нитки. Короткі відомості про текстильні волокна  та їх види. Будова тканини (основа, піткання, пруг). Лицьовий і виворітний боки тканини. Технічне конструювання. Масштаб, типи ліній, нанесення розмірів, умовні позначення. Мірки для побудови креслення швейного виробу. Знімання мірок.

П/р ІБЖД Виконання ескізів. Вивчення будови тканини. Побудова креслення торбинки в М1:4.

2

35-36

 

Ознайомлення із будовою швейної машини.

П/р ІБЖД Вправи на керування швейною машиною. Заправляння верхньої і нижньої ниток в машину.

2

37-38

 

Машинні шви: «зшивний», «упідгин із закритим зрізом», «подвійний».

П/р ІБЖД Вправи на виконання швів.

2

39-40

 

Конструювання виробу. Побудова креслення виробу. Визначення завдань для виконання проекту. Створення банку ідей. Аналіз та систематизація інформації. Добір матеріалів та інструментів, пристосувань, обладнання.

П/р ІБЖД Робота з інформаційними джерелами. Пошук подібних виробів Побудова креслення виробу в  М1:1 та виготовлення викрійки.

2

41-42

 

Технологічна послідовність виготовлення швейного виробу. Вимоги до проектованого виробу. Правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця.

 Розкладання (економне) викрійки на тканині та розкроювання швейного виробу.

П/р ІБЖД Складання плану проекту. Розкроювання швейного виробу.

2

43-44

 

Повузлова обробка виробу.

П/р ІБЖД Складання технологічної послідовності виготовлення виробу

2

45-46

 

Пошиття торбинки (із застосуванням машинних швів «зшивний» та «упідгин із закритим зрізом»)

П/р ІБЖД Виготовлення торбинки

2

47-48

 

Пошиття торбинки (із застосуванням машинних швів «зшивний» та «упідгин із закритим зрізом»)

П/р ІБЖД Виготовлення торбинки. З’єднання деталей виробу

2

49-50

 

Добір оздоблення для швейного виробу

П/р ІБЖД Оздоблення виробу

2

51-52

 

Остаточна обробка виробу. Контроль якості виробу. Догляд за виробом. Економічне обґрунтування виробу

П/р ІБЖД ВТО швейного виробу.

2

 

Об’єкт проектної діяльності 6 ПИСАНКА

Основні технології: Технологія виготовлення писанок

Додаткова технологія: Технологія виготовлення виробів з бісеру.

8

53-54

 

 

Короткі історичн івідомості про культурний символ України – писанку, її місце в сучасному декоративно-ужитковому мистецтві.

Орнаменти писанкарства. Символи в писанкарстві.

П/р ІБЖД Ознайомлення з техніками писанкарства (крашанка, крапанка, писанка з малюнками-символами).

2

55-56

 

 

 

Матеріали для виготовлення писанок, їх властивості. Інструменти та пристосування (писачок, олівець, ложка, підставка металева для свічки), серветки з тканини). Добір кольорів. Організація робочого місця. Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги Протипожежна безпека.

П/р ІБЖД Підбір інструментів та пристосувань для роботи. Створення ескізного малюнка для писанки на основі символів.

2

57

 

 

Підготовка яйця до розписування. Приготування барвників.

П/р ІБЖД Виготовлення писанки.

1

58

 

 

Виготовлення писанки.

П/р ІБЖД Виготовлення писанки.

1

59-60

 

 

 Презентація та оцінка результатів проектної діяльності.

П/р ІБЖД Визначити собівартість виробу;

2

 

Об’єкт проектної діяльності  №7 БРЕЛОК

Основні технології: техноло­гія виготовлення виробів у техніці «макраме».

Додаткова технологія: технологія виготовлення виробів з бісеру.

8

61

 

Короткі відомості з історії виникнення макраме. Місце та роль плетіння макраме в сучасному декоративно-прикладному мистецтві. Інструменти та обладнання  для роботи. Матеріали для плетіння макраме. Технологія плетіння макраме. Розрахунок необхідної кількості матеріалів. Правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця.

1

62

 

Види плоских вузлів (правосторонній, лівосторонній). Види репсових вузлів.

П/р ІБЖД Плетіння вертикальних, горизонтальних, діагональних брид

1

63

 

Візерунки та їх утворення: ромб з квадратних вузлів, ромб з репсовихвузлів. Умовні позначення на  схемах.

П/р ІБЖД Читання схем

1

64

 

Визначення завдань з виконання проекту. Пошук моделей-аналогів виробів. Систематизація та аналіз інформації

П/р ІБЖД Вибір моделі виробу для виготовлення

1

65

 

Створення ескізного малюнку виробу з інформацією про розміри виробу. Підбір схеми плетіння

П/р ІБЖД Плетіння нескладного виробу за схемою

1

66

 

Виготовлення виробу.

П/р ІБЖД Плетіння виробу за схемою або описом

1

67

 

Оздоблення виробу. Оцінка якості виробу

П/р ІБЖД Виготовлення виробу. Підготовка виробу до виставки

1

68

 

Визначення орієнтовної вартості виробу.

П/р ІБЖД Презентація виготовленого виробу та оцінювання виробів

1

 

Технологія побутової діяльності та самообслуговування

 

 

Об’єкт проектної діяльності 8. Здоров’я та краса мого волосся (міні-проект)

Основні технології: технологія догляду за волоссям

2

 

69-70

 

Зовнішній вигляд волосся і стан здоров’я людини. Типи  волосся

Фактори, що впливають на стан волосся (неправильне харчування, фарбування, завивки).

Предмети для догляду (гребінець, щітка, бігуді тощо) і засоби догляду за волоссям (шампунь, лосьйон тощо Професія перукар

П/р ІБЖД Робота з підручником; ознайомлення з типами волосся

2

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Птіцина Світлана
  Щиро дякую! Календарне планування виконане на високому рівні.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. шевченко диана
  Публікація дуже корисна. Спасибі вам за це.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. ІВАНОВ ІВАН
  Дуже сподобалась ваша робота.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Тимошенко Олександра
  Ваше планування заслуговує на увагу. Все просто, чітко, зрозуміло.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додано
11 січня 2018
Переглядів
4674
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку