Календарне планування зі змістовними лініями. "Fly High4"

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови за підручником " Fly High 4". I семестр. 2 години в тиждень.

Чітко описані 4 змістовні лінії, соціокультурна компетенція та очікуваний результат на кінець уроку. Маю надію , що цей матеріал стане в пригоді вчителям англійської мови.

Перегляд файлу

Дата/уроки

Очікувані результати

Тема

Домашнє завдання

Мовний інвентар

4 змістові лінії

Соціокульт., загальнонавч. комп.

Лексика

Граматика

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоров’я та безпека

Підприємл. Та фінансова грамот.

Тема:

 Шкільне життя

 

 

1

Вести бесіду про свою родину; правильно запитувати

Welcome:

A great adventure

стор. 4 -5

С. 5, впр.3

Нова лексика:

Detective, missing

 Found, adventure, aunt

Match, true, false

Повторення займенників, використання дієслів

To be, Can

Наказовий відмінок у надаванні інструкцій

 

Бережливе ставлення до природи, любов до тварин

Формування ціннісного ставлення до родинних зв’язків

 

Усвідомленість потреби в працевлаштуванні.

Навчати правилам ввічливого спілкування

2

 

  Отримувати  та надавати інформацію про зовнішність та місце роботи/або навчання

   UNIT 1

 

Wheres Toto?

 

стор. 6

Вивч. Слова, “Activity book”  с.7, впр.1

Нова лексика:

Clever, nice, nephew, friendly,   helpful

 

Present Simple

Особові займенники

Виховання бережливого ставлення до природи

Формування бажання допомагати іншим, бути товариськими та привітними

 

 

Навчати правилам розмови по телефону

3

Учень  ставить особисті питання та описує зовнішність

стор. 7

С. 7, впр.1, читати діалогна с.6

Закріплення лексики:

Toucan, zoo, funny, clever, lazy, kind, nationality

 

Питальні слова

What, How, Who, Where

 

 

 

Навчати правильно будувати структуру мовлення для ефективного спілкування

4

Надає інформацію про наявність предметів особистого вжитку

 

UNIT 2

 

Were getting ready!

 

стор. 8

 

Вивчити нові слова, чит. діалог с.8

Нова лексика:

Laptop, binoculars, compass, can opener, need, diary, torch

Present Continuous

Have/ has got

Любов до живої природи

Формування в учнів почуття відповідальності, вміння працювати гуртом

 

 

Навчання соціальним правилам поведінки та спілкуванню

5

Учень ставить питання щодо дії, місцезнаходження та вигляду

стор. 9

Урок домашнього читання

________________________________________________________

«Activity book” с.7, впр.4

Закріплення лексики:

Video, wear, t-shirt, sent, watch, leave, sleep, pack, eat, need

Відпрацювання

  Present Continuous

 

 

 

Навчати умінню спілкуватись з однолітками під час виконання ігрових завдань

6

Учень висловлює свою думку, робить аналіз певних подій

UNIT 3

Dr Wild drives well

 

стор. 10

С.10 – читати, вивч. нові слова

Нова лексика:

Well, carefully, badly, slowly,   quietly, happily, quickly

Практика використання

Present Simple

 

 

розрізняє та дає оцінку діям різних осіб

Демонструє розуміння цінності життя та свободи

 

Навчання правилам поведінки у громадських місцях

7

Учень ставить особисті питання стосовно місця проживання, уподобань, занять у вільний час

UNIT 4

 

Skills: Let’s phone Mel

ст. 12

Activity Book

Впр. 1-2 ст.10

Functional language: saying your phone number

 

Практика використання  Present Simple,

Present Continuous у письмовому мовленні

 

Формує особисті цінності, пріоритети

 

 

Навчання поведінці у повсякденному житті

8

Надає інформацію про дії та місцезнаходження

ст. 13

С.12 – вивч. напам’ять

 

Punctuation:

 Question mark, apostrophes, commas, full stop

Порядкові числівники

Практика використання при написанні телефонних номерів

 

Ціннісне ставлення до сім’ї, розподіл обов’язків у родині

 

 

Навчання розмовляти по телефону та отримувати необхідну інформацію

9

 Розповідає про свої враження від мандрівок

FlyHigh File:

Countries and nationalities

ст. 14

Проектна  робота

Make a passport

 

С. 14 – вивч. нові слова

Нова лексика:

Country, capital city, flag, nationality, language

 

 

Практика використання

Present Simple,

Present Continuous

 

 

Поважає різні національності світу

 

 

Навчання розуміти,  спів ставляти та порівнювати рідну й іноземну культури

10

Розповідає про свою країну та місце проживання

ст. 15

Урок домашнього читання

__________________________________________

 

 

Activity Book

Впр. 3-4 ст.13

Закріплення лексики:

 Назви країн та національності

 

Правила написання назв країн, національностей

Артиклі у назвах країн

 

Розглядає себе як частинку світу та патріота України

 

 

Вміння спілкуватись та презентувати свою роботу

 

11

Перевірка та оцінювання засвоєного матеріалу

Підсумок за темою

 

Перевірка та оцінювання знання лексичного матеріалу

Перевірка, оцінювання та вживання вивчених граматичних конструкцій

 

 

 

 

Перевірка навичок індивідуальної роботи

Тема:

 Природа і навколишнє середовище (Part1)

 

12

Інформує про погодні умови

There was a storm с. 16

С.16 – вивч. слова

Нова лексика:

Storm, behind, windy, thunder, lightning, in front of

Вживання дієслова

To Be

у минулому часі

Любов до природи, бажання вивчати навколишній світ

 

Дає оцінку погоднім умовам та вміє жити в гармонії з природою

 

Навчання вмінню давати оцінку погодним умовам

13

Учень надає інформацію про погодні явища та клімат 

UNIT 5

 

There was a storm

ст. 17

Activity Book

Впр. 4-5 ст.15

Закріплення лексики:

Terrible, beach, far away, worried,

 

 

There was/ There were

There wasn’t/ There weren’t

 

 

 

Навчання правилам поведінки на воді

14

Учень надає інформацію про погодні явища та клімат 

Клімат моєї країни

 

 

 

 

15

 

Урок домашнього читання

________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Висловлює свої враження від проведення часу на відпочинку

UNIT 6

We landed on a beach

 

Ст. 18

С. 18 – вивч. нові слова, читати

Нова лексика:

Aquarium, town hall, police station, pet shop, museum, cafe

Past Simple regular:

Стверджувальна форма

 

Ідентифікує себе як частину соціуму, ввічливо спілкується та просить про допомогу

 

 

Навчання правилам спілкування за допомогою Інтернету

Електронна пошта

17

Надає інформацію про події та вчинки  у минулому

Написання електронного листа

ст. 19

Activity Book

Впр.4-5  ст.17

Закріплення лексики:

Exciting, to land, noisy, library, delicious, worried

 

Affirmative, regular

Практика вживання простого минулого часу в письмовій формі та в  усному мовленні

 

 

 

Навчання правильної поведінки у громадських місцях

18

Висловлює вибачення та ввічливо запитувати

UNIT 7

 

Did you talk to them?

ст. 20

С. 20 – читати , вивч. слова

Нова лексика:

Notice, blond, moustache, beard, thin, wavy, face

Past Simple regular:

Заперечувальна та питальна форми

Любов до тварин

Розуміє потребу у ввічливому спілкуванню з людьми

 

 

Навчання ввічливому спілкуванню з незнайомими людьми  

19

Надає інформацію про зовнішність

Learn with Oscar

ст. 21

С. 21, ВПР.3

Закріплення лексики:

Decide, look for, notice, look like, tall, quick, follow, remember, glasses

Практика використання питальних та заперечних речень у минулому часі

 

 

 

Навчання вмінню правильно підбирати слова для опису обличчя людини

20

 

Урок домашнього читання

______________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Перевірка та оцінювання засвоєного матеріалу

Підсумок за темою

 

Перевірка та оцінювання знання лексичного матеріалу

Перевірка, оцінювання та вживання вивчених граматичних конструкцій

 

 

 

 

Перевірка навичок індивідуальної роботи

 

Тема:

 Природа і навколишнє середовище (Part 2)

 

22

Надає інформацію про події у минулому та ставити питання

  UNIT 8

   Skills: Id like tickets for the museum, please

ст. 22

С.22 – вивч. нові слова

Закріплення лексики:

Park, swing, slide, playground, climb, strawberry, chocolate, cake, ice cream, horrible, outside, spy,

 

Правила пунктуація та з‘єднування змістовних частин у реченні

 

 

Любов до мистецтва,

 

 

Навчання вмінню вести щоденні записи про події у житті

23

 

Контрольна робота : аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Пропонує допомогу

Висловлює побажання

С.23

Activity Book

Впр.4-6  ст.21

Functional language:  Asking for tickets

Практика використанні числівників

 

Культура спілкування, любов до мистецтва

 

 

Навчання спілкуванню при купівлі квитків на концерт, у музей, кінотеатр, тощо

25

Учень інформує  про стихійні лиха

FlyHigh File:

 

Hurricanes

ст. 24

Урок дом. Чит.

Вивчити нові слова

Нова лексика:

Hurricane, last, flood, cause, tornado, produce, trsavel, destroy, natural disaster

Present Simple,

Past Simple

 

Учні співчувають чужому лиху

Учень усвідомлює всю загрозу від природніх катастроф та правильно на це реагує.

 

Навчати співчуттю та здатності правильно реагувати на природні катастрофи

26

 

Контрольна робота : читання

 

 

 

 

 

 

27

Учень висловлює своє ставлення до природних явищ

FlyHigh File:

 

Hurricanes

ст. 25

 

Закріплення лексики:

Kilometre,  destroy, between, terrible, especially, the worst, weather, wheel

Практика вживання простого минулого часу в письмовій формі та в  усному мовленні

 

 

Проект

Weather Wheel

Вміння спілкуватись та презентувати свою роботу

 

28

Відпрацьовує та закріплює засвоєний матеріал

FlyHigh

Review 1

ст. 26-27

 

 

Закріплювання лексичного матеріалу

Закрплення граматичного матеріалу

 

Учень продуктивно працює як  самостійно, так і в групі

 

 

Відпрацювання навичок самостійної роботи

29

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Робить повідомлення про факти та події літературного твору

Storytime:

Robinson Crusoe

 

ст.28

Вивч. нові слова, с. 28

Нова лексика:

Ill, tool, gun, knife, journey, land, island, tent, cave, strange, footprint

 

Практика використання простого теперішнього часу

Любов до природи

 

Розуміє цінність життя людини, вчиться на прикладі героїв знаходити правильне рішення

Зважує усі «за» та «проти» у важкій ситуації та вміє знайти вихід

Навчати умінню читати для задоволення та отримання детальної інформації

31

 

Підсумок за темою

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

Контрольна робота : говоріння

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Розповідає про свої улюблені книжки

Storytime:

Robinson Crusoe

ст. 29. Підсумок за семестр.

 

Значення та пояснення слів

Storm, gun, knife, wall, heavy rain, tent, island,

Практика використання простого теперішнього часу

 

Любов до мистецтва та книг

 

 

Навчання логічно формувати свою думку

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ясинська Людмила Олексадрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Malyarchuk Lyubov
Пов’язані теми
Англійська мова, 4 клас, Планування
НУШ
Додано
16 вересня 2018
Переглядів
2088
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку