Календарне планування з УЛ (рівень стандарту) 10 клас 2019-2020 н.р.

Про матеріал
Календарне планування з УЛ (рівень стандарту) 10 клас 2019-2020 н.р. ..
Перегляд файлу

10 к л а с   

Українська література (рівень стандарту)

(70 год, 2 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування для 10-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська література: 10–11 класи. Рівень стандарту / Мовчан Р. В., Молочко С. Р., Дроздовський Д. І., Коваленко Л. Т., Фасоля А. М., Цимбалюк В. І. (Наказ МОН України 1407 від 23. 10. 2017 р.).

 

Обов’язкова кількість видів контролю

 

 

І семестр

ІІ семестр

Контрольні роботи у формі:

3

3

  • контрольного класного твору;

1

1

  • інших завдань (тестів, відповідей на

2

2

запитання тощо)

Уроки мовленнєвого розвитку

у

п

у

п

 

Уроки позакласного читання

1

1

Уроки літератури рідного краю

1

1

Уроки виразного читання

1

1

Перевірка зошитів

4

5

 

І с е м е с т р

 

 

Пор.

 

Дата

 

Зміст програмового матеріалу

 

Примітки

Вступ. Реалістична українська проза

 

 

 

 

 

1

 

Українська література другої половини ХІХ ст. у контексті розвитку тодішнього суспільства, культури, мистецтва. Новий етап національно-визвольного руху, культурно-просвітницька діяльність «громад». Періодичні видання. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм. Тодішні поезія, драматургія. Особливості реалістичної прози.

 

 

 

2

 

Іван Нечуй-Левицький. Життя і творчість письменника як новий імпульс української літератури («Колосальне всеобіймаюче око України» (І. Франко)).

 

 

 

3

 

«Кайдашева сім’я» соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, актуальність проблеми батьків і дітей.

ТЛ: соціально-побутова повість, реалізм (поглиблено).

 

 

4

 

ЗМ (п). Колоритні людські характери  в повісті. Порівняльна характеристика образів твору.

(створення письмових характеристик)

 

 

 

5

 

Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Ствердження цінностей національної етики засобами комічного.

ТЛ: засоби змалювання комічного (поглиблено).

 

6

 

Панас  Мирний  (П.  Рудченко).  Основне  про  життєвий  і

творчий шлях. Загальна характеристика творчості.

 

 

7

 

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» перший соціально-психологічний роман в українській літературі, свідчення його можливостей у художньому дослідженні дійсності. Співавторство з І. Біликом. Історія написання твору.

ТЛ: соціально-психологічний роман.

 

8

 

Широта представлення народного життя. Робота з текстом

1, 4 частин роману.

 

 

9

 

Шлях Ничипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва.

 

 

10

 

Жіночі образи, ствердження народних поглядів на духовне здоровʼя людини.

 

 

11

 

Контрольна робота 1. Творчість І. Нечуя-Левицького й Панаса Мирного (розгорнуті відповіді на запитання).

 

Тематична 1

«Театр корифеїв»

 

 

 

 

 

 

12

 

Розвиток драматургії: соціально-побутові  та  історичні  драми  й  комедії  М. Старицького, М. Кропивницького, Панаса Мирного та ін. Популярність «театру корифеїв» в Україні та за її межами. Перша народна артистка України Марія Заньковецька.

Від аматорських гуртків до професійного «театру корифеїв», що став «школою життя» (І. Франко). Перші театральні трупи М. Кропивницького та М.Старицького. Родина Тобілевичів та український театр.

 

 

 

 

 

13

 

Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич). Основне про життєвий і творчий шлях митця, світогляд, багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів. І. Карпенко-Карий  і  «театр  корифеїв».  Драматургічне  новаторство

письменника.

 

14 -15

 

Комедія «Мартин Боруля», її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесності, порядності, працелюбства) становою належністю.

 

 

16

 

Психологічна переконливість образу Мартина Борулі. Інші персонажі твору. Значення творчості І. Карпенка-Карого.

 

 

 

17

 

Контрольна робота 2. Письмовий твір на тему «Ідейно- тематичний зміст комедії І. Карпенка-Карого Мартин Боруля”».

 

 

18

 

Урок позакласного читання 1. Поетичні твори Михайла

Старицького.

 

Тематична 2

Титан духу й думки

 

 

 

 

19

 

Іван Франко письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Франко-перекладач, публіцист. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної свідомості. Творчість І. Франка в музиці.

 

 

 

 

 

20

 

Лірика збірки «З вершин і низин». Загальне уявлення про композицію збірки. Творчість великих майстрів Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі («Сікстинська мадонна»).

ТЛ: сонет.

 

 

 

21

 

Франкова концепція поступу людства, вираження незламного оптимізму («Гімн» («Замість пролога»)).

ТЛ: гімн.

 

 

 

 

 

 

22

 

Поетична збірка «Зів’яле листя», загальне уявлення про її композицію. «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся  мені...»   Місце   любовної   теми   у   творчості І. Франка. Життєві імпульси появи творів (автобіографічність).   Широка  емоційна   гама   почуттів ліричного героя, ствердження невмирущості почуттів, ідеалу кохання.

Напам’ять  

1 поезію

(на вибір)

 

 

23

 

Урок виразного читання 1. Літературна композиція за інтимною лірикою І. Франка.

 

 

 

24

 

Філософська поезія І. Франка. Змістовий зв’язок «Легенди про вічне життя» з поезією збірки «Зів’яле листя». Драматизм людських стосунків, роздуми про взаємність кохання.

ТЛ: філософська поезія.

 

 

25

 

Поема «Мойсей» один із вершинних творів І. Франка. Пролог до поеми – заповіт українському народові.

 

Тематична 3

 

26

 

Проблематика  твору:  історичний  шлях  нації,  визначна

особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті.

ТЛ: терцини.

 

 

27

 

ЗМ (у). Дискусія «Хто винуватий у трагедії Мойсея?»

Алегоричність образу Мойсея. Засоби художнього увиразнення в тексті.

 

 

 

28

 

Проза І. Франка (ідеї, проблеми). Художні шукання прозаїка. Франко й український модернізм.

Новела «Сойчине крило»  жіноча доля в новітній інтерпретації. Образ героя-адресата уособлення боротьби між «естетикою» і «живим чоловіком». Гуманізм новели.

ТЛ: поняття про модернізм.

 

 

29

 

Роль І. Франка у розвитку драматургії й театру Украдене щастя»). Значення творчості І. Франка, її актуальність.

 

30

 

Контрольна робота 3. Творчість І. Франка (тестування).

 

 

31

 

Урок  літератури  рідного  краю 1. Літературні персоналії територіальної громади (проза).

 

32

 

Повторення та узагальнення вивченого.

 

Зошит. Тематична 4. І семестр. Скоригована

 

ІІ с е м е с т р

Пор.

 

Дата

 

Зміст програмового матеріалу

 

Примітки

Модерна українська проза

 

 

 

 

33

 

Особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського прозового модернізму (О. Кобилянська, М. Коцюбинський, В. Стефаник, В. Винниченко). «Нова школа» у прозі.

 

 

 

 

 

34

 

Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М. Коцюбинського. Еволюція художньої  свідомості:  від  просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму. Значення стильового

новаторства М. Коцюбинського для української літератури.

 

 

 

 

35

 

36

 

Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками

«поезії у прозі». Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу.

Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму.

ТЛ: психологічна новела, «поезія в прозі», імпресіонізм.

 

 

37

 

Повість  «Тіні  забутих  предків».  Трагічна  доля  Івана  й Марічки як наслідок суперечності між мрією і дійсністю.

 

 

 

38

 

Світ людини у зв’язку зі світом природи. Фольклорне тло твору. Образи й символи в ньому. Образи Івана та Марічки як утілення романтичної ідеї незнищенності кохання.

 

 

39

 

ЗМ (у). Усне переказування найбільш разючих епізодів із повісті з аргументацією свого вибору.

 

 

40

 

Ольга Кобилянська. Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного руху). Її проза зразок раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї.

 

 

 

41

 

Автобіографізм новели «Іmpromtu phantasie» Фантазія-експромт»). Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму.

 

 

 

 

 

42

 

Новела «Valse mélancolique» Меланхолійний вальс»). Образи нових жінок-інтелектуалок: талановитої піаністки Софії, аристократичної Марти, пристрасної і вольової художниці Ганнусі.

Напамʼять уривок із новели (на вибір учителя).

 

 

43

 

Роль образу мелодії вальсу у відтворенні внутрішнього світу героїнь. Глибокий психологізм твору як новаторство О. Кобилянської.

 

 

44

 

Урок виразного читання 2. Виразне читання уривка з новели «Valse mélancolique».

 

 

45

 

Контрольна робота 4.Творчість М. Коцюбинського, О. Кобилянської (розгорнуті відповіді на запитання).

 

Тематична 1

 

46

 

Василь Стефаник. Життя і творчість. Новаторство письменника.

 

 

 

 

 

47

 

«Камінний хрест» психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору.

Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна подія композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність

зображуваного.

ТЛ: експресіонізм.

 

 

 

 

48

 

Багатозначність символічних образів. Камінний хрест уособлення долі людини. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від’їздом із села як символ трагізму прощання з рідним краєм.

 

 

49

 

Урок позакласного читання 2. С. Процюк. «Троянда ритуального болю. Роман про Василя Стефаника».

 

 

 

 

 

50

 

Володимир Винниченко. Життя і творчість, громадська і політична діяльність. Винниченко-художник.

Прозові й драматичні твори. Перший український науково- фантастичний роман «Сонячна машина», його популярність у 1920-ті роки. Успіх п’єс В. Винниченка на світовій сцені.

 

 

 

51

 

Поєднання в новелі «Момент» реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить частинка вічності тощо).

 

 

 

52

 

Образ  панни  (Мусі)   утілення  ідеї  вічної  жіночності, краси. Імпресіонізм новели.

Значення літературно-художньої спадщини В. Винниченка.

 

 

 

53

 

Контрольна робота 5. Письмовий твір на одну з тем: «Проблема еміграції в новелі В. Стефаника “Камінний хрестˮ», «Роздуми про миттєве і вічне в новелі В.Винниченка Моментˮ».

 

Тематична 2

Образне слово поетичного модернізму

 

 

54

 

Альманах «З-над хмар і з долин», угруповання «Молода муза» зв’язок із зарубіжною літературою, «нова» драма на межі століть.

 

 

 

 

 

 

55

 

Леся Українка (Лариса Косач). Життєвий і творчий шлях. Драматична спадщина. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Збірка  поезій   «На   крилах   пісень»,   її   висока   оцінка І. Франком. Основні цикли поезій. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки.

ТЛ: неоромантизм.

 

 

 

 

56

 

«Contra spem  spero!» як світоглядна декларація сильної, вольової особистості. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту. Призначення поета й поезії, мужність ліричної героїні, автобіографічні мотиви («Слово, чому ти не твердая криця»).

Напам’ять поезію

«Contra spem spero!»

 

 

57

 

Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети («Мріє, не зрадь»). Зображення повені людських почуттів у вірші «Стояла я і слухала весну»

 

 

 

58

 

Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа сюжету.

ТЛ: драма-феєрія.

 

 

 

 

59

 

Символічність образів Мавки і дядька Лева уособлення духовності і краси. Мати Лукаша й Килина антиподи головної героїні Мавки. Симбіоз високої духовності й буденного прагматизму в образі Лукаша. Природа і людина у творі.

 

 

 

 

 

60

 

Неоромантичне ствердження духовної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією. Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини. Художні особливості драми-феєрії.

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

Микола Вороний. Коротко про життя і творчість, багатогранну діяльність митця.

М. Вороний ідеолог модернізації української літератури. Естетична програма митця, націленість на модерністські течії в новій літературі. Його творчість перша декларація ідей і форм символізму.

Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби в

поезії («Блакитна Панна»).

ТЛ: символізм.

 

 

 

 

 

 

 

Напам’ять

 

62

 

 

Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр символістського твору. Мотив самотності людини. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень («Інфанта»).

 

Тематична 3

 

63

 

 

Олександр  Олесь  (О.  Кандиба).  Коротко  про  життя  і творчість, світоглядні переконання митця.

Неоромантичні, символістські тенденції у творчості

(«З журбою радість обнялась...»).

 

 

 

 

64

 

 

«Чари ночі» перлина інтимної лірики української поезії. Мотив краси кохання й молодості, філософські роздуми про гармонію людини і природи. Музичність, звукова виразність поезій. Майстерність у відтворенні настрою, емоцій. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів («О слово рідне! Орле скутий!..»).

Напам’ять поезію «Чари ночі»

 

 

 

65

 

 

Драматичний етюд «По дорозі в казку». Дорога в казку символ духовних поривань до кращого життя. Маса, гурт людей і їхній провідник. Лідер сильна особистість. Трагічна суперечність між мрією, духовністю й жорстокістю.

ТЛ: драматичний етюд.

 

66

 

ЗМ (п) написання есе «Що обрати – тернистий шлях до мрії чи второвану мільйонами дорогу?»

 

 

67

 

Контрольна робота 6. Творчість Лесі Українки, М. Вороного, Олександра Олеся (тестування).

 

 

68

 

Урок літератури  рідного краю 2. Літературні  персоналії територіальної громади (поезія).

 

 

69

 

Бесіда  про  вивчені твори  української літератури.  Обмін думками про знакові для свого часу твори, актуальні нині.

 

70

 

Підсумковий урок.

 

Зошит. Тематична 4. ІІ семестр. Скоригована. Річна

 

 

 

docx
Додано
31 серпня
Переглядів
833
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку